вторник, 30 септември 2014 г.

НИКОГА НЕ Е ИЗЛИШНО ДА ПОМИСЛИМ


Мигел де Унамуно


Този си е чист плагиат! - каза той.

А другият му отговори:
- Плагиат ли? Възможно е! Важното е, че притежава дарба да плагиатства.
- Хубава дарба, няма що!
- Никак не е малко. Вземи двадесет души, затвори ги всеки в една стая и им раздай двадесет еднакви торби със задачата да направят извлечение от тях, или по-точно да изтъкнат най-същественото от съдържанието им. Един едва ще съумее да посочи само най-обикновените прости неща, общото за всички, друг ще отсее най-изящното и своеобразното, а пък трети ще може да ти извади само заглавия. Имам навика да съдя някои хора, като преглеждам четените от тях екземпляри от книгите.
- Как така?
- Някои си отбелязват с червено или синьо редовете, привлекли най-силно вниманието им и е много любопитно на какви неща обръщат внимание хората. Едни подчертават само това, което потвърждава техните собствени мнения, а други обратното, това, което им противоречи. Аз съм от последните.
- Да, а и изглежда ти доставя удоволствие да вървиш винаги срещу общото течение, срещу научните принципи и насоки, споделяни от по-голямата част от днешните хора на науката, или, ако предпочиташ, от хората на днешната наука.
- Така е; правоверността в науката за мен е дори по-нетърпима, отколкото в религията и ковачите на определения от лабораториите са ми по-омразни от тия в църквата. Някои нещастници си мислят, че ние, които говорим за Бога и за душата, за дарби и за способности, нищо не сме разбрали от Вунд, или от Мюнстерберг, или от Мах, или от Цихен2, или дори от Рибо, ако изобщо сме ги чели, нито имаме представа къде се намира зрителния хълм в малкия мозък или пък какво представлява Историята. А всъщност може би ние се връщаме оттам, накъдето те са тръгнали. Във всеки случай, забелязал съм, че ограничената наукомания от подобен род покълва и расте по-добре на местата, където научният живот е по-вял.
- Това е естествено: когато мисълта е по-бедна, тя е по-тиранична и всепоглъщаща. Тя е като горделивостта, изпълваща в по-голяма степен по-бедните духове, дори и да е по-малка по обем.
- Тук вече не те разбирам...
- Много е лесно за разбиране. Ако духът на някой има например обем сто, а горделивостта заема в него двадесет и пет, то тя ще е по-малка от горделивостта на друг човек, у когото тя достига величина сто; ала ако този втори човек има общ обем хиляда, очевидно е, че при първия горделивостта заема една четвърт, а при втория не повече от една десета. Ето защо е толкова смешна горделивостта на дребните духом...
- Но сега не говорим за това, а и геометричното ти сравнение ми се струва съвсем нелепо и неподходящо. Бях започнал да ти казвам, че не понасям тоя рояк от вносители на дребно на европейска наука, на измислена наука; те вдигат шум до небесата, ако някой се опита не дори да я преведе на нашия език, а да я пренесе в нашия дух.
- Нима мислиш, че науката има роднина и че може да съществува испанска, френска, италианска, немска наука...?
- Напълно ясно ми е какво имам предвид. Безсъмнено алгебрата, или химията, или физиката, или физиологията, са еднакви навсякъде; ала, освен да тласкат напред промишлените производства и да ни осигуряват удобства и да ни спестяват труд, науките служат за нещо повече: те ни помагат да си изградим философия и колкото до нея, всеки народ извлича от един и същи науки различна философия. Философията е общото възприятие за Вселената и за живота, пречупено през призмата на етническите особености.
- Това вече го е казал....
- Да, не искам да ме наричаш плагиат; това вече го е казал някой, подозирам дори, че са го казали мнозина; аз съм го чел, струва ми се, у един поляк, Лютославски3. Но при всички случаи според мен то е много вярно. А що се отнася до нашия испански народ, не ми е известен автор, съставил неговата философия според определена система.
- Ала той има философия!
- Несъмнено, всички народи я имат, независимо дали е ясно проявена или скрита. Но ако я има у нас, досега тя, доколкото ми е известно, се е разкрила само откъслечно, в символи, в песни, в поговорки, в литературни произведения като Животът е сън, или Дон Кихот, или Обитателите4 и в бързопреходно доловени истини на отделни мислители. Може би бедата е, че в миналото са се опитвали да я вместят в калъп и той се е оказал тесен, а днес никой не я търси, или ако я търси, то е с чужди очила.
- Каквото и да казваш, аз мисля, че ако трябва да възникне испанска философия, изразяваща нашия поглед към Вселената и живота, а същевременно и плод на нашия мъчителен исторически опит, то това може да стане само ако предварително се наситим с европейската култура, ако се препълним със съвременна наука, която ти, не без ирония, наричаш правоверна; ако я погълнем и смелим.
- Кой знае... Струва ми се, че наистина трябва да пренесем тук възможно най-големия научен материал, но в по-голямата му част като парчета от тухли за пълнеж, за да ни послужи за земна възглавница.
- Земна възглавница? Това пък какво е?
- Не знаеш ли как са постъпвали строителите във Вавилон и Ниневия, когато започвали да градят своите паметници?
- Не помня да съм чел такова нещо.
- В Египет търсили, както и ние, твърдата почва, здравата скала; ала в тлъстите, наносни равнини на Месопотамия, чиито скални основи лежат много надълбоко, не можело да се стигне до нея. Строежът почивал върху естествената почва, ала помежду им поставяли нещо като цокъл или постамент, платформа, разпределяща тежестта на постройката върху голяма площ. В Хорсабад5 тази маса, служеща за основа на двореца, се издига на височина четиринадесет метра и не е обикновен насип, а истинско произведение на строителното изкуство от огромно количество пръст. Това именно наричам земна възглавница, защото трябва да кажа, че постройките сякаш плуват върху тях в плодородните наносни равнини. И това именно според мен трябва да направим от суровите тухли и дяланите камъни на европейската наука: да ги поставяме като основа, за да издигнем върху тях сградата на нашата философия, построена със собствени материали.
- Струва ми се, че тук грешиш. Вместо да нанасяме всичко, което ти наричаш материал за пълнеж, и да го насипваме като земна възглавница, както казваш, по-добре вместо това да се заемем да копаем родната почва, докато достигнем до живата скала, до гранитното дъно, и върху него да положим основите, изградени от привнесения отвън материал, и така да издигнем нашия духовен паметник.
- Струва ми се, че по навик и двамата започнахме да говорим с метафори.
- Вярно; то е истинско проклятие. Вечно се сблъскваме с него.
- Не съжалявай, защото да разсъждаваш с метафори е един от най-естествените и непринудени, а и най-философските начини на разсъждение. Който си въобразява, че е свободен от тях, се е заплел най-здраво в мрежите им. Повечето думи са метафори, сгъстени под налягането на вековете; това е казано вече хиляди пъти.
- Но задачата на науката е именно тази - да освободи познанието от метафори, за да намери то покритие в действителността. Науката е толкова по-съвършена, колкото по-точно се подчинява на величините тегло, брой и мярка; всяка истинска наука клони към математиката, стреми се да сведе качественото до количественото, да изрази всичко в пространствени, времеви и силови съотношения.
- Познавам тази теория, тя всъщност е краен израз на научно правоверие.
- И затуй те отблъсква.
- Наистина ме отблъсква. Това е еднакво, ако не и по-лошо от схоластиката, кошмарното съчетание на отвлечени, сковани, привързани за определенията си понятия; философия, създадена за спорове, за защита на догми, а не за изследване, не за откриване на истини.
- Още ли те ужасява схоластиката, въпреки всичко, което ти говорих за нея преди няколко дни?
- И няма да престане да ме ужасява. Никога няма да забравя годините, когато тъпчеха мозъка ми с подобни неща. Едно само ми стига, за да бягам от нея - излагането най-напред на тезата, сетне на възраженията, и на трето място на доказателствата. Това е адвокатски занаят, чист адвокатски занаят. Научният и философският подход предполагат най-напред да се изнесат данните и да се подложат на изследване и умозаключения; ако се стигне до краен извод, добре, ако не се стигне, пак е добре. В повечето случаи напредъкът се състои в отхвърляне на решенията, направени от други, и в повторното поставяне на въпросите, защото при всеки отделен случай важно е да можеш да ги поставиш. А какво ще искаш от хора, които още отначало излагат пред теб решението? Какво ще кажеш за тия, които ти представят най-напред произведението, а после почват да търсят отделните множители?
- Но това, както вече ти казах, е само начин на изложение, метод на преподаването; истината се открива по определен начин, ала се предава по друг.
- Това е лошото; а и то е нещо повече от метод за изложение, много повече. Повярвайте ми, те предварително знаеха какво искат - да докажат едно или друго, да потърсят доводи, за да защитят и поддържат едни или други догми, смятани от тях за необходима опора на обществения ред и на личното щастие. Това е философия, робуваща на интереси, чужди на чистото дирене на истината, каквато и да е тя. Не си ли видял колко често прибягват до повторението на пагубните последици от този или онзи принцип? Е добре - дори и да приемем, че въпросните фатални последици са производни на някой принцип, оспорван от въпросните адвокати - а всъщност те са негови производни много рядко, - пагубните последици от принципа могат да докажат най-много, че той е пагубен, но не и неверен. Защото е нужно да се докаже, че пагубното, това, което наричаме пагубно, е невярно.
- О, те твърдят, че са го доказали.
- Да, зная, и съм си дал труда да проследя разсъжденията им в това отношение; но, уверявам те, те са толкова неубедителни за мен, както и цялото скеле на тъй наречените от тях доказателства за съществуването на Бога.
- Но това не ти пречи да вярваш в Бога, както съм те чувал да казваш много пъти.
- Да, но въпреки тези предполагаеми доказателства, а не заради тях. Нямам нужда от Бога, за да възприема логично Вселената, защото онова, което не мога да си обясня без Него, няма да мога да си го обясня и с Него. Преди вече доста години, когато заради тази проклета философия бях нагазил в теоретичния атеизъм, ми попадна някаква книга от Карл Фогт, където прочетох редове, гласящи горе-долу следното: "Бог е кръст върху голяма бариера, поставена на крайните граници на човешкото познание; бариерата се отдалечава заедно с напредъка на науката." Помня, че отбелязах в полето край тези думи: "От бариерата насам всичко се отбелязва без Него; от бариерата натам не се обяснява нито с Него, нито без Него; следователно, Бог е излишен."
- А днес?
- Днес ми се струва, че тогава съм написал пълна глупост. Защото, наистина, ако някой ми каже, че дадено нещо е каквото е, защото Бог го иска такова, все едно не ми казва нищо, докато не ми обясни защо Бог го иска такова; а в случай, че ми каже защо Бог го иска такова, тази причина ми е достатъчна. Така мислех тогава, оплетен в мрежите на безплодната разсъдъчност на схоластиката.
- Разсъдъчност?
- Разсъдъчност, да. За онези хора нямаше друг начин за връзка с действителността, за достигане до истината, освен тъй наречените познавателни средства; това е кошмарна разсъдъчност. И мисля, че докато ние тук не се отърсим от нея, няма да имаме испанска философия.
- А как ще започнем да я имаме?
- Възпитавайки волята, убеждавайки се, че вярата е рожба на волята и че вярата създава своя предмет, точно така, създава го...
- Какъв ужас!
- Да, зная, зная; зная, че на нашите разсъдъчни духове подобно съждение звучи като страшна лудост, като бълнуване на болен мозък или заплетено противоречие на духа, стремящ се към привидна неповторимост на всяка цена, зная; но какво да се прави!...
- Но, човече, не можеш да твърдиш сериозно подобно нещо. Нека да изясним...
- Ще изясним всичко, щом искаш; само ме остави да довърша. Макар че, вместо да довършваме, по-скоро трябва да започнем отдругаде...


Николай Николов

понеделник, 29 септември 2014 г.

БЪЛГАРИЯ ИМА ПЛАВАЩ ОСТРОВ С ПЛОЩТА НА БЕЛГИЯ

                                             ТАКА ИЗГЛЕЖДА ОСТРОВЪТ
България може да разшири територията си с още 27 хил. кв. км, като обяви за свой остров в Тихия океан, който се намира на около 1000 км северно от Нова Зеландия и на 16 000 км от България. В момента той е собственост на компанията на българския бизнесмен В. Б., който го предлага на държавата официално. Площта на острова е колкото на Белгия (30 хил. кв. км), или една четвърт от тази на България, пише той в предложение до президента Росен Плевнелиев.
Бизнесменът пожела да остане анонимен от страх, че може да му бъде оказван натиск от престъпни групировки, но името му, както и това на компанията се пазят в редакцията на в. “24 часа”.
Островът е природен феномен, тъй като е плаващ из океана, образуван от вулканично изригване, дължината му е 480 км, а ширината 57 км. Собственост е на
 регистрираната в Панама компания на В. Б. “Ван Мепел Инк”
от 2013 г., става ясно от писмото на бизнесмена до президента Росен Плевнелиев, с което той предлага на държавата да присъедини имота му към България. Писмото е внесено на 16 септември, след като преди това 3 месеца В. Б. чака отговор от Министерския съвет и МВнР. Там внесъл предложението си на 1 юли, когато на власт бе правителството на Пламен Орешарски.
Отговор все още няма, но дни след като пратил предложението,

се появил брокер на имоти с пълната преписка от МС,

твърди бизнесменът. Той искал да посредничи за продажбата на острова. След това се е появил и международен инвеститор с идеята В. Б. да обяви острова за независима държава.
Бизнесменът обаче държи да го обяви за българска територия. Дори предлага 10% от острова да стане държавна собственост.
Това означава, че България ще има право и на 10% от парите, които биха били спечелени, ако островът бъде продаден.
Островът е от пемза, която е образувана от бързото охлаждане на лавата в морската вода. 
България може да спечели от това, че международното право не предвижда никакъв статут за т.нар. плаващи острови, се твърди в писмото на бизнесмена до Плевнелиев. Той прилага и становище на професорите по международно право Александър Янков и Иван Владимиров, че страната ни може да обяви острова за своя територия и да защити тази позиция в ООН. 
В момента островът носи единствено служебна сигнатура YJNI според записа в активите на панамската компания.
“Сам финансирах експедиция, която да отиде до острова и да му постави вимпел, както и да го обяви за моя собственост”, разказа пред в. “24 часа” В. Б. Направил го през офшорка по финансови причини.
“Ако го бях записал на българската компания, нямаше да мога да платя данъците на такъв актив и щях да фалирам”, обясни бизнесменът.
Всъщност той се е възползвал именно от правния вакуум по отношение на плаващите острови. Неговият е образуван от изригване на вулкан през 2012 г. и е описан от пилоти на новозеландските военновъздушни сили. Нова Зеландия, както и островите Фиджи и Кук, които също са наблизо, не са предявили претенции към него, защото е извън техните териториални води. Като го обявява за актив обаче, компанията “Ван Мепел Инк” го превръща просто във вещ и единственото, което може да направи, е да го раздроби.
Факсимиле от писмото на бизнесмена до президента Росен Плевнелиев:Ако го обяви за своя територия, освен острова, България ще владее и три морски мили околовръст като териториални води и 200 морски мили като изключителна икономическа зона. Тоест ще има право както на рибните богатства, така и на евентуални залежи на нефт, газ и всякакви други изкопаеми на дъното на океана, обясни В. Б. Площта на икономическата 200 - милна зона е по - голяма от цялото Черно море, се твърди в писмото на бизнесмена до Плевнелиев.
В. Б. предлага и България да предложи на всички в ЕС островът да бъде обявен за общо владение на съюза. / ПАК ПРОСТОТИИ/.
                         Сателитна снимка на острова

Така можело да се осигури опазването му от завладяване, тъй като страната ни няма силен военноморски флот, който да го направи сам. В писмото си до Плевнелиев той изтъква и че с обявяването на острова за българско владение България ще разшири своята територия за първи път в своята история.

Образуван е през 2012 г. от изригнал вулкан, ако се продаде като материал, може да струва 5 трилиона долара.

Островът, завладян от В. Б., се образува през 2012 г. след изригване на подводен вулкан. Учените тогава твърдят, че вероятно става въпрос за изригване на вулкана Моновай. При бързото си охлаждане лавата задържа в себе си газовете от изригването и по този начин образува огромен скален блок от пемза, който е по-лек от водата и се носи на повърхността на Тихия океан.
Първоначално новият остров е наблюдаван от пилоти от новозеландските ВВС, има и няколко изследователски експедиции. Появяват се намерения на океанолози по неговото движение да изследват теченията в Тихия океан. Никой обаче не предприема действия да обяви плаващия остров за своя собственост.
В. Б. твърди, че е научил за съществуването му от Интернет. Направил консултации и чрез регистрираната в Панама компания изпратил експедиция да постави на острова вимпел на фирмата и да го впише в активите. Това става на 28 юни 2013 г., когато фирмата “Вен Мепел Инк” издава първия си нотариално заверен акт за собственост.
На 29 януари 2014 г. е издаден втори акт на фирмата, с който се констатира, че плаващият остров е открит и посетен от специално наети от компанията хора, които са поставили на него метален вимпел със знаци на фирмата, и е обявено встъпването във владение.
Островът представлява скална маса от 35-40 млрд. тона вулканична скала пемза според проучване на геолога Константин Ранкс. Според него, ако бъде продаден като инертен материал, стойността му би била 5 трилиона долара при цена от 150 долара на тон материал. Пемзата била подходяща за укрепване на бреговете на заплашени от покачващото се ниво на световния океан държави като Холандия и Италия.
Островът обаче може да бъде и закотвен както по изкуствен път, така и по естествен, ако се закачи за върха на подводна планина. Тогава всички богатства в изключителната му икономическа зона - рибни ресурси и подземни богатства, ще са собственост на държавата, която го владее.

Новите острови са ничии, докато не са окупирани

Kонвенцията за морско право на ООН не е предвидила правила за определяне на правния статут на новообразуваните острови, пише в становище към предложението на В. Б. българският специалист по международно право проф. Александър Янков. Той е и председател на комисията по международно право на ООН, както и учредител на международната асоциация по морско право. Бил е съдия в международния трибунал по морско право в Хамбург.
Липсата на правна уредба за новите острови се дължи на изключителната рядкост на тяхното образуване, обяснява професорът. Има обаче практика, според която при възникване на нови острови в открито море те са ничии, докато някоя държава не ги окупира и не уведоми за това ООН и останалите държави. Заради тази правна дупка към плаващия остров може да бъдат приложени правни и фактически действия, за да се придобие собственост върху него, твърди проф. Янков. Той съветва панамската компания да прехвърли острова на българско юридическо лице.
Така автоматично върху него се разпростират българските закони, както и тези на ЕС. След това пък българската компания трябва да дари част от него на България, а МС да издаде акт за държавна собственост. Така вече островът щял да е суверенно територия на България, а паралелно с това да стане и част от ЕС, твърди професорът.
Янков препоръчва българските дипломатически представители спешно да запознаят останалите държави в ЕС с новата придобивка на страната ни и да потърсят тяхното съдействие за опазването . Причината е, че в района се преплитат интересите на Нова Зеландия, Австралия и Япония, които са морски сили, докато България не е. В момента Япония и Китай водят спор пред ООН за новообразувани вулканични острови, припомня той в становището си.

Ако трия, то трия защото сте анонимни!Ако трия, то трия защото сте анонимни! Ни най-малко ме интересува мнението на различни хора! Свят широк, диванета всякакви! Дал съм и линк към целия план! Аз съм от потърпевшите от този план и съм имал доста години пряк контакт с сегашната така наречена власт и знам какви, извинете ме за думата – „продажни лайна са". Тези които сега са добре или имат някаква службичка и не виждат повечето хора от градовете и селата как живеят, въпреки големите усилия които полагат, то те ги мислят за лъжци и мързеливи! Повярвайте ми, те работят но като преди век и половина - не получават пари! Вижте ми предишните статии. Просто няма вече къде да се работи! Почети всичко е разрушено и унищожено! Няма заводи, фабрики, предприятия, детски градини, даже и спортни и детски площадки! А като сееш домати и краставици, то никой за тях пари не дава! Трябва ни икономика а не само МОЛОВЕ и хипермаркети, където да се подвизават гъзарите и крадците и педерасите и високо платените курви от  „елита”! Ако в София има някаква работа то другаде има само за продавачи и по - точно за продавачки!/ с разширени опции на обслужване, но нямат избор/ разберете това! А големите чужди вериги ни съсипаха родните магазини и са пълни с фалшиви и вредни стоки, но си имат начин да си плащат когато им дойде проверка! Там законите от кодекса не важат! А я си се обадил и си аут! Работил съм в "Техномаркет", "Зора" "Еко клима", "Практикер", „Метро” и повярвайте ми, не знаете на каква безбожна експлоатация, подигравка и обезличаване са подложени хората там. Сведени са до състояние при които работят и мислят като магаретата, но мисля, че за магаретата се полагат повече грижи!
С удоволствие бих изключил опцията да няма коментари и край! Проблема е решен за мен! Но искам нормалните хора да видят как част българите се израждат, оглупяват и освен простотии и личен интерес Те друго просто нямат!!! Мислят само за гъза си и половината за това и станаха педераси! И то имащите повече от това което им е необходимо и то увеличено по стотици пъти! А останалите тънат в мизерия! Така е драги ми приятелю!!

С уважение: Николай Николов

ШЕГАТА НА СТАЛИН!


Явно ви пиша за сериозни неща, хайде сега да се разтоварим малко!
Николай Николов

КАКВО ЗНАЧИ „АЗ” ? КОЙ СЪМ „АЗ” ?!


КОЙ СЪМ „ АЗ”?   Има няколко „вечни” въпроса, които преследват всеки мислещ човек от самото му детство. Един от тях е „Кой съм „АЗ ? ” И ние започваме да се вглеждаме в самите себе си, но колкото повече усилия полагаме, толкова повече се отдалечава обекта на нашите търсения… Може да се каже, че ”АЗ” изгражда личността „аз” по свое усмотрение, заставяйки я да натрупва едни или други знания, навици или умения. „АЗ” принуждава личността „аз” да се развива. „АЗ” и моята личност „аз” – това са различни неща!!! Личността „аз” ръководи нашето его,  а индивидуалността „АЗ” -  нашият дух. „АЗ” облича личността и я носи на себе си като костюм. „АЗ” – това не е ум; Връзка между празни желания, проявени или непроявени.  „АЗ” – не е тяло /смес от плът, кости и кръв /. „АЗ” – не е чувство, сляпо влечение, преграждащо пътя към свободата. „АЗ” – не са моите мисли, не са моите емоции, не са моите усещания. „АЗ” – не е съдържанието на моя живот. „АЗ” има Вечният Висшия дух, осъзнаващ мощта която има „АЗ”. „АЗ” има Живота ,  „АЗ” има Пространството, в което протича всичко.  „АЗ” има Съзнанието, „АЗ” има Настоящия Момент . Тоест „АЗ” СЪЩЕСТВУВА!


Николай НиколовКОЙ КАКЪВ Е ОТ ВЪРХУШКАТА В БЪЛГАРИЯ


Първо нищо лично! Това е масово разпространено в интернет,  от което съм спестил някой неприятни подробности.
Качвам го отново защото се загуби линка в свежо.

По долу ще видите един много интересен списък, от който ще разберете кой провежда геноцида над българския народ и разгражда българската държавност?!?

Списък на лицата представляващи обществен интерес, масони агенти на чужди държави и доносници на ДС със чуждо етническо самосъзнание, участвали и участващи в управлението на страната през последните 15 години и манипулиращи обществото чрез медиите, който са под техен контрол.


А) С еврейски произход:


Андрей Карлович Луканов - (БКП-БСП) – министър-председател, съден. Бил е на висши държавни постове по времето на БКП и след това. Имал е връзки със фамилията Рокфелер, майка му е била шефка на БНБ.
Илко Ескенази - (СДС) – депутат, член на “Цион”.
Гиньо Ганев - (БСП) – депутат, зет на известния превратаджия и масон Кимон Георгиев.
Георги Пирински - (БСП) – 1976-1980 г. - съветник в Министерския съвет. 1980-1989 г. - заместник-министър и първи зам.-министър на външната търговия. 1989-1990 г. - заместник-председател на Министерския съвет (ноември 1989 - февруари 1990 г. и август - декември 1990 г.). Заместник-председател на Националната кръглата маса (февруари-април 1990 г.), председател на 40 НС.
Сергей Дмитриевич Станишев - (БСП) – депутат 39 НС. Бивш министър председател.
Кристиян Вигенин - (БСП) – заместник на Станишев, хомосексуалист.
Александър Божков - (СДС) (по майка Бакиш) – бивш министър, подсъдим.
Едит Гетова - (СДС) – зам.-министър, подсъдима с Божков.
Вилхелм Краус - (СДС) – министър на транспорта, подсъдим.
Красимира Краус – работила в министерство на образованието.
Надежда Михайлова - (СДС) – бивш министър на външните работи. Снаха на полковник от ДС. Депутат 39 НС.
Николай Младенов - (СДС) – говорител на СДС, бивш любовник на Михайлова. В момента изучава активно иврит.
Алберт Бенбасат - (СДС) – директор “Музеи в министерството на културата, иманяр-трафикант.
Соломон Исак Паси - (СДС, НДСВ) – председател на “Атлантическия клуб”, министър на външните работи, член на “Бнай Брит”. Баща му Исак Паси е един от идеолозите на БКП и съветник на Тодор Живков. Паси е потомствен масон.
Феня Деколо – журналистка, работи за “Шалом” и “Бнай – Брит Кармел”.
Леа Коен - (СДС) – бивш посланник на РБ в Швейцария, член на “Билдербергите”.
Анжел Вагенщайн - (СДС) – На 16-годишна възраст бил е партизанин, ръководител на бойна група, терорист имал смъртна присъда. Бивш депутат, агент на ДС, КГБ, ЩАЗИ и “Мосад”. Какво псвече!!!
Емил Кало - (БКП) – председател на “Шалом”, бивш офицер от ДС, член на БКП.
Райчо Райков – бивш член на БКП и офицер от ДС, председател на СЕМ.
Румен Леонидов – бивш агент на ДС, член на “Шалом”. Председател на Съюз за национално достойнство “Гранит”.Иначе много наперен!
Вивиана Асса – съпруга на Румен Леонидов, зам.-главен редактор на вестник “Ние жените”, член на “Шалом”.
Андрей Райчев – издател на вестник “Сега” и един от собствениците на радио “Нет”, бивш член на БКП, социолог.
Виза Недялкова – съпруга на Райчев, журналистка, бивш член на БКП.
Йосиф Перец - (СДС) – зам.-главен редактор на вестник “Про Анти”. Мъгла пълна!
Нансен Бехар – “независим депутат” (БСП), член на БКП, съветник на Тодор Живков.
Стефан Софянски - (СДС/ССД) – бивш служебен министър-председател и министър, кмет на град София, член на “Ротъри клуб”. Подсъдим само с 4 дела.
Алисия Софянска - (СДС/ССД) – участва в управата на фондация “Бъдеще за България”.
Татяна Ваксберг – журналистка в радио “Свободна Европа”, дъщеря на известния комунистически деятел Аркадий Ваксберг (ЦК на БКП), резидент на КГБ в България, служител на ДС.
Йосиф Леви – равин, председател на Централния израелтянски духовен съвет в България, бивш полковник от ДС и член на БКП.
Фани Аронава – журналистка в БНТ канал 1, “Новини”. Много я защитавате бре!?
Филип Димитров - (СДС) – бивш министър-председател на България, хомосексуалист, с психически заболявания, ексхибиционист.
доц. Елизар Алфандари – журналист, преподавател в СУ “Свети Климент Охридски”, факултет по журналистика.
Ирен Леви – журналистка, водеше  предаване по “Нова телевизия”. Готина жена.
Яков Джераси – председател на организацията “Цион” и фондация “България”, връзка между Ню Йоркското еврейско лоби и Симеон Сакскобурготски, участник в плана “Шипка”.
Линдел Грей – аферистка, агент на ЦРУ, ръководителка на Американския университет в Благоевград.
Мартин Михайлов Заимов - (Голдсмит) – (СДС) – подуправител на БНБ и шеф на Валутния борд (2000 г.).
Барух Чакъров (Боби Чакъров) – бивш изпълнителен директор на фалиралата авиокомпания “Балкан” при Гад Зееви, почетен консул, финансирал е фондация “Бъдеще за България”.
Максим Бехар – журналист, бивш член на БКП, съосновател на масонския вестник “Стандарт”, имиджмейкър и обществени връзки на НДСВ.
Йоана Левиева – репортерка в БНТ Канал 1.
Хени Берлер - репортерка в БНТ Канал 1 в Израел.
Нидал Алгафари – зам.-директор на БНТ, програмен директор.
Мадлен Агафари – психоаналитик.
Борислав Геронтиев (Герон) – бивш генерален директор на БНТ, сега в УС на БНТ.
Николай Свинаров (НДСВ) – министър на отбраната и зам.-председател на НДСВ.
Гергана Грънчарова (НДСВ) – зам.-министър на външните работи, любовница на Паси. После и съпруга.
Зелма Алмалех – член на УС на БНТ.
Бисера Йосифова – бивш зам.-министър на културата (при Абрашев), следствена.
Милена Милотинова (НДСВ) – депутат 39 НС, председател на комисията за медийна политика, работи в БНТ.
Весела Драганова (НДСВ) – председател на партията на българските жени, депутат в 39 НС.
Нина Чилова (НДСВ) – депутат в 39 НС, сега министър на културата и туризма, предполага се, че има незаконно двойно гражданство (български и израелско).
Ралица Агайн (НДСВ/Новото време) – депутат в 39 НС.
Долорес Арсенова (НДСВ) – министър на околната среда.
Милен Велчев (НДСВ) – министър на финансите, баща му е номенклатура на БКП, роднини са на Борис Велчев от ЦК на БКПотговарял е за концлагерите.
Станимир Илчев (НДСВ) – депутат от 39 НС, председател на парламентарната група на НДСВ.
Лидия Сантова Шулева (по баща Биджерано) (НДСВ) – вицепремиер и министър на икономиката. Роднините на мъжа й са от партизански род, номенклатури на БКП. Роднина им е Богдан Шулев – един от председателите на “Народния съд” след 1944 г. В правителството на Сакскобурготски е отговаряла неофициално за “еврейските въпроси”.
Цветелина Бориславова (НДСВ) – изпълнителен директор на “Си банк”, дъщеря на бивш дипломат, номенклатура на БКП, съпруга на ген. Бойко Борисов.
Фани Виденова (СДС) – служителка в министерството на правосъдието – отдел “Българско гражданство”, назначена специално от Александър Божков, за да се възстанови незаконно българското гражданство на изселили се в Израел евреи – ционисти през 1948 г.
Едвин Сугарев (СДС) – бивш депутат и посланик в Монголия и Индия, поет-дегенерат.
Зелма Каталан – подчинена на главния архитект на София - Стоян Янев. Тя е човек на Софиянски, която като посредник взима подкупите за строителните разрешения давани от столична община.
д-р Андреас Енгибаров (СДС) – общински съветник в София.
Емил Леви – главен директор на вестник “Еврейски вести”.
Менахем Бекар – зам.- главен директор на вестник “Еврейски вести”.
Рени Арис – мениджър на недвижими имоти (Консорциум Изток) в София. Изкупуват тайно имоти за еврейско заселване в България!
Елена Розберг – журналист от “Ретро радио”.
Петър Калпакчиев – главен счетоводител на “Кинтекс”, върховен командир на масонската ложа на Старите свободни и приети зидари на България, член на върховния съвет (33 степен). Картечар.
проф. Захари Захариев (Цукер Цукерман) (БСП) – участва във финансирането на БСП чрез далавери с нефт.
Георги Прохазки – банкер, приятел и колега на Александър Божков, работят заедно в съмнителна фондация.
Ярослава Прохазкова – журналистка от вестник “24 часа”.
Елица Гилтяй - журналистка от вестник “24 часа”.
Ганета Сагова – журналистка от вестник “24 часа”.
Явор Геронтиев - журналист от вестник “24 часа”.
Маргарита Роуз - журналистка от вестник “24 часа”.
Николай Москов - журналист от вестник “24 часа”.
Георги Луканов - журналист от вестник “24 часа”.
Ирина Асиова - журналистка от вестник “24 часа”.
Миа Сантова - журналистка от нова телевизия.
Павел Езекиев – директор на Агенцията за чуждестранни инвестиции;
Еди (Едуарт) Шварц – шеф на “Бнай-Брит” за България. В САЩ тази организация е наричана “Еврейското гестапо”!
Юрий Асланов (БСП) – журналист.
Сребрина Хашъмова – парламентарен журналист.
Йосиф Аврамов – икономист.
проф. Пламен Цветков – историк, преподавател в Нов български университет, член на партия Християнски социален съюз, гравитираща около СДС; баща му е бивш полковник от ДС, а майка му партиен секретар.
ст. н. с. д-р Хаим Гозес – икономист, пише статии и гравитира около кръга “Нова Заора” и масонския вестник “Стандарт”.
Алфред Давид Криспин – журналист.
Исак Гозес – редактор в масонския вестник “Стандарт”.
Юлий Москов - редактор в масонския вестник “Стандарт”.
Хайк Вахрам – журналист от масонския вестник “Стандарт”.
Виктор Леви - журналист от масонския вестник “Стандарт”.
Люба Кулезич (ДСБ/СДС) – журналист, телевизия “Европа”, главен редактор на вестник “Седем”, жена на Явор Дачков (СДС/ДСБ).
Раймонд Вагенщайн – издател ИК “Колибри”, организира мащабни панаири на книгата в “НДК”.
Иво Инджев – шеф на БТА, баш доносник на ДС , бивш журналист от еврейската телевизия Би Ти Ви. Даже и сега се прави на ннтересен и пише!
Даниел Левиев – бил е номиниран за министър в проектокабинета на Сакскобурготски, сега е съветник, ковчежник на “Цион”.
Емил Бенатов (НДСВ) – юрист, депутат от 39 НС.
Снежана Бахарова (НДСВ) – депутат от 39 НС.
Венцислав Давидков (НДСВ) - депутат от 39 НС.
Калин Примов (Примо) (НДСВ) - депутат от 39 НС.
проф. Владимир Квинт – съветник на Сакскобурготски, свързан е с Ню йоркското еврейско лоби, Жордж Сорос и МВФ. Писал е програмата на НДСВ.
Петя Бахарова – журналист.
Емил Барух – кореспондент на радио “Дойче Веле”, директор на “Европалия” към министерството на културата.
Йосив Аврамов – заместник-председател на Националната предприемаческа и занаятчийска камара.
инж. Рут Ешкенази – началник отдел “Общинска собственост” – община “Изгрев”, София.
Любомира Леви – експерт в “Топлофикация” – София, надписва сметките и тероризира столичаните.
Емил Роберт Коен – председател на фондация “Толерантност” (поддръжка на секти и хомосексуалисти).
Еми Барух – журналистка.


Б) Турчеещи се българи и цигани от турски произход:


Ахмед Демир Доган (ДПС) - сътрудник на ДС терорист, депутат от 36-то, 37-мо, 38-мо, 39-то Народно събрание. Председател на антибългарската партия на Турция - ДПС.
Юнал Лютви (ДПС) – заместник-председател на НС, депутат.
Мехмед Дикме (ДПС) – министър на земеделието.
Неджет Моллов (ДПС) – министър без портфейл, отговарял е като ресорен министър за държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ).
Лютви Местан (ДПС) – заместник-председател на ДПС, депутат от 39 НС. Опитвал се е да внася закони за цензура.
Емел Етем (ДПС) - заместник-председател на ДПС, 2005 г. е избрана за заместник министър. Председател и министър на държавната политика при бедствия и аварии.
Лютви Ахмед Местан (ДПС)
Осман Октай (ДПС)
Касим Дал (ДПС)
Ремзи Осман (ДПС)
Кемал Еюп (ДПС)
Четин Казак (ДПС)


В) С цигански произход:


Цветелин Кънчев (ДПС/Евророма) – бивш депутат, осъден за криминални престъпления.
Александър Филипов (НДСВ) – депутат от 39 НС.
Тома Томов (БСП) – депутат от 39 НС.

Г) С ирански произход:


Гати АЛ Джебури (НДСВ) – бивш заместник-министър на финансите, отстранен за далавери и пренасочен да ги прави другаде.
Марко ал Джебури (НДСВ) – съветник на бившия вицепремиер и сегашен министър на транспорта – Николай Василев (известен с прозвищата “Рачко Пръдлето” и “Малкия Мук”). Последния е учил в еврейски колеж!


Д) С неизяснен произход:


Василка Папломатас (СДС) – в предизборния щаб на СДС, бивша посланичка на България в Испания. Шеф на център за изследване, анализ и прогнозиране развитието на демократичното общество (Ст. Загора).
Иван Костов (СДС/ДСБ) – бивш министър-председател, бивш министър на финансите в правителството на Филип Димитров. Твърди се че баща му е циганин.
Симеон Сакскобурготски (Кобург-Кохари) - космополит авантюрист, без националност и образование, но затова пък член на три масонски ложи! Твърди се, че по линия на дядо му Фердинант в жилите му тече еврейска кръв по линия на рода Кохари – богата еврейска фамилия от Унгария, която си купува благороднически титли. Според “Католическата енциклопедия” том XIII, Ню Йорк, 1912 г. и някои по-стари немски книги от XIX и XX век, родоначалника на фамилията Сакс-Кобург и Гота – Ернст Благочестиви бил със саксонска, френска и еврейска кръв! Самият Симеон Сакскобурготски (Кобург-Кохари) в свое интервю пред израелското списание “Фар” потвърждава своя еврейски произход! Ферденант и Борис III също са били масони, а Фердинант е бил сатанист и окултист. Публична тайна, е че е бил бисексуален и двуфазен педераст!

Намерено в интернет...

ВЛАСТТА НА ЗЛОТО - първа част

01 март 2010
Още в началото на 90-те години виждахме задаващия се геноцид над българската нация. Опитахме се да предупредим. Обявиха ни за екстремисти. Новите демократи, довчерашни комунисти обявиха българския национализъм за най-лошото нещо на тоя свят. Той, национализмът щял да спре приобщаването ни към цивилизования свят. Той, национализмът щял да ни отдалечи от демокрацията и да ни натика в пещери. Видяхме какво се случи без национализъм. Цивилизованият свят се оказа циганизован, демокрацията се разви в две основни направления: демонокрация и демокраДция, а мечтаният либерален модел ни върна в средновековието. Като затворят АЕЦ “Козлодуй” ще тръгнем още по-бързо напред – към Каменната епоха. Даже не към медно-каменната, защото дотогава циганите ще изпокрадат всичкия останал метал в България. Защо и как допуснахме това да се случи? Как ще приключи унищожителния процес, ако не го прекъснем? Можем ли да променим съдбата си? Можем ли да спасим българската нация?

Можем, разбира се, че можем. Можем, ако осъзнаем какво и защо се случва. Можем, ако поискаме.
Допуснахме сегашната ситуация по няколко причини. Първата причина беше, че повярвахме в някакво измамно противопоставяне между комунизъм и демокрация. Ние не разбрахме навреме, че комунистите са се продали на демократите, че са продали и нас. Втората причина беше в силата на нашите врагове и отсъствието на съюзници. Третата причина е нашето неумение да водим борбата. И ако първото вече е ясно и на последния глупак, а второто не можем да променим, то третото зависи изцяло от нас. Не го ли направим, до 2030 година бивша България ще бъде разделена между турци и евреи, а нас просто няма да ни има. До тогава е предвидено ние, българите да бъдем разпилени по света, а които от нас останат тук, да бъдат ликвидирани физически. Предимно от ненаказуемите, от недосегаемите от закона цигани. После изтреблението и тях няма да ги подмине, но то е предмет на друг разговор.


Ние, българите преди всичко трябва да свикнем с мисълта, че живеем не в условията на някакъв си преход, не в условията на демокрация, а под чуждо робство. България вече не е наша, българска държава и ние трябва да приемем тази мисъл. Ние сме окупирана държава и оттук трябва да тръгват нашите мисли, когато предприемаме едно или друго действие.


Отвсякъде ще дойдат пришълци, които ще ви предлагат всевъзможни сделки. Не им вярвайте, колкото и изгодни да ви изглеждат предложенията. Никой не ви мисли доброто, всеки идва при вас да ви граби, защото всеки мисли как да спечели от вас. Не се лакомете за големи суми, защото парите могат да се обезценят и да се превърнат в куп ненужна хартия. Имуществото, с което те идват е ваше, защото с ваш труд е спечелено. Морални са всякакви действия срещу грабителите, защото българските богатства ще останат на българска земя.


Укривайте своите доходи, не излагайте на показ своето имущество. Правете всичко, което ви е по силите, за да плащате колкото си може по-ниски данъци, а когато е възможно, нищо не плащайте. Вашите пари отиват за въоръжаване и заплати на антибългарите, отиват за унищожаване на българската нация. Не е ли престъпление сами да купим ножовете приготвени за нас и нашите деца?

Не вярвайте на властта. Те е небългарска. Недоверието към представителите на антибългарските сили е залог за нашето оцеляване. Тези представители невинаги съзнават какво вършат, но вие не ги допускайте до себе си. Те са слуги на една чужда сила и техните действия са враждебни на нашите интереси. Това, което нашият враг желае, е вредно за нас.


Сътрудничеството с предатели и пришълци е предателство към българската нация и българските национални интереси. Наказвайте предателите и враговете, когато случите сгоден момент за това. Спомнете си българските хайдути, останали като герои в народната памет. Не се излагайте на прекомерни рискове, но и не съжалявайте небългарите, защото те към вас съжаление не изпитват.


Търсете доказалите себе си националисти, търсете преминалите през огъня на борбата българи. Те имат достатъчно опит и знаят как да поведат новата борба. Мнозина от нас ще бъдат премахнати, но не всички ни ще успеят да премахнат. Ние ще съществуваме, докато съществува български народ! Ние ще се борим за своя народ, докато дишаме!


Когато не можете да се свържете с някой от нас, създавайте свои организации, създавайте групи за защита на вашите интереси и не допускайте в тези групи случайни лица. Наказвайте провокаторите така, че те да не смеят дори да ви доближат. Съюзявайте се по родов признак, търсете изпитани хора, но вашите организации трябва да са здрави и стегнати. Само когато бъдете сила, ще можете да се защитите.
Може би малко повече вярвахме в демокрацията, може би недостатъчно осъзнавахме, че демокрацията и комунизма са рожби на една и съща зла сила.

Намерено в интернет

Николай Николов

КОЙ Е ГОСПОДАРЯТ НА ЗОМБИТАТА?


Разкривайки докрай неизопачената истина за германския националсоциализъм, ние по-ясно ще осъзнаем реалностите и на днешния ден.

"Горбачов и Елцин са зомбита!"
Твърде големи бяха вестникарските заглавия и твърде сензационни са съдържащите се в тях сведения, за да ги пропуснем. При това в зомбизация биват обявявани далеч не само Михаил Горбачов и Борис Елцин. Не бихме опростили до такава степен нещата, но в "зомбистката" теория има нещо вярно.
Кой е господарят на зомбитата?
Естествен въпрос, но кой знае защо никой не го задава. От историята знаем, че определени светове и цивилизации биват унищожени след като достигнат определена степен на развитие. Сякаш има поставена табелка "До тук!". Теорията за самоунищожението не търпи сериозна критика. Кой обрича на гибел цивилизациите, с каква цел, какви методи използва унищожителят и дали унищожението няма алтернатива?
Нека да започнем от последното.
Вероятно бихме намерили път за спасение, ако знаехме повече за екзекуторите. За тази цел първо трябва да се убедим, че те наистина съществуват, а не са нечия зловеща измислица. налага се да хвърлим поглед към изчезналите култури на дълбоката предчовешка древност и да потърсим следи, които биха ни ориентирали в посоката на нашето търсене.
Твърде малко знаем за разпадналата се на късове планета, наречена от астрономите "Фаетон". Да, астероидният пояс между Марс и Юпитер съдържа отломки от взривената Фаетон /или Нибиру, или както още я наричат/. Но в Пояса е трудно, ако не и невъзможно да се открият следи от цивилизация. Астероидният пояс - това е разпръснатата планетна сърцевина, втвърдената планетна магма. Кората, повърхността с всичките нейни изкуствени образувания и строежи след взрива е отпътувала в посока, обратна на Слънцето. Върху Сатурн, Уран и Нептун поне засега не можем да се приземим, но и техните спътници съдържат интересни за нас, хората данни. Стига наследниците на Енки, Енлил и Еа да ни разрешат едно такова посещение… По-нататък ще видим, че не ни разрешават. И то не от вчера. От отношението на небесните наставници се възмущават още античните летописци: "Изтреби потомството на наблюдателите; твърде много са гнетили човешкия род." - /Енох 10:18/ За наше съжаление “Всемогъщият и Единствен Бог” на Енох не само не изтребил “наблюдателите”, но не успял дори да ограничи тяхното “наблюдение”.


Крият се данните за мъртвата култура на Марс. Измъкнатите изпод лапите на американската цензура снимки са недостатъчни за сериозен анализ. Все пак ще кажа няколко думи, въпреки недостатъчните доказателства: Лицето от Марсианския Сфинкс не е човешко, както им се иска на ентусиастите. То изобразява едно от онези същества, които днес презрително наричаме "неандерталци". Нека Сфинксът бъде за нас напомняне, че те, Предишните са извършили нещо, което ние днес все още не можем да извършим. Но повтарям, данните са недостатъчни, а пред изследването на Червената планета някой е поставил непреодолима за хората бариера. Затова ще хвърлим поглед към едни познати същества от земната суша, проявили нещо повече от наченки на разумност:


Динозаврите.


Учеха ни, че били тъпоумни и тромави студенокръвни влечуги. Твърденията се оказаха лъжливи. Някои видове динозаври /в буквален превод - "страшни гущери"/ били не само топлокръвни и пъргави, но и притежавали добре устроен обществен живот. Доказват го намерените останки от селища на "гущероподобни" същества. Твърди се, че знаменитият модел от Отава демонстрира какви щяха да бъдат днес динозаврите, ако развитието им не беше мистериозно прекъснато. Всъщност така и не беше показан първообраза, послужил за оформянето на модела. Според други сведения моделът е бил точна възстановка. Никой не потвърди и никой не опроверга.


А може би на всичко отгоре динозаврите са били и разумни? В бившия СССР върху динозавърски яйца отпреди 70 милиона години палеонтолози открили начертани геометрични фигури. Според направените анализи, фигурите /в повечето случаи триъгълници/ били рисувани преди вкаменяването на яйцата, т. е. още веднага след тяхното снасяне. Кой друг би могъл да начертае фигурите, ако не самите динозаври. Или този, който ги е отглеждал. По същите причини, поради които ние бележим своите домашни животни. Ако пък отхвърлим хипотезата за разумните динозаври, ще се наложи да преосмислим друго свое мнение.


Прието е да се мисли, че динозаври и човеци са се разминали във времето. Това също не е вярно. Атлантите например са разговаряли на "динозавърски" език, но за Атлантида ще говорим по-нататък. През 1988 г. сп. "Корея" публикува вкаменен отпечатък от птеродактил. Надписът под снимката гласеше: "Вкаменен крилат дракон с опашка". Така е, за азиатските народи драконите не са само опашати и крилати, пояснението в случая е задължително. Старинните предания на всички континенти носят повече данни за обитателите на предишните геологични епохи, отколкото е прието да се признава в научните кръгове. Популярността на безкрилите и безопашати дракони не е голяма сред специалистите на модерните точни науки. Макар че, ако трябва да са искрени, те много добре разбират за какво става дума. Ще се окаже, че митологичните страшилища са "най-обикновени" динозаври. Да припомням ли как биват описвани драконите, змейовете, ламите, халите...? Нима намирате съществени разлики между тях и палеонтологическите възстановки на прадревни влечуги? Ще си позволя да вмъкна и мъничката загадка с човекоподобните змейове от българската народна митология. Можете да ги съпоставите с динозавроида от Отава.


Съществуват и няколкостотинте хиляди камъни от Ике, Перу. Върху част от тях са изобразени бронтозаври. Твърде голям е броят на камъните, та да ги обявим за фалшификат. И още едно любопитно свидетелство: в пещерата Алден, Южна Франция бил открит отпечатък от човешко стъпало отпреди 20 хиляди години. Май ще се окажем доста по-стари от шест хиляди годишните Адам и Ева… И май ще се окаже, че сме имали връзка с много видове, смятани досега за “праисторически”. Ако освен не приемем за праистория всичко, случило се преди раждането на съответния догматичен учен.


Не, Човекът и Динозавърът не са са разминали. Нещо се е случило и единят /по-силният/ е загинал, а другият /по-слабият/ е оцелял. Загадката си остава, но нека не се залъгваме с глупави хипотези за глобални катастрофи. Иначе ще ни се наложи защо и как са оцелели останалите видове.
Следва продължение.....
Николай Николов

неделя, 28 септември 2014 г.

САТАНИЗМЪТ Е БОЛЕСТ НА БОГАТИТЕ


09 дек. 2012
За хората от политическия хайлайф по света отдавна е прието да участват в подобни клубове (били те сатанистки, окултни, масонски или други). Това открай време е особена тяхна мода, която ние трудно можем да разберем - както пък те не могат да разберат "увлечението на строителния работник да блъска по цяла седмица за съмнителното удоволствие в петък вечер да се напие като свиня". Очевидно има разминаване в увлеченията и забавленията. Защо хората от политическия хайлайф избягват да споделят техните е лесно обяснимо - за да не реагираме като в Честнуд през 1956 г. (снимката горе).
Така лица от фамилията Буш се появяват на снимки в смешни дрехи - всъщност облечени почти като пирати - на сбирки на ложата "Череп и кости" и пр।

Защо го правят?

- За едни има езкотични клубове, в които да убият скуката - какво ли не прави човек от скука. Защо не и сатанистки ритуал, ако това е интересно.
- Други се увличат по окултни търсения за "самоусъвършенстване" или търсят истината, която да запълни празния им живот. Те попадат в клубове и ложи, които ги увъртат в мистики и учения за добиване на сила, власт, способности и каквото си поискат, срещу което те участват и с немалко пари, разбира се.
- Третите са по сериозната част. За тях ложите са мястото, където се върти политиката и икономиката. Участието в тях е неизбежно, ако човек не иска да отпадне от играта - пари, власт, влияние. Тук са им бизнес-контактите, политическите партньори, всичко. През последните сто-двеста години повечето вип - персони от всички области на обществения живот са обвързани в ложите. За много от тях това е по наследство.
Там където няма независимо правителство или силни независими партии и обществени организации, ложите са местата, където се вземат решенията за управлението, за политиката и икономиката
Хора без работа
През 1922 г. в Лондон се появил Тръст на Луцифер , но след това бил преименуван на "Луцис Тръст" (“Luci’s Trust” вместо “Lucifer’s Trust”) понеже първото име било прекалено очебийно.
Луцис тръст е клон на Теосовското общество, което има безброй клони (добре печелещи от богаташите), и така много се харесва на редица видни особи по света.

Скандалното е, че с Тръстът на Луцифер се оказват свързани лица от ООН и други международни организации।
Сред спонсорите на тръста е и соченият за сатанист Робърт Макнамара - бивш министър на отбраната на САЩ и бивш президент на Световната банка. Същата, която днес се занимава с нашите пенсии и заплати, същата, която аржентинците изгониха и се оправиха, а ние още не сме я изгонили (и не сме се оправили).
Сред спонсорите на тръста са и ООН, УНИЦЕФ, Амнести Интернешънъл и други.

Какво правят тези организации при хора от "Тръстът на Луцифер"?

Обяснението е, че с ІІ-та световна война, политиците свързани с масонските кръгове окончателно разчистват международното поле от конкуренти и разпределят свои хора на постове във всякакви международни организации, каквито могат да си измислят. На практика тези фасадни организации с нищо сериозно не се занимават. Почти няма случай ООН действително да е разрешила някой конфликт или организацията за децата УНИЦЕФ да е спряла глада някъде. Те не са и били замислени да изпълняват такива функции, а просто да отчитат дейност и да бъдат поле за политическа изява и обучение на млади "свои хора" и бъдещи кариеристи от видни семейства. Когато един богат млад чиновник няма какво да прави, "Тръстът на Луцифер" се оказва едно екзотично място за прекарване на времето. И печели дивиденти от това.

Николай Николов

КАКЪВ Е НАШИЯ ПЪТ В ЖИВОТА ?! НЕГОВАТА СЪЩНОСТ - РЕПЛИКА


27 ян. 2012г.
Повечето хора си представят себе си не като хора, които бързо стъпват от ляв на десен крак, а като ходещи дръвчета, които вместо крака имат коренища и които след всяка крачка спират, оставят корените си да се впият в земята и да им дадат стабилност, а после пак прекрачват. Такова ходене е много бавно, мъчително и е свързано с непрекъснато късане на връзки, които сам си изградил и заздравил.
Има и следващо ниво, след Пътя без Път. Това е стоенето на място, без да стоиш.‹(•¿•)›   Да изминеш Пътя без да помръдваш, да стоиш неподвижно, но да се движиш. Това е да бъдеш себе си, без да си. Много хора смятат, че когато завъртят една обиколка в себе си вече познават Пътя и знаят всичко за него. Това е така, защото те са плоски и елементарни хора. Те са пленници на думите и смятат, че знаят всичко. Те са смешни и недостойни, защото техният свят, техният Път е двуизмерен, той е плосък и линеен                           ------------------------------------------------------------------------------.
Всъщност ние сме като коне, които препускат в един кръг и тичат все по-бързо и бързо. За „плоските” хора това е безсмислено въртене в кръг. Те казват: „Какъв е смисълът да се бъхтя да тичам в кръг? Вече познавам всичко в този Път.” Такива хора обаче винаги бягат само по периферията на кръга и не могат да осъзнаят, че трябва да тичат към центъра! Там, в центъра на кръга, е същността.............................................................
Но, дори и това не е вярно. Всъщност Пътят не е двуизмерен. Когато аз тичам в кръг, за „плоските” хора това е точно така. За тях моето тичане, като обезумял, е тичане в кръг, а за мен това е тичане по спирала, защото за мен Пътят не е двуизмерен. Гледано отгоре аз тичам в кръг, но погледнато отстрани, обемно, аз тичам по една спирала, все по-нагоре или надолу, няма значение. Има два вида спирали. Едните са като пружина. При тях движението винаги е еднакво отдалечено от оста И!
 При другите спирали, освен движение нагоре или надолу, имаме и приближаване към оста И. Движението по Пътя може да стане по единия или по другия начин. Когато е по втория начин на „плоските” хора ще им изглежда като тичане към центъра на кръга.

Успех на Ходещите и Тичащите!

Николай Николов