събота, 27 март 2010 г.

ВРЕМЕ НА МУТАНТИ!


Хората - мутанти умеят старателно да прикриват своите нови, нечовешки качества. Но не така е с останалите организми. Новото при тях проличава веднага. Между вирусите, един от най-застрашаващите човека случаи е този, когото нарекоха "Чумата на ХХ век" - вирусът на СПИН. Грипът също ни изненадва с най-разнообразни мутации. Всяка година - нов грип. Въобще еволюционните скокове при вирусите престанаха да ни учудват. Превърнаха се във всекидневно явление. С насекомите положението е аналогично. Само че твърде малко факти стават достояние на широката публика. Но тази работа няма дълго да остане скрита. Друг е въпросът с плъховете. Ще припомня любопитен факт: през 1980 г. плъхове нападнали по време на плаване холандския кораб "Ван Несс". Изяли почти целия товар, както и двама моряци от екипажа. Зоолозите недоумявали какви са тези остри зъби, способни да преядат стоманените, дебели няколко милиметра стени на контейнерите. Но де да беше само "Ван Несс"...Плъховете стремително увеличават своята интелигентност. Уголемяват се физическите им размери. Повишава се числеността им. Физиологическата издръжливост на някои от новите видове е фантастична. Плъховете постепенно превземат подземията на големите градове. По въпроса се писа немалко. А се говори, че и нашата провинциална София не прави изключение. И все пак, когато е възможно фактите се премълчават. Навярно за да не се плашат хората със слаби нерви. Същото се повтаря и с появяващите се нови видове живи същества. Не спираме да говорим за Чернобилската ядрена авария. За последствията от нея. Но май се спираме повече върху политическия аспект на темата. Нещо не ни се говори за истинското състояние на биологичните видове от зоната край самия Чернобил. Някъде уверяват, че състоянието взело да се нормализира, май. В същото време очевидци твърдят, че впечатлението е такова, сякаш се намирали на чужда планета. Глухата стена не се пропуква и след предоставянето на документални записи - фотографии, кино и видеозаписи.


Тук няма да засягам умишлените плодове на генното инженерство. Да сте срещали разобличение на тази тема и разобличеният да е бил наказан? След овцата Доли малко се поразмириса, но работата бързо бе замазана. Учените - Франкенщайновци отново излязоха невинни като гълъбчета. По-скоро се случват разни неприятности на журналистите, които много знаят. Друго е, което ме накара да се спра върху темата за мутантите. Ние, хората своеволно нарушаваме законите на естествения разум. Поставяме под един знаменател всички животни. И естествените природосъобразни видове, и противоприродните, сътворени от човека изроди. Това не е обикновена грешка. Могъщи противочовешки сили упорито ни втълпяват гибелната заблуда, а ние вярваме. "Всички живи същества имат право на живот!" Вярно е, но ако добавим - всички, сътворени от Природата, от Бога. Не напразно в реалния живот уродите и мелезите не дават наследство. Библията, в която толкова се кълнат "природолюбците" също заклеймява генното смесване. Но разни наднационални, околополитически и други подобни организации раздухват и поддържат лъжата. Наглостта им стига дотам, че налагат санкции на неспазващите техните идиотски изисквания. А ние, с нашето овчедушие им позволяваме всичко. Защото те, еколозите били много благородни. Защото били големи приятели на Природата. Жалко, че самата Природа не го знае...


Лъжата е облечена с власт!


А откъде идва властта на лъжата?


Властта я даваме ние, потърпевшите. Тя се крепи върху нашата безгранична вяра в официално обявените цели. Дали еколозите наистина защитават ценностите, служещи им за знаме? Един критичен поглед върху лъженаучните обществени организации ще разруши влиянието им. Те готвят Нов свят, Нов ред, в който за нас не е предвидено място. Това е истината! И бързат, много бързат, защото...


"Нова кожа ще получи освободената мъдрост."


Маитрейя


Защото ако се забавят още малко, човешкият род сам ще се справи с трудностите. Колкото и невероятно да звучи, измамата също има срок на годност. И този срок изтича.


С риск да си навлека нечий гняв, ще се опитам да хвърля светлина върху едно забулено с тайнственост религиозно учение:


Белият сатанизъм


Противникът на една идея приписва на нейните носители чудовищни черти. Разни невежи, въобразили си, че изповядват същата идея приемат поведението, приписвано от измамниците. Възприемат несвойствени за идеята качества, създадени в идейните лаборатории на нейните врагове.


"Смрадливците не умеят да творят добро. Това е един от белезите за тяхното разпознаване. Те не са хора, а имитации, и истински разумните следва да ги избягват. Да ги изхвърлят от живота си, от мислите си, да не им обръщат внимание, както е нормално да се постъпва с всяка друга имитация. Но както е ненужно безцелното унищожение на безобидните гипсови отливки, така е ненужно и безцелното изтребление на човекоподобните имитации. Нещо повече - ако главна цел в живота на Разумния стане разрухата, то същият Разумен, макар и с най-добри намерения, неминуемо ще се отъждестви с нея."


Из записките на един сатанист:


Историята на записките, фрагменти от които цитирам е твърде интересна. Но мисля, че е по-благоразумно отделните подробности да не стават публично достояние. Същите съображения ме накараха да променя незначително стила. Първоизточникът не бива да тревожи ничие съзнание. Той няма никому да стори зло. Не ме корете, че го крия.


Впечатляващо е, обаче сравнението между древните богове, учили хората на разни умения, и прокълнатият за същата дейност Луцифер. В елинската митология, например, на Луцифер съответства Прометей. Защо тогава единят трябва да среща безусловното ни отрицание, а другият - също толкова безусловното ни одобрение? Но как самите сатанисти обясняват основите на своята вяра?


"Храм на децата на Луцифер"


Това е секта на "бели" сатанисти от Молдова. Представящ се под името Инфернал, техният водач казва:


"В течение на цялата библейска история, Сатаната нито веднъж не е сторил зло на хората, затова пък Бог на всяка крачка само прави пакости на човечеството. /.../ Но защо тогава хората се страхуват единствено от Божието наказание? Защото Сатаната не е толкова зъл, колкото Бог? Защото Бог не е така справедлив? Или защото Бог е създал в Сатаната образа на врага? /.../ Днешните сатанисти са разделени на две основни категории - добри /бели/, и зли /черни/. Злите смятат, че Сатаната е зло и неговите следовници също са длъжни да творят зло. Вторите, по-малко популярни, са добрите сатанисти. Към този, по-малко разпространен вариант на дяволопоклонничеството спадаме и ние - децата на Луцифер. Ние смятаме, че докато Бог насажда у хората комплекси на непълноценност, Дяволът се стреми да развие у човека онова, което го прави действително велик - силата, умът, добротата."


А какво казват белите сатанисти за най-съкровените си мистични преживявания? Какво чувстват те при връзката им с тяхното Божество? "Усещане за огромността на Силата отвъд. Усещане за онази преследвана от Мрака, заточена сила, стремяща се да помогне на човешкия род. Усещане за Нейното приближаване. Усещане за нейната древност, увереност, че Тя някога е била тук, сред нас и пак ще бъде. Усещане, че силата носи добро. Взираме се в Мрака и усещаме полъха на противостоящата му Сила."


Може ли човек да почита Доброто, като го нарича "Зло"? А може ли да почита Злото, като го нарича "Добро"? Или целта е да се дообърка докрай човешкото съзнание? Ако при злите сатанисти всичко е ясно, то същото не може да се каже за добрите. Позволете ми няколко думи:


Мисловният творчески процес неизбежно поражда астрална връзка. Еднопосочна, за жалост. Творецът обикновено не забелязва наблюдаващия го чужд разум. Хората още не са се научили да наблюдават заобикалящото ги мисловно пространство. Те не винаги разбират кои от мислите са техни собствени, и кои - привнесени или дори натрапени отвън. Същото важи за сатанистите. Полуграмотни хора записват сложни философски разсъждения върху природата на Космоса. Върху ентропията и световното Зло, съдържащо се според тях у Бога. Без да допуснат нито една граматическа грешка. Дали в човешкото съзнание местата на Бога и Сатаната не са разменени? Ако се доверим на Джон Бейнс и неговата книга "Звездният човек", поне в иудео-християнската култура е точно така: "Преданието, поддържано от великите херметични учители твърди, че в съдбовен момент от историята на човечеството, един силен "диаболичен Архангел", ако можем да се изразим така, успял да преодолее окултните защити на планетата, като предизвикал голямо безредие. /.../ Както сочат херметическите летописи, пряката, макар и неволна причина за тази катастрофа, която и до днес има отражение върху нас, е Мойсей. /.../ След дълги приготовления в пълно усамотение, Мойсей извършил ритуалната церемония с магически слова и съответни заклинания. Настъпили необикновени атмосферни и електрически явления, появило се изумително същество и Мойсей потреперил от страх и ужас, поради огромната сила, която то излъчвало. /.../ Представил се като Й. и пожелал в знак на сключения съюз, всички негови последователи ритуално да се подлагат на малка хирургическа операция с леко кръвопускане. /.../ По-късно Й., окултната сила зад Мойсей внезапно променил похватите си и започнал да проявява странни искания, като всички имали общ знаменател - кръвопролитие. Мойсей изпаднал в ужас и започнал да разбира каква грешка е направил, защото осъзнал, че "божественият ангел" всъщност е "ангел на мрака", пълна противоположност на сияйната сила, която той опитвал да призове. Този "пъклен ангел" членувал във воинството на сенките - вампир, който се хранел с човешка кръв - субстанция, заредена с виталност от Божествената Искра. /.../ Във Вселената има много същества като Й. За щастие магнитните защити на планетата са непреодолима бариера за тях. Но магическият обред на Мойсей отворил вратата и разчистил пътя, по който Й. успял да проникне до Земята. /.../ ... ще трябва да разкрием, че това древно, отмъстително и злобно същество изгонило младия дух от земята и се въплътило там на неговото място. Събитието поставило начало на една кървава ера за човечеството."


Сега, 3 300 години по-късно човечеството отново получава възможност събитията да се обърнат в негова полза. Затова Битката е така ожесточена. Йехова /IHWH, Яхве, Саваот - нека си го кажем направо/ се страхува да не загуби престола, узурпиран от него. Йехова е дал на своите слуги заповед: "В атака!" И те атакуват, строят техния Нов световен ред, който не е нищо друго, освен увековечаване на старото Зло. Съдете сами:


Основите на "Новата култура" /или "културата" на Новия ред/ отначало се внушават на подсъзнателно ниво. Посредством произведенията на масовата култура, консумирана най-вече от младежта. Насаждат се преди всичко не конкретни мисли, а възприемчивост към следчовешкото, в което трябва да преобладават агресивността и култът към силата. На прицел са младите. Утрешният ден не бива да им се струва неестествен. И "те" го творят - зъл и агресивен. Безжалостен. Насилнически свят.


Но да се върнем към Инфернал.


"Мога да кажа, че Църквата също твори добро, но хората, отиващи там, предварително падат на колене и удрят главите си в пода, а ние нямаме намерение да молим никого. Ние просто ще вършим добро."


След такива думи поклонниците на "традиционната Църква" окончателно се объркват. Или Сатаната не е Сатана, или Богът не е Бог. Или пък в действителност двете Сили са създадени от Бога, Който наблюдава тяхното състезание, без да се намесва. Думите на Инфернал напомнят и древния зороастрийски принцип: "Ако човек се страхува от Бога, значи той е изгубил верните ориентири, душата му е поразена от злото." Само се питам как човешкото отношение влияе върху изхода от борбата? Мислите и вярванията на хората пораждат съответните образувания в астралния свят, подхранвайки една от двете Свръхсили. Но сега повече ме интересува светът, в който човек прекарва физическия етап от своето съществуване. Този материален свят се намира пред прага на качествен скок в своето развитие. Колкото и да се напъва IHWH да задържи положението, по-нататък


Застой не е възможен


Застоят не е свойствен за Вселената, самата тя не го допуска. Няма неподвижност. Има само движение - нагоре или надолу. Усъвършенстване или деградация. Ако допуснем превръщането си в звероподобни деграданти, ние ще осигурим единствено скорошното унищожение на цялата човешка Раса. Няма кой да ни търпи повече! В своето егоистично невежество отровихме естествената среда за живот на все още непознати, но напълно реални разумни същества. Те също имат право на самозащита. Много се забавихме, прекалено много време загубихме, затова сега с трескава бързина трябва да разпалим Духовния Огън на единствено полезния за нас Нов свят. Иначе ще се сблъскаме с друг, различен огън. Идентичен с онзи от Древността.


Содом и Гомор, хетският град Хатус... Разтопеният гранит от две ирландски крепости - Екосс и Дунлак. Множеството наименования от различни краища на света обозначават едно и също явление - оръжието на Брахма, пламъкът на Индра, южноамериканският Машмак, окото на Балор... Пълно е съвпадението между рисунките /а вече и снимките!/ на дяволските морски колела и рисунките на огнеметните божествени оръжия. Има ги в Ескуриал, в Херсонската катедрала. Като предупреждение, което ние забравихме. Как да си обясним безумното човешко лекомислие?


Много просто. Ние сме такива, каквито сме. Край нашите граници бушува кървава война, а ние казваме: "И какво от това?" Вярваме на всякакви мошеници и шарлатани, а пренебрегваме разума и логиката. В някакъв филм главният герой изрече: "Призовахте Бурята и тя дойде. Кажи им, че ида Аз, и водя Ада със себе си!" Нима искаме Някой друг, много по-могъщ да изрече същите думи, отправени към всички нас?

Елтимир


От Интернет......
 
Николай Николов

1 коментар:

  1. Маркирам"анонимен"защото тази тема ми е болно място,до толкова че да не мога да се представя.Под достойнството ми е да използувам псевдоними.Винаги,когато попадам на подобни материали,имам усещането че чета за неща в които винаги съм вярвала.Понякога просто казвам"да",друг път"и аз съм такава"Бих споделила с някого,това което чувствам ако имах доверие.Лошото е че малкото приятели пред които посмях да намекна за това,просто се уплашиха,а съпруга ми ми се подиграва.Затова чета и мълча.Убедена съм,че интернет е последното място за довереници,но поне е интересно да прочетеш независими мнения

    ОтговорИзтриване