събота, 29 юни 2013 г.

КРАТКА ВЕРСИЯ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ “БЕЗУСЛОВЕН БАЗОВ ДОХОД ЗА БЪЛГАРИТЕ”


Тъй като виждам, че настъпва време на безвремие и взеха да ни разделят на” прости и бедни” и на  „умни и интелигентни”, то реших, че е време да взема отношение по въпроса! Започна подмяна на протестите в името на дебелата недонаяла се олигархия, с която трудно, ама много трудно ще се преборим! И аз съм от "интелигенцията", но не сам вече толкова „млад и красив” макар, че много от протестиращите такива мога да надмина по този показател. По тази причина ще Ви препубликувам нещо което го знам още от времето на Бай Тошо за Кувейт. Само, че там им се плаща в долари! Тогава бяха 200 на човек – гражданин на Кувейт, независимо дали работи или не! Да сте чули недоволен гражданин на Кувейт?! И да знаете: много трудно се става поданик на Кувейт! Изключение се прави само за много добри учени, инженери и лекари и то в рамките на допустимото. Та ето ви и публикацията. Тя е на  freeoldmen от blog.bg.ИДЕЕН ПРОЕКТ “БЕЗУСЛОВЕН БАЗОВ ДОХОД ЗА ВСЕКИ БЪЛГАРИН (ББД)”

БЪЛГАРИЯ Е СПАСЕНА, Братя!!! Новото поколение измисли начин да сложи КРАЙ на глада и бедността за всеки българин. Звучи като приказка, но е РЕАЛНОСТ, това е идеен проект, който е подкрепен от велики учени, експерти, икономисти и финансисти. Направени са добри проучвания и е теоретично доказан. Няма да има вече гладни и бедни българи,  защото всеки пълнолетен българин ще получава допълнителен доход всеки месец, за да си покрие минималните нужди за спокоен живот. Знаем ли, че всички ние плащаме толкова много данъци за всяко нещо, което си купуваме, но голяма част от тях се крадат??? ББД е начин да спрем тези кражби от данъците и тези пари да започнат да се връщат ежемесечно на народа, за да си покрие минималните нужди. Прочетете тази опростена версия на ББД (с обикновени думи) и ще видите колко лесно приложимо е всичко, необходимо е само ДА ЗАЯВИМ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ, ЧЕ ИСКАМЕ ДА ПРИЛОЖАТ ББД!!!

1. Цел на ББД
Основната идея на ББД – да се гарантира някаква базова материална независимост на човека.
Целта е – да сложим КРАЙ на глада и бедността и премахнем непрекъснатия страх и стрес, с които живеят хората, породени от притеснения за тяхното оцеляване.
2. Какво е Безусловен Базов доход?
Това е гарантиран от държавата месечен доход (около 200лв), който се предоставя в еднакъв размер на всеки пълнолетен Българин, живеещ на територията на Република България, за подпомагане на неговото независимо и свободно съществуване и слагане край на глада и бедността за всички българи.
3. Как ще се финансира ББД?
Финансирането ще става само от два данъка – ДДС и АКЦИЗИ.
Принципът е – тези два данъка да се връщат равно при всеки гражданин, независимо от това дали той работи нещо в дадения момент.
4. ББД е на Принципа на Съвършенството в Природата.
Природните принципи винаги работят, затова вероятността един механизъм, какъвто е ББД, да не работи е изключително малка. Защото е сътворен по Природен принцип. Природата не греши! Да не забравяме, че използвайки този принцип, най-големите учени и философи от хилядолетия откриват най-великите си открития, благодарение на които човечеството е така напреднало.
5. Конкретни предложения за организация на ББД?
Уточняваме, че това са идеи, които могат да се усъвършенстват винаги като към тях непрекъснато трябва да се прибавят подобрения.
а) Въвеждане на Индивидуална Пожизнена Карта (ИПК, подобно на купони) на всеки ПЪЛНОЛЕТЕН Българин, където да получават безусловения си месечен доход!
б) ИПК ежемесечно ще се зарежда от събраните данъци, които споменахме. Като сумата ще се определя на годишна база. Така всяка година ще ни се полага различна месечна сума, определена от големината на събраните данъци през изминалата година.
в) ИПК се издава на всеки пълнолетен български гражданин, независимо от неговия пол, раса или религиозна принадлежност
г) ИПК може да се използва само за покупки на хранителни стоки, здраве, заплащане на данъци и такси за висшето образование.
д) ИПК може да се ползва само на територията на РБългария.
е) ИПК не може да се унаследява.
ж) ИПК може да се ползва само лично или от член на семейството (съпруга или съпругата).
з) Парите в ИПК нямат право да се натрупват, тоест,  ако не се ползва за текущия месец, парите се връщат в същия фонд.
7. Какви ще са ПОЛЗИТЕ, ако проектът ББД се осъществи?
а) премахването на стреса и страха у хората за оцеляването им. Това ще отключи тяхната креативност и предприемчивост. Колко хора не работят любимите си неща, за да не рискуват, притеснени от дългове?
б) ще се стимулира изключително много потреблението с ББД, което ще доведе голям ръст в търсенето, а от там ще има РЪСТ в производството и икономиката като цяло. Пазарната икономика ще заработи с истинските си механизми, а не предприемачът да “инвестира” науж, а целта му да е прибиране на данъчен кредит!
в) заплатите ще се вдигнат, поради това, че хората няма да продават труда си за жълти стотинки.
г) безработицата ще намалее и навярно тя вече няма да е фактор, който да се отчита и да ни притеснява.
д) ръст на инвестиции за разумен живот. Саниране на жилища, еко къщи, икономични електроуреди и т.н. – са неща, в които инвестициите рязко ще скочат. Тези около 35 милиарда, спестени в банките народни пари „за черни дни“, ще се включат в икономиката, което ще е като “мехлем” за нея при сегашния застой в кредитирането. Помислете,  кой ще държи пари в банки за “черни дни”, ако получава ББД? Разумно е хората след като могат – да инвестират в собственото си удобство, което ще увеличи приходите им от спестени режийни (ток и парно), които се плащат от картата на ББД, нали? Българинът е предприемчив, щом като и сега може да живее със 100 евро на месец.
ж) (важно!) решаване на ромския проблем! Ромският “бизнес” да се създават деца, които да се издържат от социални помощи или институции, а след като пораснат, в тинейджърска възраст да се продават – ще престане. Няма да има нормален ром, който ще иска да има много деца, които само ще му намаляват ББД и ще се ощетява така финансово?! Да си родител е преди всичко ОТГОВОРНОСТ, а не бизнес или удобство и в този смисъл ББД може да вразуми много роми! Така по естествен начин и вече съзнателно  ромите ще планират децата си, а ако искат да живеят по-добре  ще се стремят да повдигат стандарта си чрез работа, а не чрез точене на социалните помощи и правене на деца. Ако успеем в тази насока, за подобно ноу-хау не само цяла Европа ще ни е благодарна, но и целият свят, където се шири подобна търтейска несправедливост.
з) няма да има ДДС измами! Защо?- защото то вече няма да се краде и усвоява неправомерно, както до сега,  защото ще отпадне и Данъчния Кредит,  от който най-много се краде. След въвеждането на ББД тези пари ще се разпределят по равно на всеки българин. Към настоящия момент ДДС-то е като принудителна мярка, задължаваща бизнеса, за да подобри пазарната система.
и) (важно!) теоретично вече няма да има злоупотреби в икономиката- всеки бизнесмен ще иска да е максимално честен, за да може да участва в усвояването на парите от ББД, защото разплащанията ще стават само с ИПК и само през касов апарат. От друга страна пък самите граждани ще станат по-съзнателни и ще ИСКАТ касовите си бонове, след като знаят, че тези пари ще влизат в бюджета на страната, който, ако е по-голям, ще е по-голям и техният доход, преразпределен чрез ББД и държавния бюджет, за другата година. При това положение кой ще купува на черно някакви ментета, които са без гаранция и съмнителен произход, които пречат на икономиката?
й) изчистване на ненужната администрация, което ще спести много разходи на държавата, а те няма да отидат на улицата, а ще имат време да намерят своята друга себереализация в спокойствие и без страх от бъдещето.
к) ББД ще стимулира младото поколение да развива своята предприемчивост в образованието си. Всеки ще има възможност да плати образованието си и планира на тази база бъдещето си.
л) (важно!) ББД ще помогне да се завърнат при своите близки българите, напуснали родината, за да търсят препитание в други страни. Той ще е като магнит за тях, като създава благоприятна среда за бизнес в България. Тези хора, като се завърнат, ще донесат със себе си своя опит, спестен капитал и предприемчивост – което ще е още по-голям импулс за благоденствие на страната!
н) много хора, които искат да живеят здравословен и природосъобразен начин на живот, ще могат да правят това свободно, като живеят в райони по селата и се занимават с еко земеделие или други любими за тях неща. В момента те страдат в градските си апартаменти, принудени да вършат неприятна работа в промишлени предприятия или офиси, притеснени от несигурността да осигурят прехраната на децата си. В този смисъл ще имаме много по здрава и жизнена нация … В доста статистики се споменава, че над 80% от болестите на съвременния човек произтичат от стреса, на който той е подложен. Депресията от безизходни ситуации и пресата на материалната действителност са основната причина за болестите в развитите пазарни икономики. Представяте ли си  какъв ОГРОМЕН здравословен ефект може да има ББД върху хората!
о) ще се отвори банковата система към кредитиране и парите ще излязат от трезорите. Тези пари, затворени в трезорите, са все едно “кръв затворена в буркан”, а така тя може да дава живот!
п) ще се повиши общата предприемчивост на хората. Българинът е трудолюбив, но залага на сигурното – “пари за черни дни”, няма да е актуален български девиз вече. Хората по естествен начин ще осъзнаят това, защото въвеждането на ББД и сигурността, произлизаща от него, ще доведе до въпросите – Дали спестовността е необходимото „добро“ вече? Ако спестяваме пари, с какво това ни помага в напреднала възраст? Ще се подмладим ли тогава, ако използваме спестяванията си? На тези реторични въпроси всеки разумен Българин ще си отговори, след като се въведе ББД. Сега страхът и притесненията правят хората “слепи” и объркани, което ги кара да се презапасяват.
р) пенсионерите няма да се страхуват от бедността и глада защото към техните пенсии ще получават и допълнителният доход ББД (200лв).
8. Какъв е НАЙ-ЛОШИЯТ вариант/сценарий, ако ББД се провали след въвеждането
Краткият отговор е: по-лошо от сегашното положение може да стане само ако не се въведе новото ББД!
Пояснявам – ако този проект се провали, системата може да се върне отново на старото си положение. Тоест, пенсионните фондове, системата на пенсиониране и системата на здравеопазване са ЗАПАЗЕНИ и при функциониране на ББД. Следователно,  те винаги могат да се върнат обратно като работещи системи.
И друго … Спомнете си колко пъти през последните 23 години държавата е обирана и е започвала от НУЛА, особено след хиперинфлацията 1996 г.? Да не говорим за голямото източване на финансови средства и активи през периода на касова, безкасова и боновата приватизация. В днешни времена малко ли ни е обрала енергийната мафия и всякаква друга държавна корупция?
9. Какви са ВЪТРЕШНИТЕ ОПАСНОСТИ и кой може да провали ББД, след като е стартирал проектът?
Отговорът ще получим, като приложим Природния Принцип, за да отсеем истински ценното.
Ключовото нещо е ЕДИНЕНИЕТО, което прави СИЛАТА! Може ли да оцелее и най-добрата работеща система, ако един организъм работи вътрешно в разнобой, който постепенно го разрушава?
Накратко – ако няма будна гражданска съвест, която да си изисква правата от управниците, за това което са обещали – рискове винаги има. Проблемът не е в системата, а в съзнанието и отговорността на ВСИЧКИ!
10. Има ли ВЪНШНИ СПЪНКИ, които могат да възпрепятстват ББД? (ключов въпрос!)
Принципно членството на България в Европейският съюз няма да окаже влияние за осъществяване на този проект, дори напротив – ще го подпомага.
Нека да се стремим да постигнем стандартите в страни като Англия и Швейцария чрез ББД (дори да ги задминем), а не с протегната ръка и приведено положение да търсим някой да ни приема някъде си по милост (Еврозоната и Шенген).
11. Защо ББД може да възроди ТОЧНО България много БЪРЗО и за кратко време да постигнем западния стандарт на живот, … и дори да го задминем?
Отговорът е много лесен и се корени в това – близо 90% от Българите имат СОБСТВЕНОСТ, а за западните развити страни това е около 30-40%! Хората на Запад обикновено нямат собствени къщи и имоти за разлика от нас.
В този смисъл с въвеждане на ББД трудът на работната ръка в България ще се заплаща много повече, от тук  цените на новото строителството ще се вдигнат чувствително, а с това и цените на имотите ще се удвоят или утроят. Така мнозинството от имотните Българи ще се “събудят” след време като притежатели на ценни материални активи, а не както е сега – да идват чужди граждани и да ни купуват имотите по селата или апартаментите по морето за жълти стотинки или с няколко техни заплати.
Всеки знае израза:  “Последните ще станат Първи”, нали? Вярвайте и бъдете сигурни, че това ще стане по отношение на стандарта ни в европейски мащаб, като въведем ББД!
Аз вярвам, че затова ще успее проектът ББД и поради една друга причина – защото Българският народ заслужава своето благоденствие! Той е ВЕЛИК Народ. Той е Богоизбран народ. Той е народ, който има световна Мисия! Това не са голи приказки и националистически лозунги от протестите „Българи – Юнаци!“. Това са неща, които могат да се докажат!
12. Кой може да направи проекта ББД в България?
Краткият отговор е ВСЕКИ, който е на власт, но пълният отговор е – ВСИЧКИ ЗАЕДНО -  от тези, които са политически представени в парламента плюс будното гражданско общество.
В този смисъл първоначално е важно едно – всяка политическа партия да запише в програмата си този проект за ББД, с което ще се задължава да работи за неговото осъществяване, ако е управляваща сила. Единствено тогава народът може да контролира и да преценява конкретно управляващата партия  какво прави по проекта! Ако тя прави нещо,  но няма резултати, на другите избори се сменя! Ако тя не прави нищо или симулира дейност за осъществяване на ББД – уличен натиск, протести, блокади и нови предсрочни избори, за да се даде шанс на другите, да се погрижат за народа.
Партия, която няма проекта в платформата си – да не се гласува за нея! В този смисъл българинът трябва да бъде ЕДИНЕН И НАДПАРТИЕН, без да се остави да бъде подведен от партиите, на които симпатизира.
ВАЖНО – 
сегашният момент е ключов и много важен. Защо? – защото на този етап при съществуващото народно недоволство и протести  не бива да се похабява тази енергия за дискусии относно нова Конституция, промяна на броя на депутатите, тяхното отзоваване и т.н … Разберете,  така ще се загуби много време, а проблемът на сегашните закони е по-скоро в това, че няма кой да ги спазва, а не в това, че са лоши!
13. Често задавани въпроси
а) Защо идеята за ББД не пише подробно точни сметки? По-подробни и точни сметки са направени от германците и това може да се види в този филм “Базов доход” от тук – http://www.youtube.com/watch?v=uf39cBemRQg&feature=youtu.be Който разбира от икономика и финанси, ще се убеди, че те са доста точни. Точните сметки за ББД в България ще бъдат направени от държавните ни икономисти и експерти.
г) Ами, ако някой, получаващ ББД, не пожелае да работи? – Принципно това не е възможно! На въпроса дали биха продължили да работят, ако имат базов доход, 60% отговарят – ДА и само 10% – НЕ. В човека е заложено той да проявява креативност и съзидателност, а Българинът е преди всичко трудолюбив, а не лентяй. ББД ще гарантира някакъв приличен начин на живот, но пазарната икономика винаги ще подтиква човек да има още по-добър стандарт на живот.
е) Какви са проблемите и опасностите със здравеопазването? – здравната система може да се подобри единствено с електронна здравна книжка, перфектна отчетност, строг контрол и безкомпромисни санкции. В този смисъл ББД може единствено да запълни дупките в здравната каса и да подобри здравното обслужване, а не да му навреди. По-лошо от сегашния етап в тази сфера – не виждам как може да стане!
ж) Няма ли с ББД да създадем едно мързеливо и лениво младо поколение? – Механизмът с картите не позволява този доход да се харчи за развлечения по барове и дискотеки, ще стопира леността и ще подтиква към обратното – към креативност, трудолюбие и творчество. Навярно ще има и такива, които ще заседнат с бутилката и лесния начин на живот, но вижте,  това ще е ЕСТЕСТВЕНИЯТ подбор, който ще влезе в действие. Нормалните деца, които са възпитани с добра ценността система, ще имат прекрасни възможности да развият своя потенциал и заложби, а другите – насила не можеш да ги накараш да водят нормален живот. Вторите ще имат два варианта – или да се сравняват с първите и да живеят добре, или да продължават да са пиянстващи аутсайдери, но това рано или късно омръзва, а и здравословно не може да се понася.
з) Защо само ДДС и акцизи, не може ли да се повиши ББД и от другите данъци? – това е мярка, предпазваща държавата от фалиране. Отделно държавата се нуждае и от административни разходи, които ще са предостатъчни от плоския данък, държавните такси, мита и данък недвижимо имущество.
и) Защо да се ползват карти, а не кешови разплащания? – това е една добра и наложителна защита срещу всякакви злоупотреби с парите от ББД.
й) Защо ББД да не се отнася и лицата под 18 г. възраст? – Да си родител е преди всичко отговорност и Мисия! Обвързването на ББД с пълнолетието е мощен метод да се спре ромският “бизнес” и източването на социалните помощи!
к) Няма ли с ББД да намали населението на България? – напротив! Тази система ще върне много от страдащите ни сънародници в чужбина, работещи ангария и при мизерни условия  обратно ТУК в България. Според някои изчисления има над 4 милиона Българи навсякъде по света. Една трета от тях да се завърнат – това няма да е срив, а ВЪЗХОД за нацията ни. Отделно в Англия на територия, голяма като България, живеят 5-6 пъти по-голямо население. Тоест, климатичните условия в красива България са десетки пъти по-добри от други страни, а място за живеене по нашите земи има за минимум 10 пъти по-голямо население. Отделно казахме, че да си родител е лично призвание, необходимост и Мисия, която не трябва да се стимулира с обществени пари. Тази методика е погрешна, а ББД – предостатъчен за отглеждане на деца!
о) Какъв може да бъде размерът на ББД към момента? – Ориентировъчни сметки са: при ДДС и Акцизи около 12-13 милиарда годишно, ако се разделят на приблизително 5 милиона българи – месечната сума към момента е около 216 лева! Това не е малко, като се има предвид с какви мизерни пари живеят хората, нали? Добрата новина е, че ако ББД се въведе и се вдигне икономиката на крака (прочетете точката за ползите от него!) – тази “плаваща сума” от 216 лв. за няколко години спокойно ще се утрои, а времената, където ще имаме поне 1/3 от западните заплати като ББД – не са мираж … Подобни доходи Българинът ще получава обаче БЕЗУСЛОВНО, а не със зависим “робски” труд, както става в развитите западни “демокрации”!
Накрая – Как БИХ гласувал на предстоящите избори, като един безпартиен и аполитичен човек, който обаче е загрижен за бъдещето на България?
а) Ще си избера онази партия, която е вписала в програмата си проекта за ББД, без да прави опасни промени, които биха го направили много по-рискован и евентуално  неуспешен  и е дала най-смислени и разумни стъпки за неговото реализиране.
б) Ще си избера политически лидер, подкрепил проекта ББД, който е изказал НАЙ-МНОГО одобрение и похвали, към своите политически опоненти.
в) Ще си избера политически лидер, подкрепил проекта ББД, който НАЙ-МАЛКО е отричал, охулвал и заклеймявал своите политически опоненти.
Този проект не е личен и е подарен на всеки българин. Никой няма претенции за авторско право по така споделения проект за „Безусловен Базов Доход“! Всеки Български гражданин има право да разпространява, да допълва и да усъвършенства този материал, така както намери за добре, съгласно своята гражданска Съвест, Отговорност и Почтеност. Сега Свободата е в наши ръце Българи, от всички нас зависи СПАСЕНИЕТО.
МОЛЯ ПОДКРЕПЕТЕ ТАЗИ ПЕТИЦИЯ ЗА ББД като споделите вашия глас за да знаем колко хора са научили за ББД. 


Всеки, който се е заинтересувал, може да намери пълна информация тук:

БЕЗУСЛОВЕН БАЗОВ ДОХОД
Обърнете внимание, това не е механично превеждане на Европейската идея за всеобщ базов доход! Българската идея е предназначена и разработена единствено за условията на България. Що се отнася за Европейската, тези хора са самоубийци. Представете си, те настояват за изплащане на базов доход на ВСИЧКИ граждани, включително бебетата, все едно проблемите с имигрантите им вече не съществуват.
Но да не ги мислим тях, процедурата им е тромава, ние имаме историческият шанс да бъдем първи в света в нещо, което ще предизвика мощен международен отзвук.

Моля, ако има коментари, прочетете първо за какво точно става дума, не бързайте да давате прибързани етикети. 
Време е да открием идея, която да ни обедини, и протестиращи, и непротестиращи. В тази има по нещо за всеки. Помислете, моля.

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

петък, 28 юни 2013 г.

ДОЛОРЕС КЕНЪН: "ПАЗИТЕЛИТЕ НА ГРАДИНАТА”Долорес Кенън е пионер хипнотерапевт и регресионист. От 40 години тя използва хипнотичната регресия в минали животи в своята работа. По време на работа с клиенти тя достига до изключителна информация - свързана с истинската история на човечеството, изгубените цивилизации, извънземните раси и изгубеното познание на планетата Земя.
В книгата си „Пазители на градината” тя предава информацията, получена при сеанси на хипнотична регресия с Фил, млад американец, който се оказва, че в предишните си животи е живял на други планети в други звездни системи??!.
В последните глави на книгата Долорес Кенън се свързва по време на сеансите с представители на извънземна цивилизация, "колеги" на Фил, които разказват интересни неща за историята и бъдещето на Земята...
 Книгата започва така:
В момента на Земята живеят извънземни. Те вече не могат да бъдат приемани за чуждоземци, които съществуват само по далечните звезди или пътуват в космически кораби. Те са навсякъде – сред вашите приятели, съседи и дори роднини. Всички сме взаимно свързани, защото те са нашите предци. Във вените ни тече тяхната кръв. Ние сме братя със съществата от звездите, така както и с животните на Земята. 

Установих това след години на интензивна работа с лице, което действително идваше от звездите. Контактът между нас се осъществи чрез хипноза. Аз съм регресионист и редовно пътувам през пространството и времето, за да посещавам миналото на Земята и да изучавам нейната история. 

Но преди да започна работа с Фил Д., никога не бях посещавала други планети. Винаги съм го искала. Мислех, че това със сигурност не е по-невероятно от онова, което вече правех. Някои човешки същества определено бяха живели и на други места освен на Земята. 

Идеята ме бе очаровала, но все още не бях срещала подходящ обект. Мислех, че такъв тип хора са рядкост. Но тъй като работя с много хора, смятах, че има шанс рано или късно да открия някой или той да ме открие (което обикиовено е по-точното
). Нямаше как да знам, че шансовете са по-големи, отколкото предполагах. 

Но тези хора не се разпознават лесно. Те са изключително умело прикрити, дори за самите себе си, от защитно подсъзнание. Когато започнах това напълно неочаквано пътешествие, бях склонна да мисля, подобно на всички нас, че всичко чуждоземно е плашещо и лошо. Изпитваме естествен страх към всичко, което не сме в състояние да разберем. 

Бях доста изненадана, когато открих, че тези същества са съвсем различни от образа, който ни се представя от филмите, телевизията и научно-фантастичните произведения. Беше ми необходимо доста време, за да преодолея дългогодишното промиване на мозъка и да разбера,
че дълбоко в нас, в нашата духовна същност няма различия, а само неразбиране...
И продъпжава:
Работата ми с Фил эапочна съвсем случайно, ако въобще може да се говори за истински случайности. Срещам се с много различни типове хора, които искат да иэживеят хипнотична регресия в миналите си животи. Всъщност няма истински “тип” личност, който да е най-податлив на този метод. Моите обекти действително представляват широк напречен разрез на човечеството. Всички те имат лични причини, поради които искат да изследват възможността за прераждане. Често посещавам домовете им за сеансите, защото хората се чувстват по-комфортно в позната среда и тогава цялата тази идея не ги плаши толкова много. Извършвала съм хипнотични регресии в почти всякаква обстановка – от най-разкошното до най-скромното жилище, по мотелски стаи и дори в офиси и магазини след края на работното време. Свикнала съм да се приспособявам и да се чувствам добре дори при необичайни обстоятелства, защото вярвам, че удобството на пациента е най-важния елемент при изграждането на доверието. Работата ми в тази необикновена област ме е отвеждала в странни места и накрая бях принудена да сложа край на това. Пътувах толкова далеч, че шофирането ми отнемаше повече време, отколкото самата работа. Затова си поставих ограничението, че ще пътувам не по-далеч от петдесет мили. Всеки, който живееше по-далеч, трябваше да си уреди среща с мен в къщата на някой приятел. Страхувах се да отпращам когото и да е, защото точно той можеше да се окаже търсеният от мен човек, онзи, който щеше да е в състояние да ми осигури информацията, необходима за започването на ново вълнуващо пътешествие.

Няма външни признаци, по които да го разпозная, и никога не мога да знам какво точно търся, докато не го открия. Това са обикновени хора, които не носят външни следи от приключенията, през които са минали душите им в други животи и времена. Имах среща с млада разведена бизнес-дама и бях шофирала почти до предела си (50 мили), за да проведа сеанс в дома и. Тя вече два пъти си бе уговаряла срещи с мен, но ги бе отлагала в последния момент. Подозирах, че все още не е готова за регресия. Понякога съм твърде прозорлива. Може би тя подсъзнателно се страхуваше от онова, което бихме могли да открием, ако започнем да се ровим в скритото й минало, и тези извинения бяха вид самоотбрана. Не исках да я подтиквам, а и без това работех с още много хора. Когато навлязох в малкия град, си помислих, че тя най-сетне ще се реши, защото не се бе обацила да ми съобщи противното. Но когато стигнах до нейната улица и наближих къщата й, не видях колата й. Вместо това на алеята беше паркиран непознат жълт камион, на който бе нарисувана реклама на местен сервиз за поправка на електроуреди. Първата ми мисъл беше, ие тя е забравила за срещата ни и в момента поправят телевизора й. Щеше да е типично за нея, а аз не можех да проведа хипнотнчен сеанс в подобна атмосфера
Линк за книгата:

БЛАГОДАРЕНИЕ НА ЛУСЕСИТА

НИКОЛАЙ НИКОЛОВчетвъртък, 27 юни 2013 г.

МАГИЧЕСКО ВЕЩЕСТВО


Има магическо вещество, което е в изобилие на вашата планета, вещество, което е живо физическо проявление на Виолетовия Пламък, вещество, толкова силно, че може да се грижи за да лекува и да изцели много болести, много стрес, помага при най-различни заболявания, и най-важното - позволява ви да поддържате връзката с истинската си същност и с божественото.

Моля, разберете, че без значение какво се случва извън вас, ВИЕ ВИНАГИ КОНТРОЛИРАТЕ ВАШАТА РЕАЛНОСТ. Разберете, че всичко е честота, всичко е вибрация, и те са тези, които създават препятствия в живота ви, за да се учите от тях. Въпреки това действително е вярно, че вашите превозни средства (тела) са засегнати от околната среда, в която се намирате, АКО сте позволите да се влияете от средата, вместо да имате влияние върху нея.

Въпреки това, много от вашите превозни средства са наистина настроени, понеже има много сили, които работят срещу вашите биологични машини, които наричате тела. И така ...

Има магическо вещество, което е в изобилие на вашата планета, субстанция, която всички вие сте интегрирали в сферата на Гая преди еони, защото сте знаели, че ще имате нужда от нея в този момент на СЕГА, вещество, толкова силно, че може да се грижи за вас и да лекува много болести, много стрес, помага при различни заболявания, и най-важното - позволява ви да поддържате връзката с истинската си същност и с божественото, вещество, което е живо физическо проявление на виолетовия пламък. Вещество, с което всички вие сте запознати и използвали в ежедневието си преди, и сега е време мили деца на светлината да се обърнете към това вещество за пореден път и да го използвате, за да се очисти вашата система от всички токсини, с които сте бомбардирани ежедневно. Това вещество се нарича ЙОД!

КАК ДА ГО ИЗПОЛЗВАТЕ: 

Преди всичко моля използвайте 2% разтвор на йод, който можете да намерите във всеки магазин за здравословни храни. 
Нанасяйте на различни части от тялото за около седмица. Обикновено са необходими 24 часа, за да се абсорбира от тялото. Ако изчезва от кожата в рамките на няколко часа, това означава, че сте имали йоден дефицит. 

Чудесен за отваряне на Епифизната Жлеза (3-тото Око)! И по този начин отваряне на канали за комуникация с източника. 
Според (examiner.com) ползите за здравето от йода са толкова разпространени, че изумява ума. Според Световната Здравна Организация (WHO-СЗО), недостигът на йод се увеличава в Америка с оценка от над 2 млрд. души в риск. Дефицитът може да доведе до увреждане на мозъка. Над една трета от населението в света (1,5 млрд. души) живее на йодно-дефицитни почви. 

Йодът увеличава производството на хормони от щитовидната жлеза, което от своя страна увеличава всички хормони в организма, включително тестостерон и адреналин. Хормоните въздействат на поведението ни, метаболизма и либидото.

Ползите за здравето от йода включват:

•    Детоксикира флуора
•    Подобрява когнитивното функциониране
•    Подобрява метаболизма, защото помага на тялото да биосинтезира храни в използваеми хранителни вещества
•    Недостигът оставя щитовидната жлеза податлива на свободните радикали
•    Повишава либидото
•    Може да подобри състоянието при фиброкистозна болест нагърдата
•    Реставрира растежа и цвета на косата
•    Повишава енергията
•    Защитава от радиация
•    Унищожава патогенни микроорганизми, плесени, гъбички, паразити и малария
•    Поддържа апоптозата (процес на програмирана клетъчна смърт на нездравословни клетки), за да предпазва от рак и подпомага младостта
•    Йодът премахва токсични химикали: 
Йодът може да отмие химически токсини като флуорид, олово, живак, биологични токсини и дори може да засили имунната система. Той също така предотвратява разпространението на вредни бактерии в стомаха 

Превод: Димитър Кирилов 
Източник: http://sacredascensionmerkaba.wordpress.com/

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

сряда, 26 юни 2013 г.

ПРЕХОД БЪЛГАРСКИ - "НАУЧИХ, ЧЕ..."За нашите парламентарни таланти
Продават лубриканти.........
Защото в парламента са дърти вече педераси
и стари,  ноооо..  запазени чанти.
Вижте за Пчеличката Мая, просто не зная!
Знам, че прави прекрасни свирки……
Но това и другите го могат!
Ние от народа ги наричаме просто – мисирки!
А аз за по-красиво казвам: „Скъпи лебедчета мои".
Но Мая е още млада, тоест може и поднася приятна изненада!
Вместо само свирка, прави и……нещо по желание....
Какво нещо са парите? Нима не е така?!
А Да не говорим за властта омайна.
Пред нея любовта  на нищо не прилича
Секса е начело на прогреса
но трябва да се прави умело и то
с цел и партийни препоръки... ами да!
Нещо като Елисавета Багряна
Наричаме я Елисавета Обиграна!
Нека Бог да ми проси, но и в гробищата секса продължава
Щом веруюто ти е да си курва обиграна
просто истината  продължава......
То партии, курви  и лъжци се смениха.
Да вече три поколения, но май са все едни.
Да не започна отначало, а защо ли не?!
То и без това на нас акъл ни липсва.
Нали вече, не сме интелигенция?
 И ни бутат по следващата писта.
Но ако заговоря за Цветелина Бориславова
или за  Дарина Палава, простете - Павлова
То другите ще избледнеят като Луната през деня!
Защо да не споменем Надето Михайлова?!
И тя за пари се продаде и сега голям го вади
но от гащите на Нейски… но къде ще си то навира
Без лубрикант /звучи ми като фабрикант/…. Аз не знам!
Абе красива беше скъпа, защо така се изложи?
За посмешище стана, но нищо!
Абе скъпа, -  еби тяхната мама!
Нали сме човешки материал и прости хора
То кой се интересува от народа!

Това е първата част от трилогията „ПРЕХОД БЪЛГАРСКИ”
И то без редакция, просто от Светаво Духа, който им го духа! АМИН!!
Стига с тези науки и просвещение,! -  Ние вече чакаме само зрелища и забавление!
Да сте ми живи и здрави и си правете кефа за наша сметка! Времето  ви бавно изтича.........!

 НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

КАКВО СЕ СЛУЧВА В БЪЛГАРИЯ - ПАРАЛЕЛ СЪС "ЕЛИТА" В ЦЕЛИЯ СВЯТИСКАМ ДА НАПРАВИМ ПАРАЛЕЛ СЪС ПРОТЕСТИТЕ И ОСТАНАЛИЯ СВЯТ. КОЙ СТОИ В ОСНОВАТА И ДЪРПА КОНЦИТЕ, КОЙ СЪЗДАДЕ НАШАТА ОЛИГАРХИЯ И КОЙ И ДЪРПА КОНЦИТЕ, А ТЕ ОТ ТВОЯ СТРАНА ПРАВЯТ СЪЩОТО И С ПОЛИТИЦИТЕ! А ЗАЩО ТРЯБВА ДА СМЕ БЕДНИ, И ТРЯБВА ДА ИМА УМЕРЕНО  "БОГАТИ"?! ЗА ДА ПОДКРЕПЯТ СТАТУКВОТО УПОВАВАЙКИ СЕ НА ЕГОИЗМА И ПРОСТОТИЯТА СИ! И ПОСЛЕДНО:  НАЙ -  СИЛНИЯ НАРКОТИК Е ВЛАСТТА  А ПРЕДИ НЕЯ СА ПАРИТЕ. ПРИЯТНО ЧЕТЕНЕ!
Изобщо откъде идва образът на неприятеля, който религиите, учебниците и масмедиите насаждат?
Какви са целите на хората, които „раждат“ образа на врага и перманентно ни го внушават?
И кой би се облагодетелствал от нарастващата омраза и дегенерацията на човечеството?
Може би сатаната, Луцифер, Ариман, Бафомет или някои други „неуловими“ създания, на които човек с удоволствие би хвърлил вината?
Може би.
А сега да видим историята на неколцина съвсем реални и далеч по — уловими личности, които през 1773 г., в една къща на Еврейската улица във Франкфурт, планират до към 2000 г. да прокарат пътя за своето Единно световно правителство чрез три световни войни. Перфектно разработен план, в който ще бъдат използвани слабостите и страховете на хората срещу самите тях.
Стремежът към световно правителство впрочем съвсем не е нов, както се вижда от Ватикана, който открай време се опитва да направи света католическа територия. Историята показва, че за целта са били измъчвани и изклани милиони хора.
Ислямът, който междувременно е най-разпространената и най-фанатизираната религия, има същата цел и още по — добри шансове за това.
В списъка влиза и „пан-славянската“ идеология на Русия първоначално издигната от Вилхелм Велики, която цели отстраняването на Германия и Австрия, за да може след поробването на Европа, да се анексират Индия и Персия.
/Вилхелм I (1797–1888) — крал на Прусия от 1861 г. и германски император от 1871 г., наречен „Велики” заради заслугите му в образованието в обединена Германия./
Нека споменем и идеологията „Азия на азиатците”, която настоява за конфедерация на азиатските страни под ръководството на Япония.
И накрая — т.нар. „пан-германска” идея, която предвижда контрол на Европа от Германия, който по — късно да се разпространи върху целия свят.
Субектите, за които ще стане дума, обаче са напълно независими от вероизповеданието и не принадлежат на никоя нация. Те не са нито леви, нито десни, нито либерали, но използват всички институции за целите си. Членуват в някои организации само, за да затруднят евентуалното разследване, да объркат „твърде любопитните” и да ги подмамят в грешна посока. Те използват християните, евреите, фашистите, както и комунистите, ционистите, мормоните, атеистите, сатанистите, бедните и богатите… ВСИЧКИ! И най-вече невежите, незаинтересованите и безкритичните.
Между инсайдерите тези особи се наричат ИЛЮМИНАТИ (просветените, знаещите), Големия брат, невидимото правителство, мъжете в сянка, сенчестото правителство, тайното правителство.....
Доколкото знаем, движението на т.нар. „Илюминати“ започва около 300 000 г. пр.Хр. когато в Месопотамия група хора, наричани днес Илюминати, се инфилтрират в БРАТСТВОТО НА ЗМИЯТА и го използват за своите недобронамерени цели. Много е вероятно тази драма да е започнала значително по — рано, а именно по времето, когато се е развило Егото. Събитията обаче могат да бъдат проследени само чрез действията на „Братството на змията”, които след 3000 поколения са продължени от групировки като евреи, християни, свободни зидари или други известни организации. Въпреки, че тази игра днес се аранжира от неколцина членове на Ционистката общност, тя нито е започнала с тях, нито ще завърши с тях. Това, чието начало някога е поставено, днес функционира със същата закономерност, и е достатъчно да разгледаме последните събитията, за да видим къде е проблемът.
Ако някой на всяка цена иска да сравни системата от вяра и убеждения на Илюминатите, то тя е най-близо до МАКИАВЕЛИ. (Макиавелизъм: упражняване на откъсната от етичните норми силова политика; и политическа безскрупулност).
/Николо Макиавели (1469–1572) — флорентински държавник и историк, дипломат и реорганизатор. Името му става синоним на безскрупулна, хитра, двойствена и безсърдечна политика заради пристрастията му към силния деспотизъм като средство срещу локалните тиранства./
Ето един малък пример: властта
Вие сте новият цар в държавата и искате да се уверите, че ще запазите трона си. И така, поотделно викате двама души, за които сте сигурни, че ще изпълнят това, което им наредите. Единият го правите политически „ляв” и го финансирате, за да може да създаде партия. Финансирате обаче и другия, но му казвате да създаде „дясна” партия. Сега имате две опозиционни организации, субсидирате пропагандата, изборите действията им и така винаги знаете техните планове. Т.е. контролирате и двете страни. Ако пожелаете едната от тях да има предимство, просто й давате повече средства, отколкото на другата. Двамата лидери вярват, че сте на тяхна страна и сте техен „приятел”.
Народът ще е толкова обсебен от това „ляво” и „дясно” и никога няма да схване, че всъщност вие сте причината за раздора.
Дори ще ви моли за помощ!
Друг пример: парите
В американската гражданска война (1861–1865) Северните щати (против робството) се бият срещу Южните щати (за робството).
Преди войната чрез агентите си фамилията РОТШИЛД пропагандира „про-съюзното” становище на Северните щати. В същото време други агенти на Ротшилд пропагандират „контра — съюзното“ становище на Южните щати. Когато по — късно избухва войната, банката на Ротшилд в Лондон финансира Севера, а банката на Ротшилд в Париж — Юга. Единствените, които наистина печелят войната, са РОТШИЛДОВИ.
Нека обобщим накратко системата:
1. Създават се конфликти, в които хората се борят един срещу друг, а не срещу реалния инициатор.
2. Подстрекателят на конфликта не излиза на светло.
3. Подкрепят се всички воюващи сили.
4. Някой служи като „добронамерена инстанция“ която би могла да сложи край на конфликта.
Следователно, ако Илюминатите желаят да постигнат световно господство, начинът е да се създават по възможност толкова много конфликти, че хората да се объркат в мрежата на дезинформацията и никога да не разберат кои са реалните инициатори. Най-мощното оръжие на Илюминатите за размирици между хората са международните ТАЙНИ ОБЩЕСТВА, за които ще говорим малко по късно. Същевременно хората ще са затънали достатъчно дълго във войни, ще са толкова уморени от битки, че ще „молят” за СВЕТОВНО ПРАВИТЕЛСТВО.
И тук лъсва планът. Хората ще призоват „доброжелателната инстанция” да сложи край на конфликта. А коя е тя на тази планета? ООН! Чак тогава ще разберем кой всъщност се крие зад ООН.
Илюминатите, не са случайни хора — те са най-богатите особи на този свят. Илюминатите не се появяват по телевизията или в обичайните медии, защото притежават не само масмедиите, но и всички ключови средства за информация. В случай, че някога нещо се чуе за тях, то ще е или неутрално, или само добро.
Голямата част от земното население никога не е знаело имената им. Авторите, които вече разкриха техните машинации, не станаха световноизвестни, въпреки че за труда си биха могли да вземат Нобелова награда.
Да се съпротивляваме срещу тях не е лоша идея, но как почти 6 млрд. души да се борят против нещо, за което не знаят, че съществува?
Факт е, че почти същото количество хора са толкова силно обсебени от свои, лични проблемчета, че никога не са имали или междувременно са загубили представа за това какво става на тази Земя. По — голямата част от съвременната цивилизация страда от „политиканстване” и се е отдръпнала от събитията. Недостигът на време, незаинтересоваността, безкритичността и липсата на определени знания доведоха до тази „въздържаност”. С отдръпване няма да променим нищо. Напротив, именно това е желанието на скъпите ни „кормчии”. Всеки, който се откаже, улеснява Илюминатите да постигнат целта си. Затова първата крачка е да получим повече знания за нещата.
Както е казал един мирови учител:
„И ще откриете истината и истината ще ви направи свободни.“
(Йоан 8:32)
Бихме могли да разделим хората на три групи:
     1. такива, които правят нещо;
     2. такива, които наблюдават случващото се и
     3. такива, които само се учудват от станалото.
Нека изнесем на светло част от събитията, непознати за повечето от нас. Ще се опитаме да станем посредници за нещата, пазени в тайна от кукловодите на тази планета. Дори и ако някой смята, че е от третата група хора, може би ще успее да се върне, ако не веднага в първата, то поне във втората група!
Няма да защитаваме някакъв определен кръг интереси, нито пък верска общност или конкретна нация. Ние сме просто хора от планетата Земя. И тъй като ценим високо мира между народите (което сигурно е валидно и за голяма част от човечеството), както и този в междучовешките отношения, то нека представим известна информация пред ближните си, за да им дадем възможността да избират.
Долуизложеното не трябва просто да се преглътне несдъвкано, както вероятно става с повечето неща, които медиите ни сервират.
Нека хората с повърхностно мислене, които са доволни от живота такъв, какъвто е днес, да спрат да четат още сега.
По тази причина нека още сега да бъдем отворени. Нека да забравим нашите религиозни, политически и етнически предразсъдъци и нека веднъж просто бъдем хора, подобно на малките деца, които не са се затворили и са способни да учат. Нека да изключим мисловните си шаблони, които биха могли да казват:
„О, Боже, ако всичко това е вярно, какъв смисъл има животът ми и каква роля играя точно аз в този сценарий?“

Съществуват две плоскости на Едната е общото, т.нар. публично становище, което се разпространява от масмедиите и по — късно хората, които са го документирали, го превръщат в история. От другата страна са събитията, които не стават публично достояние. Това е светът на тайните ложи и общества, в които се смесват капитали, политика, икономика и религия. На тази плоскост се създават нации, подклаждат се войни, издигат се президенти или — в случай че не действат, както се очаква от тях — биват елиминирани.
Хората, изградили мнението си въз основа на медиите (вестници, телевизия, радио), както и на училищните занятия и популярната литература, познават само незначителна част от това, което ще се опитаме да научим. Изказвания като: „Никога не съм го чувал” са разбираеми, защото тайните, съответно влиянието на една тайна ложа постигат целта си само когато останат тайна. Самото й съществуване показва, че има нещо, което е достатъчно важно за братството, за да го крие от другите.
Какво би могло да е то?
Както ще видим, мнозина братя от какви ли не тайни кръгове заемат постове, за които човек само може да си мечтае Това показва, че каквото и да укриват, го пазят за себе си и дължат позицията си на него.
Нека да подхвърлим още един малък пример, за да изясним за какво става въпрос.
     Една от големите организации, която дърпа конците в САЩ, е CFR (Council of Foreign Relations = Съвет за външна политика). Това полутайно формирование се доминира от синдиката на Рокфелер и от едно европейско тайно общество, наречено КОМИТЕТ НА 300-ТЕ. В членската листа на „Комитета на 300-те”, която е описана в книгата на Джон Колеман „Йерархия на конспираторите” се забелязва и името на
СЪР ДЖОН ДЖ. ЛОУДЪН.
Той е представител на N. M. Rothschild Bank в Лондон. Останалите му постове са, както следва: председател на Международния консултантски комитет на Chase Manhattan Bank (Рокфелер), председател на Royal Dutch Petroleum, директор на Shell Petroleum Company Ltd. и управител на фондация „Форд”.
Всичко това показва ненормално много власт и влияние в ръцете на един — единствен човек. Но как е заел тези постове?
Точно тук е мястото на тайните общества и ордени, на които е член. В случая — на „Комитета на 300-те“, където има 300 души от неговия калибър (и той определено не е най-властният). Представете си, че решенията и заключенията, които се одобряват на техните срещи, оказват огромно влияние върху случващото се в нашия свят.
Тези хора пазят тайните си от обществото. Те знаят нещо, което ние не знаем, и затова се наричат Илюминати (просветените, знаещите) и имат неописуема власт. Не бихте ли искали да узнаете какво е то, какво крият от вас........?

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ