събота, 27 септември 2014 г.

НИКОЙ НЯМА ДА, ИЛИ ЩЕ ДУПЧИ БЪЛГАРИЯ?


In English see below.

Всеки подпис в тази петиция казва: "Аз, като българин и суверен, не разрешавам проучвания за газ и нефт в най-плодородната част на моята Родина".

Не вярваме на лъжливите твърдения на "инвеститорите", че разполагат с "безвредна технология". Не съществуват безвредни технологии за добив на газ от въглищни пластове на 2500 метра дълбочина. Всяка от наличните технологии уврежда почвите, растенията, животните, хората в широк периметър. Обриви, рак, намален имунитет, високо ниво на смъртност. Мъка и опустошение следват всяко "проучване" за въглищен газ.

Можете ли да възпламените вода? Не?
Хората в Австралия показват в множество видео материали в световната мрежа как да запалиш обикновена вода е възможно - около сондажите за въглищен газ.
Това, което излиза от земята около кладенците, е повече от мръсно.
Българският народ иска Парк Плейс вън от България. И всички подобни.

Изискваме от Вас, Министър-председателя на Република България, да анулирате този договор. Договор, който сте подписали без нашето съгласие. Не се е състояла каквато и да било публична дискусия, липсва съгласие от обществото - това е перфектно извинение за прекратяване на договора. Ако има неустойки, платете ги. Платете жълти стотинки за неизмерим резултат - слънчевите усмивки на нашите здрави деца.
Изискваме спиране на всички договори за проучване и добив на нефт и газ на територията на Република България, докато не стане кристално ясно на цялата българска общественост кой, кога, как и с какъв държавен контрол ще вади нефт и газ от недрата на Родината. Искаме пълна защита за земята на децата ни!
Към акционерите на Парк Плейс Енерджи и подобните: Вашите инвестиции са в сериозна опасност. Решени сме да не допуснем Парк Плейс и подобните ѝ компании да дупчат в нашата страна.
Park Place Energy Corp. will not drill Bulgaria. No they won`t!
Every single signature in this petition says: "I as Bulgarian and sovereign do not allow gas and oil exploration or drilling in the most fertile part of my country".

We don't believe the false assurances of the investor who says "it`s a harmless technology". There are no existing "harmless" technologies for obtaining gas from coal seams at 2500 meters depth. Each of the present technologies impacts badly the soils, the plants, the animals and the humans in a huge perimeter. Rashes, reduced immunity, cancer, high mortality rate. Misery and devastation follow each and every "exploration" of coalbed methane or coal seam gas.

Can you inflame water? No?
People in Australia show in multiple videos around the web how to burn simple water is possible - near the wells for coal seam gas.
What comes out of the ground in these areas is more than nasty.

Bulgarian people wants Park Place Energy Corp. out of Bulgaria. And every similar to it.
We demand from you, our Prime Minister, to annul the contract immediately. There hasn`t been any public discussion and agreement by the society - this is a perfect and clean excuse for annulment. If there are any penalties, pay them. Pay petty cash for the grand result - the healthy sunny smiles of our children.

To the attention of the shareholders: your investment is at risk. Serious risk. We are determined that Park Place won`t drill in our country. The results are showing among various political circles by now.
( Още един щрих в дебата за шистовия газ. Допълва го специалист от кариерата с 54-годишен стаж по специалността "нефт и газ". Доктор инж. Крум Христов е бивш първи главен директор на газовото находище в Чирен, а след това ръководи проекта по превръщане на Чирен в хранилище за природен газ. В момента Крум Христов ръководи собствена компания и макар и на 77-годишна възраст, изглежда неуморен. Активно пише статии и изпраща до депутатите в Народното събратие предложения за промени в законите, които ако бъдат възприети, могат коренно да променят ситуацията така, че не само да има проучвания, но и активен добив на шистов газ в България. 

В предаването ИконоМикс Крум Христов обясни защо смята, че подпочвените води около сондажите са 300% защитени и опасност от загуба на скъпоценния воден ресурс или риск от отравяне на почвите с химикали не съществуват.
Вие сте инженер с дълъг стаж в тази сфера, бил сте главен директор на хранилището в Чирен...

Аз съм създател на Чирен като предприятие. След това конструкцията на находището – земно газохранилище също стана под мое ръководство, така че моята съдба е такава, в продължение на 50 години аз се занимавам с проблемите на природния газ. Първата ми специалност е сондиране. Завърших и аспирантура за добив на газ, така че аз съчетавам по случайност и двете направления – сондирането и добива. Моята прогноза е, че има големи запаси от природен газ в Североизточна България, но всичко това трябва да се проучи.

Колко големи?

Цифра е трудно да се каже, но нека да приемам че са милиарди.

А на какво се базират тези предположения? 

Защото има газоносни шисти, които са с голяма мощност. Шистите са потенциален колектор или акумулатор на природен газ. В Чирен също имахме шисти, в които имаше газ, но те бяха малки като мощност, като дебелина, много малък беше пласта, а ние не разполагахме с техника и не можехме да му обърнем внимание, докато в североизточна България това са няколко стотин метра. Това чуждите компании го знаят, това са данни от предварителни сеизмични проучвания. Освен това, те имат начини със снимки от космоса да издирват къде има потенциални нефтени и газови находища и това отдаван го практикуват. 

А ние защо досега не сме си приучили полетата? 

Правихме опити, но основната причина е липсата на пари. По времето на социализма ние правехме проучвания на нова площ (там където се предполага, че има залежи) с един сондаж, защото трябваше да се правят икономии.

Пробивате една дупка и каквото излезе, така ли?

Да, ако излезе. Обаче се случваха аварии, като скъсване на тръби или нещо друго и ако не може да се оправи тази авария се събираше комисия от 15 човека и се правеше протокол,  че нищо не е открито и така. А чуждите компании излизат и правят по 3-4 сондажа. Например Шеврон ще трябва да направи 4 проучвателни сондажа. От тях единият може да бъде извън структурата на находището, това не е изключение. При другият може да се случи сложна авария и чак при третия може да се разчита, че ще се попадне на находка.  

До колко метра навътре в земята може да достигне техниката, с която разполагаме в България?

Може до дълбочина от 4 000 – 5 000 м., ние сме правили такива сондажи. Но с техниката, с която ние разполагахме не можехме да правим сондажи със сложен профил, каквито се изискват за шистов газ, освен хоризонталната отсечка.

За да обобщим, в България нямаме такава техника, която ни е необходима, за да извършим научни изследвания, нямаме е пари. Шеврон сега поискаха да разучат, но ние им забранихме. Кажете ни на прост език, какво изгубихме от това?

От това направихме един голям подарък на Газпром. Ще продължим да преговаряме за цените с тях, те пак ще ги вдигат и няма начин да не ги вдигат, защото техният природен газ идва от Сибир, а сега ще започне да идва и от Северния полюс и това оскъпява добива. Цените ще се вдигат непрекъснато и ние няма да има какво да направим, защото няма да имаме такива ресурси.

Ако имахме, щяхме да можем да си намалим цената, нали така?

Ами да. Ето тези находища от шелфа помогнаха да се намали с 15-20% цената на газа. Сега от находището в Девенци, което откриха Дайрект Петролеум,  и то като се разработи ще има възможност за още 20-30% намаление. Ако разработим шистово находище с големи запаси, ние ще имаме възможността напълно да прекъснем вноса на природен газ и дори да използваме вече създадената газопреносна система, за да изнасяме суровина навън. 

Това, обаче, няма ли да стане на цената на безвъзвратно замърсяване на нашата природа? 

Не, защото има определени правила, при които се извършва добива. Когато те се спазват, не би трябвало да има проблем. Дори и да се допусне някаква авария, фирмата, която провежда проучванията, ще бъде санкционирана. 

Е да, те ще платят 100 000 евро, примерно, но какво от това, ако аз повече няма 
да имам питейна вода?Ама вие защо смятате, че тази питейна вода ще се унищожи? Със специалните железобетонни конструкции, които се използват, се получава така, че тези води, които се намират близо до повърхността на терена, са защитени дори 300%. 

Защо според вас няма опасност всичките тези химикали, използвани при хидро-фракинга, да замърсят почвата и да отровят житницата на България? 

Аз ви обясних, че те няма как да минат през тази железобетонна конструкция.

Но тази конструкция все някъде има отворен край долу в почвата, нали така? 

Да, тя има отворен край. Вижте, такива сондажи са правени в България и то точно в Добруджа. Това са съвсем стандартни сондажи и никой не е протестирал тогава. 

Но същите химикали ли са били използвани тогава? 

Използвани са емулсии на нефтена основа, а нефта също е отровен.

Интересно е, че като има такава игра на интереси, се получи така, че не Газпром, а Шеврон да стигнат до правото да проучва за шистов газ ...

Газпром не са заинтересовани от това, защото ако се открие на наша територия природен газ, ние няма да им позволим да ни налагат висока цена. Вижте, аз съм съветски възпитаник. Колегите от СССР са ми помагали толкова много, че сякаш е логично да заема позицията на Газпорм. Обаче аз съм българин. 

Вие сте автор на проекти за промени в законите. Според вас законите ще се променят и така или иначе тези проучвания за шистов газ ще се случат. До колко години ще стане това?

Да, неизбежно това ще стане след няколко години, но тогава ние вече ще сме изоставащи и ще трябва да догонваме другите. В Унгария ще започне добива, в Украйна ще започне, в Румъния сондират, в Турция ще сондират. 

Някои казват така:„Благодарение на Южен поток ние ще имаме независимост”. Другите казват :„Не е вярно, благодарение на Набуко ние ще имаме независимост”. Трябва да знаете, че нито едното от двете е вярно, защото това са транзитни газопроводи, суровината ще се доставя от чужди находища. Ние имаме полза само за комисиони или такси за транзита. Ще спечелим и ако на наша територия се построи компресорна станция, защото на нея ще могат да работят наши работници.

Искам да ви върна пак на вашия опит и като директор на Чирен и като специалист с много практика. Имал ли сте някога аварии?

Имало е аварии преди аз да отида там. Имаше един случай, при който по време на сондирането работниците правят нарушение на технологията на сондиране. Принципно когато изваждат тръбите, трябва да се долива промивна течност, която оказва противоналягане на природния газ. Обаче работниците от нощната смяна седнали да вечерят и просто забравили, че трябва да се долее течност.  Така газът започнал постепенно да набира скорост и се получил фонтан. Наложило се е да се търси помощ от СССР. Пристигнал екип от Баку, а през това време са претърпени загуби на много големи количества природен газ.

Проблемът обаче не свършва до тук, защото когато идват помощниците от Баку, те трябвало да пробият друг сондаж, за да затапят първия, но се е получило объркване и така този газ започва да излиза на повърхността и се появява дори по кладенците на хората, както в Газленд.)

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Няма коментари:

Публикуване на коментар