сряда, 10 септември 2014 г.

Загадките на ФашизмаДнес е общопризнато, че основата на фашистката идеология е била поставена дълго преди възникването на нацистката държава, но след поражението на Германия в Първата световна война тези възгледи получили активно развитие. Но да започнем от края на 19-ти век.

"Този, който вижда в национал-социализма само политическо движение,
той знае много малко за него."
Адолф Хитлер


Именно тогава Теодор Хаген, настоятел на бенедектинския манастир в австрийския град Ламбах, направил дълго пътешествие до Близкия Изток и Кавказ. Целта била търсене на езотерични знания, които били използване за създаване на бенедектинския орден, но постепенно били изгубени.
Хаген донесъл огромно количество от някакви древни манускриптове. Съдържанието на свитъците останало загадка дори за братството. Известно е само, че настоятелят дал заповед на местни майстори да направят в абатството нови барелефи. Техен основен знак станала свастиката - древен езически знак за кръгообразното въртене на света.

Едно интересно съвпадение: например по времето на появяване на свастиката по стените на ламбахския манастир в неговия църковен хор пяло едно момченце. Наричали го Адолф Шикългрубер.
След смъртта на Теодор Хаген през 1898 година в абатството дошъл цистерианския монах Йорг Ланс фон Либенфелс. Някакси загадъчните манускриптове от Изтока му били предоставени от братството без ни най-малък ропот. Очевидци си спомняли, че Либенфелс прекарал няколко месеца в манастирската библиотека, излизал само за да приеме оскъдна храна. При това цистерианеца, последовател на светия Бернар, не разговарял с никого. Той изглеждал много възбуден, като човек, намиращ се във властта на зашеметяващо откритие. Материалите, получени от Либенфелс му позволили да основе тайно духовно общество. То получило името Орден на новия храм.

През 1947 година Либенфелс ще напише, че иманно той е повел Хитлер към властта. Но за това после. А сега да се върнем обратно назад. Орденът на новия храм станал един от центровете на малкоизвестно у нас окултно течение. "виенай". В превод от старонемски "посвещение". Този термин в езотерическите кръгове се тълкува като митическо постигане на това, че за профаните се явява като обект на сляпа вяра.

Към това течение спадал и ордена на Гуидо фон Лист. Той бил учреден през 1908 година във Виена. В обществото на Лист бил създаден вътрешен кръг - Арманенорден. Лист го смятал за приемник на цяла верига от организации, предавали през вековете щафетата на тайните от кралете-свещенници. (виж Масонство)
В труда си "Мистериозния език на индогерманците" Лист писал за германската традиция, като за изключителен носител на духовността и мъдростта на прадедите, обитавали древния континент Арктогея. В книгата била поместена и карта на тази легендарна земя със столица Туле.
Във Виена с младия Хитлер се срещал с Лист. Интересно е и това, че един от активистите на неговия орден била Матилда Людендорф, съпруга на началника на генералния щаб в годините на Първата Световна война. Сред запазените документи на Арманенорден има многозначителна резолция за разпространяване на идеите "виенай" в германския генералитет.
През 1912-та година бил създаден Германенорден, включващ в себе си структури, проповядващи идеите "виенай", в това число и ордена на Гуидо фон Лист. Един от членовете на Германенорден бил барон Рудолф фон Зеботендорф, основал през 1918-та година в Мюнхен филиал към този орден - обществото Туле (по името на легендарната арктическа страна - люлка на човечеството). Официалната му цел била - изучаване на древногерманската култура, но истинските задачи били значително по-дълбоки Всъщност барон Зеботендорф бил много колоритна личност, но това е съвсем друга история...
През октомври 1918 година Зеботендорф дал задача на братята от ложата КАРЛ ХАРЕРИ(спортен журналист и АНТОН ДРЕКСЛЕР(шлосер) да основат работна група. По-късно превърнала се в ДАП(Deutsche Arbeiterparrei = Немска Работническа Партия). Вестникът на обществото Туле бил "Фелкишер беобахтер", който по-късно останал като наследство на НДСАП, развила се от ДАП.

Фронтовака(бившия ефрейтор) Адолф Хитлер постъпил в НДСАП под номер седем (щастливо число - знак на съдвата - смятал той...). В списъка на членовете срещу неговото име стои отметката "посетител". А по-скоро идеите на теоретиците от "Туле" намерили отражение в неговата книга "Моята борба".

Както знаем, Хитлер написал своята книга в затвора Ландсберг, ъдето то лежал заедно с Рудолф Хес след провала на "пиянския метеж". Тук трябва да отбележим, че преди метежа Хесс работил в Мюнхенския университет като асистент на професор Хаусхофер, твърде забележителна личност.
В началото на века Карл Хаусхофер служил като военно аташе на Германия в Япония. Според съобщението на изследователите Жак Берже и Луи Повел, в тази страна той бил посветен в тайните на ордена на Зеления Дракон. По-късно, през десетте години на нашия век, пред него се отворили вратите на будисткия манастир в Лхаса (жълтите шапки). В годините на Първата Световна война Хаусхофер достигнал до генерал. Неговите колеги били поразени от способностите му за ясновидство при анализа на военните операции. Смятали, че това свойство той е развил във себе си, общувайки с посветените на Изток.

В следвоенните години Хаусхофер се посветил на науката. И ето, след краха на пиянския метеж едва ли не всеки ден, Карл Хасхофер, знаменития професор и генерал, започва да посещава в килиите двама млади хора със съмнителна репутация. С каква цел?
Важна подробност: Хаусхофер бил приближен на обществото Туле. Както помним, нацистката партия станала негов политически филиал. Очевидно, именно след метежа сивите кардинали на ордена направили окончателно своя избор. Фюрер ще бъде Хитлер. Но защо все пак бил избран Хитлер? Склонен към мистика, а значи и поддатлив на внушения. Притежавал явни качества на медиум и бил способен да въздейства на аудиторията. Идеално вписвайки се в известната на всички окултисти триада. Магът въздейства на медиума, а той извиква от колективното съзнание тълпи от демони на войната и кръв, сляпа вяра и агресия.

...През 1944 година синът на Хаусхефер Албрехт бил убит след поредното неуспешно покушение срещу Хитлер. В джоба на неговото яке намерили окървавена бележка със загадъчни стихове. Превода им е примерно следния:
"Всичко зависело от това, да се отблъсне демонът в тъмницата. Баща ми счипил печата, но не усетил дъха на лукавия. Той пуснал демона на свобода".
Още по-късно, на Нюрнбергския процес, Хес, като че ли намирайки се в състояние на амнезия, не познал своя учител. На 14 март 1946 година професорът убива своята жена Марта и после се самоубива в съответствие с ритуала на самурайската чест.
От митичната плоскост идеята бързо прерастнала пагубно изкуство. Много теоретически положения на расовия закон от 1934 година са дословно преписани от документите на Германенорден. В свята практическа част закона призовава към премахване на неарийците, особено тези с еврейска кръв, от държевния апарат, от съдебната система, от длъжности като журналисти, лекари, от сферата на кутурата и изкуството.

За случилите се подобни събития разказал в книгата си "Преди да дойде Хитлер" барон Зеботендорф, издадена през 1933 година. Но веднага от райха била издадена заповед - книгата да се унищожи, а самия Зеботендерф - да бъде намерен където и да е. Водещя за основателя на ордена Туле станала страница от книгата със списъка на членовете на Туле и информацията за това, че през 1932 година Хитлер приел предложението да стане Велик магистър на Германенорден.

На някои особено отговорни изяви, Хитлер прави характерен жест - ръцете скръстени под прав ъгъл пред гърдите. Иманно така в документите на ордена се описва ритуалния жест на неговия Велик магистър. Той съответства на руническия знак "лак", което означава "двойна брадва" - символ на властта.
Интересно е, как се тълкува този жест в черномагическите инкунабулах(рус.): "Жестът на Магистъра - скръстени ръце на гърдите, разбира се, не е нищо друго освен символ на смъртта и прераждането, използван в ритуала за призоваване на мъртвите. Но ето и парадокс: след идването на Хитлер на власт, отношението на върхушката на райха към мистиката се променило.
Символ на тази промяна станал един нюанс, на който за да му обърнем внимание, позволили архивните документи на "Аненербе". Много от тях - след тежка работа над символите. И на всички книжа свастиката е изобразена само в дясна посока. Свастиката, която скоро ще бъде високо вдигната на знамената на райха, ще се окаже преобърната, с лява посока.
(Изследователя И.Грошков смята, че положително заредяната, в дясна посока свастика била предназначена за въздействие върху съзнанието на "своите", а в лява посока била призвана да заплашва враговете. Но това е само догадка. Да се върнем към фактите.)

Информация на асоциацията "Политика херметика".
През 1935 година на членовете на СС било забранено да членуват в Германенорден. А по-късно той съвсем прекратил своето съществуване. Сред ръководителите на "Хиледолетната империя" преобладавало мнонието, че дейността на подобни структури прикрива подривни еврейски движения. Скоро започнал отлив от СС на много теоретици, стоящи в основата на райха. Сатанинските сили не се използват. На тях се служи. Или просто се загива.
Трябва да се отбележи, че в Германия били създавани и по-затворени структури. Така през 1919 година вече споменатия Карл Хаусхофер основал втори орден "БРАТЯ НА СВЕТЛИНАТА", който по-късно бил преименуван в "ОБЩЕСТВО ВРИЛ" По-късно към него се причислявали и най-различни нови формирования, развили се от германските ордени, "ГОСПОДА НА ЧЕРНИЯ КАМЪК"(DHvSS) и "ЧЕРНИТЕ РИЦАРИ" на Туле и елита на СС "ЧЕРНОТО СЛЪНЦЕ".
При сравнение с Обществото Туле, най-просто може да се изясни разликата между тях, ако кажем, че Обществото Туле се занимавало с материалния свят и политическите проблеми, то в това време Обществото Врил се ориентрало предимно към ДРУГИЯ СВЯТ.
По-късно, през 1935 година, бил основан и най-споменавания от журналистите елитарен мистичен орден "Аненербе" (Ahnenerbe - "Наследство на предците"), който от 1939 година по инициатива на Химлер станал главна научно-изследователска структура в рамките на СС.
Имащи под свое ръководство стотици изследователски институти. Обществото "Аненербе" се занимавало с търсене на древни знания, позволяващи да се разработват най-нови технологии, да управлява с помощта на магически методи човешкото съзнание, провеждало генетически манипулации с цел създаване на "свръхчовек".
Намерено.

Николай Николов

Няма коментари:

Публикуване на коментар