неделя, 7 септември 2014 г.

ПОСЛАНИЯ (ЧАСТ I)


Включването в голямата надпревара за влияние над информационните потоци е налице. Единият клон е твърде важен . Той касае личното оцеляване и развитие. Другият не по-малко важен клон е цялостната картина и общия път.


Духовно и физически здрави индивиди не винаги постигат цялостно израстване и усъвършенстване. Когато двата клона заработят заедно ще се получи отличен резултат.

Аз, който съм на Земята и на Небето и бродя из цялата Вселена зная. Вие сте призвани да ме следвате. Вашият обет е закон във Всемира.

- поетите обещания се изпълняват до край – знайте, че вие които избрахте да работите за благото на Всемира не бива да преминавате границите на отговорността. Всеки сам я носи, но отговаря и за това, което е около него.

- Аз знам, вие можете да го направите. Да стопите границата на омразата и да започнете градежа на Хармонията. Вие можете да градите. Вие можете да създавате. Вие трябва да устоите на натиска.


Ще има много врагове, ще има много моменти на притихване. Ще има много дарове и победи.


Вие знаете, пътят е един – любов и усъвършенстване в неизменна хармония.

Това е първото послание!

Сега започва много важен етап от развитието на Вселената. Неголемите натрупвания от негативна енергия възпрепятства построяването на оптимална (енергийна) система за жителите на Земята.
В България това вече се усеща, като негативно отношение към всеки човек.
Негативизма предизвиква бурни реакции на отхвърляне и неприемане.
Самотата не е начин на съществуване, тя е начин на оцеляване.
Съграждането е степен на усъвършенстване.
Именно в този смисъл е и онова, което Вие трябва да направите. Вашата подкрепа за Съзиданието е много важна и отговорна.

Битката между доброто и злото продължава. Всички викове за края на света са пресилени. Ти много добре знаеш колко е лесно да се манипулира съзнание, поведение, желание, ценности – ето затова е битката. Всички повици за надмощие и зомбиране, за ръководене, отравяне и заразяване са крайни.

Катаклизмите в природата се случват заради енергиен дисбаланс или по-точно казано за адаптиране на Земята към новите енергийни потоци. Точно върху това като цяло влияе нагласата на всеки отделен човек на Земята. Масовите желания, ценности, необходимости, стремежи пораждат енергийно поле, което хармонира с едни и дисхармонира с други енергийни потоци. Именно за това е битката. Понеже сега Земята трябва да се хармонира цялостно в новата зона и е в процес на промяна съществуват варианти за нейното позициониране и цялостно функциониране.

Вселената като цяло функционира хармонично. Част от нейното функциониране е борбата, движението, адаптацията, пулсирането, преструктурирането, развитието, растежа и разрушението. Като цяло тези процеси са в хармония. От това дали и как хората ще се хармонизират с тези процеси в посока адаптация и развитие зависи вашето място и роля в последващото съществуване. Ето затова е тази нова информационна вълна с която всички тръгнали съзнателно по пътя се вързват.

Още веднъж го казвам, сега битката е за вас хората, за вашите желания и стремежи или другояче казано за вашите души.

Кой е пътят, какво и кого да следваме, най-важното към какво и как да се стремим е гордиевият възел.

Знайте важните избори са всеки ден, всяка секунда. Разбира се, че ще има и по-обемисти задачи, но най-важното е ежедневната нагласа на съзнателност и отговорност. Когато човек се откаже от това той спира да бъде човек, става зомби, биопродукт, несъзнаващо същество. Тогава неговата цел е само оцеляване, а това не е добър избор. Той е за други създания, не за мислещия човек, духовно същество.

Ето от тук трябва да се тръгне – осъзнаване на личната духовност с нейните избори, необходимости и стремежи. След това нещата ще тръгнат последователно и плавно. Изпитанията са заради неосъзнатата и/или пренебрегната духовност.Това е първата битка за всеки от вас. От начина по който осъзнаете и разберете това за всеки един от вас в последствие за групите малки и големи ще очертае пътя, битката и изхода от нея.

Николай Николов

С любезното съдействие на Azumi

Няма коментари:

Публикуване на коментар