неделя, 28 март 2010 г.

Страхът като състояние


Страхът е състояние, в което потисканите приемат мерките на насилие върху себе си с благодарност; нещо повече - те развиват омраза към всеки, който по някакъв начин се окаже извън тези мерки на насилие. Така потисканите хора, благодарение на страха, се превръщат на свой ред в стражи на потисничеството и гонители срещу онези, които не са потиснати. Това е едно от естествените желания на стремежа към нов, тотален контрол над човешките съзнания, защото отдавна е азбучно ясно, че властта никога не може да бъде пълна, ако някъде съществува свободно съзнание; за да се унищожи такова спотаено съзнание, е необходимо да бъде посегнато върху неговите близки, върху самата основа на неговия произход и съществуване: семейства трябва да бъдат разцепени, градове и съседства - подпалени, нации и държави - потопени в кръв и омраза. Само тогава всички, озверели от лудостта на времето си, като в транс ще започнат да призовават един върховен демон, който да забоде пипалата си в сърцата на всички и да започне да смуче от там всичко; в замяна на едно относително затихване на унищожителността...
Интернет....
Николай Николов

събота, 27 март 2010 г.

ВРЕМЕ НА МУТАНТИ!


Хората - мутанти умеят старателно да прикриват своите нови, нечовешки качества. Но не така е с останалите организми. Новото при тях проличава веднага. Между вирусите, един от най-застрашаващите човека случаи е този, когото нарекоха "Чумата на ХХ век" - вирусът на СПИН. Грипът също ни изненадва с най-разнообразни мутации. Всяка година - нов грип. Въобще еволюционните скокове при вирусите престанаха да ни учудват. Превърнаха се във всекидневно явление. С насекомите положението е аналогично. Само че твърде малко факти стават достояние на широката публика. Но тази работа няма дълго да остане скрита. Друг е въпросът с плъховете. Ще припомня любопитен факт: през 1980 г. плъхове нападнали по време на плаване холандския кораб "Ван Несс". Изяли почти целия товар, както и двама моряци от екипажа. Зоолозите недоумявали какви са тези остри зъби, способни да преядат стоманените, дебели няколко милиметра стени на контейнерите. Но де да беше само "Ван Несс"...Плъховете стремително увеличават своята интелигентност. Уголемяват се физическите им размери. Повишава се числеността им. Физиологическата издръжливост на някои от новите видове е фантастична. Плъховете постепенно превземат подземията на големите градове. По въпроса се писа немалко. А се говори, че и нашата провинциална София не прави изключение. И все пак, когато е възможно фактите се премълчават. Навярно за да не се плашат хората със слаби нерви. Същото се повтаря и с появяващите се нови видове живи същества. Не спираме да говорим за Чернобилската ядрена авария. За последствията от нея. Но май се спираме повече върху политическия аспект на темата. Нещо не ни се говори за истинското състояние на биологичните видове от зоната край самия Чернобил. Някъде уверяват, че състоянието взело да се нормализира, май. В същото време очевидци твърдят, че впечатлението е такова, сякаш се намирали на чужда планета. Глухата стена не се пропуква и след предоставянето на документални записи - фотографии, кино и видеозаписи.


Тук няма да засягам умишлените плодове на генното инженерство. Да сте срещали разобличение на тази тема и разобличеният да е бил наказан? След овцата Доли малко се поразмириса, но работата бързо бе замазана. Учените - Франкенщайновци отново излязоха невинни като гълъбчета. По-скоро се случват разни неприятности на журналистите, които много знаят. Друго е, което ме накара да се спра върху темата за мутантите. Ние, хората своеволно нарушаваме законите на естествения разум. Поставяме под един знаменател всички животни. И естествените природосъобразни видове, и противоприродните, сътворени от човека изроди. Това не е обикновена грешка. Могъщи противочовешки сили упорито ни втълпяват гибелната заблуда, а ние вярваме. "Всички живи същества имат право на живот!" Вярно е, но ако добавим - всички, сътворени от Природата, от Бога. Не напразно в реалния живот уродите и мелезите не дават наследство. Библията, в която толкова се кълнат "природолюбците" също заклеймява генното смесване. Но разни наднационални, околополитически и други подобни организации раздухват и поддържат лъжата. Наглостта им стига дотам, че налагат санкции на неспазващите техните идиотски изисквания. А ние, с нашето овчедушие им позволяваме всичко. Защото те, еколозите били много благородни. Защото били големи приятели на Природата. Жалко, че самата Природа не го знае...


Лъжата е облечена с власт!


А откъде идва властта на лъжата?


Властта я даваме ние, потърпевшите. Тя се крепи върху нашата безгранична вяра в официално обявените цели. Дали еколозите наистина защитават ценностите, служещи им за знаме? Един критичен поглед върху лъженаучните обществени организации ще разруши влиянието им. Те готвят Нов свят, Нов ред, в който за нас не е предвидено място. Това е истината! И бързат, много бързат, защото...


"Нова кожа ще получи освободената мъдрост."


Маитрейя


Защото ако се забавят още малко, човешкият род сам ще се справи с трудностите. Колкото и невероятно да звучи, измамата също има срок на годност. И този срок изтича.


С риск да си навлека нечий гняв, ще се опитам да хвърля светлина върху едно забулено с тайнственост религиозно учение:


Белият сатанизъм


Противникът на една идея приписва на нейните носители чудовищни черти. Разни невежи, въобразили си, че изповядват същата идея приемат поведението, приписвано от измамниците. Възприемат несвойствени за идеята качества, създадени в идейните лаборатории на нейните врагове.


"Смрадливците не умеят да творят добро. Това е един от белезите за тяхното разпознаване. Те не са хора, а имитации, и истински разумните следва да ги избягват. Да ги изхвърлят от живота си, от мислите си, да не им обръщат внимание, както е нормално да се постъпва с всяка друга имитация. Но както е ненужно безцелното унищожение на безобидните гипсови отливки, така е ненужно и безцелното изтребление на човекоподобните имитации. Нещо повече - ако главна цел в живота на Разумния стане разрухата, то същият Разумен, макар и с най-добри намерения, неминуемо ще се отъждестви с нея."


Из записките на един сатанист:


Историята на записките, фрагменти от които цитирам е твърде интересна. Но мисля, че е по-благоразумно отделните подробности да не стават публично достояние. Същите съображения ме накараха да променя незначително стила. Първоизточникът не бива да тревожи ничие съзнание. Той няма никому да стори зло. Не ме корете, че го крия.


Впечатляващо е, обаче сравнението между древните богове, учили хората на разни умения, и прокълнатият за същата дейност Луцифер. В елинската митология, например, на Луцифер съответства Прометей. Защо тогава единят трябва да среща безусловното ни отрицание, а другият - също толкова безусловното ни одобрение? Но как самите сатанисти обясняват основите на своята вяра?


"Храм на децата на Луцифер"


Това е секта на "бели" сатанисти от Молдова. Представящ се под името Инфернал, техният водач казва:


"В течение на цялата библейска история, Сатаната нито веднъж не е сторил зло на хората, затова пък Бог на всяка крачка само прави пакости на човечеството. /.../ Но защо тогава хората се страхуват единствено от Божието наказание? Защото Сатаната не е толкова зъл, колкото Бог? Защото Бог не е така справедлив? Или защото Бог е създал в Сатаната образа на врага? /.../ Днешните сатанисти са разделени на две основни категории - добри /бели/, и зли /черни/. Злите смятат, че Сатаната е зло и неговите следовници също са длъжни да творят зло. Вторите, по-малко популярни, са добрите сатанисти. Към този, по-малко разпространен вариант на дяволопоклонничеството спадаме и ние - децата на Луцифер. Ние смятаме, че докато Бог насажда у хората комплекси на непълноценност, Дяволът се стреми да развие у човека онова, което го прави действително велик - силата, умът, добротата."


А какво казват белите сатанисти за най-съкровените си мистични преживявания? Какво чувстват те при връзката им с тяхното Божество? "Усещане за огромността на Силата отвъд. Усещане за онази преследвана от Мрака, заточена сила, стремяща се да помогне на човешкия род. Усещане за Нейното приближаване. Усещане за нейната древност, увереност, че Тя някога е била тук, сред нас и пак ще бъде. Усещане, че силата носи добро. Взираме се в Мрака и усещаме полъха на противостоящата му Сила."


Може ли човек да почита Доброто, като го нарича "Зло"? А може ли да почита Злото, като го нарича "Добро"? Или целта е да се дообърка докрай човешкото съзнание? Ако при злите сатанисти всичко е ясно, то същото не може да се каже за добрите. Позволете ми няколко думи:


Мисловният творчески процес неизбежно поражда астрална връзка. Еднопосочна, за жалост. Творецът обикновено не забелязва наблюдаващия го чужд разум. Хората още не са се научили да наблюдават заобикалящото ги мисловно пространство. Те не винаги разбират кои от мислите са техни собствени, и кои - привнесени или дори натрапени отвън. Същото важи за сатанистите. Полуграмотни хора записват сложни философски разсъждения върху природата на Космоса. Върху ентропията и световното Зло, съдържащо се според тях у Бога. Без да допуснат нито една граматическа грешка. Дали в човешкото съзнание местата на Бога и Сатаната не са разменени? Ако се доверим на Джон Бейнс и неговата книга "Звездният човек", поне в иудео-християнската култура е точно така: "Преданието, поддържано от великите херметични учители твърди, че в съдбовен момент от историята на човечеството, един силен "диаболичен Архангел", ако можем да се изразим така, успял да преодолее окултните защити на планетата, като предизвикал голямо безредие. /.../ Както сочат херметическите летописи, пряката, макар и неволна причина за тази катастрофа, която и до днес има отражение върху нас, е Мойсей. /.../ След дълги приготовления в пълно усамотение, Мойсей извършил ритуалната церемония с магически слова и съответни заклинания. Настъпили необикновени атмосферни и електрически явления, появило се изумително същество и Мойсей потреперил от страх и ужас, поради огромната сила, която то излъчвало. /.../ Представил се като Й. и пожелал в знак на сключения съюз, всички негови последователи ритуално да се подлагат на малка хирургическа операция с леко кръвопускане. /.../ По-късно Й., окултната сила зад Мойсей внезапно променил похватите си и започнал да проявява странни искания, като всички имали общ знаменател - кръвопролитие. Мойсей изпаднал в ужас и започнал да разбира каква грешка е направил, защото осъзнал, че "божественият ангел" всъщност е "ангел на мрака", пълна противоположност на сияйната сила, която той опитвал да призове. Този "пъклен ангел" членувал във воинството на сенките - вампир, който се хранел с човешка кръв - субстанция, заредена с виталност от Божествената Искра. /.../ Във Вселената има много същества като Й. За щастие магнитните защити на планетата са непреодолима бариера за тях. Но магическият обред на Мойсей отворил вратата и разчистил пътя, по който Й. успял да проникне до Земята. /.../ ... ще трябва да разкрием, че това древно, отмъстително и злобно същество изгонило младия дух от земята и се въплътило там на неговото място. Събитието поставило начало на една кървава ера за човечеството."


Сега, 3 300 години по-късно човечеството отново получава възможност събитията да се обърнат в негова полза. Затова Битката е така ожесточена. Йехова /IHWH, Яхве, Саваот - нека си го кажем направо/ се страхува да не загуби престола, узурпиран от него. Йехова е дал на своите слуги заповед: "В атака!" И те атакуват, строят техния Нов световен ред, който не е нищо друго, освен увековечаване на старото Зло. Съдете сами:


Основите на "Новата култура" /или "културата" на Новия ред/ отначало се внушават на подсъзнателно ниво. Посредством произведенията на масовата култура, консумирана най-вече от младежта. Насаждат се преди всичко не конкретни мисли, а възприемчивост към следчовешкото, в което трябва да преобладават агресивността и култът към силата. На прицел са младите. Утрешният ден не бива да им се струва неестествен. И "те" го творят - зъл и агресивен. Безжалостен. Насилнически свят.


Но да се върнем към Инфернал.


"Мога да кажа, че Църквата също твори добро, но хората, отиващи там, предварително падат на колене и удрят главите си в пода, а ние нямаме намерение да молим никого. Ние просто ще вършим добро."


След такива думи поклонниците на "традиционната Църква" окончателно се объркват. Или Сатаната не е Сатана, или Богът не е Бог. Или пък в действителност двете Сили са създадени от Бога, Който наблюдава тяхното състезание, без да се намесва. Думите на Инфернал напомнят и древния зороастрийски принцип: "Ако човек се страхува от Бога, значи той е изгубил верните ориентири, душата му е поразена от злото." Само се питам как човешкото отношение влияе върху изхода от борбата? Мислите и вярванията на хората пораждат съответните образувания в астралния свят, подхранвайки една от двете Свръхсили. Но сега повече ме интересува светът, в който човек прекарва физическия етап от своето съществуване. Този материален свят се намира пред прага на качествен скок в своето развитие. Колкото и да се напъва IHWH да задържи положението, по-нататък


Застой не е възможен


Застоят не е свойствен за Вселената, самата тя не го допуска. Няма неподвижност. Има само движение - нагоре или надолу. Усъвършенстване или деградация. Ако допуснем превръщането си в звероподобни деграданти, ние ще осигурим единствено скорошното унищожение на цялата човешка Раса. Няма кой да ни търпи повече! В своето егоистично невежество отровихме естествената среда за живот на все още непознати, но напълно реални разумни същества. Те също имат право на самозащита. Много се забавихме, прекалено много време загубихме, затова сега с трескава бързина трябва да разпалим Духовния Огън на единствено полезния за нас Нов свят. Иначе ще се сблъскаме с друг, различен огън. Идентичен с онзи от Древността.


Содом и Гомор, хетският град Хатус... Разтопеният гранит от две ирландски крепости - Екосс и Дунлак. Множеството наименования от различни краища на света обозначават едно и също явление - оръжието на Брахма, пламъкът на Индра, южноамериканският Машмак, окото на Балор... Пълно е съвпадението между рисунките /а вече и снимките!/ на дяволските морски колела и рисунките на огнеметните божествени оръжия. Има ги в Ескуриал, в Херсонската катедрала. Като предупреждение, което ние забравихме. Как да си обясним безумното човешко лекомислие?


Много просто. Ние сме такива, каквито сме. Край нашите граници бушува кървава война, а ние казваме: "И какво от това?" Вярваме на всякакви мошеници и шарлатани, а пренебрегваме разума и логиката. В някакъв филм главният герой изрече: "Призовахте Бурята и тя дойде. Кажи им, че ида Аз, и водя Ада със себе си!" Нима искаме Някой друг, много по-могъщ да изрече същите думи, отправени към всички нас?

Елтимир


От Интернет......
 
Николай Николов

четвъртък, 25 март 2010 г.

Династията Рокфелер - втора част


Ключът на цялата им организация е Комитетът за външни връзки, мозъкът и компютърът на октопода, с председател Давид Рокфелер.

Главната цел на това световно управление, контролирано от Ротшилд, Рокфелер и някои други магнати, е изцяло да бъдат контролирани всички държави в света. Напоследък все повече и повече се пуска в обръщение фразата "нов световен ред". Това не е нищо ново. Това е старата идея и мечта на патриарха Ротшилд "Novus Ordo Seclorum",измислена и пусната в действие от неговият агент Илюминати. Тази идея е станала толкова популярна, че дори се среща на американската банкнота под горното мото, въведено от тези, които владеят и печатат парите.
Един такъв "нов световен ред" означава международен контрол на армията, въоръженията, данъците, образователната система и върху абсолютно всичко. От кого? Разбира се, от по-големите братя - Ротшилдови и Рокфелерови. Крайният им план е световна диктатура, която някои може би ще нарекат социализъм, други комунизъм. Аз пък го наричам с чиста съвест "международна капиталистическа диктатура".
Болшевишката революция в Русия оставя голям отпечатък в историята. Повечето от хората мислят, че революцията успя и се наложи с помощта на селячеството, уморено от царската тирания. Поне така пише в повечето от днешните учебници по история. Истината е, че Съветската революция се развива при съвсем други обстоятелства. Царят абдикира седем месеца преди революцията и Русия се управлява от Временното правителство на Лвов, който започва веднага преустройството на руското управление по подобие на американската република. Но как Ротшилд и Рокфелер ще направят една такава грешка? Как ще позволят на Русия да се децентрализира, както САЩ, и да има същите проблеми с частната инициатива? Те предпочитат едно централно управление, което да финансират, и да наложат на Русия една непродуктивна икономическа система, зависима от Запада, за да има непрекъснато влияние на капитали и технологии. Ето защо, с големи маневри те заместват Лвов с Керенски, който е трамплинът за идването на болшевиките, които се налагат като техен опонент. Непосредствените водачи след революцията Ленин и Троцки първоначално не са в Русия. Ленин е в Швейцария, а Троцки - в САЩ, където редактира комунистически вестник. И двамата се връщат в Русия не за това, че народът ги вика, а защото са изпратени от Ротшилд и Рокфелер.
Троцки, а също и Ленин, заминават за Русия с доста пари. Единият ги е получил от Морган, а Ленин - от Вартбург в Германия. Следователно революцията не я направиха нито комунисти, нито болшевики" нито демократи или социалисти, а супербогатите международни монополи, с което постигнаха една от целите си - централно управление със зависима от тях икономическа система. Нека не се забравя, че Русия преди революцията е в непрекъснат индустриален и икономически възход, започнал да конкурира американското индустриално и финансово превъзходство. Планът за пазарите на Русия, едни от най-големите и важни за капиталистите, се изработва десетилетия преди това. С "Манифест на комунистическата партия" на Карл Маркс у хората се създава силно негативно настроение срещу капитализма, което е и целта на династията.
Съвсем логично е да се приеме, че тези хора, които не се страхуват от интернационалния комунизъм, го финансират и се кооперират с него. Защо? Защото го контролират. Веднага след революцията тази клика навлиза в Съветския съюз чрез многобройните си агенти, водени от Троцки, и завземат всички ръководни постове.151 Много документи от американския архив доказват, че почти всичко, което Съветите имат, е придобито от Америка. Дори без каквото и да е преувеличение може да се твърди, че Съветският съюз е отрочето на САЩ.
Както вече забелязах по-горе, петролната индустрия в Русия малко преди революцията започва не само да конкурира, но и надминава САЩ, които са на първо място в света по продукция. След революцията производството на петрол в СССР намалява катастрофално и Рокфелеровият "Стандарт Ойл" заема отново първо място.
През 1926 г. Рокфелер и някои негови подведомствени петролни компании сключват договор със СССР за продажба на съветски петрол на европейския пазар, срещу което отпускат 75 милиона долара заем на Съветския съюз. Една година по-късно скритият съдружник на СССР построява петролна рафинерия в страната, което подпомага нейната икономика. По всичко личи, че и в момента. Рокфелер получава своите дивиденти от построената от него рафинерия.


През 1964 г. Рокфелер е поканен от Н. Хрушчов в Москва и след завръщането си в САЩ прави следните изявления: "Хрушчов желае по-големи и дългосрочни кредити от САЩ.
След отстраняването на Хрушчов през 1966 г. той се среща с Л. Брежнев край Черно море, за да продължи договорните си отношения с новия ръководител. Веднага след неговото завръщане президентът Джонсън упражнява натиск върху Конгреса да намали експортния контрол и тарифите между САЩ и европейските комунистически държави. Много стоки, смятани дотогава за стратегически, се освобождават от ембаргото. Някои от тези стоки са: зеленчуци, зърнени храни, фураж, суров каучук, пулп, текстилни влакна, текстил, изкуствени торове и много машини и инструменти. Въпреки всичко много стоки остават стратегически и изнасянето им за комунистическите страни е забранено - например изнасянето на американски танкове за Съветския съюз или за друга комунистическа страна. Въпреки това САЩ чрез Рокфелер можаха да построят завод на река Кама, който в момента е на първо място в света по производство на танкови мотори и на други военни части. Картечница или патрони също не е възможно да се изнесат, обаче материалите и оборудването на един завод за производство на такива картечници - може. Патроните и барутът са в списъка на стратегическите стоки, но компонентите и химикалите за производството им са освободени от ембарго.


С горното искам да подчертая и да обърна вниманието на читателя към това как толкова очебиещи факти се изопачават и свеждат само до едно- бизнеса и личния интерес на тези финансови магнати.


Много неща, които се пазеха в тайна, започват да излизат наяве със създаването на различни корпорации. Така например "Международната икономическа корпорация", управлявана от сина на Рокфелер, внука на Алдрих (един от основателите на Федералния резерв) и N. М. Rothschild & Sons от Лондон, са построили в Съветския съюз и в момента строят повече от десет каучукови завода и огромен завод за алуминий, един от най-важните материали за производството на самолети.
За развитието и разработването на един проект за природен газ в Сибир "Ексон" отпуска 1,5 милиарда долара, като взаимните отношения са тайна.


Ултрамодерен завод за изкуствени торове, направен в САЩ, се внася на части, сглобява се и се построява в Съветския съюз. Неговата стойност е 400 милиона долара, от които Съветите заплащат само 40 милиона, а останалите 360 милиона се поемат от САЩ.152


Освен всичко това Рокфелер има изключителните права да провежда (прехвърля) технологични новости на Съветския съюз в най-различни отрасли, включително и във военния. За целта е създадена специална експорт-импорт банка, която заплаща веднага на износителя за стоките или продадения патент, докато по-нататъшните отношения се уреждат вътрешно, между СССР и Рокфелеровите представители в Москва, със седалище площад "Карл Маркс № 1, тел. 225-627.
Връзките на Рокфелер с другите социалистически страни се осъществяват чрез неговото представителство във Виена (Австрия).
Напоследък проникване се извършва и в Китай. Строят се големи американски заводи и предприятия. Внасят се огромни американски капитали и техника за разработване и развиване на петролната индустрия, "Стандарт Ойл> е получил от Китайската народна република правото да сондира и открива нови петролни кладенци.

Всички тези огромни капиталовложения и усилия, които капиталистите правят, за да навлязат в комунистическия свят, коренно различен от техния, е голяма загадка за повечето хора, които по-скоро очакват да видят погребението на капитализма, многократно предсказвано от Маркс, Ленин, Сталин, Хрушчов и останалите комунистически ръководители.


По-голяма част от живота си прекарах в моята родина България. Преживях и едното, и другото. През 1944 г. видях системата, предшестваща комунистическата. Участвах във Втората световна война под едната, както и другата политическа система. Мислех, че познавам добре и двете системи, но съм останал излъган. За малки страни като България не може да се говори за онзи капитализъм, който съществува на Запад и специално в Америка. Същият този капитализъм аз не познавах, тъй като не бях живял в тази система. Комунистическата система познавах също до известна степен, само дотолкова, доколкото я виждах и чувствах. Литературата беше много ограничена, за да ми даде каквито и да са обективни познания по отношение на тези две доминиращи в света идеологии. Необходимо бе да живея двадесет години на Запад и специално в Америка, за да науча и разбера доста повече. Истината обаче е друга. Ротшилдови и Рокфелерови знаят нещо за комунизма, което ние не знаем. За да ги финансират така богато и за да им помагат така всеотдайно без какъвто и да е страх, логично е да се помисли, че са не само техни съдружници, но ги контролират напълно.
Повече от седемдесет години капиталът планува изграждането на комунизма и не проявява наивност по отношение на него. Финансовите магнати знаят много добре, че комунизмът не е в състояние да ги унищожи, тъй като те го държат изкъсо и го управляват за свои лични цели. Намерението им е да използват населението, енергията, продукцията и финансовите възможности като начин за контролиране на народите. Това е "новият световен ред", за който говореха Наполеон, Сталин. Кой е господарят? Този, който плаща възнаграждението. Рокфелеровият социализъм не е система за прераздаване на богатства и специално тяхното, а система за контролиране на хората. Социализмът прехвърля властта на Управлението, което пък е контролирано от Рокфелер.
Тъй като за всеки американец името Рокфелер е свързано с големия капитал, много трудно би било някой от фамилията да се добере до президентския пост на САЩ Избраник на фамилията бе Нелсън Рокфелер, който няколко пъти кандидатства безуспешно, след което се реши той да се добере до високия и отговорен пост по другия начин - без избори.


Под силен натиск вицепрезидентът Спиро Егню си дава оставката и неговото място се заема от Форд, член на Рокфелеровите организации. Първата фаза е завършена, след което започва подготовка на втората. Никсън трябва на всяка цена да бъде отстранен от президентското място. Троянските коне в Никсъновия кабинет - Кисинджър и генерал Хейг, и двамата членове на СFR (Комитета за международни връзки), са най-близките хора на Рокфелер. Отвътре те скрояват т. нар. и много нашумяла афера "Уотъргейт". Тя притиска Никсън да се оттегли от президентското място и да остави на този овакантен поа вицепрезидента Форд, който от своя страна избира за свой вицепрезидент Нелсън Рокфелер. Рокфелер поема контрола и управлението на националната политика, докато! Кисинджър движи външната политика и по този начин фамилията Рокфелер вече управлява всичко.
Междувременно срещу Форд се извършват няколко съмнителни атентата за ликвидирането му. Ако един от тях беше успешен, президентското му място по конституционен ред щеше. да се заеме от фицепрезидента Нелсън Рокфелер.
Така както от няколко столетия насам Ротшилдови се облагодетелстват от всички войни, Рокфелерови допринасят за въвличането на Америка в Първата и във Втората световна война, а също и в Корейската и Виетнамската. Оттам извличат огромни печалби. Контролирайки управленията, директно или зад кулисите, те контролират всичко, следователно "те контролират всички нас."

Никола Николов

събота, 20 март 2010 г.

СЪСТОЯНИЕТО НА ТРУДА В БЪЛГАРИЯ И ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ

Ами погледнете - това е положението! Няма как: Развит капитализъм!

четвъртък, 18 март 2010 г.

Хайде да сринем банките за да оправим държавата!

След дълги дебати с мои приятели стигнахме до извода, че за да се оправи народа трябва да срутим банките, а който има ного пари в тях и в чужбина ще лъсне и без търсене на спестяванията им в чужди банки.

Призива ми е: Нормални хора, теглете си спестяванията във всички банки ако изобщо ги имате, за да не ги загубите след няколко месеца. Банките след това няма да могат да обслужват олигарсите и ще фалират! Да направим така както те направиха с нас през 1996 година! Започвайте, вече няма друг начин за борба с Богоизбраните тъпанари. Освен това ще се отървете и от изплащането на кредитите, които бяха надути безобразно!

Николай Николов

ПРЕКРЪСТВАНЕТО И МОЛИТВАТА “ОТЧЕ НАШ” УБИВАТ МИКРОБИ

Божият знак успява да промени дори и оптичните свойства на водатаУчените доказаха опитно, че кръстният знак убива микроби и променя оптичните свойства на водата. За сензационното откритие съобщава руският вестник “Живот”. Изследванията са направени в лаборатория за медико-биологични технологии в промишлената и морската медицина в Петербург.
“Потвърдихме, че древният обичай да се прекръства храната и питието на трапезата има дълбок мистичен смисъл с практическа полза – храната се очиства буквално за миг и това чудо се случва всеки ден”, разказва физикът Ангелина Малаховская. Изследванията на силата на кръстния знак Малаховская и нейният екип провеждат почти 10 години. Сериите експерименти потвърждават едно и също – налице е научен феномен. При опитите са открити уникални бактерицидни свойства, които се проявяват във водата при нейното освещаване с молитва и кръстен знак. При изследванията е намерено и ново, досега неизвестно свойство на Божието Слово да преобразява структурата на водата – нейната оптична плътност се повишава в късата ултравиолетова област на спектъра. Самата възможност за провеждането на тези изследвания е цяло чудо за Ангелина Малаховская и нейните колеги от Петербург – проектът нито е финансиран, нито влиза в програмата за научни изследвания. Учените обаче се справят с огромния обем работа безвъзмездно – само за дадат възможност на хората да усетят целителната сила на Бога.
Физиците проверяват действието на молитвата “Отче наш” и кръстния знак върху патогенните бактерии. За изследване са взети проби на води от различни кладенци, реки и езера. Всички проби съдържат златист стафилокок. След прочитането на молитвата “Отче наш” и прекръстването на пробата, се оказва, че количеството вредни бактерии намалява 7, 10, 100 и даже над 1000 пъти!
Благотворното влияние на молитвата и кръстния знак се отразяват върху всички участници в експеримента – при тях се стабилизира кръвното налягане, подобряват се и кръвните показатели. Интересното е, че при хипотониците кръвното се повишава, а при хипертониците се понижава. Експериментът показва и още една особеност – когато участникът не е толкова съсредоточен или дори е небрежен при осеняването с кръстен знак (средата на челото, центърът на слънчевия сплит, ямките на дясното и лявото рамо), положителният резултат от въздействието намалява или дори съвсем отсъства.
Според Ангелина Малаховская, при промяната в оптичната плътност на водата тя се насища със светлина. Човешкото око, естествено, не може да долови тези изменения в структурата на водата, но спектрографът дава обективна оценка на явлението. Интересен е резултатът при осеняване на водата с кръстен знак от човек приел свето Кръщение, но невярващ и не носещ кръстче. Оказва се, че водата “различава” даже степени на вярата – оптическата й плътност се променя едва с 10 на сто! При никакви други позиции на пръстите на ръцете няма изменения в оптическата плътност на водата, твърдят участниците в експеримента.
От Интернет...

вторник, 16 март 2010 г.

Сценарий за развитието на Европейския съюз

2007 г. - България е приета в ЕС.


2007 г. - Румъния е приета в ЕС.

2015г. - Хърватия, Македония, Босна и Херцеговина и Турция са приети в ЕС.

2017г. - Албания, Косово и Сърбия са приети в ЕС.

2018г. - За първи път европейска институция назначава румънец на висок пост.

Той назначава жена си, цялата рода на жена си, членове на семействата на техните съседи и най-добрите си приятели.

2019г. - Служителите от балканските страни представляват 10% от европейската администрация.

2022г. - Служителите от балканските страни представляват 60% от европейската администрация. Администрацията повишава заплатите тройно, въвежда гъвкаво работно време, южнославянските езици са на трето място сред "езиците на администрацията". Поради стрес 90% от служителите на европейската администрация излизат в отпуск по болест. Най-много заболявания са констатирани в периодите между 15 юни и 15 септември и 15 декември и 15 януари. Болните служители са забелязани в Алпите, Канарските острови и други места, известни като лечебни срещу стрес. Европейският парламент гласува закон, според който бюджетът на ЕС плаща за лечението на тези болести. По време на отпуските европейската администрация се движи от стажанти на временни трудови договори.

2025г. - Балканците достигат 90% от администрацията. Македонците отново отказват да приемат еврото.

2026г. - Високата цена на европейската администрация изисква драстични съкращения. Уволнени са всички белгийски граждани, служители на ЕС. Балканските служители в ЕС достигат 99.3% от общия брой.

2027г. - Румъния успешно приключва приватизацията. През 2028г. Сърбия поема председателството на ЕС.

2028г. - През февруари Германия напуска ЕС. Месец по-късно тя е последвана от Франция и Финландия. До края на годината под албанско председателство напускат Великобритания, Белгия, Дания, Швеция, Холандия, Люксембург, Италия, Испания, Португалия, Австрия, Чехия, Литва, Латвия, Естония и Словения. Всички тези държави въвеждат строг визов режим за ЕС.

Автор: issНиколай Николов

понеделник, 15 март 2010 г.

Гамизов - опит за държавен преврат?

От изтеклия доклад на Драшков става ясно, че кръгът Гамизов, масона Сертов и Алексей Петров от ДАНС с помощта на чужди мултинационални корпорации са се подготвяли да преминат от думи към дела. Помакът Петров в тъмните дебри на мракобесното ДАНС заплашвал журналиста от "Уикенд" Димитър Златков с изкормване на жена му. Заплахи с отвличане в багажник са отправяни и към главната редакторка на в-к "24 часа" Венелина Гочева.


Подбрано от медиите;
Българският народ боледува от същноста си и трябва без съпротива да се съгласи да бъде изличен от лицето на земята - за негово собствено добро. Изчезването на българите - твърди Гамизов във в. "Монитор" от 23 август 2007 г. - е неизбежно и нужно за доброто на целия свят, защото българската същност е патогенна и опасна. А ислямизацията на България била здравословен процес, защото мюсюлманската общност е жизнена, също като ромската.
Монитор
Беше изготвен план за действие. Бяха изготвени профили на хората, които трябва да участват в него. Звеното порасна от 50 на 100 души според плана.Беше подготвена обучителната им програма, както и мястото, където ще бъдат обучавани. Точно когато приключихме предварителната фаза в подготовката на проекта, в дълбока поверителност, между другото, Петко Сертов се огъна, уплаши се ужасно много.
24 часа
Интервю с бившия директор на НСС и зам-председател в ДАНС;
Има колега бит - физически! - в сградата на ДАНС, в личния му кабинет на директор на дирекция заради подозрение, че е участвал в писането на справката. Физически бит в пълния смисъл на думата - от друг служител на ДАНС. Това е истината. Онова, в което ДАНС бе превърната за една година, граничи с безумие.

НАСТЪПИ ВРЕМЕ РАЗДЕЛНО!

Настъпи вече време разделно за нашето ново правителство! Или да даде шанс на народа да се изяви, като взема да създава материални и духовни ценности или да се разпаднем като нация. Бойко Борисов се нагърби с тая задача, но дали бившите му зависимости не го спират? Време е да се изземат парите от крадците на прехода и да се върнат в нашата икономика и тя да тръгне по нормален път, а не да се обслужват интереси на европейския съюз, които пък обслужват най - богатата каста от некадърници от френската революция насам. Няма време! Вземете им откраднатите от народа пари и ги вкарайте в българската икономика, а не ограбвайте народа, който вече нищо няма! Европейският съюз не е панацея! Вече всички го разбрахме. Това са банда мошеници обслужващи интересите на „ Богоизбраните”. Неговия разпад е неизбежен! Защо Англия не е там?! В епохата на масова комуникация трябва да изритаме от власт тези които заробиха не само България, но и почети целия свят. Това са малка клика от „просветени” но в кражбата и погубването на човечеството за своите непрестанно и безумно нарастващи егоистични цели и желания! До кога ще спим! Докога ще спи целия свят!!!? Хайде да оставим целия свят! Нека се заемем с България, нека настъпим техните интереси и да видим как те ще зареват в един глас. Пуснете отново спрените реактори! Кои ще Ви спре?! Какъв ни е интереса от Европейския съюз? Те имат интерес от нас, не ние от тях! Намаля им територията на влияние без нас! НАЛИ? Коя е тая сила! Силата не е една! Знаем го всички! Цената на тока ще спадне от три до четири пъти. Ще станем конкурентни на западните стоки поради цената. Построите нови заводи! Създайте работа за народа! Кой ще ни се опре?! Имаме ядрена централа – страха от нея е голям!! Да не казвам, че имаме и други неща! Страха е още по голям! Русия ще ни помогне! Обзалагам се! Единствената държава в нашата история която до сега ни е помагала е Русия! Никой друг! Никога! Ние сме от една вяра, от един корен! Дайте ми пример за друга страна, която ни е оказала помощ??! Няма такава! Америка ни използва да създаде свои бази и за това и плащаме! Защо?! Защото не са източно православни. Има и други причини. Тяхната цел е да изчезнем като нация до 2030 година! Плана е написан и при желание всеки ще го научи! Не трябва да го допускаме! Дайте да се организираме. Измислете нещо! Не мисля, че сме толкова тъпи! Положиха големи усилия за промиване на мозъци през последните двадесет години но все още българският дух е жив! Вижте какво става с Гърция?! Помислете малко, не бързайте. Прочетете още повече и пак не бързайте. Разсъждавайте трезво, питайте родителите си. Без тях сте като дърво без корен. Ние сме райска част от земята. Тук световните катаклизми почети ги няма! Помислете върху това. Не предавайте родината си! Дано България не загине!
Николай Николов

неделя, 14 март 2010 г.

БИЛДЕРБЕРГИ


Това е тайна организация, съставена само от аристократи и техни верни изпълнители- държавни управници. Основател на организацията е принц Бернард, съпруг на холандската кралица Юлиана ( фамилията й е една от най-богатите в Европа ). Началото на "Билдерберги" е поставено през 1954г. в холандския хотел "Билдерберг", откъдето идва наименованието й. За дейността на билдербергите светът не получава никаква информация и никакви снимки. Те стоят в дълбока сянка и името им въобще не се споменава.

Билдербергите, тясно свързани със Съвета за чуждестранни връзки и Трилатералната комисия, са се посветили на създаването на Нов ред в света. Те се събират един път годишно при закрити врати в най-строга секретност. На тайните си конференции взимат съдбоносни решения, засягащи целия свят. Членовете им са от най-висшия елит- крале, президенти на държави, министри на външните работи, на войната, директори на световните банки и Международния валутен фонд, хора като Джералд Форд, Кисинджър, Сайръс Ванс, Робърт Макнамара, Хелмут Шмид, Жискар Д'Естен и др.
Билдербергите подготвят много методично политици, които имат данни да застанат начело на държавното управление, както например Харолд Уилсън и Едуард Хийт - за министър-председатели на Великобритания, Джералд Форд и Бил Клинтън - за президенти на САЩ. В тайните им събирания участват единствено хора, чиято лоялност към Ротшилд и Рокфелер е несъмнена. Националисти и антикомунисти не се допускат.


През 1976г. в конференцията на билдербергите, състояла се някъде в пустинята Аризона в САЩ, участват и 15 високопоставени представители на Съветския съюз. Това са цели девет години преди 1985г., когато дойде на власт Михаил Горбачов, който веднага с идването си започна да говори за перестройка и гластност. Известният политически коментатор Ръсел Бейкър на въпроса как успя така лесно Горбачов да събори съветския режим отговаря, че това стана възможно с помощта на ЦРУ, с което той е бил в сътрудничество още като шеф на КГБ. Не е изключено един от петнадесетте съветски участници в конференцията в пустинята Аризона да е бил самият Горбачов.
На 7, 8 и 9 юни 1991г. близо до Баден-Баден в Германия се проведе нова тайна конференция на билдербергите, на което се събраха най-силните и богати световни личности за разглеждането на дръзкия план за единно управление на света през следващия век. За точното място на срещата повечето от присъстващите дори не са били осведомени. Въздушноконтролната служба на Баденбаденското частно летище непрекъснато съобщавала за пристигащи самолети от Брюксел, където се намира главната квартира на НАТО. Сред участниците са: Ротшилдови от Англия и Франция, Давид Рокфелер, Хенри Кисинджър, говорителят на американския Конгрес Том Фоли, председателят на Сенатския финансов комитет сенатора Лойд Бентсън, Лорд Карингтън- генерален секретар на НАТО до 1988г, Карл Ото Пол- президент на Дойче банк, Джовани Агнели-собственик на ФИАТ, Вирджиние Родиопи- министър на отбраната на Италия, Жак Сантер- министър-председател на Люксембург, кралицата на Холандия- Беатрикс, губернаторът на Арканзас Бил Клинтън- след това президент на САЩ.
На съвещанието билдербергите категорично изключват всякакво национално самоопределение, квалифицирайки го като "зъл сепаратизъм". Разпадането на Съветския съюз и бивша Югославия, в които управляваха техните хора Горбачов и Тито, както и отхвърлянето на комунистическите режими в цяла Източна Европа забави осъществяването на плана им за "едно световно управление" с около 10 години.


През 1988г. събранието на билдербергите се състоя в Инсбрук, Австрия. Бе решено на СССР и Източна Европа да се отпуснат заеми за стотици милиарда долара, като само на Горбачов бяха обещани 100 милиарда долара. Целта на заемите беше въпросните държави да станат платежоспособни, за да посрещат лихвите, а техните ръководители да изпълняват безпрекусловно решенията на билдербергите. В изпълнение на този план през януари 1989г. Давид Рокфелер и Хенри Кисинджър заминават за Москва за да предадат инструкциите на Горбачов. Условието за получаването на 100-те милиарда долара беше да се даде свобода на Полша за "свободни избори", които да гарантират на Полската комунистическа партия "само" една трета от местата в парламента, а на Аграрната партия, която преди винаги е гласувала с комунистите също да се подсигури една трета от местата. Когато обаче настъпи сюблимният момент аграрната партия отказа да сътрудничи с комунистите и настъпи изненадваща ситуация. В цяла Източна Европа свободата настъпи за няколко месеца. Рокфелер и Горбачов случайно спряха студената война, това не го бяха замислили. То се случи противно на проектите им.


Въпреки спирането на студената война и намаляването на бюджетите за военна отбана, страните от Източна Европа попаднаха много бързо в лапите на билдербергите. Горбачов прекъсна всякакви икономически връзки между бившите социалистически страни като обяви разплащането помежду им да става единствено с конвертируема валута. Без никакъв преходен период! Икономическата разруха беше пълна. И като спасител се яви Международният валутен фонд, чиято основна цел бе пълното икономическо заробване на страните от Източна Европа. Първият заем, който България получи от него беше срещу условието цената на тока да се увеличи 3 пъти!!! Това автоматично направи нашите продукти неконкурентни и мизерията още по-голяма. Днес България няма свое собствено управление и е напълно зависима от билдербергите.
На конференцията им в Баден-Баден многократно е било подчертавано, че трябва да се оформи една глобална армия, тя да бъде винаги на разположение на ООН, която да стане световното управление, на което всички държави да съдействат. Кисинджър изказва своето задоволство от положението в Персийския залив и признава заслугите на Джордж Буш, който е едно от светилата на Трилатералната комисия- по-малкият брат на билдербергите. Днес войната срещу талибаните в Афганистан се използва за да бъдат въвлечени максимален брой страни. Утре тяхното управление ще бъде едно- единствено.


Никола М. Николов

четвъртък, 11 март 2010 г.

Апокалипсис с лунен мащаб

Роб де Майер от Университета на Западен Кейп (University of the Western Cape), ЮАР и Ван Вестренен от Свободния университет в Амстердам –(Vrije Universiteit) Холандия, предложиxa нова хипотеза за произхода на Луната. Според тяхната теория, спътникът e създадена в резултат на ядрена реакция вътре в нашата планета, която е довела до експлозия и освобождаване на огромна маса от материя в пространството. За работата си учените пишат в Research Journal на Масачузетския технологичен институт (MIT), САЩ.


За произход на Луната съществуват две основни хипотези: Според първата и по-стара, Земята и Луната, са образувани от една и съща разтопена маса, от която под влияние на външен импулс се е откъснала малка част, и от нея се е образувала Луната. Тази теория, която се задържа в света на науката около 150 години е призната за малко вероятна, тъй като учените не са успели да обяснят от какъв източник произтича импулса. Според втората теория, Луната е сформирана от огромен астероид, който се разбива в Земята и откъсва част от нея. Въпреки това, и тази теория е несъвършена, тъй като тя не може да обясни еднаквото съотношение на изотопите на Земята и Луната. Според тази теория, само 20% от лунния материал е земен по произход, а останалите 80% - е съдържанието на астероида.

Хипотеза за Майер и Ван Вестренен може да обясни защо Лунните и земните скали са толкова близки по изотопен състав. В своята версия, в процеса на формиране на Земята от протопланетарен облак, тежките радиоактивни елементи като уран и торий са съсредоточени близо до екватора. В момента, когато теглото им надвишава критичното ниво, започна ядрена верижна реакция, и под повърхността на Земята се формира геореактор. В резултат на ядрените експлозии веществото от недрата на планетата е било изхвърлено в пространството и в крайна сметка се форма спътника.

Да напомним, че геореакторите не се явяват хипотетични обекти. Така, през 1972 г. френският физик Франсис Перен открива в Oкло (Oklo), Габон, 15 уранови находища и доказа, че преди 1,7 милиарда години, те са били природни огнища на ядрени реакции

Николай Николов

сряда, 10 март 2010 г.

Отзиви от долната статия

В България от 1944г. насам не е имало демокрация и няма да има.Социолог Четвъртък, 28 Януари 2010, 22:34:08


Авторът е абсолютно прав. Райчев е известна фигура от процеса на манипулацията на нацията. Но как да бъде оборен, като е в комбина с президента и рекламния олигарх Красимир Гергов и други подобни, които му осигуряват изяви в най-големите телевизии и вестници. Трябва да бъдат озаптени, Първанов и Гергов първо, след което ще се спукат и балоните Райчев и Кънчо Стойчев.


Петък, 29 Януари 2010, 11:03:51


КОЙ КРАЛ КРАЛ ПРЕХОДА ПРИКЛЮЧИ-Андрей Райчев.


В България не е имало и никога няма да има преход, а за промяна е късно, остава българите да се изнасят от тука! Младите не схващатат това което се случва!


www.newethic.eu Петък, 29 Януари 2010, 14:00:07


Тероризмът е непримирим враг на статуквото, защото единствено той оспорва неговата власт. Светът на статуса все още няма друг опонент, освен Нова Етика.


12 Петък, 29 Януари 2010, 19:54:32


Адмирации за статията ! Така може да пише само СВОБОДЕН човек - доказателство, че комунистите не можаха и не успяха да унищожат всичко, което не им беше по гайдата! А шутове като Райчев винаги е имало! Този нискочел плебей легитимира действията на прехода-без такива като него, да лъжат и мажат, нямаше да се получи така сполучливо.


С.Й. Събота, 30 Януари 2010, 12:19:34


Поздравления за г-н Бояджиев! Един от малкото хора който не се превърнаха на "политически" ветропоказатели. Запознах се с г-н Бояджиев преди около 10 години. Аз от ляво, той от дясно водехме разговори за настоящето и бъдещето на страната ни. Страшното бе, че имахме почти 100% припокритие както на оценки за "творците" на българската драма така и виждания за бъдещето. Моята ограниченост до известна степен ни отчужди за което искрено съжалявам.


Потърпевш Събота, 30 Януари 2010, 17:00:25


Възмездие ще има. Нито минутка спокоен сън за тези разбойници!!!


Браво! Неделя, 31 Януари 2010, 08:49:38


Четях и не вярвах на очите си, че българин пише така отчетливо ясно и безпощадно за циониста и престъпника Райчев, станал нарицателно за мега лъжи и демагогия. И излязох права, защото П.Бояджиев диша демократичен въздух във Франция, а не тук. БРАВО НА АВТОРА и срам за нас, че търпим такива кънчо райчевци, които за съжаление не са никак малко.


Неделя, 31 Януари 2010, 17:12:28


Най-големият РИЦАР е Жельо Желев. Той заблуди толкова хора, излъга цял един народ за демокрация, честни избори , а той просто беше една кукла на конци. Повръща ми се от него! Пигмей със зинала паст за власт, пари и слава. Жалко чучело, до къде докара България? След години ще се разследва явлението Ж. Желев: най - лъжливият президент на България. Първи лъжльо на рицарската маса. Щафета подеха достойно след него и П.Стоянов-брат на Емил Стоянов и настоящия Гоце.


Made in BG Неделя, 31 Януари 2010, 23:37:04


Добре казано, но тук се споменават само познати имена. Къде са тези на режисьорите и сценаристите и дали ще ги научим някога.Тези горе са само изпълнители и марионетки в нечии ръце. Ако господин Бояджиев напише и техните имена то шапка му свалям, но едва ли това ще се случи, а тези "сладури" още доста години ще ни разиграват театър, като само сменят актьорите.

Николай Николов

вторник, 9 март 2010 г.

Подигравка с паметта на Васил Левски


Скоро бездарният социолог и отявлен българофоб Андрей Райчев гостува в предаването “Денят е прекрасен” по БТВ. Вече неведнъж сме писали за този професионален лъжец, който при всеки удобен случай не пропуска възможността да се изгаври с България. Напомняме, че неговата дъщеря – Ана Райчева е една от известните анархистки, член и спонсор на анархо-болшевишката структура ФАБ.

Райчев този път успя да надмине себе си, като в деня на официалните национални чествания на паметта на Апостола на Свободата успя да го нарече конекрадец и проблемно момче. Според него конят на вуйчото на Левски можел да се сравни с мерцедес в днешно време, следователно сигурно Апостола може да се сравни с автоджамбазин. Вероятно според извратената му логика Христо Ботев, който отвлича парахода “Радецки”, може да бъде сравнен със сомалийски пират. Разбира се, единствената реакция от страна на не особено интелигентните водещи беше бездушното кимане и съгласяване с „интересната гледна точка” на псевдо-социологът, който явно се изживява и като психолог.


Предоставяме ви точен цитат на някои от репликите на Райчев:


„Мен ако питате и неговото, и на Ботев, и на всички тия момчета, величието им е, че те са обикновени момчета. Това е, Левски е сина на баба Гина от Карлово, ония другия е на Петко учителя момчето. Просто ….хлапета с отклоняващо се поведение. Това е нещо, което е много важно. Значи, революционерът по принцип е момче с отклоняващо се поведение. В други времена това може да стане и престъпник.”
„Лошото момче, обезателно, еми той иначе няма да чупи. Той цяла империя е тръгнал да чупи. Той е тръгнал да чупи цяла империя – Султанат. Сериозно е намислил да го запали и така, общо взето се е опитал. Значи, общо взето е успял в крайна сметка, макар не той, а неговите последователи. Еми той е конекрадец. Конфликтът в неговото семейство довел до това, че той взел коня на вуйчо си, това е все едно мерцедес в наше време. Избягал е с него и го е продал, и е отишъл в чужбина. Това не е революционно действие, това просто е действие на протест. Това е бунтарско действие. По късно, под въздействието на Раковски и на други там идеолози, това отклоняващо се поведение се осмисля по този начин, по който ще го направи велик в историята….Забележете не е първо идеята, а после бунта, а първо бунта, после идеята. И това е много важно, което се крие от децата.”
Цялото предаване може да изгледате от страницата на телевизия БТВ. Но ако не го направите няма да изгубите много, защото само човек с железни нерви би могъл да изтърпи глупостите на този субект, който съвсем умишлено през цялото предаване криеше етническия си произход и се представяше за Българин. От какво ли се срамува г-н Райчев?


Ще завършим с една култова реплика (на г-на Райчев естествено) от края на предаването:


“Съвременния българин трябва да знае, че за разлика от всичките си предшественици, той е свободен. Ние от 20 години сме сво-бо-дни. Може да решим да пра’им квот си искаме. Свободата съдържа в себе си и произвол, и в това няма лошо.”
Разбира се, че няма лошо, особено ако си измамник, който благодарение на болшевишкото си минало, корумпираната система и “свободата”, чрез машинации е успял да натрупа милиони.

Интернет


Altermedia България


П.С.:Да не забравяме също,че "вечният огън" също на няколко пъти бива загасян от вандали. Но твърденията на Андрей Райчев са просто безумни.То кои ли негови твърдения са логични, като се почне за атентата от 11 септември и се стигне до сегашното му изявления за Васил Левски.


Николай Николов

петък, 5 март 2010 г.

Остеопороза. Симптоми, изследване, профилактика, лечение.


Остеопорозата (порозни кости) е състояние при което костите са слаби и чупливи и дори леко натоварване може да доведе до счупване. В повечето случаи намалената здравина на костите се дължи на ниско ниво на калций, фосфор и други минерали в състава им.

Остеопорозата също така може да придружава заболявания на жлезите с вътрешна секреция или да се дължи на употреба на високи дози на някои лекарства, като например кортикостероидите.
Никога не е твърде рано или късно да се вземат мерки срещу остеопорозата, така че всеки трябва да направи необходимото за поддържане на костната система в добро състояние.
Измерване костна плътност (двойноенергийна рентгенова абсорбциометрия)
Какво представлява изследването?
Това е метод, който измерва костната плътност в областта на прешлените и тазобедрената става и оценява риска от фрактура.
Кога се провежда?
Провежда се при анамнеза за фрактура на средна възраст, при фамилна анамнеза за родственик от пурва степен, при слаби лица, пушачи, подалгани на лечение с кортикостероиди, при заседнал начин на живот, употреба на контрацептиви, недостиг на естрогени на млада възраст, консумация на алкохол, повече от две стандартни питиета на ден, висок прием на кофеин, ниско съдържание на калциий в диетата, хипертиреоидизъм, ревматоиден артрит.
Как се провежда?
Измерването на костната плътност се осъществява от апаратура, която излъчва два рентгенови лъча, с различни енергийни храктеристики, и регистрира пропуснатите от костта лъчи. Изследването продължава около 10-20 минути, безболезнено е и с ниско лъчево натоварване.
За стандартизиране на получените данни се използват две скали: Т-score – броят на стандартните отклонения от нормата за здрав човек на 30-годишна възраст от същия пол; Z-score – броят на стандартните отклонения от нормата за човек от същия пол и на същата възраст.
Нормално отклонението при Т-score е в рамките на 1; за остеопения говорим в случаите на отклонение от стандарта от 1 до 2,5; При повече от 2,5 стандартни отклонения вече става въпрос за остеопороза.
Какви са рисковете, усложненията, недостатъците?
Процедурата е безопасна. При бременност се обсъждат рисковете за плода.
Специална подготовка?
Приемът на богато на калций храни и медикаменти се спира 24 часа предварително.
 Какво представлява менопаузата?
Менопаузата означава край на менструацията, но терминът също така се отнася към месеците и годините в живота на жената преди и след нейната последна менструация.
Лекарите дефинират менопаузата като времето, настъпващо след последното ви менструално кръвотечение. Тя представлява серия от промени, които могат да започнат във възрастта между 30 или 40 години и да продължат в периодите около 50 и даже около 60 години.
Менопаузата е естествен биологически процес, а не заболяване. Макар, че е свързана с хормонални, физически и психосоциални промени, тя не е краят на вашата младост и сексуалност. Днес голямата част от жените прекарват половината от живота си след менопаузата.
Повечето жени забелязват промени в менструацията, изразяващи се в нередовни цикли и оскъдно кървене приблизително пет години преди пълното й спиране.
Някои симптоми, каквито са горещите вълни и колебанията в настроенията са временни и отминават при приспособяване на организма. Възникват и по-постоянни промени. Намаленото ниво на естрогените например засяга начина, по който организмът усвоява калция и увеличава нивото на холестерола в кръвта; така следменопаузалните жени се изправят срещу повишен риск от развитие на остеопороза и сърдечни заболявания като например атеросклерозата.
Какво представлява хоромоналното заместително лечение?
Хоромоналното заместително лечение се състои от доставка на хормони - естрогени и прогестерон, обикновено приемани през устата и чрез кожни пластири.
Повечето пациенти взимат комбинация от естроген и прогестерон, защото естрогенът, даван самостоятелно води до сериозни последици, какъвто е например ракът на матката.
Прогестеронът дава странични реакции, като например непредвидимо кървене, главоболие, оточност и напрегнатост на гърдите. Възможно е даже да развиете изкуствено месечно кръвотечение в зависимост от режима на провежданото лечението. Ако ви е била направена хистеректомия и матката ви е отстранена - нямате нужда от прогестерон.
Лекарите могат да ви препоръчат хоромонално заместително лечение за предотвратяване на сърдечните заболявания и на остеопорозата, особено ако сте с фамилно предразположение към тези болести.
Лекуващият ви лекар може още да ви предпише влагалищен естрогенен крем за спиране на изтъняването на влагалищните тъкани и за подобряване на овлажняването му.
Ако имате рак на млечната жлеза, рак на матката, чернодробно заболяване или кръвни съсиреци (тромбоза) - не трябва да приемате естрогени, защото те увеличават риска от рецидив на споменатите заболявания.
Самостоятелният прием на прогестерон може да облекчи топлите вълни.
Симптоми свързани с Остеопорозата:
Бедрена шийка - счупване, Болки в гърба, Височина - загуба, Гръб - болки, Кости - счупване, Костна загуба, Костна плътност - загуба, Поза - приведена, Прешлени - счупвания, Приведена поза, Ръст - намаляване, Счупване на кости, Счупване на шийката на бедрената кост, Счупвания на прешлени, Шийка на бедрената кост - счупване.
Лекарства:
Естрогени
Основна характеристикаЕстрогени (естрадиол, естрон и естриол) се отделят от яичниците, плацента и в малко количество от надбъбреците. Тяхната синтеза се регулира от фоликулостимулиращ хормон (ФСХ). Органите, върху които естрогените оказват своето влияние са матката (тяло и шийка), влагалището и млечната жлеза, които от своя страна променят реактивността си. Увеличаването на естрогените в организма води до намаляване на ФСХ, което от своя страна потиска овулацията.
Приложение
Прилагат се по време на климактериум, липса на менструацията (аменория), стерилитет, за стимулиране на маточните котракции по време на раждането при родова слабост, Карцином на простатата.
Влизат в състав на хормонални контрацептивни средства.
Прогестини (Прогестагени)
Основна характеристика
Основният представител на прогестагените е прогестерон, който се произвежда от жълтото тяло. Биосинтезата на прогестерон се регулира от лутеинизиращ хормон (ЛХ), който се произвежда в мозъка под контрола на т.нар. ЛХ-рилизинг фактор.
Освен в жълтото тяло на яичниците прогестерон се произвежда в плацентата и надбъбреците. Органите, върху които оказват своето влияние са матката и влагалището. Основно физиологично действие на прогестерона е подготовка на маточната лигавица и маточната мускулатура за имплантация на оплодената яйцеклетка.
Приложение
-За стимулиране на овулацията при ановулаторни цикли (при липса на овулацията);
-За лечение на маточни кръвотечения;
-За отслабване на менструални кръвотечения;
-Включват се в състав на хормонални контрацептивни средства.
Как да предотвратим остеопорозата и да се предпазим от счупвания?
Мерки, намаляващи риска от остеопороза и частично възстановяващи костните загуби:
. приемайте адекватно количество калций и витамин Д - жените преди менопауза и тези в климакс, прилагащи хормонална заместителна терапия трябва да приемат поне 1200 мг калций дневно и 400 IU витамин Д. Жените в менопауза, неприемащи хормонална заместителна терапия, както и тези, получаващи кортикостероиди трябва да приемат 1500 мг калций и 800 IU витамин Д дневно. Мъжете под 65 години трябва да приемат 1000 мг калций всеки ден, а мъжете над 65- 1500 мг. Добър източник на калций са прясното и киселото мляко.
• физически упражнения - помагат в изграждането на здрави кости и забавят загубата на костна плътност. Комбинирайте упражнения за сила и такива за натоварване на цялото тяло.
• не пушете - тютюнопушенето увеличава костната загуба вероятно чрез намаляване на количеството на естрогените, произвеждани от женския организъм и чрез снижаване усвояването на калция в червата.
• помислете за хормонална заместителна терапия - тя може да намали риска при жените от остеопороза по време и след менопаузата. Поради страничните и ефекти, тя трябва да се провежда под строг медицински контрол.
• избягвайте употребата на големи количества алкохол. Консумирането на повече от 200г. алкохол дневно може да намали образуването на костна тъкан и да наруши способността на организма да усвоява калций.
• ограничете кофеина - умерената употреба на кофеин - около две, до три чаши кафе на ден няма да окаже поражения, ако диетата Ви съдържа достатъчно количество калций.

Николай Николов


вторник, 2 март 2010 г.

ТРИТЕ ПЪТЯ ПРЕД БЪЛГАРИЯ

На всекиго е ясно, че България е на кръстопът. Всеки вижда, че така повече не може. Всеки усеща, че наближава някаква промяна. Но каква? Накъде ще поемем?


Пред България има три възможности. Три пътища.

Първата възможност е да преодолеем своите малки лични различия. Да се организираме, да се обединим, да се вдигнем всички и да срутим тая смъртоносна демокрация. Ще го направим ли? Няма. Няма, защото за толкова много години доказахме, че не сме в състояние да извоюваме и най-дребната победа. Няма, защото доказахме, че между нас няма мъже, няма герои, няма личности, решени и годни да жертват себе си в името на народната свобода.
Втората възможност е да се опрем на външните българи и заедно с тях да възродим своята Родина. Ще го направим ли? Няма. Няма, защото вместо да се обединяваме, ние постоянно се делим. По религиозен, идеологически и не знам още какъв признак. Делим се и не осъзнаваме, че най-важен е етническият признак, всичко останало е маловажно и временно. Променливо. Непроменим е само произходът. Всеки може да смени своята вяра, но как ще въздейства на гените си? Няма да го направим, защото емигрантите с малки, даже нищожни изключения показаха, че пет пари не дават за род и Родина. Няма да го направим, защото турско-еврейско-циганските правителства създават неимоверни пречки пред заселването на българи от Молдова, Татарстан и Кавказ. Като в същото време ускорено заселват турци, евреи и цигани върху освободената от българи земя.
Остава ни третата възможност. Да се разбягаме. Да се махнем оттук. Да се махнем от страната, в която срещу нас се провежда целенасочен безжалостен геноцид. Да се махнем и да отидем някъде, където поне ще останем живи. Пък може и да преуспеем. И после, когато се съвземем, когато стъпим на краката си, да поведем война за освобождението на нашата България. Това вече можем да направим. И най-вероятно ще го направим. Поне първата част. Тъкмо по този начин ще се реши и циганския въпрос. Останали без нас, циганите ще измрат от глад, вече няма да има кой да ги храни и от кого да крадат. Само че ние как ще постъпим след като се махнем оттук, няма ли да забравим, че сме българи? Няма ли да почнем и там, навън да се цепим и да се делим, вместо да се организираме и обединяваме? Може би точно това ще се случи. Значи ли, че няма надежда, че с България е свършено.

Не. С България не е и няма да бъде свършено. Ако Дунавска България се провали, ще се появи друга България. Дали край Волга, дали в Кавказ, но ще се появи. Само че това вече е друга приказка, която още не е ясно дали ви засяга…”
Не успях да сбъркам. Всичко си продължи по старому, а разбягването се ускори. Ние се разбягваме, напускаме България, а земята ни се заселва с пришълци. Всеки има право да живее, българите също. Особено младите българи, които напускат своята Родина, за да оживеят. Някои обаче се заинатиха и решиха да останат. Пак хубаво. И аз не мисля да се изселвам. Нито сам, нито със семейството си. Ще останем. И след като оставаме, значи няма да е зле да опитаме да променим обстоятелствата и да възродим умиращата си земя.
„Няма начин, безнадеждно е. Ние като три години писахме срещу *** - какво? Пак си го преизбраха. Няма начин, никой не обръща внимание. Ние като направихме такъв митинг в София – какво? Всичко си върви по старому.” Не мисля така, нема начин да нема начин. Ако единият начин не успее, да опитаме друг. Не вярвам, че всичко е свършило, не вярвам в безнадеждността. Не вярвам, че Българският Бог ще ни изостави. И така: ще опитаме ли още нещо?

„Ама защо да опитваме? Бъдещето е Европейския съюз, ти срещу това ще вървиш?” Искам да опитаме, защото вярвам, че е полезно да опитаме. Когато през Средновековието средната продължителност на живота в Западна Европа била 40 – 45 години, тук, в България тя била два пъти по-висока. И след като преди 18 години „се запътихме” към същата Европа, продължителността на човешкия живот у нас отново почна да намалява. Значи нещо не е както трябва. Омръзна ми да слушам за светло бъдеще и цивилизационен избор. Омръзна ми да ме учат на комунизъм и демокрация, защото видите ли, тези идеологии били най-прогресивни. Омръзна ми да слушам, докато те пият от моята кръв. Не искам комунизъм, не искам демокрация. Искам по-добър живот. За себе си, за своето семейство, за своите близки и за своя народ. Не искам думи, искам сигурност и реални възможности. Не искам либерална мултикултура, при която моят свят се разпада пред очите ми. Не искам утрешният ден да е наситен само и единствено със зло. Ако бъдещето изисква българинът да умира, ненавършил 40 години, на мен такова бъдеще не ми харесва и ще опитам да тръгна към друго бъдеще. Вие тръгвате ли с мен?


2006г.
Намерено в интернет

СИТУАЦИЯТА В РАЗВИТИЕ


"Българите се топят, циганите се множат" - пише "Монитор". Да, така е. Но защо е така? Защо ние, българите изчезваме и други се готвят да наследят земята ни? Сами ли си го правим или ни помага някой друг?

Циганският лидер Тома Томов, същият, който заяви, че нашата е вече свършена, и че ние губим държавата си, е на предизборна обиколка. Потяга редиците на многобройните цигански формации, работи за тяхното обединение. Материално подпомага съплеменниците си да изкарат по-лесно зимата. Зад активността на Томов стои председателят на БСП и лидер на коалиция "За България" /?!/ Сергей Станишев, получил едва наскоро българско гражданство. В случая еврейския произход на Станишев не ни интересува. Интересува ни неговата противобългарска дейност.
Друга политическа сила - ДПС раздава безплатни храни и облекла, пристигнали от братска Турция. ДПС също се е заело да подпомага хората си. В което, разбира се няма нищо лошо. И нашите български организации в чужбина помагат преди всичко на българи. Лошото е, че в самата България не съществуват български организации, които да предпазят племето ни от затриване. Да вземем СДС. Чиято лидерка Надежда Михайлова има твърде малко общо с българския етнос. Вярна на седесарковските традиции, г-жа Михайлова гледа повече навън, към Европа и Щатите. Като главна и първостепенна, ако не единствена задача за криминалдемократите е да върнат изселилите се цигани от всички кътчета на света и да пратят на тяхно място етнически българи. Как няма да се топят българите и как няма циганите да се множат?


"И Господ от свода през гъстия дим гледаше на всичко тих, невъзмутим." - Иван Вазов


По същия начин гледа НДСВ, което напоследък взе да се смята за Господ. Уреждат си хората своите сделки, устройват своето положение, трупат банкови сметки. Николай Свинаров, прочут с големите си тарифи като адвокат /240 000 долара за съставяне на договор от страница и половина!/ обеща на американците българско пушечно месо. Като знаем тарифите на господина, се питаме този път колко ли пари е получил от продажбата на нашата кръв? Негово Величество министър-председателят Секскобургготски загадъчно мълчи. Мълчат и лъженационалистическите формации като БДФ, МВРО, "Гергьовден", "Дъждовден" и цялата сюрия чуруликащи олигофренчета, изграждащи официалния политически спектър на Бивша Република и още по-бивше Царство България.


Оставаме ние. Кой още е с нас?


26 ноември 2002 г.


Намерено в Интернет

PS&  Видях много недоволни от преднишните писания, много обиди, но това е разбираемо. Има засегнати, които са от малкото в добро социално положение, но нека знаят, че нищо не е вечно.  Желая им всичко добро!