петък, 30 ноември 2012 г.

ОТВЪД ЧОВЕЧЕСТВОТО - ПЪРВА И ВТОРА ЧАСТ


ПЪРВА ЧАСТ:"Негодните ще си отидат - мъдро се
разрешава планът за развитието на
Новата Раса."


Маитрейя


Cведения за Новото човечество носят не само посланията от Шамбала. Майсторите на окултизма, ясновидците, притежателите на различни езотерични знания твърдят: "Първите Нови Разумни са сред нас!". Твърдението се подкрепя от представителите на различни религии и религиозни секти. Има, разбира се скептици, но и те скоро ще се убедят в реалността на идващия да ни смени Нов разумен вид. А той е тръгнал не от вчера...


"Дали мислиш за нещо друго, освен за това, което ти искаш?"


из филма "Шотландски боец"


Тъй като сме свикнали цялата Вселена да се върти около нас, ние не можем да допуснем, че ще бъдем заменени от по-съвършени създания, изпитващи на всичко отгоре не твърде ласкави чувства към предишния Homo Sapiens. Само че светът се развива според Божествения замисъл, а не съобразно нашите неразумни прищявки.


Под прякото влияние на Адептите от Беловодието, българинът Петър Дънов, самонарекъл се Беинса Дуно възпя Новата Раса. Елена Блаватска, фамилията Рьорих, Джиду Кришнамурти и други доброжелателни и недоброжелателни към човешкия род възвестители се опитаха да ни предупредят, че ако откажем да се променим - ще загинем. Ще отмрем като биологичен вид. Достигнали степен на развитие, при която степен нанасяме огромни щети на заобикалящия ни свят, ние вече четиридесет хиляди години регресираме като личности, губим качествата си на създания, по-висши от зверовете. Нашата техника и нашата духовност тръгнаха в противоположни посоки.


Маитрейя предупреждава:


"Ръката на Създателя открива две сфери.
Орисано е да изберете път."


Гледах филм, който не бе сниман на Земята. Сред руини, които не бяха човешки. Но вътре, в още съхранените галерии бяха струпани твърде много наши паметници и творения на земната природа. Даже и такива, които отдавна бяха изчезнали от света ни. Филмът показваше човешкото бъдеще. Филмът показваше онова, което ние сме длъжни да осуетим. Дали все още помним какъв е нашият дълг?


Иде времето човек да узнае истината.
Тогава Намръщеният ще се усмихне.
И човечеството ще загуби смисъла на своето съществуване.


Още никой не е заявил ясно и недвусмислено, че Адолф Хитлер само се е прикривал зад германизма и приказките за чиста Арийска Раса. Всъщност една от целите на полуевреина Шикългрубер - Хитлер била създаването на принципно нов в биологично отношение човек. Критиците на хитлеризма избягват да говорят за същността на биологичните експерименти в нацистките концлагери. Още по-малко се знае, че същите експерименти никога не са прекъсвали. Че макар далеч от очите на "цивилизования" свят те продължават и до днес. Кабалистичният заговор, прикрит под маската на великогермански национализъм е първият реален опит за изкуствено сътворяване на нова човешка Раса, годна да измести от историческата сцена досегашните хора. Бълнуванията за митичния Голем били на път да се сбъднат. Главна причина експериментът да не успее е фигурата, послужила за мишена на милиони проклятия -
Свастиката!

ВТОРА ЧАСТ:..

Николай Николов
Свастиката!


Целта се оказала несъвместима със средствата за нейното постигане.

От една страна покровителите на Хитлер се опирали върху Кабалата. От друга - върху трудовете на Фридрих Нитчше, както те ги разбирали. И както други им подсказвали. Възприемайки пълното отрицание на човечеството, нацистите украсили своите знамена със Символа на Огнената Епоха. Те не проумявали, че следващото е продължение, а не механично отричане на предишното. Връщането към животинското начало, култът към грубата физическа сила противоречи на Космическия закон за непрекъснатото усъвършенстване. Наистина, съдено е мнозина да отмрат, но те ще бъдат именно измежду притежаващите качества на звероиди. Богът на Мойсей не служи на Небесното Единство. Истинската Сила се крие в Йерархията на нивата.

"Първото условие на Расата - да се
носи дух в живота."

Маитрейя

Това, че някой някога е използвал един символ за свои користни цели кара нашите съвременници да извръщат очи от символа. Но това е все едно да отречем Слънцето, защото не споделяме вярата на слънцепоклонниците. Новата Епоха ще дойде независимо от глупавите ни политически предразсъдъци и по-добре да проумеем нейната същност, отколкото да се преструваме, че нищо не забелязваме. Иначе рискуваме да попаднем в редиците на негодните.

Както детето не е в състояние да спре развитието на пубертета, така и човешката Раса навлиза в своята зряла възраст, без да може да повлияе върху законите на развитието. Няма да останем деца, даже много да ни се иска, няма да променим Космическите закони, дори упорито да затваряме очи пред тях. Единствено полезно за нас е, да навлезем подготвени, с ясно и пълно съзнание в следващата си фаза на развитие. Тя се осъществява неотвратимо и смешни са опитите ни да я спрем. Зависещото от нас е да решим: колцина ще бъдат готови за предстоящия качествен скок и колко ще се окажат ненужни.

Хитлер много добре е знаел какво върши, организирайки тайни експедиции до Хималаите и Тибет. Тук-там писаха нещичко, но цялата история е далеч по-сериозна. Могъществото на древните знания и тайните на бъдещия Нов свят са интересували нацистките водачи. Промените в осезаемата реалност, вследствие техните действия са факт. Ще ги открием в технологичните постижения на Третия Райх, в невижданото дотогава единение на цяла една нация, във всестранните успехи на Германия през шестте мирни години от 1933-та до 1939-та.

Все някога ще се изясни дали само главозамайването от успехите е довело до погрешен път. Или пък е имало недостиг на знания за истинската същност на Новата Епоха. Припомням, че Свастиката задвижва единствено механизмите на Доброто. Ако някой се опита да обърне нейната насоченост, злощастният невежа се самообрича на гибел. Ненапразно изписаната обратно Свастика е приемана като символ на прокоба. Тя отвежда към Миналото. Някога дрехите на мъртъвците били украсявани със Суувастики, както е правилно да се наричат Свастиките с ляво обърнати рамене Все пак, германският националсоциализъм има своите години на възход. Ще е несправедливо да обявим за несъществуващ един така важен етап от човешката история. А връх на глупостта е определянето на Свастиката като символ на... антисемитизма.

Изобразяван върху шумерски глинени плочки, върху старогръцки вази, върху хиндуистки и будистки храмове, този знак някога е олицетворявал възхода и развитието. Бил е свързан със Слънцето и Живота, и няма нищо общо с кошмарите, натрапчиво рисувани от вманиачени политикани и видиотени лъжепророци. В Рим се намира прочутият релеф "Олтар на мира", изграден през 13 - 9 век пр. Хр. Релефът е декориран със свързани помежду си Свастики.  Един от основните декоративни елементи на Партенона била същата тази ненавиждана от днешните невежи Свастика. Чуйте думите на един, когото никой не може да заподозре в симпатии към нацизма: "Разбира се, освен от Индия и Китай, Тибет има и много по-древни наследства. По скалите се намират неолитни рисунки. В безкрайната древност се крие произходът на Свастиката - знака на Огнения кръст на Живота." - /Николай Рьорих/. Главните противници на Свастиката са евреите, но не всички. Срещат се и куриози. Върху врата на юдаисткият "пророк" Раел, виси медалион, изобразяващ невъзможното съчетание от шестолъчка и Свастика. Изглежда, че даже евреите са започнали да проумяват нещичко. Но освен символ, Свастиката е ключ към Новото, а защо това е така - рано е още да се каже. Все пак нека не забравяме:

Свастиката е главното доказателство, че Адолф Хитлер в своите стремежи към световно господство се е опирал на Древността.„

Всъщност дали наистина историята на нацизма приключва през май 1945 година? Поне аз не съм сигурен. През септември 1943 г. на о-в Корсика германците демонстрират умения по управление на климата. - B. Von Wittenburg - “Gecheime UFO - Sache. Schach der Erde” 1997 От същата книга научаваме, че през 1952-7 г. Земята била посещавана от “извънземни”, които разговаряли помежду си на немски език, а Свастиката била един от отличителните знаци на дрехите им.

Ами сходствата на хитлеризма с нитчеанството? Видните "фашистолози" отбягват конкретните отговори. Те ли не знаят, или не искат да кажат, че Фридрих Нитчше е

Прорицателят на Новата Раса.

"За да разберете този човешки тип, е необходимо да си изясните една физиологическа предпоставка - онова нещо, което аз наричам висше здраве. /.../ Ние, новите, безименните, неразбираните, ние, недоносчетата на още недоказаното бъдеще, се нуждаем за новата цел от нови средства - а именно от ново здраве - по-силно, по-хитро, по-жилаво, по-дръзко от всяко досегашно. " След тези думи, прочетени в нитчевата "Esse Homo" поне аз не се съмнявам, че става въпрос за нов биологичен вид. А в предговора на "Антихрист" той пише: "Тази книга е за малцина. Може би никой от тях още не се е родил. /.../ Ето кои са моите читатели - читатели истински, по предопределение - каква полза от останалите? ... Останалите са просто човечество... Човек трябва да превъзхожда човечеството със сила, с духовна извисеност, с презрение..."

Съчиненията на Фридрих Нитчше съдържат почти незакодирана информация за същността на Новата Раса. Тълкуванията не са просто плашещи, а ужасяващи. Те са бездна, която ще проумеем само, ако се спуснем до нейното дъно.

Преди 200 000 години

по Земята живеели хора, наречени от нас условно неандерталци. В Щанхайм е намерен череп на жена от тази Раса. Какви са изводите от находката? Неандерталците външно били подобни на днешните хора, но със значително по-развит мозък от кроманьонците, същинските прадеди на съвременния човек.

100 000 години по-късно

е живял неандерталецът, чиито останки са намерени в Шанел. Вече личат признаците на израждането. След още 50 000 години деградацията е пълна. Костите, намерени в Родезия приличат повече на маймунски. Накрая май ще излезе, че не човекът е произлязъл от маймуната, а че маймуната е произлязла от човек. Или по-точно от разумно същество, много по-разумно от човека. .

Ами великаните, за които пишат древните книги и разказват древните митологии? Дали те са измислица? Ако пък не са, дали историята с тях е приключила? В началото на ХХ век на различни места по цялата планета при археологически разкопки били открити хиляди скелети и мумии на исполини. Част от мумиите били червенокоси, и с по шест пръста на ръцете и краката. Сега, когато към темата отново се проявява интерес, изведнъж се оказва, че всичките останки са изчезнали. Без следа! Някой е прибрал костите и мумифицираните тела на живялите преди много хилядолетия великани, но тяхното наследство е останало. Мегалитните строежи, гигантските вдълбани в земята и скалите рисунки си стоят - тях все още никой не е в състояние да премахне. Наследството на исполините е тук. Въпросът е: кой ли ще дойде, за да си го прибере?

Скандалните факти, които обръщат с главата надолу теорията на Чарлз Дарвин, учените нарекли "неандерталски парадокс". Само че, да наречеш нещо "парадокс", съвсем не означава да го обясниш. Затова нека се спуснем до самото начало на вековете.

Възрастта им е два милиарда и осемстотин милиона години!

Представляват метални топчета с диаметър между един и пет сантиметра. Върху повърхността им са издълбани черти. Или резки - както повече ви харесва. Някои са кухи, а други са пълни с гъбесто вещество, което се разпада на прах, веднага щом топчето бъде строшено. Веднъж или два пъти в годината топчетата започват да се въртят сами около собствената си ос. Произходът и предназначението им са неизвестни. Намерени са в една мина за пирофилит в Трансваал, Южна Африка и са най-старите артефакти, открити досега.

През 1855 г. в пласт лигнитни въглища бил открит предмет с формата на паралелопипед, явно изработен от разумни ръце. Серия от загадъчни смъртни случаи охлажда ентусиазма на учените, решили да изследват предмета. В крайна сметка находката изчезва от музея в Залцбург, където преди това кротко пролежала десетки години. Но находки от такъв род съвсем не са изключение.

F През 1851 г. в къс златоносен кварц намерили гвоздей. /Спрингфийлд, САЩ/

F През 1869 г. в парче фелдшапт, изваден от значителна дълбочина открили метален винт. /Невада, САЩ/

F През XVI век испанският вицекрал на Перу, дон Франциско де Толедо държал в кабинета си 18 сантиметров гвоздей, изкопан от руден пласт.
Следва продължение....
Николай Николов

неделя, 25 ноември 2012 г.

МАЙ, ЧЕ ЖИВЕЕМ В МАТРИЦА? КАКВО МИСЛИТЕ ВИЕ?! - РИМЕЙКОпирайки се на основата на числата на Фибоначи и златното сечение, лично аз все повече се приближавам до извода , че живеем в някаква матрица,  по точно компютърен свят, нещо подобно на ядрото на операционната система или по точно казано на файловата система ( била  тя  FAT, NTFS, EXT, HFS, HFS+, HPFS, ISO 9660, ODS-5, и така нататък.. . ). На този принцип е изградена както Вселената, преминавайки през галактиките, звездите, планетите, стоежа на растенията и животните, нас,  ДНК, молекулите,  атома, и най - малките известни до сега частици и кръгът се затваря и всичко започва отначало, подобно на фракталите. За тази цел ще Ви пусна поредица от филмчета, на тази тема за да кажете и Вашето мнение! Приятно гледане:Николай Николов      ЗНАМ, ЧЕ СЛЕД МЕН ЩЕ ОСТАНЕ САМО ТОВА КОЕТО СЪМ НАПИСАЛ. ЗАКОНА НА ЖИВОТА Е ТАКЪВ..., ТА ЗАТОВА ВИ ПИША И ПОВТАРЯМ, ДАНО РАЗБЕРЕТЕ ТОВА КОЕТО ИСКАМ ДА ВИ КАЖА. НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ВИ ПУБЛИКУВАМ НОВИ НЕЩА, НО АКО БОГ Е РЕШИЛ ТО И ТОВА ЩЕ СТАНЕ!!

 НИКОЛАЙ!

вторник, 13 ноември 2012 г.

@ ВЕЧЕ РАЗБРАХ, МАКАР И КЪСНО! АЗ СЪМ СЪВЪРШЕНО ЛУД?! #

Стоя и си мисля. Ами аз навярно съм съвършено луд!
Хората лъжат, печелят пари, чукат нещо / на врата, дърво, кози или пък друго по реално, желано и нормално - бих казал жени може би ... /.
Светът се промени, но в каква посока? - В добра или в зла?
Защо жените харесват хората с парите, които в повечето случаи не са добри, бих казал даже зли, а може би необразовани и олигофрени! Къде се крие щастието и любовта? - Кажи ми ти жена красива? Защо така?! Явно те движи интереса но към какво, към феса и интереса? Осъзнаваш ли го? Явно не, защото фолк певиците не са една и две - нали така / бих казал "Мама им да еба", / за което се извинявам /? А я им виж живота - до кога са те добре? Докато са красавици млади а после като станат курви стари? Какво правят? Почват да се излагат и направо оглупяват и на олигофрени се предлагат.
Ти красавице добра и млада, я добре си помисли, къде отиваш ти сега и какво ще стане след няколко години когато остарееш и надебелееш? Това е съдба за всички нас. Има начини да продължим младостта. Това са Хата Йога, спорт и разни други неща. Знаеш ли това? Ако не - то чети и питай! Ева и Адам са живели около 900 години. Има и други неща, бих ги нарекъл вещества. Ще кажа най - елементарните: антиоксидантите. Това са витамин Е и витамин С. Има магданоз, за запазване на зрението до сто години, има зелен чай който пият хората от хиляди години, но ние не - защо не знам! Простотия явно някаква отново. Какво да питам повече не знам. Защо българките така оглупяха ...? А пък българите млади пият хормонални вещества от които ще останат без мъде / извинете / тоест без желание към жените и без деца. Аз съм майстор на спорта на 400 метра и мисля, че разбирам някои от тези неща.
Кажи ми ти жена красива / всички жени са красиви по свой начин и всеки харесва своя идеал мисловен и от Господ може би заложен /. Защо така се получи?! Кой от нас със Вас ще сполучи? Вече не знам. Но когато парите се намесят то влиза в заговора интереса, алкохола и други вещества и жената става една ... ... Тя си знае! После страда, но за сега времето върви в една посока тоест напред, дано успеем да го върнем назад. Това се мъча от години - и какво - ще съм вечно млад и грешките ще си оправя а на вярно Вие и! Нали така? Вече няма да има карма и съдба, а нашето решение ще владее нашето прегрешение и света може би! Надявам се да е така? 

 Николай Николов

понеделник, 12 ноември 2012 г.

ПОЗДРАВ ЗА ВСИЧКИ ВАС

ПОЗДРАВ ЗА ВСИЧКИ ВАС, ПРИЯТЕЛИ МОИ....

 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

неделя, 11 ноември 2012 г.

В ТОЗИ СВЯТ… В КОЙТО И АЗ СЪМ РОДЕН....В ТОЗИ СВЯТ,… В КОЙТО  И АЗ СЪМ РОДЕН…..,  ПРОСТО ЗА МНОЗИНА НАВЯРНО Е СКУЧЕН………
РАЗПИЛЯВАМЕ  СЕ  ДЕН ПОДИР ДЕН,  И ЖИВОТА СИ БАВНО ОТ НАС  ОТМИНАВА…
ЗНАЙТЕ, ЧЕ ТУК СТЕ РОДЕНИ… И АКО  ЖИВОТА СВОЙ НЕ ОБИЧАТЕ  …..,
ТО  ВЪПРЕКИ ВСИЧКО  -  ДЕН ПОДИР ДЕН  ТОЙ БАВНО  ОТ ВАС ОТМИНАВА,…(А ТУК ДВЕ И ТРИ ПРОСТО ВЕЧЕ  НЯМА…..)
И ЩЕ СИ ГОВОРИМ МАЙ  ДЪЛГО…,   НО  ВЕЧЕ  ЩЕ Е МАЛКИЧКО КЪСНО…. ПРОСТО ЗАЩОТО НЕ ЗНАМ …
ДАЛИ МЪРТВИТЕ  ВСЕ ОЩЕ ГОВОРЯТ…… 
ВСЕКИ ДЕН, НЯКОЙ  ОТ НАС СИ БАВНО  ОТ ТУК ЗАМИНАВА...., И ПРОСТО КАЗАНО…,
НЕ СЕ МРАЗЕТЕ, А ОБИЧАЙТЕ СЕ ХОРА….
ДЕН СЛЕД ДЕН, ПРОСТО ЖИВОТА СИ БАВНО ОТ НАС ОТМИНАВА….
И НЕКА И АЗ,  КОЙТО В ТОЗИ СВЯТ СЪМ РОДЕН, ВИ ДАМ НЯКАКВА ТЪПА ИДЕЯ ….
НЕКА ТЯ Е НЯКАКВА СИЛА… А  МОЖЕ  БИ. ….. ПРОСТО БАВНО ПО ЗАКОН СИ ТЯ ОТМИНАВА….
И ТО ДЕН ПОДИР ДЕН…,  ВСЕКИ БОЖИ ДЕН ПРИЯТЕЛИ МОИ …..
НЕ ТЪЖЕТЕ,  А СЕ РАДВАЙТЕ  … 
НА ВСЕКИ МИГ, КОЙТО  ОТ БОГ НА ВАС ПОДАРЕН Е….
ЗНАМ, ЧЕ ЖИВОТА Е СКУЧЕН, НО ТОВА ЗАВИСИ САМО,  КАКТО ОТ МЕН, ТАКА И ОТ ВАС…….
ПРОСТО.. УВАЖАВАЙТЕ И ОБИЧАЙТЕ СЕ ХОРА…..


СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ…….

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ 

ЧЕСТИТ ДА БЪДЕ ТОЗИ ДЕН ЛЮБОФ ‹(•¿•)› МОЯ


НЯМА НУЖДА ОТ ОПИСАНИЕ, ДУШО МОЯ, СЪРЦЕ МОЕ.....ТИ СИ МОЯ БОГ...,  ПРОСТО ДРУГИЙ НЕМА, ...НАЛИ БОГ Е ЛЮБОВ! НАЗДРАВЕ И ДА ЖИВЕЕМ ПОНЕ СТО ГОДИНИ.....НИКОЛАЙ НИКОЛОВ 

събота, 10 ноември 2012 г.

ДА ВИ Е ЧЕСТИТ И НАВРЯН В ГЪЗА 10, (О - НЕ, ГРЕШКА: 9 НОЕМВРИ!)


10 ноември 1989 г. – денят, който промени всичко Да ви е честит и наврян в г**а 10, (О - НЕ, грешка:  9 ноември!)

Живков бе осигурил такъв стандарт на живот за хората,за който сега Борисов може само да бленува и мечтае.
Живков се оказа без палати тънещи в разкош,без банкови сметки с милиони, накрая остана с едни скъсани чорапи и едно одеало.

 

Защо се счита 10 ноември за дата на промените? Много добре си спомнямe, че стана на 9?! Съобщиха го в емисията в 17,30 по радио София тогава с хиляди благодарности за службата му в името на народа,  и само след 3 часа,   пак по същото радио започнаха плювните по адрес на Т.Живков@@!?...

 

Живков е най - добрият държавник на България, построил и изградил толкова много,  че 23год. след неговото сваляне,  все още има какво да се граби от днес управляващите изроди!!

 

Снощи зададох въпроса : Защо точно сега се отваря тая тема за Бай Тошо ?
Писах, че не е случайно !!.......Вижте по-долу!!
Днес започнах прегледа на чуждия печат и „О ,небеса!“   какво виждам ?
Вчера беше 9.11.2012 .  Денят в който щеше да се разглежда и подписва по „Южен поток!
Пълно мълчание, а имаше толкова закани на Тиквуня Ю
Но ето какъв са ни го набили руснаците!
България и Русия постигнаха принципно споразумение относно газовите договори. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма на България -  Делян Добрев представи проекта „Южен поток” пред икономическата комисия в парламента. По думите му, този газопровод има приоритетно за страната значение, тъй като този коридор диверсифицира доставките на „синьо гориво” за ЕС.
Русия и България се договаряха за това почти 6 години. На пътя на газопровода заставаха отначало икономически, а след това и политически разногласия. Не е тайна, че София отдавна изпитва сериозни финансови трудности. Тя отказа да финансира строителството на „Южен поток”. Всички разходи ще поеме „Газпром”!!!!!  Затова България НЯМА да получава мито за транзита на газ през следващите 15 години. Такива бяха изисканията на Москва…

 

 Не съм почитател на БКП и техните сателити, без значение как се наричат сега.  Но си спомням добре, че преди не съм виждал хора да ровят по кофите или да нощуват по улиците.Това ли е нашата демокрация??!  Отиваш на лекар, плащаш а не дай си боже да влезе човек в болница.

 

Какъвто и да е бил Тодор Живков, никой от последвалите управници не може да му съперничи. Аз също съм говорил за него с ирония като бях млад, но изминалите години показаха друго.
Има си статистика, има данни, има факти, нищо по-лесно от това да се прави съпоставка. Не искам да ви губя времето с таблици и цифри, толкова пъти вече се писа.
Социализма отиваше към задънена улица, макар че това не беше задължително.Имаше начини за подмяна на Системата без да се сменя Строя,  но по различни причини, включително и външна намеса, това не се случи. Но какъвто и да е бил соца, той беше извоювал за обикновения трудов човек много, много по - добри условия на труд и стандарт на живот.
Да, на Запад си живеят добре и без социализъм. Но тук, 23 години само влошавахме стандарта и почти напълно разрушихме икономиката. Неясно е кога, след колко десетилетия България ще достигне поне успехите на соца.

И да отбележа и аз.  Преврата не е извършен от някакви демократични сили, а от алчните за власт и подпомогнати от Горбачов лица от Политбюро. Луканов, Петър Младенов, бай Добри, както и таткото на онова недоносче -Димитър Станишев.
Интересно е ,че точно БСП иска сега да се възползва от недоволството на бедните,сякаш някой друг, а не именно те им разрушиха социализма.

 

 

Със свалянето на Тодор Живков от власт започват политическите промени в България и преходът на страната към демокрация и пазарна икономика


На 10 ноември 1989 г. на пленум на Централния комитет на БКП Тодор Живков е освободен от поста генерален секретар на партията, след като е управлявал еднолично в продължение на 33 години. 
Само часове по-рано в Германия е паднала Берлинската стена.
Със свалянето му от власт започват политическите промени в България и преходът на страната към демокрация и пазарна икономика.
Живков е принуден да подаде оставка, след като това предложение е подкрепено дори от близките му съратници Йордан Йотов, Добри Джуров, Димитър Станишев, както и от Станко Тодоров, Гриша Филипов и Георги Атанасов.

Искането за оставка пък е организирано от члена на Политбюро Петър Младенов и кандидат-члена Андрей Луканов.
На Живков не е дадена възможност за заключителни думи.
Централният комитет утвърждава Младенов за негов наследник като генерален секретар на БКП.
Пленумът предлага на Народното събрание да освободи Живков и от поста председател на Държавния съвет на Народна република България.
На 17 ноември, при първото заседание на Парламента след пленума, предавано пряко по телевизията, за председател на Държавния съвет е избран Петър Младенов.
Депутатите решават да бъдат премахнати от Наказателния кодекс текстовете, криминализиращи критиката към правителството. 
БКП се отказва от еднопартийния модел на управление месец по-късно - на 11-13 декември Централният комитет взема решения за курс към парламентарна демокрация и предлага отмяна на член 1 от Конституцията, регламентиращ монопола на партията върху властта.
Народното събрание гласува отмяната едва на 15 януари 1990 г.
През месец юни 1990 г. в България се провеждат и първите многопартийни парламентарни избори след 45 години тоталитарна система.
Тодор Живков умира на 5 август 1998 г., без да бъде осъден за престъпленията, които са извършени по времето на неговото управление.

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

PS ..... СЛЕДВАТ КОМЕНТАРИ И ПРОДЪЛЖЕНИЕ........ 

неделя, 4 ноември 2012 г.

НЕЩО КОЕТО СЪМ ПИСАЛ, ПИСАЛ, НО СЕ ОКАЗА, ЧЕ И ДРУГИ СА ПРАВИЛИ ТОВА


ПРЕНАПИСАЛ И ПРЕПИСАЛ ЗА ВАС - АЗ - НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Съществува световно правителство. Но не по подобие на правителствата на отделните страни, Това е световно свръх общество. В него вече влизат между 50 и 80 милиона души, десетки световни икономически империи, нетърговски предприятия, средства за масова информация. То има своя структура, своя пирамида, своя йерархия. Точно то управлява планетата. САЩ са метрополията на това свръх общество. То има представители по целия свят. Само с Русия се занимават хиляди експерти.
На самия връх, разбира се, има неголям кръг от познаващи се хора, които определят общата стратегия. Това не означава, че някъде те постоянно заседават и мислят. Те могат въобще да не заседават и да не мислят. Тяхното средство за управление е детайлно разработена и изпробвана система за манипулация на масите, на народите, на правителствата. Върхушката на тази система се състои от 300 най-богати и влиятелни семейства и кланове. Александър Зиновиев, («Российская Федерация сегодня», № 18, 2000.)
Понятието „Нов световен ред – НСР, не е ново. Нов световен ред се опитваха да построят хитлеристите, които провъзгласили за целта цяла редица тайни общества и структури от типа на масоните и илюминатите. Но повечето хора смятат, че така нареченото тайно световно правителство, световно задкулисие, тъмни сили, глобален предказател, клан на дегенератите – различните автори дават свои наименования, са фантастика, към която те нямат отношение.
Но все повече разумни хора и експерти започнаха да подозират или пък вече говорят открито, че болшинството от правителствата на страните, президентите, премиерите, министрите – това са марионетки, дори когато те самите не се считат за такива. Истинската власт е в ръцете на истинските стопани на планетата – световното правителство в сянка. То контролира тъмни сили и го насочва в необходимата за това посока вече не едно хилядолетие.
Основният контрол към настоящия момент се осъществява чрез три контура или центъра на управление: Ватикан – това е управлението на ума и сърцата чрез религията. За онези, които смятат, че католицизмът е изгубил своите позиции, една цифра: към католическото вероизповедание се придържат 1,1 милиарда души. Управлението се осъществява чрез определени тайни ордени и структури. Сред тях са Лондон (Сити) – финансово управление ( включително и злато), Вашингтон – това е клубът на силовия център.
Правителството в сянка има редица мозъчни центрове, които вече са достатъчно известни. През 1921 година Морган създаде „Съвета по международни отношения”, който контролира такива важни структури като Федералния резерв на САЩ, Ню Йоркската фондова борса и водещите средства за масова информация в САЩ. През 1954 година бил открит Билдербергският клуб, който обединява работата на американските и европейските политически, бизнес елити, представители на кралските семейства в Стария свят. През 1968 г. е създаден Римският клуб, който обединява представители на световния политически, финансов, културен и научен елит (основно – западен). През 1974 г. е създадена Тристранната комисия, която координира работата на САЩ, Западна Европа и Япония и нейната цел е създаването на глобално планиране и дългосрочно преразпределение на ресурсите.
Жак Атали
В света се води достатъчно активен процес за обосноваване законността, легитимността на Световното правителство. Глашатаи на тези процеси се явяват такива известни личности като Джорж Сорос и Жак Атали. Те смятат, че по-нататъшното развитие на човечеството няма да е възможно без единно общочовешко правителство, без световен парламент, без световни въоръжени сили ( техният първообраз в лицето на НАТО вече е създаден) и без световна полиция. Според мнението на Сорос на дневен ред е създаването на нова световна парична система, която ще замени долара, смяна на световния лидер, при което САЩ ще отстъпят мястото си на Китай.
В Руската федерация един от идеолозите на Новия световен ред – Гавриил Попов ( съветски икономист и първи кмет на Москва) се застъпва за създаването на Световно правителство и за разпускането на ООН. Предлага под контрола на Световното правителство  да бъдат ядреното оръжие, атомната енергетика, ракетно космическото производство и всички основни ресурси на планетата. Според него трябва да бъдат създадени строги нормативи за раждаемостта ( с отчитане на производителността и размера на богатството на всяка държава), генетичен контрол на новородените и прочистване на генофонда на планетата. Гласовете при избори не трябва да са равни, а да се определят според образователния ценз и данъчните отчисления.
Гавриил Попов говори по радио Свобода
Новият световен ред го изграждат пред очите ни. Лидерите и страните, които имат смелостта да се ослушват ги наказват – като Югославия през 1999 г. и като Либия в настоящия момент. Техните лидери ги убиват и дискредитират. Те са завладели основните ресурси на планетата, контролират производството на лекарства и храни. В САЩ подготвят указ, според който производството на храна в домашно стопанство ще се смята за углавно престъпление  като го приравняват към контрабандата. Хората се поставят под тотален контрол, цялото производство на храни ще бъде съсредоточено в ръцете на корпорациите.
Най-известните представители на Световното правителство са от финансовата група Ротшилд – Рокфелер. В момента между тях има някои несъгласия във вижданията за Новия световен ред. Ротшилд, в това число и чрез Сорос, активно насърчава Китай като алтернатива на САЩ. Рокфелер се опитва да печели време чрез всевъзможни кризи и революции, за да завърши процеса на преформатиране на САЩ в нео империя, в която да влязат Канада и Мексико.
Ето една от класификациите на методите на управление на човечеството (според Концепцията за обществена безопасност):
Методологическо, концептуално равнище. Световното правителство владее знанията в цялата им пълнота и осъществява внедряване на не справедливо, злонравно световно устройство.
 -Хронологическо, фактологическо равнище: Световното правителство съзнателно скрива истинската история на човечеството, изкривява знанията за миналото. Така се нарушава цялостното разбиране на света от човека.
- Идеологически приоритет: Създават се изкуствени религии, философски школи, учения, лъже-научни направления. Човечеството изкуствено го разделят и настройват едно срещу друго. Мюсюлманите воюват с християните, католиците с православните, шиитите със сунитите и т.н.
-Финансово-икономически приоритет: Пълен контрол над хората и държавите чрез кредитите, доларите, еврото, банковата и прочее изкуствени системи.
-Оръжието на геноцида. Хората се унищожават като се потиска тяхното съзнание, воля чрез всевъзможни отрови, включително и чрез изкуствени храни – в магазините вече преобладаваща част от продуктите са изкуствени.
-Физическо насилие, страх, терор. Хората просто ги заплашват. Най-непокорните, в това число и цели държави – ги убиват.
Цел на Новия световен ред
Изтриване на националните граници, на националните различия, както и расовите различия. Създаване на „сиво човечество” – без корени, без традиции, без собствено аз. Тези хора ще могат прекрасно да се контролират, те напълно ще са изгубили опорната си точка.
За това държавите рушат, раздробяват, създават управленски хаос. Един от методите за създаване на единно човечество – това е сексуалната революция, разрушение на институцията Семейство, връщане в половите отношения към първобитното стадо – пълна свобода. Бялата раса, което успешно се прави, трябва да изчезне, да се разтвори.
Скрижалите на Джорджия
Осъществява се план за “претоварване на матрицата”. По него планират да унищожат значителна част от човечеството – според различните оценки от 80 до 98 на сто. След това чрез няколко поколения оживели и подивели останки от човечеството се появяват “боговете”, владеещи божествени технологии и тогава ще бъде построена нормална – според техните разбирания, система на управление. Възможно е да бъде реилизиран и по “либерален” вариант – на тотален електронен концлагер.


ВСИЧКО ДОБРО НА ВСИЧКИ ОТ МЕН - Н. НИКОЛОВ

петък, 2 ноември 2012 г.

ПОТРЕТВАМ, ЗА ДА ГО НАБИЯ В НЯКОИ ТЪПИ ГЛАВИ, НО УВИ......
Но както и преди съм казвал, че гледате към небето, но не виждате слънцето, защото то е забулено от Еврейски облаци и те манипулират, човешкото съзнание, чрез Еврейските медии. Нима еврейско-масонско-болшевишката терористична партия БКП - не си легнаха комунисти и на сутринта се събудиха СОЦИАЛИСТИ и СЕДЕСАРИ?
ПИША, ПИША, НО НАРОДА РАКИДЖИЙСКИ СЪВСЕМ ИЗТЪПЯ, ......НО КАТО СЕ ЗАМИСЛЯ..... ТО МАЙ АЗ СЪМ ТЪПИЯ,  ЗАЩОТО ПРОСТО НЕ УСПЯХ ДА СЕ НАУЧА ДА КРАДА. НО ВЕЧЕ МАЙ МИ Е КЪСНО ЗА ТОВА! УСПЕХ НА ОСТАНАЛИТЕ ПИЧОВЕ И ПИЧКИ!!!!
 Но на това майнта му, за нашите еврейски изчадия като Луканов, Паси, Станишеви.... това е нормално агрегатно състояние. Но как така пък комунизма рухна по едно и също време в толкова държави и то по - едно и също време? Полша, ГДР, (огледалото на социализма) Румъния, България.....
Ясно е на всички, че те не са сънували този сън! Разбира се, че това им бе наредено, но от кого???. Не трябваше ли този демократичен запад в лицето на САЩ,  да укажат натиск, именно на тези комунисти който ги погребваха години наред, който ежедневно плюеха и втълпяваха на хората зад желязната завеса, че този запад, е един загниващ строй. Не трябваше ли този, " запад" - да подкрепи хората който бяха в лагерите без съд и присъда, нима тук нямаше диктатура, нима тук нямаше погазване на човешките права, само заради това, че човек си позволява да има друго мнение. Защо тези Американци гадни, вместо да подкрепят, истинните дисиденти, като Илия Минев, Петър Гогов и ред други достойни хора лежали в лагерите на смъртта, защо  се прегърнаха с Масоноеврейското изчадие Андрей Карлович Луканов? Защо те приеха да игрята с тях, след като знаеха, че всички те са агенти на КГБ, ГРУ, НКВД??! Просто е:  защото няма разлика между тях всички те се кланят на един и същи бог, Йехова, Яхве, Луцифер, по -точно световния ционизъм, скрил се зад името интернационализъм ООН, НАТО, МВФ, ЕС...........
Сега да погледнем, как стигнахме от комунизма до капитализма. Толкова е очевидно! Първо разбиха селското стопанство, и кой го направи? Кой бе министър председател! - Филип Димитров, и кой е той? Хопа,  изненада: евреин, и това става по плана "Ран – Ът". Издигаха се фалшиви представи в името на ЕС, НАТО: Трябва да затворим АЕЦ! Оказа се, че няма такова изискване на ЕС и кой го направи? - хопа Костов, един от хората който през 1990 година е сред поканените 29 Български специалисти, от Фондацията на Националната Камара на САЩ, начело с Ричард Ран! Ето някой от тях: проф. Иван Ангелов – старши икономически съветник на Андрей Луканов (сега на Станишев), д-р Венцислав Димитров – бъдещ депутат от СДС, Стойо Дулев – тогавашен министър на икономиката, Димитър Костов – зам. Министър на финансите, д-р Иван Костов – бъдещ министър-председател, банкера Емил Хърсев, д-р Димитър Иванов – съветник на бъдещия президент Петър Стоянов, Атанас Папаризов – сега депутат от БСП, д-р Иван Пушкаров, проф. Стефан Стоилов, проф. Тодор Вълчев – бивш директор на БНБ и т.н. Те подготвят всестранен план за прехода на България към демократичен капитализъм, наречен: "Ран – Ът " . Както се вижда, ама все "случайни" хора.


Превърнаха, държавният капитал в свой частен, като източваха заводи и предприятия, някой от тях продаваха на безценица - справка: Балкан, за цената на един луксозен джип, и на кого го дадоха? На ГАД ЗЕЕВИ и хопа... изненада пак Евреин, този същият Евреин осъди България да му заплати 10 милиона долара, след като разпродаде имотите и дистинацийте на компанията, който му бяха подарени. Кой бе човека който сключи тези прословути сделки на който му викаха," г-н" 10% ? Александър Божков и кой е той? - Хопа... изненада! - Отново Евреин. Дефакто в името на ЕС те разбиха икономиката на България стотици предприятия и заводи, машините им бяха продадени на Турция а други нарязани на скрап, но инвеститорите не се интересуваха от тези заводи и хората който работят в тях, интересуваше ги да отнемат пазарите на тези заводи, затова загубихме толкова много пазари от военната промишленост в арабският свят, където държахме и имахме добри позиции. Но нали се досещате кой сега продава там?! Под формата на ембарго ни бяха налагани забрани уж, че ще ни дадат компенсации. Глупости за "наивници". Но те не се спряха и пред това, да ограбят и малкото спестявания който имаше българският народСъздадоха толкова фалшиви Банки, пирамиди като Първа Частна Банда, Първа Инвестиционна Банда като нейн наследник, подлъгаха хората с големи лихви, умишлено предизвикаха инфлация, и койСветовните Еврейски Банкери, за да ограбят и малкото спестявания на хората и да може да пристигне тук кой??? Еврейските Световни банкери, от МВФ.


Следва, че стана много дълго…….

Със съдеиствието на clearly

Николай Николов


четвъртък, 1 ноември 2012 г.