петък, 21 май 2010 г.

ЗЛАТО И ВАЛУТА и еврейчета...

Наблюдавайки действията на евреите в България като безпристрастен зрител‚ човек идва до заключението‚ че за тях‚ в тази страна няма никаква власт. Междувременно евреите по предписание на своето "световно правителство" вече подготвят страната за неизбежния финансов крах под прикритието на пресата. Тази изразителка на общественото мнение в интерес на "богоизбраните" преминава с мълчание това престъпление против държавата, за което трябва да крещи на всички кръстопътища. Евреите като паяци бавно‚ но сигурно изсмукват всички сокове на България по много умел начин. В основа на тяхната задача им е заповядано "от горе" да понижат курса на лева. С тази цел евреите са изпратили свои агенти по провинцията‚ които откупват от селяните златото в стари турски монети. Това злато изливат на кюлчета и по контрабанден път го изпращат зад граница. Тези златни монети‚ намиращи се в селата в доста голямо количество‚ са един вид неприкосновен държавен златен запас‚ с който държавата би могла в труден момент да осигури своя държавен бюджет. Евреите са пресметнали това обстоятелство и техният начин на действие в скоро време ще се отрази пагубно върху държавния организъм. Българското правителство в желанието си да запази курса на своите кредитни билети‚ наложи запор върху размяната на пари в чужда валута без знанието на Народната банка‚ но никаква строга система не може да бъде пречка за евреина. Кой систематически нарушава този закон‚ който ограничава износа на чужда валута от държавата?! Между нарушителите му досега не е имало нито един "не евреин".Въпросът за финансовото състояние на държавата е много важен и сериозен‚ а патриотичната столична преса го отбелязва като нещо незначително. А защо? В програмата на Сионските мъдреци ¹ 2 се казва: "В ръцете на съвременните държави има една велика сила - пресата‚ която създава движението на мисълта у народа. Тя се намира в наши ръце. Чрез нея ние добихме влияние‚ като сами оставаме в сянка‚ благодарение на нея ние събрахме в своите ръце всичкото злато"... Голяма част от софийските столични вестници се намират в еврейски ръце‚ а останалите - под техния строг контрол и силен материален натиск. Това обстоятелство свидетелствува‚ че "Йерусалимските орачи" са вече дълбоко забили своите рала в нивата на българския живот. В..на Т.


Николай Николов

Няма коментари:

Публикуване на коментар