вторник, 3 ноември 2015 г.

ПОЛЕТИ С ЕЛЕЛА


Оля се приближи до Гоблена. Той целият беше изтъкан от  изящни блестящи метални нишки в най-разнообразни
оттенъци. Някои бяха по-тънки от косъм. Други напомняха жица и постепенно се удебеляваха, преплитайки се с други нишки в сложни  шарки. Трети бяха по-дебели от китка на ръка. Цялата завеса се повдигаше нагоре, блестеше и дишаше, като жива. Никога преди това Оля не беше виждала на Земята такава неописуема красота. Гобленът беше като наелектризиран и вибрираше.
- Всяка нишка представлява отделен живот, - раздаде се гласът на пазителя на Гоблена. – Тук, като на огромна панорама са свързани помежду си всички нишки на човешките животи, всички души, които някога са се въплъщавали на Земята. Тук се вижда как всеки отделен живот е свързан и преплетен с всички други животи и как той, в крайна сметка, влияе на съдбата на цялото човечество. С други думи, на този гоблен е представено единството на всички земни хора. И нито един от тях не може да съществува без другите, защото всички ние сме взаимно свързани и си влияем един на друг....

Николай Николов  

Няма коментари:

Публикуване на коментар