събота, 27 септември 2014 г.

НАУЧИХА СЕ ДА СЪЗДАВАТ ЧЕРНИ ДУПКИ В ЛАБОРАТОРНИ УСЛОВИЯ

Учените успяха да създадат в лабораторни условия микровълнова Черна дупка - устройство, което поглъща всичките попаднали върху него вълни от определен честотен диапазон. Работата на физиците е публикувана в списанието Applied Physics Letters."Класическата" черна дупка представлява област от пространството с изключително силно гравитационно привличане. Да премине покрай границите на черната дупка не може даже и светлината. Тези обекти принуждават да се изкриви пространство – времевия континуум, и материята и излъчванията попадат в черната дупка, следвайки изкривена траектория
В началото на 2009 двама физици от Русия, работещи сега в САЩ предложили способ за създаване на устройство, свойствата на което ще наподобят свойствата на черна дупка.


(Създадената от учените черна дупка и схемата на нейната работа. Изображението е на авторите на изследването).

В основата на това устройство е заложена цилиндрична структура, обвивката и вътрешната част на която се различават по структура. Диелектричната проницаемост на обвивката е необходимо постепенно да нараства по направлението от вън към вътрешната част на устройството.. Диелектричната проницаемост на обвивката и централната част в мястото на техния контакт трябва да бъде еднаква, за да може «достигащото» до центъра излъчване да бъде погълнато.

Авторите реализирали идеята си на практика. За създаването на микровълнова черна дупка изследователите са ползвали метаматериали - особени вещества, които могат специфично да изкривяват пътя на преминаващите през тях електромагнитни вълни.
Един от най - перспективните направления за използването на метаматериалите се смята създаването на устройства които правят предметите невидими.
Създадената в лабораторията черна дупка се състои от 60 затворени в пръстен ленти, изработени от метаматериали (20 формират централната част, и 40 – обвивката) Попадащото в устройството излъчване «пътешества» по обвивката докато не достигне централната част, където се преобразува в топлина. За сега черната дупка поглъща необратимо само микровълново лъчение, но до края на 2009, авторите обещават да построят устройство, което може да поглъща и светлинните лъчи.

В края на август 2009 година друг руски физик, предложи метод при използване на метаматериали да се симулира в лабораторни условия Големия Взрив.


НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Няма коментари:

Публикуване на коментар