четвъртък, 30 октомври 2014 г.

КОЙ Е БОЯНЪ МАГА? - римейк


Боянь Мага (княз Бениамин - най малкият син на цар Симеон и брат на св. Иван Рилски) е бил поет, певец, просветител, лечител, маг и най - мистичната и популярна фигура в Европа и Азия през 10 - 14век от н.е., та дори и до днес. На 19 год. е владеел практически, цялото знание на Магнаурската, Александрийската и Багдатската школи. Учителите му са се изумявали на дълбоките му познания във всички науки. Малко се знае за него, но това което се знае е велико, всемирно, общочовешко. 
Първото си посвещение получава още на 16 г. във Византия, в Магнаурската школа от двама тайнствени сирийски мага, които по- късно го посещават и в Преслав, където му дават и второ посвещение. 
Боянъ Мага е основател на Богомилското движение, което се разпростира из цяла Европа, а богомилските принципи стават основа за епохата на Ренесанса - наука, религия, изкуство и философия в едно. Това движение възстановява чистотата на ранното християнство и припомня забравените Христови принципи на Любов и Братство между хората.


 Богомилите са се обличали в бели ленени дрехи, отглеждали са пчели и са се хранели предимно с плодове, мед, жито и орехи. Смятали са живота на всичко живо за свещен и при никакви обстоятелства не са посягали на него. 
След избиването на 17 съвършени богомили в България, от управляващите, под силното влияние на Византия, която владее изцяло царския двор по време на царуването на брат му Петър, Боянь Мага напуска България. Богомилите се пръскат из Европа. Гонени, преследвани, охулвани , изгаряни на клади те възкръсват по света и техния гений чертае светли хоризонти за всяка нация, до която се докосват. Техни последователи са квакерите в Англия, албигойците във Франция , катари, бугри , българи в Италия, розенкройцери в Германия, чешките братя, добри хора, богу мили, съвършени. Наричани с различни имена в различните държави . Богомилите учат хората, как да живеят чист и свят живот, откриват училища за деца и възрастни. Разкриват тайните на живата природа и космоса, магията на музиката и изкуствата. 
Песни се пеят и до днес и легенди се разказват за Баянь Магесник в Украйна и Русия, където Боянь живее и работи в двора на Киевската княгиня Олга ( негова сестра и дъщеря на цар Симеон). С напускането на България там той пренася много от книгите на Преславската школа и българските книжовни средища, разпространява българския език и писменост в недрата на необятната Руска шир. В продължение на 30 години, в една от кулите, в двореца на сестра си, Боянъ пише и разпраща богомилските книги по цяла Европа.
В летописите се разказва за великия поет и певец , който владее вятъра и природните стихии, може да възкресява, да лекува, да се появява и изчезва. Във фолклорните песни се пее за българския княз, облечен в бели ленени дрехи извезани с български бродерии. 
Боянь мага е вдъхновител за всеки, който търси съвършенството.

Втора, разширена част:


Мистерия е дали той е истинският водач на богомилите, но със сигурност е умеел да примирява духа на езичеството и каноните на християнството.

В историята на България има немалко харизматични личности, чийто изпълнен с мистичност живот предизвиква интерес до ден днешен. Основната причина е, че тази мистичност се подхранва тъкмо от неразгадани истини и факти, затрупани безвъзвратно  от времето.
Един от най-любопитните примери си остава битието на Боян Магесника, макар че е живял през далечния Х в. - златното столетие на страната ни. Самото му прозвище е достатъчно, за да провокира любопитството. Още повече, че заниманията с магьосничество вероятно са били твърде опасни в зората на българското християнство. Въпреки че е бил член на царското семейство, Боян Магесника е почти напълно премълчаван и от византийските, и от българските хронисти. За него все пак пише лангобардският дипломат епископ Лиутпранд, живял в средата на Х в., работил във Византия като канцлер на крал Беренгар II, а по-късно и като пратеник на германския император Отон т. Сведението му обаче е оскъдно: "Симеон имал двама сина, единият на име Баян, а другият - по име Петър, който и сега е жив и властно царува над българите. Баян, разказват, дотолкова бил изучил магията, че внезапно могъл да се превръща от човек на вълк и на всякакъв друг звяр." В студията си, посветена на Боян Магесника, акад. Иван Дуйчев изтъква, че освен Петър, роден от втората съпруга на цар Симеон, мистичният чудотворец е имал и други братя, сред които Михаил, роден от първата съпруга на царя, който бил накаран да приеме монашество. 
Кога е роден Боян Магът - човекът с

НЕОБИКНОВЕНИ СПОСОБНОСТИ?

Не е изяснено точно, вероятно през 908 или през 910 г. Годината на смъртта му е напълно неизвестна, със сигурност не е бил дълголетник. Епископ Лиутпранд посочва за брат му цар Петър, че "и сега е жив", т.е. брат му вече е починал. 
Макар че се е занимавал с магьосничество, Боян е покръстен и е приел християнското име Вениамин според византийски летописци. 
Повечето от нашите историци медиевисти приемат, че Боян Магесникът е завършил прочутата Магнаурска школа в Константинопол, столицата на Византия. Според лечителя Петър Димков редом с висшите науки Боян е учил и в тайна школа, където са преподавани само на избрани египетските мистерии. В труда си "Българска народна медицина" Димков твърди, че в Константинопол по онова време се е намирал таен клон на египетските мистерии - своеобразна световна академия на науките. "В нея - пише лечителят - като голям учен, моралист и филантроп приели и Боян Мага. Тук той придобил солидни познания по различни религиозно-философски и медицински въпроси." С други думи, синът на Симеон, успоредно с учението си в Магнаурската школа, е завършил и египетска езотерична школа, където е получил своето духовно посвещение като маг.
Доколко тези занимания с магии навремето са влизали в разрез с официалното християнство? Акад. Иван Дуйчев пише: "Необходимо е прочее нашият Боян Магесник да бъде поставен в своята естествена среда и да бъде преценяван като син на своето време, за да може да се определи, както подобава, значението на неговите занимания с магия. Той се е задълбочавал очевидно с разпространената във Византия магия. Като вземем предвид широкото разпространение на магията сред византийското общество, не ще ни се стори никак странно обстоятелството, че този български княз се е посветил на езотерични науки. Не е наложително при това да се предполага, че той се е бил отрекъл от православието и е станал еретик или езичник. Средновековните люде са намирали възможност да примирят своите занимания с магията и християнството - отбелязва академик Дуйчев. - Не са редки случаите, когато представители на византийската църква изучавали най-усърдно магията и астрологията в най-различните им видове, както, от друга страна, постъпвали и самите императори." Впрочем византийският патриарх Михаил Керуларий бил в открито взаимодействие с астролози и алхимици. 
В какво точно се състояло магьосничеството на царския потомък, никъде не е изяснено, очевидно това ще остане една от вечните тайни за нашата историческа наука. Има достатъчно трудове, посветени на средновековната магия, практикувана на Запад. Липсват обаче проучвания, посветени на тайните знания във Византия и в България през Х в., които са били повлияни от източната езическа мъдрост. Знае се, че през онази епоха изкуството на Боян е било твърде разпространено у нас. България се е славела с множеството си магьосници, чиито имена и умения не са достигнали до днес. Вероятно са използвали и магически ритуали от практиката на прабългарската и славянската езическа традиция, в която били призовавани старите богове, приемани като зли духове. В историко-литературната си студия "Боян Магьосникът", издадена през 1923 г., Васил Пундев прави извода, че Магът е бил или отстъпник от християнството, или виден представител на богомилството.
Изучаването на
египетските тайни учения
свързани с магьосничество, вероятно са се отразили съществено върху отношението на Боян Магесника спрямо официалното християнство. Той, царският син, който могъл да има блестяща и безметежна кариера като политик, духовник или учен, провокирал обществото, провокирал духовенството, а и цялата общественост, с еретическите си възгледи. Според лечителя Петър Димков Боян Магесникът бил истинският създател на богомилството, след като се върнал в България, повлиян тъкмо от египетските мистерии. 
В книгата си "Богомилски легенди" Николай Райнов отбелязва, че за Петър Дънов Боян Магът и Поп Богомил са били два архангела, които са слезли на земята, за да продължат Христовия импулс, "защото той беше отслабнал".
Пръв за Боян Магесника пише руският учен славист Юрий Венелин, живял през ХIХ в. Според него Боян имал склонност към наука и словесност, към поезия и музика. Би могло да се нарече "магьосник", но само в метафоричен смисъл. Ученият приема, че прототипът на споменавания Боян в руския епос "Слово за Игоревия полк", творба от ХI-ХII в., е харизматичният чародеец и вълшебник - син на цар Симеон. Според Юрий Венелин руският народ по онова време не е могъл да има поет като българския Боян. 
Под влияние на Венелин Георги Ст. Раковски също героизира Боян Магесника в своята поема "Горски пътник". Александър Теодоров-Балан също се увлякъл от тезата, че всъщност става дума не за магесник, а за голям поет, чиито творби са изчезнали. Васил Пундев обобщава безпристрастно, че поетът от "Слово за Игоревия полк" няма нищо общо с нашия Боян Магесник.
Какви са били магиите му и дали той е истинският създател и водач на богомилите, вероятно това ще остане завинаги една от големите мистерии в българската история. Със сигурност обаче този царски маг е умеел да примирява загърбения дух на езичеството и каноничните претенции на християнството - способност, която изглежда достатъчно мистериозна дори за мнозина наши съвременници.

Написал по молба от колега:


НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

РАЗКРИТИЯТА НА ЕДИН ПОСВЕТЕН В ТАЙНИТЕ НА МАСОНСТВОТО И… 2 ЧАСТ

НЕДЕЛЯ, 8 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.

“Какво означава „фамилия от елита”?
Отговор (О):
Това е изразът, който повечето използват.
Фамилии, които за дълъг период от време са управлявали хора, които не са част от тези кръвни линии.
В:
Какво е мнението ви за „петролния пик"?
О:
В определени кръгове се знае, че петролът се възстановява.
Земята произвежда повече петрол/газ, отколкото се използва и вярвате или не, това е естествен процес.„Колкото повече взимате, толкова повече се създава, за да се поддържа балансът”.
Изучавайте пчелите и начина, по който те произвеждат мед и ще разберете. На всичкото отгоре има много места с големи количества природни ресурси, които не са докосвани.
В:
Какви общи черти споделят кръвните линии? И правил ли сте някога секс с дете?
О:
Разберете, че кръвните линии са били избрани да управляват, те не са се появили просто така от въздуха. Душите, които се инкарнират в тези кръвни линии, които управляват, са доведени тук от Вселенския закон.
Друго не си заслужава да се споменава. Вторият въпрос показва, че четете прекалено много Айк – той е инструмент, който бива използван. Но на въпроса, не.
В:
Съжалявам, но никой не ме, и няма да ме управлява!
О:
Една стара приказка: Перфектният роб е този, който казва „Аз не съм роб”.
Това е както алкохоликът, който казва, че не е алкохолик, поради което той винаги ще бъде алкохолик. Улавяте ли нишката?
В:
Къде елитът държи свои хора с ментални увреждания, предизвикани от кръвосмешения?
О:
Мит е, че кръвосмешенията винаги предизвикват проблеми.
Ако двама души, които се възпроизвеждат, са носители на гени, които са с по-добро качество от това на останалите...
В:
Защо ни позволявате да се размножаваме като плъхове, ако популацията е това, което чувствате, че ви заплашва?
О:
1. Не сме позволявали това, имате повече сили, отколкото предполагате.
2. Популацията не ни заплашва по никакъв начин, това е още един мит.
Въпрос от собственика на форума:
Любопитен съм, какво мисли член на елита за GLP (Настоящия форум). И така, какво мислите?
О:
Колкото по-разделени са хората, толкова по-лесно е да бъдат управлявани.
Да ги накараш да вярват, че имат в ръцете си меч, който им дава мощ и ги прави способни да се борят срещу „Тъмните сили”, докато това е просто клечка за зъби. Трябва да бъдете много внимателни на кого давате този въображаем меч, Trinity. Знаете ли, че не само изречените, но също и написаните думи имат определена вибрация, която оказва непосредствено влияние? И аз бих казал, че голяма част от написаните думи тук не помагат на каузата, за която си мислите, че се борите.
В:
Какви са религиозните ви възгледи?
О:
Религията е създадена от „нас”. Властващите в момента религии са едно от нещата под тотален контрол. Не съм много компетентен по този въпрос, но християнството/юдаизма/будизма са леко остарели, да се изразя така. Има зрънце истина, но то се дави в море от извращения... ако имаш късмет, то ще изплува. В какво вярваме ние, няма никакво значение, всичко се върти около Вселенския закон, на който сме проводници.
В:
А какво ще кажете за световната икономика?
О:
Едно от нещата, в които конспиративните теоретици са прави, е че тя се базира на пари, които не съществуват, никога не са съществували и няма да съществуват.
Тези, които притежават банките, притежават също медиите и политиците, така че можете да си представите начина, по който те искат да ви убедят да повярвате.
В:
Кога житото ще бъде отсято от плявата? Искате ли да се отървете от житото и да оставите плявата за ваши роби? И ако да, кога ще стане? (Писна ми от фалшиви дати – моля, бъдете честен този път!)
О:
Знам със сигурност, че няма край на времето, поне не както се описва в религиите, медиите и т.н. Никога не се е предвиждало това място да свърши, не и по начина, по който се описва.
Ще има време, в което всеки ще бъде освободен, но това няма да е масово събитие, а ще става един по един... работете върху себе си.
В:
Любопитен съм защо елитът не изпълнява управленски функции? Той изглежда по-скоро като паразитиращ на гърба на обществото.
О:
Една риба в океана не може да види птиците, които летят в небето.
В:
Участвал ли сте вие, или някой от фамилията в окултен ритуал и ако да, каква е била същността му?
О:
Ритуалите имат значение, което не може да бъде разбрано от повечето. Те са осъществяване на връзка с по-висши същества, управляващи тази реалност. Ние си вършим работата.
В:
Трябва да кажа, че вашият Вселенски закон разказа играта на тази планета и на хората доста успешно!
О:
Селяните като вас не разбират, че вие направихте това и никой друг. Между другото, с това изказване удължихте престоя си на Земята с още един живот... моите съболезнования.
В:
Често ли посещавате Бохемската гора и често ли участвате в церемонии и жертвоприношения в чест на Молох... секс с мъжки хомосексуални проститутки, оргии и т.н.?
О:
Тези и подобни на тях места са предназначени за политиците и медиите, те са задължителни.
Понякога кръвна линия ще присъства, но няма да участва в тези актове – това не са ритуалите, които правим.
Коментар от Посветения:
Accidental Stoner, Това бяха много въпроси. На повечето бих отговорил с да, на някои с не. Не вярвайте на всичко, което „гурутата” казват за нас и ще бъдете добре.
В:
Отчитате ли преобладаващият успех на фамилии от организираната престъпност като провал на вашата обща воля?
О:
Те не са там без причина. Въпреки това не са толкова успешни, колкото изглеждат, те са свършени.
В:
Защо продължавате да се опитвате да контролирате масовото съзнание чрез разпространяване на страх по всеки възможен начин? Защо не направите знанието свободно – така, както е замислено да бъде преди много години, писменият свят разгръща силата на истината.
Мечът бе даден на „овцете” и скоро ще настъпи денят на преброяването.
Не вярвам в никакъв Закон на вселената или йерархии, ние всички сме равни в очите на създателя и поради това всеки трябва да отговаря за постъпките си навреме Смирените сега са наследници на Земята, моля се за вас.
О:
Ако такава беше целта, това щеше да бъде направено незабавно. Не разбирате какво наистина представлява светът, в който живеем.
В:
Нямам въпроси. Искам обаче да заявя нещо. Дойде времето за преброяване.
О:
Не е.
В:
Най-добрият роб е този, който се мисли за свободен. ...в края на краищата всичко е въпрос на гени, нали? Какво мислите за само клонирането?
Вярно ли е, че планетата е изпълнена с фалшиви врагове и съюзници?
О:
Това е начинът, по който стават нещата поначало... относно робите. Ако четете внимателно, ще разберете. На последния въпрос отговорът е да, няма истински съюзници или врагове.
В:
Ако наистина сте този, за когото се смятате, тогава ще знаете, че вие и вашия род сте в голяма опасност. За кратко сте тук и тези, към които принадлежите, и които са във вашето пространство, както казваме ние, вече го знаят!
Представям си, че са много заети точно в този момент. Но разбира се, трябва да запазите самообладание, дори когато знаете, че битката, която водите, е предварително обречена на загуба.
Лично аз ще бъда много щастлив да доживея този ден... той ще настъпи по-скоро, отколкото вие смятате ;)
О:
Няма край на времето.
Преди време, хората почти докараха нещата до там и тогава ги сполетяха беди... какво виждате сега?
Наистина ли живеете на планетата, на която си мислите, че сте?
В:
„По-висшите същества, контролиращи тази реалност”– служите ли им? С какво име ги наричате? Виждал ли сте ги някога? Къде се намират?
О:
Те проникват навсякъде и са добронамерени.
В:
Пропуснахте въпроса ми за Пентагона, това означава ли, че няма да отговорите?
О:
Има ли значение какво го удари?
В:
Прекалено много измъквания от въпроси.
О:
Не съм подписал договор, гласящ, че трябва да отговарям на всичко.
Някои въпроси не се нуждаят от отговор, а други не означават нищо, дори да си мислите обратното. Ще се върна утре.
Изявление на Посветения:
Колко странно, че някои от вас, които говорят за любов, светлина и мир, са същите, които две изречения по-късно ругаят и говорят за убийства на други, самодоволни от убедеността си, че това ще е скоро.
Сигурни ли сте, че сте на „добрата” страна?
И коя е Наташа?
За тези, които са малко по-умни – питайте и ще ви отговоря по начина, който избера.
Преди да зададете въпрос, насилете се и се опитайте да помислите извън рамките и ограниченията, които другите са създали у вас... задайте истински въпрос, за който сте мислили, формулирайте го в детайли.
Относно останалите, ако успеете да се отървете от ругаенето, омразата, фанатизма и предубежденията (които са базирани на невероятната мъдрост на вашите гурута), това ще покаже, че сте на малко по-високо еволюционно стъпало от обичайното.
Няма да отговоря на всички въпроси – понякога, защото просто е очевидно, ако помислите, че на тях или на части от тях вече е отговорено. Друг път, защото просто нямам задължение да го направя.
В:
Бил Гейтс по-високо в йерархията ли е от вас?
Ами кралица Елизабет? Арабин ли сте? Можете ли да контролирате петрола вместо арабите?
О:
Тези, на които знаете имената, не са истинските кръвни линии, както ви е било казано от теоретиците. Те не са тези, които поръчват музиката. Тези, които споменахте, просто правят това, което им е казано, по начин, по който им е казано. Няма значение от каква раса съм, това не оказва влияние на нищо. Петролът е вече под пълен контрол, както всички природни ресурси.
В:
Защо визуализацията работи?
О:
Тя не работи за всички, човек трябва да достигне определено ниво на духовно развитие. Това означава да живее по стриктни правила, които да прилага върху всичко, което прави в живота. Повечето хора нямат дисциплината, необходима за достигането на такова ниво.
Някои тук твърдят, че са достигнали това ниво, но аз знам, дори без да са ми известни никакви факти за техния живот, че те са много по-далеч от това, отколкото си мислят.
„Визуализацията” работи, защото тя е съществена част от процеса на творене в тази материална вселена.
Вселената е живо същество, което използва своето съзнание, за да твори и съществата, които създава, могат да имат същата сила в определени граници.
В:
Кой използва Айк? И, по-добрият въпрос е, защо?
О:
Айк има свое ядро от истина, която се опитва да разпространи. Каквото той не осъзнава, е че това всъщност работи срещу него. Частта с рептилиите беше посята чрез агенти, работещи за кръвните линии. За период от 7-8
месеца, той беше бомбардиран с „жертви”, свидетели на рептилианска трансформация,
сатанистки ритуали и пр.; по такъв начин, че той да не може да не повярва. Понякога „свидетелите” бяха водени при него по няколко пъти на ден, в зависимост от местонахождението му.
Други като Айк (и има много повече от тях, отколкото си представяте) са били захранвани с подобни истории. Аз наистина не съм рептилия. Въпросът „защо?”, не се нуждае от отговор.
В:
Здравейте, Посветен!
Част ли сте от Вселенското братство? Себе си ли сте? Или част от манипулиращите Матрицата? Будните умове биха искали да знаят, поне аз съм напълно объркан. Казвате, че ние ви презираме, но аз не мога да си представя презиране на същност от Вселенското царство.
След това, държите се като част от „Елитните кръвни линии” на Земята, но какво общо имат те с духовния свят? Тук отново съм объркан. Може ли да внесете яснота? Просто, какво Е Елитът, когото казвате, че презираме, и който очевидно държи всички „скрити козове”???
О:
Объркан сте, защото сте приел версията на другите за „истината” и мислите, че имате визия за
общата картина, но това, което казвам, разрушава голяма част от нея. Има грешно разбиране относно кръвните линии... определено въпросите, които се задават тук, доказват това.
Но има причина за това и тя обслужва важна цел. Ние манипулираме този свят само доколкото ни е позволено от Вселенския закон. Ние ви снабдяваме с инструментите и след това зависи от вас да определите начина, по който ще ги използвате. Те могат да бъдат използвани по вреден начин, но никой не ви принуждава да ги използвате по такъв
начин... вие сами избирате. Така че презирането на тези, осигуряващи ви инструментите, които вие доброволно избирате да опорочите, е нещо като опит за прикриване на следите от ваша страна.
Получавате това, което заслужавате, това е начинът, по който вселената работи. Ние изпълняваме дълга си, правете го и вие.
В:
Има много стара мисъл, незаписана в съвременната история, че „дяволът не знае, че е дявол... той мисли, че е Бог.”
О:
Невярно. Това всъщност показва, че хората, които се борят със „злото”, всъщност се борят с „доброто”.
В:
„Не разбирате това, което този свят наистина представлява”. Можели да обясните по-подробно това ваше изказване?
О:
Само ако формулирате въпроса и разберете, че определени въпроси имат нужда да бъдат отговорени от самите вас, в противен случай те нямат смисъл.
В:
Следващия път няма да се върна на вашата планета. Нека ви е яд.
О:
Какво ви дава впечатлението, че имате думата по този въпрос?
В:
Каква е причината, поради която дойдохте на тази планета?
О:
Почти същата като вашата.
В:
Кои „елитни” фамилии са достатъчно добре известни, за да бъдат „презирани”? Dubya, ти ли си това?
О:
За да изясним това веднъж завинаги... семейство Буш не са кръвна линия... всъщност те са част от вашия вид и искат да бъдат обожествявани от него. Ще обобщя отново накратко – тези, които притежават добре познати лица или имена не са преки кръвни линии.
Те не са творците и командващите, те просто правят това, което им се казва.
Буш, Клинтън, Шарон, Арафат, Хитлер, Далай Лама, Мандела, Блеър, Гор, Чавес, Ганди, Кенеди, Ленън, Дилън, Айнщайн, Микеланджело, папите, Цезар, Аристотел, Херодот, Ехнатон. Те всички действат или са действали според нарежданията. Тези хора, които жадуват за признание и възхвала от страна на вашия вид, дори не биха били
допуснати в една стая с някои от хората, с които съм свързан.
Въпрос от собственика на форума:
Посветен,
вместо да им дам меч (или клечка за зъби), аз им давам лист и химикал. Както казахте, думите имат вибрация и влияние. И въпреки, че много от написаните тук думи противоречат на единното съзнание, някои звучат правдоподобно. Ако бяха по-малко думите, щеше ли да има по-голямо значение? Наскоро един мой приятел ме попита: „Какво правиш, когато водиш в играта?” Това изглеждаше като въпрос, който може да се приложи и във вашето положение. Моят отговор беше:„спасяваш толкова, колкото можеш”. Любопитно ми е да разбера, какъв е вашият отговор?
О:
Ако има бързо действие, това вече не е текст и перо, а меч – въображаем, но все пак меч. И той не действа по начина, по който си мислите, че действа. Казвате, че повечето противоречат на единното съзнание и това е вярно, всъщност всички противоречат.

Следва продължение на разговора...

Николай Николов

Разкритията на един посветен в тайните на масонството и… 1 част

НЕДЕЛЯ, 8 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.

Нещо изключително се случи в един форум, в продължение на няколко дни и предизвика голямо оживление на определени места в Интернет. Човек с прякора „Посветен” заяви, че е от доминираща кръвна линия и позволи на хората от форума да го попитат всичко, което поискат. Първоначално изглеждаше като поредната интернет-измама, някои неангажиращи въпроси бяха последвани от неангажиращи отговори. След това обаче, нещата започнаха да се променят драстично. Всеки, който мислеше логично, осъзна че отговорите, които Посветения даде бяха така конструирани, че да провокират задаването на въпроси, които да достигнат самото ядро на материята. Първите няколко въпроса от страна на Посветения бяха като:„Сигурен ли си, че живееш на планетата, на която си мислиш, че живееш?”, което накара хората да реагират по различен начин от този преди това. Отговорите, които този човек започна да дава, показаха дълбоки познания по философия, история, метафизика, религия, магия, политика; изразени по изключително иновативен начин и провокиращи питащия сам да даде някои от отговорите. Поразяващото е, че Посветения отговаряше на тези въпроси за отрицателно време, като имате предвид, че темите са от различно естество, а някои задълбочени и епични отговори бяха давани за минути. На човек му е странно как ставаше това.. Copy/Paste от друг форум? Проверихме щателно, но изреченията, които той използваше, не можеха да се намерят никъде в интернет. Както един човек отбеляза, това беше нещо повече от случаите на обичайните заподозрени, правещи си шеги. Някои хора започнаха да се изнервят, други пък бяха Някои хора започнаха да се изнервят, други пък бяха заинтригувани и всичко това доведе до диалог, в който толкова много беше казано, в това число от задаващите въпросите членове на форума, че може да бъде изследвано с години. Звучи трудно за вярване? Прочетете! Следват няколко части.....

Николай Николов

МАСОНИ И ЧЕНГЕТА ИЛИ ОБРАТНО!

Организацията на масоните, разбира се, е стара. В България още преди 125 години е имало масонски ложи. По времето на комунизма те са забранени. Масонството у нас възражда не кой да е, а самият бигбос на капитала и шеф на “Мултигруп” Илия Павлов. Той има и най-високата степен в йерархията – 33-та, и до смъртта си е върховният Велик майстор в сянка – “капо де тути капи”.
Масонството по принцип е надправителствена и надрелигиозна организация, която има хуманни цели и в която влизат изключително уважавани общественици, юристи, лекари, бизнесмени. То е много популярно в Северна и Южна Америка. Там масони са известни със своята благотворителност и обществена поддръжка фигури. В Европа обаче масоните имат по-незавидна слава. В България до 1998 са регистрирани 30 регулярни (признати) ложи и няколко нерегулярни (непризнати) ложи. Нерегулярна е например “Орденът на Франция” с около 200 членове. Първи и най-дългогодишен Велик майстор става Румен Ралчев, издигнат лично от Илия Павлов. През 1998 масоните се разцепват на две – с вождове Иван Ставрев и Борислев Сарандев. 20 ложи заедно със Ставрев остават във Великата ложа на старите признати и свободни зидари, където Велик майстор е о. з. полковникът Румен Ралчев и управителен съвет от 9 души, все известни бизнесмени. Те се разделят на няколко по-малки регионални ложи, като търновската “Боляри”, русенската “Дунавска звезда”, сливенската “Възраждане”, “Светлина”, “Сговор 92” и т. н. Знае се например, че масони са хора като бившите премиери Димитър Попов, външният министър Стоян Ганев, братът на президента Петър Стоянов – Емил Стоянов, бившият депутат Нансен Бехар, Калчо Хинов от “Ротари клуб”, юристът на Симеон Сакскобургготски Асен Ошанов, членът на Бизнесклуб “Възраждане” и депутат от Коалиция за България Добромир Гущеров, Владимир Христов – НЕК, Венелин Иванов – “Холдинг Варна”, Росен Коларов – SOS Киндердорф, шефът на “Пирогов” д-р Спас Спасков, и дори синът на Стефан Воронов – Александър, и шоупродуцента Магърдич Халваджиян. Около 70% от министрите и техните заместници в почти всички правителства, кметове и много МВР и МО служители са масони. Всички те имат паспорти и значки, валидни за целия масонски свят – отличителни знаци, с които се легитимират помежду си. Храмът на майсторите зидари (масоните) се изобразява като пирамида, в която степените са етажите, но никой не знае къде е върхът.


Николай Николов

СЪТВОРЕНИЕТО


В началото Бог призна себе си и това признаване беше сътворението на глагола.

Във втория ден се появиха отглаголните съществителни, в третия – съществителните, а в четвъртия – наречията.

В петия ден се появи запетайката, която Бог откъсна от опашките на деепричастията.

А в шестия ден Бог сътвори точката.

Като видя това, Сатаната се изпълни със завист и съчини прилагателните, за да омърси делата на Бога. Дотогава никой не знаеше какво значи да се съчини нещо – мисленето беше чиста природа.

И плъзнаха прилагателните сред делата на Бога, да ги удавят в празнословие, да ги развратят със суета. Тогава се и родиха удивителните – всичко, което е нищо, се подпира на удивителна.

И като се събраха толкова много удивителни на едно място, изгърбиха се под собствената си тежест и се появи въпросителната.
И Сатаната нарече удивителната Ева, а въпросителната Адам. И от тяхното блудство се роди раздвоеното племе на човеците. Но Бог не видя това.

Понеже беше ден седми и Бог трябваше да почине. И като търсеше място за сънищата си, скри се в метафората.
Затова, който търси Бога, по каквито и пътища да тръгне, винаги стига до метафората. Но кой ще узнае какво значи това?:

Да минеш през прага,
без да отваряш Вратата.


Целият ни живот е едно лутане в предверието.

* * *
Така ми рече един старец, когото срещнах на Кръстопътя. Кой му беше дал очи за онова, което е вътре в словото? За да имаш очи за онова, което е вътре в словото, трябва да умееш да мислиш чрез чисти отсъствия, чрез калейдоскоп от празни геометрии, зададени сякаш само в начина, по който се препъваш в нищото. Кръстопътят ли, където свободно се проникнат геометриите на стоте вятъра, го беше научил на това?

ИВАН МЕТОДИЕВ

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ


КОЙ И ЗАЩО УБИ ДЖОН КЕНЕДИ?


Няма значение кой е физическият убиец, но основната причина е заради президентската заповед Nº1110, която накратко гласи: - Премахване на Федералния РезервМалко след подписването на тази заповед Кенеди беше убит, а заповедта му - отменена от новия президент, който явно добре е разбрал урока, както и следващите президенти, защото след Кенеди никой не си е помислял за такова нещо - да забрани Федералния резерв (който знаем в чии ръце е)! - еврейските тъпанари - новите хазари и набедили се  за господари.

Истината никога не се е толерирала в САЩ, особено когато става въпрос за това кой държи финансите на империята. Единственият истински президент на американците беше убит заради това. Не забравяйте и брат му Робърт, който също беше застрелян, защото със сигурност щеше да стане президент и щеше да довърши започнатото от брат си. Все пак кой е прекият изпълнител можете да научите от един много интересен сайт -www.hodos-video.com - евреин разкрива тайните на най-богатата секта евреи - хазари, която в момента се възстановява. Хазария е на територията на Украйна и от там смятат да командват целият свят. Има поредица от видео беседи на руски език. Който има време и се интересува къде е коренът на злото нека внимателно да ги изслуша, има много инфо. и за Сталин, Хитлер и сегашната ситуация в света. Работата е много сериозна и опасността е за всички държави, а тези хубостници искат да направят целият свят хазарски концлагер. Така, че който има уши да слуша....


Николай Николов