понеделник, 31 май 2010 г.

Откритието на Ротшилд в областта на енергията - част втора...Ротшилд открива основния принцип за придобиване на власт, влияние и контрол над обществото, който пряко се прилага в икономиката. Принципът гласи: “Пожелаете ли властта, народът скоро сам ще ви я предостави.” Ротшилд открива, че парите или депозитните средства притежават необходимата власт, която би могла да бъде приложена за убеждаване на хората (индуктивност на хората, съответстваща на магнитното поле) да отдадат своето реално благосъстояние на заем срещу обещанието за връщане на по-голямо благосъстояние в бъдеще време (вместо реална компенсация). Хората увеличават своето състояние по този начин в резултат обмяната на своите парични средства срещу хартийка с обещание. Ротшилд разбира, че той може да пуска повече ценни книжа, отколкото приема в замяна парични средства за тяхното погасяване, дотогава докато у него съществува някакъв златен запас, служещ му като средство за убеждаване на хората в собствената си надеждност. Ротшилд заема всъщност своите ценни книжа на отделни частни лица и правителства. При тези заемни отношения всъщност клиентите се предоверяват на банката. След това Ротшилд създава дефицит в паричната маса, усилва контрола върху паричната система и реализира печалба чрез съответните договори. Цикълът се повтаря отново и отново. Този паричен натиск може да се използва и за разпалване на война. Тогава той би могъл да контролира наличната парична маса и да предопредели победителя във войната. Това правителството, което се съгласи да предостави на Ротшилд контрола над своята икономика, получава неговата поддръжка. А погасяването на дълговете се гарантира от икономическата поддръжка на непосредствения враг на длъжника. Доходът, получен по тази икономическа методика, позволява на Ротшилд да увеличава постоянно своето влияние и богатство. Ротшилд открива, че алчността на обществото му позволява да влияе на правителствата да печатат пари отвъд лимита (инфлация), определен от количеството ценен метал, стоки и услуги, формиращи БНП (Брутния национален продукт).
* Мнимият капитал създава икономическа индукция


В горе показаната структура, кредитът представлява чист елемент, наречен пари, и има свойството да бъде капитал, но всъщност това е отрицателен капитал. Кредитът има вид на услуга, но фактически това е задължение. Следователно кредитът е по-скоро икономическа индуктивност, отколкото икономически капацитет и ако тази индуктивност не бъде по някакъв начин балансирана с мирни средства, то тя ще бъде балансирана по пътя на войната или геноцида, чрез унищожаване на населението (действителния кредитор). Съвкупното производство на стоки и услуги представляват реалният капитал, наречен брутен национален продукт, и налични пари могат да се печатат само до това равнище, при което те представляват икономически капацитет. Парите, напечатани над това равнище, са със знак “минус” в баланса, те предизвикват икономическа индуктивност и представляват дълг. Войните, следователно, балансират системата, унищожавайки истинските кредитори (народът, който е бил измамен да замени своите реални ценности срещу инфлационни пари). След войната обществото се възвръща в първоначалното си равновесно положение, базирано на наличните природни ресурси и това, което е останало от реалните ценности. Ротшилд открива, че парите му дават възможността да променя икономическата структура на обществото за собствена изгода, създавайки икономическа индукция в посока, която засилва нестабилността. За пълен контрол над икономиката са необходими достатъчно данни за потреблението и достатъчно мощно компютърно оборудване, за да може да се следят отблизо икономическите осцилации, индуцирани от скоковете в цените и излишната парична маса — инфлация.


* Пробив


Голям напредък в науката за управление на икономиката осигури т. нар. “Шоково тестване”, заето от авиацията. Същността на шоковото тестване се състои в следното: бойният самолет изстрелва снаряд от земята и откатът се регистрира от вибродатчици, разположени на различни места в самолета. Изучавайки тези отразени импулси, може да се определи равнището на критични вибрации, които биха могли да доведат до резонансното само разрушаване на апарата във въздуха. По този начин е възможно да се изучи степента на устойчивост на самолета и слабите му места.


* Приложение в икономиката


Методът на шоково тестване в управлението на икономиката се прилага чрез скокообразна промяна на цените на стоките и регистриране на реакцията на потребителите. Резултиращите колебания, предизвикани от икономическия шок, се анализират и интерпретират с помощта на компютър. Така се определя психоикономическата структура на обществото. По този начин се създава математически модел на семейството, и става възможно отчитане влиянието на “домашната икономика” (която обикновено има консумативен характер). По този начин може да бъде предвидена и контролирана реакцията на семейните единици при бъдещи шокове. Обществото се превръща в дресирано животно, чиито юзди се държат от сложната компютърна система за управление на социалната енергия. Евентуално, в крайна сметка всеки индивид би могъл да бъде поставен под контрол, като се изучат неговите консуматорски навици и предпочитания. Тази информация се събира с помощта на щрих-кода върху опаковките на стоките при пазаруването с кредитни и дебитни карти. В бъдеще, за да се предотврати възможността за злоупотреби с кредитни карти, върху челото или ръката на законния им собственик ще бъде татуиран щрих-код, невидим при нормално осветление.


От интернет….


Николай Николов

ТИХОТО ОРЪЖИЕ - ПЪРВА ЧАСТ


Тихото оръжие” изпълнява същите задачи, както и всички други видове оръжия, но начина на неговото функциониране е специфичен. Това оръжие изстрелва ситуации вместо куршуми, тласкани от обработка на данни вместо от химична реакция (експлозия), използваща битове от информация вместо барутни зърна. Тези ситуации се изстрелват от компютър вместо от оръдие, с оператор компютърен програмист вместо опитния стрелец, под заповедите на банковия магнат вместо на армейския генерал. Тихото оръжие не предизвиква шум от експлозия, не причинява видими физически или умствени увреждания, видимо не се осъществява груба намеса в ежедневния социален живот. Въпреки това, за тренирания наблюдател то несъмнено причинява шум, физически и умствени увреждания, и несъмнено внася изменения в социалния живот — но само за наблюдателя, който умее да анализира. Обществото не може да разбере това оръжие и затова не вярва, че е атакувано и поробено чрез него. Хората инстинктивно чувстват, че нещо не е наред, но поради техническата същност на “тихото оръжие”, те не могат да си го обяснят рационално и то остава недостъпно за техния разум. Затова, при въздействието на това оръжие, хората не знаят как да викат за помощ, как да се отбраняват срещу него и как да се обединят за такава отбрана. Когато “тихото оръжие” се прилага постепенно, обществото се приспособява към неговото въздействие и понася безропотно пораженията, докато психологическият натиск (чрез икономиката) го доведе до пълен срив. Следователно “тихото оръжие” е вид биологическо оръжие. То атакува жизнеността, избора, способността за движение на индивидите в обществото посредством познанието, разбирането, манипулацията и атаката върху източниците на естествена и социална енергия, като използва умело физическите, емоционалните и умствените слабости на индивидите.“Дайте ми контрол върху националната валута
и аз не ще се интересувам кой прави законите.”
Майер Амшел Ротшилд (1743-1812 год.)

Днешната технология на “тихото оръжие” е продължение на идеята, открита и прилагана от Майер Амшел Ротшилд. Ротшилд открива липсващия пасивен компонент на икономическата теория, известен като икономическа индукция. Разбира се, тогава той не е предполагал за мащабите на своето откритие, но през 20 век, с помощта на математическия анализ, възхода на механиката и електрониката, и накрая с изобретяването на електронния компютър, това изобретение се превръща в ефективно средство за контрол на световната икономика.

ОТ ИНТЕРНЕТ…

СЛЕДВА…

Николай Николов

неделя, 30 май 2010 г.

Мозъкът се нуждае не само от знания
Липсата на вода е вредна за мозъка, според Daily Mail. Експерти от Института по психиатрия на Кралския колеж в Лондон, откриха, че дехидратацията засяга не само размера на мозъка, но и това как той работи.

Експериментите, провеждани с тийнейджъри, които половин час са карали велосипед, показали, че само 90 минути изпотяване може да намали размера на мозъка, така както ако той е по - стар с една година. Освен това, от недостига на вода сивото вещество по - трудно обработва информацията. След няколко дни и седмици с недостатъчен прием на вода, мозъкът започва да работи толкова много, че това се отразява на изпълнението на задълженията, или върху обучението на човек.
Въпреки това, няма причина за паника: с пиенето на чаша или две вода, можете да върнете мозъка до нормалното състояние, и той ще работи така, както и преди.


"Вокруг Света " пише, че обемът на водата, използвана за храни и потребителски стоки, които се внасят в развитите страни, влошава недостига на вода в развиващите се страни. Така например, две трети от водата, в британския внос, пристига извън Великобритания. Експертите смятат, че такова потребление на вода е недопустимо: това само допринася за изменението на климата.


Според някои прогнози, в следващите 20 години световното население ще надхвърля 8 милиарда души, което ще доведе до търсене на продукти и енергия и ще нарасне с 50%, докато търсенето на питейна вода ще се увеличи с 30%.


Според ЮНЕСКО до 2030 г. 47% от населението ще се изпитва недостиг на вода. Заради глобалното затопляне с това са заплашени още през 2020 г. около 75000000-250000000 човека в Африка. Недостигът на вода в сухите райони ще принуди от тях да мигрират около 24-700000000 човека.
Недостигът на вода в Източна Африка може да предизвика друга глобална криза. Учените са изчислили, че за нормалното развитие на човека са необходими най-малко 20 литра вода на ден.


Николай Николов

Земята ще изгори на 22-ри септември 2012


Световните медии шокираха света със съобщение, че НАСА заедно с Американската академия на науките (NAS) е публикувала доклад, озаглавен "Заплахи от космическото пространство: социални и икономически последици".


Според доклада на агенцията, слънчеви бури ще залеят нашата планета и ще унищожат една трета от населението и през септември 2012.
Съвсем скоро стана известно, че слънчевата активност всъщност наистина се увеличава.
Канадски учени доказаха, че Слънцето засилва ядрения си синтез - ускоряването на синтеза от леки ядра в по-тежки ядра, се извършва при по-висока температура и е придружено от освобождаване на огромни количества енергия.
Настоящото увеличение на слънчевата активност е свързано с предстоящото начало на нов цикъл на звездата. Така слънчевата активност заплашва човечеството с унищожение, казват от Академията на науките на САЩ. Нека накратко изложим този доклад.


Според разчета на учените от НАСА, на 22-ри септември 2012 ше има много силна слънчева буря от която ще протекат геомагнитни бури с безпрецедентна сила, предизвикани от така наречените коронарни избухвания и и зхвърляния в пространството на отромно количество от слънчемата маса .. "Последици от бурята са сравними с ядрена война или падането на гигантски астероид на Земята", заяви проф. Даниел Бейкър, експерт по космически явления от университета в Колорадо и председател на комитета NAS, отговорен за изготвянето на доклада.


Плазменият заряд, който Слънцето ще излее върху Земята, ще парализира всички електрически мрежи и всичко, което се захранва от електричество. В рамките на няколко секунди светлината ще изчезне от планетата.
Преди бедствието сигнала за тревога ще постъпи в Хюстън, в центъра за космическите изследвания от спътника наблюдаващ Слънцето. На разположение на човечеството ще бъдат само няколко минути, казват учените, но всички усилия ще бъдат безплодни.


Първоначално хората могат да видят сияние подобно на полярните сияния, но много пъти по-силни. След това от строя, ще излязат всички източници на енергия и трансформатори. Според експерти, само в САЩ, 90 секунди, след началото ще излязат от строя 300 ключови трансформатори и без електричество ще се останат повече от 130 милиона души.


Никой няма да загине вмомента, и влиянието от слънчевата атака няма да се прояви веднага. Но веднага ще спре постъпването на питейна вода, ще спрат газстанциите, ще спре работата на нефто и газопроводите и на бензиностанциите. Самостоятелните системи за електрическа енергия в болниците ще работят в продължение на три дни, след което ще спрат. Всички хора в метрото ще останат "погребани" под земята. Ще се изключат системите за охлаждане и и съхранение на продукти.
В резултат на това, учените са изчислили че, в рамките на една година след бурята на планетата, милиони хора ще умрат от ефектите на парализата на икономиката.
Между другото, подобна магнитна буря е имало през 1859 година. Но тогава промишленоста е в самото си начало на развитие и светът не е претърпял големи загуби.
Експертите от НАСА твърдят, че този път ключова роля ще изиграе загубата на трансформаторите: те не могат да се поправят, но може да бъде заменени, но заводите които ги произвиждат, ще бъдат парализиранаи. Следователно, процесът на възстановяване на поминъка ще бъде много бавен.


Що се отнася до вероятността, че такава магнитна буря ще се излее над Земята, учените казват: Въпросът не е дали това ще се случи или не, а само кога ще се случи. НАСА предвижда слънчеви бури през септември 2012 г., Когато дейността на Слънцето ще достигне своя максимум. Но точната дата (22 септември или друг ден) трудно може да се предвиди.


Николай Николов

вторник, 25 май 2010 г.

Новият световен икономически ред и глобализацията на бедносттаПоследните години на 20-тия век ще отидат в историята като период на глобално обедняване, отбелязан от рухването на производствените системи в развиващия се свят, разрушаването на националните институции и разпадането на програмите за здравеопазване и образование. Тази “глобализация на бедността”, до голяма степен в противоречие с успехите на деколонизация след края на Втората световна война, започна в “третия свят” паралелно с изострянето на кризата с външния дълг на страните в него. От началото на 90-те години тя обхвана всички основни райони на земята, включително и Северна Америка, Западна Европа, страните от бившия “съветски блок и т.н. “нови индустриални държави” в Югоизточна Азия и Далечния изток. Глад в местни мащаби завилня в районите на Африка на юг от Сахара, Южна Азия и Латинска Америка. Затворени бяха здравните учреждения и училищата, стотици милиони деца бяха лишени от правото на начално образование. В “третия свят”, Източна Европа и на Балканите се забелязва завръщане на забравени инфекциозни болести, включително туберкулоза, малария и холера.

ПРИЧИНИТЕ ЗА ГЛОБАЛНАТА БЕДНОСТ

Глобална безработица - създаване на “излишни хора” в една глобална икономика на евтиния труд

Упадъкът на жизненото равнище в света не е резултат на “недостатъчни производствени ресурси”, както това е било в предишните исторически периоди. Всъщност, глобализацията на бедността се извършва във време на бърз технологически и научен прогрес. Докато последният допринася до голяма степен за повишаване на потенциалните възможности на икономическата система да произвежда необходимите стоки и услуги , факт е, че увеличението на производителността не намаляват нивото на бедността в световен мащаб.

Напротив, съкращаването, корпоративното преструктуриране и пренасочване на производството към райони с евтина работна ръка в “третия святповишава безработицата и значително намалява доходите на градските работници и селяните. Новият световен икономически ред се подхранва от човешката бедност и евтиния труд. Високата безработица както в развитите, така и в развиващите се страни води до намаляване на реалното трудово възнаграждение. Безработицата придоби световен характер с миграцията на капитала от една страна в друга с цел постоянно търсене на по-евтини източници на работна ръка. Според Международната организация на труда (МОТ) в света от безработица са засегнати един милиард хора или почти 1/3 от цялата работна ръка на планетата.

Пазарите на труда в отделните страни вече не са защитени, тъй като работниците от всяка една от тях са принудени да влизат в открита конкуренция едни с други. Правата на работниците се премахват заедно с премахването на границите и правилата, регулиращи пазарите на труда.

Световната безработица действа по подобие на черния дроб, “регулирайки” цените на труда на световно ниво. С други думи, огромните запаси на евтина работна труда от “третия свят”, включително Китай (където има 200 милиона излишни работници, според изчисленията) и страните от бившия “Източен блок”, допринасят за задържане и дори за намаляване на заплатите в развитите страни. Засегнати са практически всички категории работна сила (включително висококвалифицираните, професионалистите и научните кадри). Конкуренцията за работни места засилва социалното разделение по класов, етнически, полов и възрастов принцип.

Глобален наздор

Активизирането на Световната търговска организация през 1995 год. отбелязва нов етап от следвоенното развитие на икономическата система. Положено беше началото на процеса на “ново преразпределение на власт и пълномощия” в рамките на “триъгълника”, съставен от Международния валутен фонд, Световната банка и Световната търговска организация. Международният валутен фонд призовава към по-ефикасен “надзор” над икономическата политика на развиващите се страни и за по-голяма координация на дейността на въпросните три международни институции, а това на практика означава по-нататъшно ограничаване и грубо нарушаване на държавния суверенитет на отделните национални правителства.

Съгласно “новият търговски ред” в света – както бе очертан след завършване на преговорите в Маракеш през 1994 год. от т.н. “Уругвайска среща”- настъпват промени в начина на реализиране на отношенията на въпросните три организации спрямо съответните национални правителства. Налагането и реализирането на предписанията на Международния валутен фонд и Световната банка в областта на политиката повече не зависят в такава степен, както до тогава, единствено от подписваните споразумения за отпускане на заеми (които по принцип не са считани за “юридически обвързващи” документи). Това е така поради факта, че по-голяма част от основните и официално обвързващи елементи на “Програмата за икономическо приспособяване” (каквито са, например, въпросите за либерализацията на търговията и режима за чуждите инвестиции) са залегнали трайно и подробно в параграфите и изискванията на договорите, сключвани от съответните правителства за споразумение и членство в Световната търговска организация (СТО). Това състояние на нещата предоставя и нормативната база за предприемане на “надзор” и други “полицейски” мерки спрямо отделните страни и за налагането спрямо тях – включително и със сила – на различни видове условия , вече съобразени с изискванията на международното право.

Премахването на съществуващите досега ограничения и регулативни мерки по отношение на търговията съгласно изискванията на Световната търговска организация и новите клаузи за интелектуалната собственост ще дадат възможност на многонационалните корпорации да навлязат в местните пазари и да контролират практически всички области на промишлеността, селското стопанство, сферата на услугите – тоест, националните икономика в тяхната цялост.

Редактирано от Николай Николов

НЯКОИ ИСТИНИ ОКОЛО 10 НОЕМВРИ

Фори светулката


На 10 ноември някои членове от т. нар. Клуб за подкрепа на гласността и преустройството се събраха да празнуват. Между тях – Желю Желев, Ивайло Трифонов, Димитър Луджев, Петко Симеонов, Велислава Дърева, Йордан Василев, Копринка Червенкова, Николай Василев. Не се споменават имената на Искра Панова, Чавдар Кюранов, Анжел Вагенщайн, Стефан Продев и някои други, твърде активни на времето. Не знам кои са сред живите, природата е неумолима пред всички ни. Но думата ми е, имат ли основание да празнуват? Отговорът е, безусловно “Да”. Те имат основание да празнуват, българите нямат основание да се гордеят с тази дата, а по-скоро да се срамуват от нея.


Много от горепосочените лица наистина имат основание за тържество, защото вече 20 години техните идеи триумфират. Те искаха гласност – имат я. Искаха преустройство – имат го. Държавната собственост се преустрои и разпредели на различните кланове, така че България е наистина преустроена, а и гласността е налице.

В България обаче проблемът е, че не дойде демокрацията, защото отсъства най-важният атрибут – правовата държава. Последните 20 години, както и предходните 45, страната се управлява от хора, а не от закони. България не е демократична, а е преустроена държава. Ето по какво тя се различава от другите бивши комунистически страни. Не е вярно, че съществуването на партии и избори са атрибути, които определят и гарантират една държава като демократична или не. Основният атрибут е правовата държава. Няма съмнение, че днес Европа и преобладаващото мнозинство от гражданите у нас са единни в констатацията си, че България е преустроена комунистическа държава, но не и демократична, защото не се управлява от закона, а от каприза на власт имащите. А гореспоменатите перестройчици и много други като тях, искаха точно това – получиха го. Затова на всяка годишнина от 10 ноември 1989 година те имат основание да празнуват, но да не вмъкват в тази заблуда и българския народ цяло.

Почти всички хора, чиито имена споменах в началото на текста познавам, а и те ме познават. Това не изключва факта, че ме мразят, но с тяхната любов, или с тяхната омраза, все ми е едно!

Решението България да остане във фазата на перестройката се взе още по време на Великото народно събрание и тогава не беше тайна за определен кръг хора. Те дори се опитаха да въвлекат в ниските си комбини известният френски конституционалист, сенаторът Робърт Бадинтер, когото бяха поканили за съвет, а всъщност със скритата мисъл искаха да използват името му. Да, ама замисълът им не стана! Той им разкри намеренията, каза им го очи в очите, и си тръгна и повече не пожела и да чуе за територията България. Същият, Робърт Бадинтер- сенатор през 2006 година заяви следното пред комисията в Сената: “България е белязана от не функционирането на съда и от корупцията. Аз мога да свидетелствам, че никой в Европа няма доверие в българското правосъдие.” След него друг сенатор, председател на комисията каза: “Аз отбелязвам, че някои комунисти са се трансформирали в бандитизма.”

Перестройчикът Желю Желев с дългия си перестроечен път от върл сталинист до заклет либерал, много добре знаеше този момент, но интересът на едно подставено лице е едно, а интересът на българите – съвсем друго нещо. Какво имам предвид използвайки понятието “подставено лице”?

Годината бе 1991, есента, предстояха първите преки избори за президент. Аз, отдалечил се години от българските нрави, въпреки огромното ми недоверие се опитвах с нещо да помагам. Късно една вечер стояхме с Желев в президентския му кабинет. Бяхме изпили поне три четвърти от бутилка уиски, (тогава още можех да пия, нямах повишена захар в кръвта). Говорех на Желев за изборите, за комуникацията и т. н. Опитвах се да обсъждам въпроса, как да се привлече час от лутащия се избирател и т.н.

По едно време Желев се умори и изтърси дословно : “Абе, Петьо, много сложни ми ги приказваш, аз много добре зная, че без БСП не мога да стана президент, но ще го направя по нашенски – под масата.” И Желю си мушна двете ръце под масата и явно започна да ги върти… Повече нямаше нужда да подразбирам, вече знаех и то от извора, както и за станалото с Тодор Живков бях научил от извора.

За мен, от този момент нататък, всичко беше ясно. Но ясно ли беше и на българите ? Бяха ли хората в състояние да възприемат и осъзнаят реалността в онзи момент? Едва сега, 20 години по-късно, Димитър Луджев прибави към понятието “мирен преход” и думичката “договорен”. И стана “мирният договорен преход към перестройката”.
И така българите се разминаха с демокрацията, но останаха в перестройката. Влязоха в блатото на взаимните безсмислени обвинения – този лош , онзи добър”, и забравиха, че само законът и гарантираното му прилагане може да ги направи свободни човеци, а не човекът, който и да е той. Подведоха ги да гонят живковизма, за да скрият под кревата комунизма и показваха само вчесаната му опашка, наречена преустройство.

Мога да разказвам много и много в тази посока, но има ли смисъл? Размислите, които представям сега са част от подготвяната мемоарна книга “Петър Бояджиев и приятели”. Да и приятели, защото българите не са само нищожества, като техния подставен – договорен първи президент и следващите го двама – също подставени лица. Българите са и достойни, живели са, и живеят, но скривани от прожекторите на лъжата. И най важното – в момента те нямат достатъчно сила за да изземат от ръцете на управляващата ги 20 г. сган прожекторите и да ги насочат смело без задръжки към самозванците кланящи се единствено на Бога на лъжата.

С друг герой от участващите в празненството на 10-и ноември ме срещна съдбата в очи по негова молба още през ранната есен на 1991 година. Става дума за дългогодишния лейтенант на Ж. Желев – Димитър Луджев. За него малко по късно в друга статия!

В продължение на 20 години мълчах и все чаках някой от моята генерация, но не така заинтересован и вътре в нещата, да го изложи по един честен и сериозен начин. За съжаление до сега – не би ! Едва тази година, няколко млади журналисти, които през 1989 година са били по на 4-5 години, започнаха сериозно и обективно да работят по темата. Уверен съм, че други ще ги последват и те ще доведат работата до успеха, полезен за българите като общност.

Развитието на България е зле, но въпросът е можеше ли да бъде много по-добре ? Надявам се, че от изложеното се подразбира, отговорът е – Да !

Но съществува и друг въпрос – можеше ли да бъде и по-зле ? Отговорът е също – Да !

Ако в България от 1987 година не започна да се изявява явната и ясно организирана съпротива към тоталитарния режим под девиза “Човешки права”, в унисон с европейските тенденции, наистина развитието в България щеше безусловно да тръгне в много по-лоша посока. Това не е риторичен дебат. Осъзнаването на тази истина е важна стъпка по пътя към излизането от лъжата, в която българите живеят и плащат последиците от това всеки ден и час.

Петър Бояджиев

Редактирано от Николай Николов


неделя, 23 май 2010 г.

ЗЕМНА КОСМИЧЕСКА СОНДА ПЛЕНЕНА ОТ ИЗВЪНЗЕМНИДокато специалистите от НАСА се опитват да разшифроват внезапно изменилите се данни от междупланетната сонда Voyager 2, която се намира на границата на слънчевата система, немски учен напълно сериозно предложи най - невероятното, но и най - очевидното за любителите на НЛО обяснение: сондата е пленена от извънземни и сега се опитват чрез нея да се свържат със Земята.

Академик Хартвиг Хаусдорф заявил:” Данните навеждат на мисълта, че някой е препрограмирал или пленил сондата – цялата истина ние за сега ние не знаем” За това пише http://www.from-ua.com/news/590649f7fe42a.html.

Своята версия той базира на това, че „Като цяло станцията функционира нормално – с изключение на това, че предавателят на данни се е побъркал”.
Да напомня, че на този формат на предаване сондата премина самоволно през април тази година. И ако по рано Voyager 2 е предавал информация със скорост – 160 бита в секунда, то сега той праща данни на Земята денонощно.
При това сътрудниците от лабораторията за реактивно движение в Пасадена / Калифорния / все още не са във възможност да ги разшифроват.
Нека да отбележим, за любителите на космическата техника, и просто за хората които се интересуват от това, странните опити на учените да отхвърлят всякакви предположения за извънземен разум.
Работата е в това, че сондите близнаци Voyager 1 и Voyager 2 фактически, бяха изпратени точно с тази цел. Те съдържат послания към извънземните цивилизации, а имено позлатени дискове с основни данни за нашата планета, представляващи звук и изображение.


Човешката реч е представена кратко на 55 езика, има шепот на майка , плач на дете, гласове на птици животни, шум на прибой, вятър и дъжд, гръмотевици, грохот на вулкан. На диска са записани и фрагменти от произведения на Бах, Моцарт, Бетховен, джаз, и народна музика от много страни.


Сондите бяха пуснати от Наса през 1977 година. Първоначалната цел беше изучаването на Юпитер и Сатурн, и те действително за пръв път предадоха качествени снимки на тези планети - гиганти. Предполагаше се, че сондите ще прекратят дейността си през 1981 година. Но след изпълнението на поставените задачи те бяха изпратени в различни части на хелиосферата за изучаване на най – отдалечените части на Слънчевата система.
Voyager1 първи в историята на космическите полети достигна външните части на слънчевата система и се явява най - отдалеченият и най – бързо движещият се и за сега единствен обект създаден от човека, достигнал Уран и Нептун.
Сондите са снабдени с три ядрени генератора, разчетени на безпроблемна работа до 2020 година.


Николай Николов

събота, 22 май 2010 г.

Учените: големият нос е гаранция за здраве!


Американски учени са установили, че големият нос е признак за здраве. След като това стана ясно, е необходимо, да се разбере защо е така. Изследователите твърдят, че бактериите, праха и другите вредни вещества, които изпълват въздуха, преодоляват по - трудно по - дългият път, на по - големият нос.

Учените създали два изкуствени носа. Като единият е почти 2,5 пъти по голям от другия. Подобен опит направили и с изкуствени устни.
Установило се, че големият нос пропуска със 7% по-малко замърсявания от нормалния нос. За устните макар и резултатите да са по - скромни, също имало някаква по - голяма филтрация. Така че учените, които очевидно няма къде другаде да прилагат своите знанията стигнаха до заключението: големият нос е залог за здраве!

Николай Николов

В САЩ е изобретено оръжие на бъдещетоСтана известно, че още това лято специалните войски на САЩ ще получат така нареченото”Оръжие на бъдещето” – гранатомета ХМ25. Войниците от армията ще могат да оценят неговата мощ пряко в боя, съобщава The Army Times.ХМ25 се отличава с това, че е оръжие с висока степен на точност. То може да определи разстоянието до целта, и след това програмира гранатата, с отчетените данни, която вече изстреляна, се взривява точно над това място, където се намира целта По този начин, ХМ25ще поразява живата сила на противника, намираща се зад хълм, зад стена или в окоп.


Стойността на един „умен” гранатомет е около 30 000 долара. В момента още не е известно колко гранатомети ХМ25 ще получи американската армия.


Николай Николов

петък, 21 май 2010 г.

Лицемерието на българските евреиМного често чуваме‚ че съвременното еврейство вече не изповядва старите учения на Талмуда‚ които се заключават в думите: "Отдели се от народите и знай - че ти си един на Бога‚ а останалите изтреби‚ или превърни в роби‚ или експлоатирай. Вярвай в победата над целия свят и знай‚ че всичко ще ти се подчини. Гнуси се строго от всичко и не посвещавай другите в своя бит. Вярвай‚ че всичко‚ което ти е обещано в нашия закон ще стане‚ а до тогава се готви‚ гнуси се от всичко‚ съединявай се‚ експлоатирай и чакай‚ убивай най-­добрия от "гоите"‚ " и т.н. Заблудените "лидери" твърдят‚ че в настояще време евреите вече тясно се сливат с живота на страната‚ в която се намират и ревностно поддържат всички интереси на държавата. Това убеждение особено е помрачило умовете на либералствуващите лица‚ които с усърдие се мъчат да наложат тази самоизмама на широките християнски маси. Но делата на съвременните евреи никак не отстъпват от заветите на техните зли фанатици - прадеди‚ с тая само разлика‚ че сегашните евреи прикриват политическите си планове в по­скрита и умела форма. Среща се и мисълта‚ - че в Русия евреите създавали революционното движение само защото ги притеснявали и не им давали никакви права. А в България те няма нужда да се занимават с революционни дела‚ защото се ползуват с равноправие. За да докажем неверността на това твърдение‚ ще направим нагледен паралел между задкулисната работа на евреите в предишна Русия и сегашна България.


В 1914 година‚ когато императорът Николай II в началото на войната посетил града Вилно‚ старшият равин на този град му поднесъл в дар осветената Тора с приветствени думи в смисъл‚ че цялото еврейство‚ което населява Русия‚ гори от желание да изрази верноподаническите си чувства на Негово Величество и че за защитата на скъпото отечество не ще пожали и живота си. А с същото това време под редакцията на същия равин вече са били напечатани позиви със съдържание: "Равинът и жертвеното животно". На тези позиви нарисуваният евреин държал петел‚ главата на който представлявала Николай II с корона с надпис "жертвеното животно". Едновременно с тези позиви евреите усилено разпространявали една брошура с най­нахално съдържание - Руската династия на Романовци на подсъдимата скамейка‚ в която призовавали революционерите да убият царя. Подобно явление се наблюдава и в България.


Евреите поднасят чрез старшия равин свадбени подаръци на цар Борис и също така изразяват верноподаническите си чувства‚ а едновременно с това лицемерие централната еврейска консистория заповядва да гласуват в общинските избори за комунистите‚ и всички евреи безпрекословно изпълняват това нареждане. Подобен случай е станал на 3 ноември 1932 г. на ционистическия конгрес. При откриването на конгреса Алберт Романо от името на ционистите изпраща на цар Борис приветствена телеграма‚ а в същото време същите тези ционисти разпространяват бунтовнически прокламации.


На 3 ноември - деня на детето‚ устроен от Н. В. Царица Йоанна‚ те подканят работниците да не изпращат там децата си‚ а понеже този ден съвпада с тържествата по случай 15 годишнината от болшевишката власт в Русия‚ поканват всички заедно със семействата си да излязат демонстративно на улицатаи да настояват да се предаде софийската община в ръцете на комунистите. Доброжелателността на евреите към развитието на националния живот на България се определя напълно от тези два факта.


Когато евреите в лицето на висшите си политически деятели поднасят на Цар Борис свадбени подаръци и го поздравяват по случай откриването конгреса на ционистите‚ тогава други техни едномисленици под прикритието на това лицемерие се мъчат да подпалят косата на българската глава. Евреите наричат българите будали и разчитат‚ че действията им няма да бъдат разкрити‚ но самите обстоятелства помагат да бъдат те изобличени в престъпни деяния против държавния строй. Едновременно със софийските общински избори бяха произведени избори и за училищни настоятели‚ за каквито евреите по закон не гласуват. Всички комунисти едновременно са гласували за своите кандидати и за общински съветници и за училищни настоятели и в резултат се оказа‚ че комунистическите гласове за общински съветници са 16,000, а за училищни настоятели 13‚800‚ т. е.‚ с 2‚200 гласа по­малко. По такъв начин става ясно‚ че определените от закона гласове от страна на еврейското население на София‚ са почти всички на страната на комунистите. Този факт дава пълна възможност да се даде заслужена оценка на еврейската верноподаническа подлост! Ние знаем‚ че евреите стават членове във всички политически организации‚ обаче‚ нито един евреин не гласува за партията‚ на която е член. Евреите се маскират с партизанщина‚ само за да наблюдават политическата дейност на всички партии. Всъщност всички евреи са на страната на комунистите‚ защото знаят‚ че с ръцете на болшевизма ще разрушат целия национален живот в България. Затова в прокламацията‚ разпространена изключително между еврейското население‚ се казва: "Черните облаци‚ застанали на еврейския хоризонт‚ трябва да ни сплотят още по­силно‚ но вече не само за планомерна работа‚ а за енергична борба за довършване на световното дело..." "Борбата против антисемитизма е борба против белогвардейщината‚ борба за социализма‚ борба за защита на СССР‚ където черносотниците се преследват от самата власт...." "Нека празникът Йом­Ашекел да ни свърже с безпощадната борба срещу антисемитизма..." "Да се засили класовото работническо движение - класовата работническа партия - те са единствените наши съюзници... За да прикове на позорния стълб "Родна защита"‚ "


" и другите "родолюбиви организации"... Тази прокламация свидетелствува‚ че съществуващото понастоящем в България политическо движение се създава от болшевиките и се подкрепя от евреите. Ние ще приведем още и други документални данни за лицемерието на българските евреи. На 14 ноември 1923 година еврейската централна консистория в България е подала заявление в Дирекцията на полицията в което искала: "По отношение брошурите "Франкмасонството"‚ "Евреите и гоите" и "Паневрейството" да бъдат подведени авторите им под чл. 7 от Закона за защита на държавата [ЗЗД]‚ понеже с тези брошури насъскват класите в България и се всява омраза срещу част от българския народ" (В. "София" Nr. 90 от 12.XI. 1929 г.) А в бюлетините на същата конситория от 26 юли 1929 г. ¹ 44 и на софийската еврейска ешкеназка община от 29 август 1929 г. ¹ 2‚ се подканват всички евреи на енергична работа за разпространение‚ литература‚ която възбужда непримирима вражда към християнското население.


Любовта към родината изисква да се създаде в редовете на младежта истински патос за борба срещу заливащото се влияние на евреите‚ защото катастрофалния период на партийни раздори в България тласка безпросветните маси в лагера на воюващия Юда. Тук става въпрос и за бъдещето съществуване на държавата‚ а за да го спасим от политическата и финансова криза‚ нима не е задължително условие единението на всички национални сили? Но‚ за съжаление‚ както печатните‚ така и устните тълкувания по този въпрос ще отзвучат‚ и като погребално ехо ще замлъкнат гласовете. Всичко отминава в областта на преданието.


Остава само постоянната еврейска провокация и подмолна пропаганда‚ което се вижда от долу приведеното факсимиле от еврейски официални документи. Евреите събират пари за печатане на положително лъжлива литература‚ издават специални циркуляри и се мъчат колкото се може повече да заблудят народните маси‚ за да си създадат изгодна позиция с тази нахална провокация. Съдържанието на посочената в документите литература е чиста измислица‚ но тя е издадена с цел да закрепи у евреите чувството на погнуса към християнските народи‚ да подрови доверието на населението към управниците на страната и да предизвика възмущение към действията на правителството. Подобна литература има престъпен характер‚ но евреите не се съобразяват с интересите на страната‚ за тях е важно да всеят смут. Лъжата и провокацията - това са постоянните еврейски спътници‚ това е техния щит‚ с който те се прикриват и из зад който убиват всичко не еврейско.


А отношението на българите към евреите е най-­безобидно и не им дава право да водят подмолна пропаганда против интересите на страната. Защото тогава те така се силят да всеят смут и да разрушат националните устои на българската държава? Затова‚ защото това е тяхната вековна цел...

ОТ Интернет...
Николай Николов

ЗЛАТО И ВАЛУТА и еврейчета...

Наблюдавайки действията на евреите в България като безпристрастен зрител‚ човек идва до заключението‚ че за тях‚ в тази страна няма никаква власт. Междувременно евреите по предписание на своето "световно правителство" вече подготвят страната за неизбежния финансов крах под прикритието на пресата. Тази изразителка на общественото мнение в интерес на "богоизбраните" преминава с мълчание това престъпление против държавата, за което трябва да крещи на всички кръстопътища. Евреите като паяци бавно‚ но сигурно изсмукват всички сокове на България по много умел начин. В основа на тяхната задача им е заповядано "от горе" да понижат курса на лева. С тази цел евреите са изпратили свои агенти по провинцията‚ които откупват от селяните златото в стари турски монети. Това злато изливат на кюлчета и по контрабанден път го изпращат зад граница. Тези златни монети‚ намиращи се в селата в доста голямо количество‚ са един вид неприкосновен държавен златен запас‚ с който държавата би могла в труден момент да осигури своя държавен бюджет. Евреите са пресметнали това обстоятелство и техният начин на действие в скоро време ще се отрази пагубно върху държавния организъм. Българското правителство в желанието си да запази курса на своите кредитни билети‚ наложи запор върху размяната на пари в чужда валута без знанието на Народната банка‚ но никаква строга система не може да бъде пречка за евреина. Кой систематически нарушава този закон‚ който ограничава износа на чужда валута от държавата?! Между нарушителите му досега не е имало нито един "не евреин".Въпросът за финансовото състояние на държавата е много важен и сериозен‚ а патриотичната столична преса го отбелязва като нещо незначително. А защо? В програмата на Сионските мъдреци ¹ 2 се казва: "В ръцете на съвременните държави има една велика сила - пресата‚ която създава движението на мисълта у народа. Тя се намира в наши ръце. Чрез нея ние добихме влияние‚ като сами оставаме в сянка‚ благодарение на нея ние събрахме в своите ръце всичкото злато"... Голяма част от софийските столични вестници се намират в еврейски ръце‚ а останалите - под техния строг контрол и силен материален натиск. Това обстоятелство свидетелствува‚ че "Йерусалимските орачи" са вече дълбоко забили своите рала в нивата на българския живот. В..на Т.


Николай Николов

НЛО в небето над одринска Тракия


Твърдения за поява на НЛО в небето над одринска Тракия разбуниха духовете в Одринския регион и се превърнаха в най-актуалната тема за разговор сред жителите на областта, предаде БТА.

НЛО бил забелязан близо до границата с България.


Очевидци разказват, че на12 май между 20.30 и 21.30 часа са видели светещ обект. Той се движел много бързо, преминал над селата и се изгубил отвъд българско-турската граница. Докато светещото тяло прелитало над селата, се чул силен звук, подобен на гръмотевица, но по-различен.
"Войниците от граничното поделение казаха, че също са забелязали светещото тяло и то се насочило към България, след което се изгубило от погледите", разказват селяните.

haidukpikaso

Николай Николов

УЧЕНИТЕ ПРОГНОЗИРАТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МАГНИТНОТО ПОЛЕ НО МАРС


Резултатите от лабораторни експерименти показват, че магнитното поле на Марс, което е престанало да съществува преди милиарди години, след известно време може да се възстанови, съобщава New Scientist. Проучването показва, че част от ядро на Марс трябва да бъде течна, а също така трябва да се изследва защо магнитното поле на планетата е изчезнало.


Екип от швейцарски изследователи под ръководството на Андрю Стюарт от Федералния технологичен институт в Цюрих успя да пресъздаде на налягането и температурата, която се счита, че съществува в ядрото на планетата. Те са използвали диамантени пластини, между които поставили смес от желязо, никел и сяра. Тази смес е била подложена на натиск от 40 гигапаскала.

Изследователите са установили, че при температури на марсианското ядрото (вероятно 1500 градуса по Келвин), тази смес трябва да бъде в течно състояние. Външната страна на ядрото, все пак маже да се втвърди, но това ще стане само ако съдържанието на сяра в ядрото не надвишава 10,6%. Това обяснява защо Марс вече няма магнитно поле, докато на Земята, то съществува и до днес. Смята се, че на Земята то се дължи на втвърдяване на вътрешната част на ядрото. Твърдата част на ядрото се трие с течната външна част и създава магнитно поле подобно на динамо.

Ако на Марс не е твърда вътрешната част на ядрото, тогава и магнитно поле, следва да бъде поддържано по друг начин. Може би част от ядрото на планетата е толкова гореща, че е достатъчно, за да започне този процес. Учените също така смятат, че е възможно да се възстанови на магнитното поле на Марс. Това може да се стане ако протече кристализация на желязо във външната част на ядрото.

Николай Николов

четвъртък, 20 май 2010 г.

НОВ МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ГАЛИЕВ АРСЕНИД


Нов и по-евтин метод за производството на пластини на базата на галиев арсенид - полупроводник, надминаващ традиционния силиций по много параметри, са разработили учените, пише сп. "Nature".


Според изследователите, методът може да се използва за създаване на ново поколение различни електрони устройства, в това число и изгодно и от търговска гледна точка производство на слънчеви клетки с висока ефективност.

Галиевия арсенид е полупроводник на базата на химическо съединение на галий и арсен, и е третият по мащаб полупроводник използван в електрониката след силиция и германия.

Въпреки, че галиевия арсенид има доста предимства в сравнение със силиция, до сега той се прилага в много ограничен брой специални устройства, които е невъзможно да се направят без него. По-специално той се използва в производството на слънчеви клетки за Международната космическа станция (МКС). Те са два пъти по-ефективен от най-добрите направени от силиций.

Основна пречка за масовото използване на галиев арсенид е неговата цена, което до голяма степен се определя от съществуващите технологии на обработка.

Авторите - група учени, водена от Джон Роджърс от Университета в Илинойс в Урбан-Шампейн, САЩ, са разработили технология, която позволява да се избегнат най-скъпите етапи от производството на галиев арсенид.

По метода на Роджърс, плочките галиев арсенид могат да бъдат произведени в тънки слоеве които нарастват върху повърхността на алуминиев арсенид, и след това, чрез фино манипулиране - химически и с помощта на конвенционална силиконова основа, полупроводникът, може да бъдат отделени от субстрата, съобщава РИА Новости.

Изследователите са демонстрирали изработени от тях слънчеви панели. Остава да се реши въпроса с производството на по - големи по размер слънчеви панели.

Както стана известно, учените вече са основали иновативна компания и се надяват скоро да построят слънчева клетка, при цена на производствените разходи за нея ще са един долар на един ват.

Николай Николов

неделя, 16 май 2010 г.

Психическото съсипване на нашия народ


България все повече затъва в плана на глобалистите тоест - Европейския Съюз, и респективно най - силното в момента влияние – САЩ, Световната Банка и Международния Валутен Фонд. Всичко това принадлежи на богатите евреи. Явно планът за световно господство върви с пълна сила. За сега не виждам сила в нашата страна, която да се противопостави на този ход на развитие. Бойко леко даде заден. Няма тотално унищожаване на българските крадци, които съсипаха народа, като СИК , ВИС, ТИМ, Васил Божков, Братя Диневи, Емил Кюлев, Ковашки, Митьо Очите, наричан Митьо Споразумението, и още стотици стоящи в тъмното баш крадци, построили имоти / от откраднатите от нас т. е. от народа пари / за милиони левове на самия бряг на морето. - пример Созопол - областа "Буджака", свързани с големите пари, мутри, свръх крадци , собствиници на големи вериги магазини / справка - Лозенец / които не е необходимо да изброявам, защото съм писал и друг път в блога си! Забелязвам, че се толерира употребата на наркотици, алкохол и др., след като умишлено  се забрани закупуването на бензодиазепини и други регулиращи страховете неврози медикаменти и се наложи зелена рецепта, все едно си наркоман или луд. Сега са на път да забранят и антидепресантите, след като половината народ е в депресия и има нужда от лечение!!!!! Извода е:  Заповядваме Ви! - Употребявайте алкохол и наркотици, за да сте добре! Ние ги забраняваме , но не ги следим толкова стриктно както лекарствата….Появи се скрита реклама на наркотиците, като се говори за разни показни акции, но няма наказани, а лекарите са подложиха на тотален контрол! Това е световна политика и практика, която цели съсипването на умствения потенциал на всички нации, особено нашата която все още не е изпростяла окончателно, благодарение на образованието получено при комунизма, колкото и да го плюят!!!  Кое е по добре! – да си купиш транквилизатори, за да се отърсиш от стреса или да се дрогираш и алкохолизираш?! Явно за управляващите и световнитите господари  е по добре второто… Правителството, ако се смята за национално отговорно, трябва час по скоро да възстанови свободното закупуване на т. н. транквилизатори, които бяха забранени от ЦАРЯ и неговите протежета и то с ясната цел – да се повиши употребата на наркотици и алкохол, като алтернатива, което вече е факт,  но  от тази "алтернатива"  няма връщане назад!


Николай Николов

И евреите понякога изчезват...

Богоизбраните винаги са страдали от една особена патология, че парите им дават власт и сила, да се гаврят с гоите, създават им чувство за недосегаемост. Това, обаче се случва, само тогава, когато "гоите" са завладени от техния демонски атеизъм и материализъм, стават подвластни на спекулативните тенденции на капитала и по баш евреи и от евреите. Не е така, ако се върнат към своите традиции и към своя народностен Бог. Тогава току виж, някой високопоставен евреин изчезва внезапно и случайно го намират някъде сдал багажа. В случая евреина е умрял от своите нововъведения върху културата и бита на гоите. Решил той да се включи и да се позабавлява, да види, колко много са се развратили подопечните му гои. И решил и там да се направи на евреин, на богоизбран, да чука хубавите гойки на вересия. Обаче, те взели, че не припознали богоизбрания за богоизбран и съвсем резонно го нарязали с резачката. Като в американския филм за "Тексаското клане с моторна резачка", филм, чийто бесове са пак дело на мадам Йехова.


Йордан_13

От Интернет…

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

СЪЗДАДЕНА Е НОВА СВРЪХ ИКОНОМИЧНА ЛАМПА
В южния научен център / ЮНЦ / РАН са проведени изпитания и е готов за производство луминифор, преобразуващ светлината на сините светодиоди в обичайния „бял” цвят с „хладно” или „топло” светене, съобщил заместник председателя по наука ЮНЦ РАН Валерий Калинчук.


„ Луминифора, това е прах на основата итрий – алуминиево съединение, в което сините светодиоди дават бял – студен или топъл „цвят”, - съобщил Калинчук по време на пресконференцията в пресцентъра на „Интерфакс” в Ростов – на - Дон.
Той отбелязал, че това е ново поколение светодиодни лампи, които трябва да заменят използваните сега газоразрядни енергоспестяващи лампи.

В сравнение с обикновените лампи с нажежаема жичка, светодиодната използва 40 пъти по малко електричество при равни количества на отделената светлина енергия.
Той уточнил, че светодиодната лампа представлява колба, покрита с луминифор, в която се намират група сини светодиоди с висока интензивност. При подаване на напрежение възниква синьо светене, което се преобразува от стените на колбата в бяло.

При това в колбата не възниква йонизация, а протича пряко преобразуване на електреческата енергия в светлина.
В момента има договор с един от подмосковските заводи за започване на производството на такъв луминифор.


Николай Николов

четвъртък, 13 май 2010 г.

В НЕДРАТА НА ФОБОС СА СКРИТИ ГИГАНТСКИ ПЕЩЕРИ


Данните, получени от Европейската сонда „Марс Експрес”, показват, че във вътрешността на един от спътниците на Марс - Фобос, се крие гигантска пещера, заемаща около една трета от неговия обем, което води до отхвърляне на теорията, че Луната – това е един астероид привлечен към Земята от Марс, пишат УЧЕНИТЕ В статия, публикувана в списание Geophysical Research Letters.


Изследователският екип, ръководен от Томас Андерт от германския университет на ВВС е използвал доплеровия ефект на радиосигналите излъчвани от апарата „Марс Експрес" по време на среща с Фобос. Този метод дава възможност да се определи точно промяната на скоростта на сондата и следователно, по - точното измерване на гравитационното влияние на спътниците на Марс. Анализът на данните позволява да се определи по-точно стойността на масата и плътността, както и да се направят изводи за вътрешната структура на Фобос.


3D изображение

"Новите стойности на гравитационен параметър и на плътността на Фобос (1876 плюс - минус 20 килограма на кубичен метър) дават нови данни за порьозността на това небесно тяло (30% плюс или минус 5%) и дават основа на нови идеи за вътрешната му структура. Ние стигнахме до извода, че под повърхността на Фобос е вероятно да съществуват големи кухини "- казват учените.

Марс има, двата спътника: Фобос и Деймос (от гръцките думи "страх" и "ужас"). Размерът на по-големия спътник - Фобос, е около 20 километра. През 1950-60г., особеностите в движението на Фобос довели астрономите до мисълта, че спътника може да е кух. Тази идея била веднага подета от писателите – фантасти, които предположиха, че това небесно тяло е създадено от извънземна цивилизация.

Въпреки това, в началото на междупланетните експедиции и фотографиите, направени от космическите кораби, "уби" тази хипотеза - Фобос прилича на гигантски "камък" покрит с кратери. Но сега, новите, по-точни измервания накараха учените да се върнат към идеята за кухия Фобос.

Въпреки предположението, че Фобос е съставен от скали, "излетели" от повърхността на Марс след удар с гигантски космически обект, то не може да се счита за напълно вярно и от факта, че съставът на Фобос не е подобен на състава на марсианската скална маса.

Андерт и колегите му са заключи, че Фобос е създаден от група отломки, които се слепват след сблъсък на древни марсиански спътник с астероид.
"РИА - новости".

Николай Николов

сряда, 12 май 2010 г.

МНЕНИЯ НА ХОРА ОТ БЪЛГАРИЯ!

Коко извън, България


wolf64 Село, България

Слушай Вълчо помиярски! Спри да говориш за неща дето не разбираш и пишеш, когато си върши работата през работно време. Чета статии..коментарите ти от 11 до 17 са нон - стоп....После не му харесвала работата...Ако съм ти един работодател ще те изхвърля като мръсно коте. И ти си форумен хемороид...цял ден тук, като платен кретен!
Значи отдавна искам да те питам свиня влашка.....защо признаваш че не знаеш и ЕДИН език а ми иска сайт който ти е на неразбираеми езици за теб. За какво напъва, за да ми мълчиш като путка и да ми се оправдаваш че си изморен като те питах на другия ден дали го видя....Кога се изморяваш ТИ, като си тук...щом си Тук цял ден значи си с нет и бюро..Видял си ти работа хъшлак!
Цената е 20 милиарда $, сега....а къде е истината-свищов дето ВИ лъжеше че ВЕЧЕ се строила ?!

В Иран я строят от 10 години и сега и пуснаха . Блоковете....За 20 милиарда $ ще е по изгодно на България да внася отколкото да си построи нещо за което няма пазар. Гърция няма АЕЦ, внася от България и цената за битовия ток е с 4 ст. по ниска от колкото в България. Как става това! Заблудени мухльовци.....един зает в ядрената енергетика създава работни места в тези страните които произвеждат и съхраняват ядреното ти гориво. Храниш руски гъзове....,и българските им партньори без да ти казват тока къде ще се реализира. Видяха Другарите, че няма да мине номера с Белене сега пак се врътнаха в Турция...това вече е трета серия. От септември 2008 преговарят за АЕЦ, Акую и за няма и 2 години от 10 милиарда Евро стана 20 милиарда $ . Само дето строежа на АЕЦ минава през Турски съд в който има дела заведени срещу този строеж... А съда и военните познайте на кой служат?!
България в момента има резерв от 20% който няма къде да се реализира. Износа е на загуба, а към юни се чакат още 625 Мегавата мощности в Гълъбово-нови + 100 Мегавата в нови ветро паркове които се строят в момента. + намерението на ЕВН да построи нови мощности за 50Мвата в ТЕЦ север - Пловдив и Горна Арда + Цанков Камък!И то при излишък от мощности!!!


Сьс съдействието на Николай Николов

понеделник, 10 май 2010 г.

Нека да хвърлим поглед върху българската история


От гледна точка на прагматизма Паисий Хилендарски си е прахосал живота — вместо да се опита да стане игумен на манастира (а защо не и нещо повече!), както постъпват порядъчните монаси, той се е захванал да пише История славяно-болгарска. От позициите на съвременните представи за ефективност също не е постигнал нещо съществено — обикаляйки страната пеш, Като гламав, той е оставил на различни места няколко десетки преписа на своята история, които са били прочетени най-много от неколкостотин човека. Капка в морето. Откачен монах! А ако го нямаше?Още по-унищожителна може да бъде критиката срещу Раковски. Вместо да стане тежък търговец или султански чиновник, ползващ се с уважението и благоволението на силните на деня, както правят умните и сериозни хора, той тръгнал да организира чети, легии и да издава вестници, от които не се печелят пари. А Когато Сърбия, благодарение и на неговите легии, изгонва турския гарнизон от Белград, вместо да получи за заслугите си висок пост и да стане сърбин (както години по-Късно прави българинът никола Пашич), отново се занимава със своите „глупости“. Този будала явно не знае, че Където е добре, там е родината. След многото си щуротии Раковски умира в бедност, изоставен от всички (пада му се!), а българите пак си остават поробени. А ако го нямаше?


Ами Левски? Не послушал правилните напътствия на вуйчо си Василий и на други умни и сериозни хора и тръгнал да буни раята срещу легитимната власт на Негово величество) султана! И Като въртоглав да обикаля българско и да създава тайни революционни Комитети от хайлази и хаирсъзи като него! Абе, глупако, всеки почтен бакалин ще ти каже, че империя не се събаря с 50 Комитета от по 5 човека, дето месец след учредяването си забравят, че са Комитет!… Пък и зле ли ни е под султанска власт?… Увисна на бесилото (хак му е!)… Ефективност — близка до нула, биха Казали в наши дни. А след смъртта на Левски Комитетите се разпадат и априлското Въстание се подготвя от нови хора… А ако го нямаше Левски?


И Ботев не е по стока. Вместо кротко да си даскалува или да се опита да завърти търговийка, тръгнал вестници да издава и стихотворения да пише за свободата, и други глупости да върши, дето нито за ядене стават, нито в пари могат да се обърнат! И не стига това, ами събрал хаймани като него, да се бият против властта, значи против закона! И какво направи? Направи дупка в морето!… И тук никаква ефективност.


Слава Богу, има умни и сериозни българи, които да ни отсрамят пред цивилизования свят. Умният човек никога няма да тръгне направо срещу властта и закона, винаги ще плува по течението, ще сваля шапка на по-умните (по-силните) и ще превърне всичко това в пари и обществено положение. Да вземем например хаджи Иванчо Хаджи Пенчович. Богат човек, умен човек, верен слуга на падишаха. Изпълнил дълга си и изпратил Левски на бесилото, а султанът му дал нишан (орден) и други благини. След време дошло освобождението на България от турско робство и Хаджи Пенчович отново изпълнил дълга си, този път като депутат в Учредителното събрание в Търново. И пак богат и почитан. Ето това е умен човек! Прагматик.


Пример за подражание е и Александър Лилов. Бедно момче от Северозападна България, отрано тръгнало по правилния път. Комсомол, БКП, окръжен Комитет, ЦК на БКП, Политбюро… — неудържим възход на умен човек. Прославя и Партията, и другаря Тодор живков. Разработил марксистко-ленинистката естетика и с право станал професор, доктор на науките, член-Кореспондент на БАН. С аргументите на науката и политиката се бори против капитализма, ревизионизма, идеологическата диверсия на империализма и за чистотата на ленинско-димитровските идеи, а също за победилия, зрелия, развития и реалния социализъм. После идва 10 ноември 1989 г. И другарят Лилов прегръща ревизионизма, т.е. Демократичния социализъм. Още по-Късно се помирява и с капитализма, пардон, с демокрацията. „превежда“ Партията през криволичещите пътища на прехода, и вместо подсъдим, тя отново става съдник. Не цялата Партия, а върхушката й. „Редовите социалисти“ Живеят в режим на оцеляване, както и техните опоненти. А господин Лилов и преди беше богат, и сега е богат. И преди уважаван, и сега уважаван. И преди вземаше решения, водещи страната към възход, и сега взема решения за излизане от катастрофата — резултат от възхода. Умен човек, идеолог-прагматик, гордост за България.
Ами Андрей Луканов? Трето поколение революционер, сега анонимен (чрез родата си) Капиталист. Виден марксист-ленинец, ревизионист, либерал, Консерватор… Според духа на времето. Корифей на социалистическата, капиталистическа-та и преходната икономика. Взел активно участие при натрупването на външния дълг на страната ни и при изплащането му впоследствие. Защитил честта на социалистическа България в Ню Йорк, отбелязвайки, че именно тя, а не южна Корея е истинско икономическо чудо в света; по-Късно активно участвал в излизането на българското чудо от катастрофата… Прагматик, винаги вкрак с времето. И той е гордост за страната ни.
И това не са единствените умни хора на съвременна България. По техния път вървят Красимир Премянов, Филип Димитров, Филип Боков, Иван Костов, Клара Маринова, Александър Йорданов… Цяла плеяда от умни хора. Други, още по-умни, Като Георги Йорданов, Георги Атанасов, Кръстю Тричков, Григор Стоичков, Пеко Таков, Станко Тодоров… И (или) потомците им дърпат Конците на събитията, без да се показват на политическата сцена — те владеят България анонимно. За честта на страната ни трябва да се отбележи, че вече не се срещат хаймани и глупаци като Ботев и Левски. А това много ни доближава до Европа и най-вече до Америка.


Тук е време да бъде изоставен пародийно-сатиричният тон и да се заговори сериозно. Всъщност тази пародия изцяло покрива МОРАЛНИТЕ ЦЕННОСТИ, Които българската „демокрация“ насажда в съзнанието на хората главно чрез медиите: НИЩО НЕ СТОИ ПО-ВИСОКО ОТ ЛИЧНИЯ ИНТЕРЕС; АКО ОТКРАДНЕШ И НЕ ТЕ ХВАНАТ, СИ ГЕРОЙ; АКО ЛЪЖАТА ТИ НОСИ (МАТЕРИАЛНА) ИЗГОДА, ВИНАГИ ЛЪЖИ — БИЛО ОТДЕЛНИ ХОРА, БИЛО ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО; ВСЯКО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ Е ОПРАВДАНО, АКО ОТ НЕГО СЕ ПЕЧЕЛЯТ ПАРИ… Разбира се, тези грозни максими рядко се изричат направо, те са вплетени във филмите и телевизионните сериали, в книгите и вестниците, в речите на големците и в тяхното поведение. Това не е карикатура на Запада, резултат на балкански нрави; това е самият Запад с драстично хиперболизирани отрицателни черти и изчистен от положителните си характеристики. Днешният Запад не би търпял Ботев и Левски, Хосе Марти и Че Гевара, но би се спогодил с хаджи Иванчо хаджи Пенчович и другите умни прагматици, изброени по-горе, плюс множество неизброени. И го прави.


Като утеха за „глупаците“ остава фактът, че никой от потомците на хаджи Пенчович не носи неговата фамилия — сменили са я, за да избегнат срама. За Конформистите-говеда това не е никаква загуба — щом изгодата го изисква, те сменят и име, и род, и народност.


Всяко добре организирано общество се нуждае от „стандартни“ граждани, дори и официално да твърди обратното. То може да изтърпи неколцина кротки чудаци, но ако всички са чудаци, обществото ще се разпадне. Основната маса от хора трябва да бъде стандартна, изповядваща основните добродетели и предразсъдъци на своето време. Стандартният човек редовно си плаща данъците, гласува на изборите (ако така правят и другите), отива войник, щом го призоват, заклеймява враговете, щом го насъскат, пие кока-кола, ако рекламата го преследва навсякъде, носи тесни панталони, ако модата е такава… Без да е тъп, стандартният човек не прекалява с мисленето, а несъзнателно подражава на авторитетите. Авторитетът може да бъде някой мъдрец, но може да бъде и естраден певец. Навярно това е за добро, понеже аналитичното мислене не се удава на повечето хора, независимо от претенциите им. Стандартността прави гражданина предвидим и улеснява ръководенето му и груповото му манипулиране. Уважава-ният гражданин винаги е стандартен (или се старае да изглажда такъв) и може да се прави на интересен само чрез много малки отклонения от стандартността — той е „един от нас“.


Конформизмът е следващата крачка в процеса на стандартизиране. Той е продукт на прокамерния егоизъм и страха, че нещо може да бъде загубено. Стандартният човек се възмущава от неправдите и по силата на заложената в него „програма“ е готов лично да се намеси в събитията с риск да си изпати. Конформистът може най-много да се възмути дозирано, но никога няма да рискува скъпоценната си кожа — ТОЙ ЩЕ СЕ ВПИШЕ ВЪВ ВСЯКА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ И ЩЕ СЕ ОПИТА ДА ИЗВЛЕЧЕ ИЗГОДА. Конформистите не са симпатични същества, но обикновено са непотопяеми и най-често тъкмо те оцеляват и благоденстват.


От гледна точка на битовото процъфтяване НАЙ-ИЗГОДНАТА ЖИТЕЙСКА ПОЗИЦИЯ Е КОНФОРМИЗМЪТ. Защитавайки общоприети истини и заблуждения, човек може да се радва на осигурен живот и душевно равновесие. Ако гръмогласно декламира общоприети баналности, може да завоюва и високи позиции. Той винаги ще остане червей по дух, но човек не може да има всичко едновременно.


Тогава наистина ли Левски и другите, подобни нему, са глупаци? От гледна точка на Конформиста — да, въпреки че Конформизмът изисква да се говори обратното. От позициите на нормалните стандартни хора ЛЕВСКИ Е ГЕРОЙ и ще си остане такъв завинаги.


Паисий, Раковски, Левски, Ботев и много други са се борили за Каузата на българите без реални шансове за победа. Никой от тях не е постигнал целите си приживе, но приживе и съзнателно е направил своя избор в живота си. ИЗБОРЪТ НЕ ЗАВИСИ ОТ ОКРЪЖАВАЩАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ („Времето беше такова!“), А САМО ОТ ЛИЧНОСТТА. Според съвременните представи те са действали с ниска ефективност, но въпреки това не са се предали на отчаяние дори и в безнадеждни ситуации. Те респектират не с успеха си, а със СИЛАТА НА ДУХА И САМОЖЕРТВАТА СИ — с това, че в безнадеждни ситуации са имали кураж да се изправят срещу тиранията.


Опитайте се да си представите какви щяхме да сме ние сега, ако наша гордост бяха кирмихалакиевци и байганювци. АКО НЕ СЪЩЕСТВУВАШЕ ЛЕВСКИ, ТОГАВА НА БЪЛГАРИНА НЕ БИ МУ ОСТАНАЛО НИЩО ДРУГО, ОСВЕН ДА СИ ВЪРЖЕ КАМЪК НА ВРАТА И ДА СЕ ХВЪРЛИ В НАЙ-БЛИЗКОТО БЛАТО!"
"България или мафияга?. Методи Андреев
Николай николов