петък, 14 юли 2017 г.

КОЙ Е БОЯНЪ МАГА? - римейк


Боянь Мага (княз Бениамин - най малкият син на цар Симеон и съвременник на св. Иван Рилски) е бил поет, певец, просветител, лечител, маг и най - мистичната и популярна фигура в Европа и Азия през 10 - 14век от н.е., та дори и до днес. На 19 год. е владеел практически, цялото знание на Магнаурската, Александрийската и Багдатската школи. Учителите му са се изумявали на дълбоките му познания във всички науки. Малко се знае за него, но това което се знае е велико, всемирно, общочовешко. 
Първото си посвещение получава още на 16 г. във Византия, в Магнаурската школа от двама тайнствени сирийски мага, които по- късно го посещават и в Преслав, където му дават и второ посвещение. 
Боянъ Мага е основател на Богомилското движение, което се разпростира из цяла Европа, а богомилските принципи стават основа за епохата на Ренесанса - наука, религия, изкуство и философия в едно. Това движение възстановява чистотата на ранното християнство и припомня забравените Христови принципи на Любов и Братство между хората.


 Богомилите са се обличали в бели ленени дрехи, отглеждали са пчели и са се хранели предимно с плодове, мед, жито и орехи. Смятали са живота на всичко живо за свещен и при никакви обстоятелства не са посягали на него. 
След избиването на 17 съвършени богомили в България, от управляващите, под силното влияние на Византия, която владее изцяло царския двор по време на царуването на брат му Петър, Боянь Мага напуска България. Богомилите се пръскат из Европа. Гонени, преследвани, охулвани , изгаряни на клади те възкръсват по света и техния гений чертае светли хоризонти за всяка нация, до която се докосват. Техни последователи са квакерите в Англия, албигойците във Франция , катари, бугри , българи в Италия, розенкройцери в Германия, чешките братя, добри хора, богу мили, съвършени. Наричани с различни имена в различните държави . Богомилите учат хората, как да живеят чист и свят живот, откриват училища за деца и възрастни. Разкриват тайните на живата природа и космоса, магията на музиката и изкуствата. 
Песни се пеят и до днес и легенди се разказват за Баянь Магесник в Украйна и Русия, където Боянь живее и работи в двора на Киевската княгиня Олга ( негова сестра и дъщеря на цар Симеон). С напускането на България там той пренася много от книгите на Преславската школа и българските книжовни средища, разпространява българския език и писменост в недрата на необятната Руска шир. В продължение на 30 години, в една от кулите, в двореца на сестра си, Боянъ пише и разпраща богомилските книги по цяла Европа.
В летописите се разказва за великия поет и певец , който владее вятъра и природните стихии, може да възкресява, да лекува, да се появява и изчезва. Във фолклорните песни се пее за българския княз, облечен в бели ленени дрехи извезани с български бродерии. 
Боянь мага е вдъхновител за всеки, който търси съвършенството.

Втора, разширена част:


Мистерия е дали той е истинският водач на богомилите, но със сигурност е умеел да примирява духа на езичеството и каноните на християнството.

В историята на България има немалко харизматични личности, чийто изпълнен с мистичност живот предизвиква интерес до ден днешен. Основната причина е, че тази мистичност се подхранва тъкмо от неразгадани истини и факти, затрупани безвъзвратно  от времето.
Един от най-любопитните примери си остава битието на Боян Магесника, макар че е живял през далечния Х в. - златното столетие на страната ни. Самото му прозвище е достатъчно, за да провокира любопитството. Още повече, че заниманията с магьосничество вероятно са били твърде опасни в зората на българското християнство. Въпреки че е бил член на царското семейство, Боян Магесника е почти напълно премълчаван и от византийските, и от българските хронисти. За него все пак пише лангобардският дипломат епископ Лиутпранд, живял в средата на Х в., работил във Византия като канцлер на крал Беренгар II, а по-късно и като пратеник на германския император Отон т. Сведението му обаче е оскъдно: "Симеон имал двама сина, единият на име Баян, а другият - по име Петър, който и сега е жив и властно царува над българите. Баян, разказват, дотолкова бил изучил магията, че внезапно могъл да се превръща от човек на вълк и на всякакъв друг звяр." В студията си, посветена на Боян Магесника, акад. Иван Дуйчев изтъква, че освен Петър, роден от втората съпруга на цар Симеон, мистичният чудотворец е имал и други братя, сред които Михаил, роден от първата съпруга на царя, който бил накаран да приеме монашество. 
Кога е роден Боян Магът - човекът с

НЕОБИКНОВЕНИ СПОСОБНОСТИ?

Не е изяснено точно, вероятно през 908 или през 910 г. Годината на смъртта му е напълно неизвестна, със сигурност не е бил дълголетник. Епископ Лиутпранд посочва за брат му цар Петър, че "и сега е жив", т.е. брат му вече е починал. 
Макар че се е занимавал с магьосничество, Боян е покръстен и е приел християнското име Вениамин според византийски летописци. 
Повечето от нашите историци медиевисти приемат, че Боян Магесникът е завършил прочутата Магнаурска школа в Константинопол, столицата на Византия. Според лечителя Петър Димков редом с висшите науки Боян е учил и в тайна школа, където са преподавани само на избрани египетските мистерии. В труда си "Българска народна медицина" Димков твърди, че в Константинопол по онова време се е намирал таен клон на египетските мистерии - своеобразна световна академия на науките. "В нея - пише лечителят - като голям учен, моралист и филантроп приели и Боян Мага. Тук той придобил солидни познания по различни религиозно-философски и медицински въпроси." С други думи, синът на Симеон, успоредно с учението си в Магнаурската школа, е завършил и египетска езотерична школа, където е получил своето духовно посвещение като маг.
Доколко тези занимания с магии навремето са влизали в разрез с официалното християнство? Акад. Иван Дуйчев пише: "Необходимо е прочее нашият Боян Магесник да бъде поставен в своята естествена среда и да бъде преценяван като син на своето време, за да може да се определи, както подобава, значението на неговите занимания с магия. Той се е задълбочавал очевидно с разпространената във Византия магия. Като вземем предвид широкото разпространение на магията сред византийското общество, не ще ни се стори никак странно обстоятелството, че този български княз се е посветил на езотерични науки. Не е наложително при това да се предполага, че той се е бил отрекъл от православието и е станал еретик или езичник. Средновековните люде са намирали възможност да примирят своите занимания с магията и християнството - отбелязва академик Дуйчев. - Не са редки случаите, когато представители на византийската църква изучавали най-усърдно магията и астрологията в най-различните им видове, както, от друга страна, постъпвали и самите императори." Впрочем византийският патриарх Михаил Керуларий бил в открито взаимодействие с астролози и алхимици. 
В какво точно се състояло магьосничеството на царския потомък, никъде не е изяснено, очевидно това ще остане една от вечните тайни за нашата историческа наука. Има достатъчно трудове, посветени на средновековната магия, практикувана на Запад. Липсват обаче проучвания, посветени на тайните знания във Византия и в България през Х в., които са били повлияни от източната езическа мъдрост. Знае се, че през онази епоха изкуството на Боян е било твърде разпространено у нас. България се е славела с множеството си магьосници, чиито имена и умения не са достигнали до днес. Вероятно са използвали и магически ритуали от практиката на прабългарската и славянската езическа традиция, в която били призовавани старите богове, приемани като зли духове. В историко-литературната си студия "Боян Магьосникът", издадена през 1923 г., Васил Пундев прави извода, че Магът е бил или отстъпник от християнството, или виден представител на богомилството.
Изучаването на
египетските тайни учения
свързани с магьосничество, вероятно са се отразили съществено върху отношението на Боян Магесника спрямо официалното християнство. Той, царският син, който могъл да има блестяща и безметежна кариера като политик, духовник или учен, провокирал обществото, провокирал духовенството, а и цялата общественост, с еретическите си възгледи. Според лечителя Петър Димков Боян Магесникът бил истинският създател на богомилството, след като се върнал в България, повлиян тъкмо от египетските мистерии. 
В книгата си "Богомилски легенди" Николай Райнов отбелязва, че за Петър Дънов Боян Магът и Поп Богомил са били два архангела, които са слезли на земята, за да продължат Христовия импулс, "защото той беше отслабнал".
Пръв за Боян Магесника пише руският учен славист Юрий Венелин, живял през ХIХ в. Според него Боян имал склонност към наука и словесност, към поезия и музика. Би могло да се нарече "магьосник", но само в метафоричен смисъл. Ученият приема, че прототипът на споменавания Боян в руския епос "Слово за Игоревия полк", творба от ХI-ХII в., е харизматичният чародеец и вълшебник - син на цар Симеон. Според Юрий Венелин руският народ по онова време не е могъл да има поет като българския Боян. 
Под влияние на Венелин Георги Ст. Раковски също героизира Боян Магесника в своята поема "Горски пътник". Александър Теодоров-Балан също се увлякъл от тезата, че всъщност става дума не за магесник, а за голям поет, чиито творби са изчезнали. Васил Пундев обобщава безпристрастно, че поетът от "Слово за Игоревия полк" няма нищо общо с нашия Боян Магесник.
Какви са били магиите му и дали той е истинският създател и водач на богомилите, вероятно това ще остане завинаги една от големите мистерии в българската история. Със сигурност обаче този царски маг е умеел да примирява загърбения дух на езичеството и каноничните претенции на християнството - способност, която изглежда достатъчно мистериозна дори за мнозина наши съвременници.

Написал по молба от колега:


НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

10 коментара:

 1. благодаря за инфото, наистина твърде малко се знае за Боян Магесникът,

  ОтговорИзтриване
 2. Според написаното ако не си християнин е лошо.По добре е да си атеист,мозъкати не е промит с глупости(кажи 5 пъти отче наш,или запали свещ на някаква картина и греховете ти са простени).В същото време се смеят на туземците че вярват в бога слънце и подобни.Христянството мисюлманството и т.н.е същото,но с друго име.
  А сега по темата дъновизма и богомилството е едно и също.Както и шаолин,който е доказателство,че човек е бог(правят невероятни неща)

  ОтговорИзтриване
 3. НЕ Е ЛОШО АКО НЕ СИ ХРИСТИЯНИН!! ВСЕКИ СИ ИМА ПРАВО НА ИЗБОР НА РЕЛИГИЯ, ИЗОБЩО АКО ВЯРВА. ТОВА. ЧЕ РЕЛИГИИТЕ И ПО ТОЧНО ТЕХНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ СЕ ИЗВЪРТАХА НА 180 ГРАДУСА И СЛУЖАТ НА БОГАТИТЕ И ТЕЗИ КОИТО СА НА ВЛАСТ ОЩЕ ОТ ВРЕМЕТО НА БОГОМИЛИТЕ И ТАМПЛИЕРИТЕ СИ Е ЧИСТ ФАКТ. ДА НЕ ГОВОРИМ ЗА НАЙ-ИЗМАМНАТА И ПЕДЕРАСКА /В БУКВАЛНИЯ СМИСЪЛ/ - ВАТИКАНА!. РЕЛИГИИТЕ КОИТО СЕ ОСНОВАВАТ НА ЕДИН БОГ, СА ДАЛЕЧ ОТ ТОТЕМНИТЕ ВЯРАТА НА КОИТО СЕ ОСНОВАВА В ЕДНО МАТЕРИАЛНО ИЛИ В НЯКОЛКО БОЖЕСТВА. ТУК ПАК ГРЕШИШ. АЗ НЕ СЪМ ВЯРВАЩ, ФИЗИК СЪМ И ОЩЕ ВЕДНЪЖ ЩЕ КАЖА, ЗАЩОТО САМ ГО ВИДЯЛ - БОГ Е СКАЛАРНО ПОЛЕ И НИЕ ЖИВЕЕМ В МАТРИЦА И ПАРАЛЕЛНИ И ЕДНОВРЕМЕННО СЪЩЕСТВУВАЩИ СВЕТОВЕ! НАЙ-ЕЛЕМЕНТАРНО КАЗАНО, И РАЗБИРАЕМО - БОГ Е ЕНЕРГИЯ И ВСЕЛЕНСКО ПОЛЕ!

  ОтговорИзтриване

 4. ПРЕПУБЛИКУВАМ ТОВА ПИСМО ДО МЕН, ЗАЩОТО Е МНОГО БЛИЗКО ДО ИСТИНАТА И СЪВПАДА С ЛЕКИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ МОИТЕ ПОЗНАНИЯ, ДА ГИ НАРЕКА - РАЗБИРАНИЯ!

  ЗДРАВЕЙ НИКИ,
  ДАНО ТОЗИ ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС ВСЕ ОЩЕ Е ВАЛИДЕН. ВЕЧЕ СЪМ ЗАБРАВИЛ, КОГА И В КОЙ КОМЕНТАР БЕШЕ ПОСОЧИЛ, ЧЕ МОЖЕ ДА ИМА ДИРЕКТНА ВРЪЗКА С ТЕБ ?
  ПОВОДА ДА ТИ ПИША Е:
  КОЙ Е БОЯНЪ МАГА?
  СЪЖАЛЯВАМ, НО ДЪНОВ Е ПЪЛЕН МОШЕНИК! ТОВА СЕ ОТНАСЯ И ЗА СЪЗДАДЕНОТО УЖ ОТ НЕГО "БЯЛО БРАТСТВО" И "ПАНЕВРИТМИЯ"! ПРОЧЕТИ, ПОИНТЕРЕСУВАЙ СЕ КОЙ ГО СПОНСОРИРА И КОЙ ГО ПРАЩА ДА ПРЕПОДАВА "УЧЕНИЕТО" СИ! НАПРАВО СЕ ОБЯВЯВА ЗА ПРАТЕНИК НА БОГА СВЕТЛА МУ ПАМЕТ!!
  ОТГОВОРИ
  1.
  АНОНИМЕН 01 ОКТОМВРИ 2013, ВТОРНИК, 03:51:00 ГРИИНУИЧ + 3
  ДАЙ ЛИНКОВЕ. ДО СЕГА НЕ СЪМ ПОПАДАЛ НА ТАКИВА ФАКТИ.
  2.
  НИКОЛАЙ НИКОЛОВ 01 ОКТОМВРИ 2013, ВТОРНИК, 07:15:00 ГРИИНУИЧ + 3
  И ДА ТИ ДАМ, ЩЕ ПРОЧЕТЕШ СЪЩОТО. АЗ ВСЕ ОЩЕ НЕ ПИША И НЯМА ДА ПИША ИСТОРИЯ. НАПИШИ В ЧИЧКО ГУГЪЛ ИМЕТО "БОЯНЬ МАГА" И ЩЕ ТИ ИЗЛЯЗАТ! АЗ ЛИ ДА ТЕ УЧА?!
  3.
  АНОНИМЕН 05 ОКТОМВРИ 2013, СЪБОТА, 09:14:00 ГРИИНУИЧ+3
  ГРЕШНО СИ МЕ РАЗБРАЛ. ЛИНКОВЕ ЗА ДЪНОВ. КОЙ ГО ИЗПРАЩА И СПОНСОРИРА?

  ТЪРСЕЙКИ ИСТИНАТА ПРИ БЛАВАТСКА, ЩАЙНЕР, РОЗЕНКРОЙЦЕРИ И ЕСТЕСТВЕНО ДЪНОВ /ВСЕ ПАК, ФИЗИЧЕСКИ Е БИЛ БЪЛГАРИН/, ИЗЛЯЗОХА ДОСТА НЕЩА, КОИТО МЕ НАКАРАХА ДА СЕ ЗАМИСЛЯ, ДАЛИ НЯМА НЕЩО ГНИЛО ? ЗАЩО ГНИЛО ? ЗАЩОТО В СТАРИЯ ЗАВЕТ, КОРАНА, БХАГАВАТ ГИТА И ВСИЧКО ОТ ПРЕДИ 2000 ГОДИНИ, НЕЩАТА ЗВУЧАТ МНОГО ПО-ИСТИНСКИ, ПО-БЛИЗО ДО... „БОГ Е СКАЛАРНО ПОЛЕ”......... НО, ТОВА Е ДРУГА ТЕМА!!!!! НЕ СЪМ ПОПАДАЛ, НА ФАКТИ ОТНОСНО ...КОЙ ГО СПОНСОРИРА И КОЙ ГО ПРАЩА ДА ПРЕПОДАВА "УЧЕНИЕТО" СИ ?...
  СМЯТАМ, ЧЕ ТАКАВА ИНФОРМАЦИЯ, БИ ОТВОРИЛА ОЧИТЕ НА ДОСТА ХОРА, НЕ СЪМ СИГУРЕН НА КОЛКО „ДОСТА”, НО МОИТЕ СЪС СИГУРНОСТ.
  МОЖЕ БИ, МИО /БЛОГ ЗА СЕРИОЗНИ ХОРА/,
  ЩЕ КАЖЕ, ЧЕ НЕ СЪМ ГОТОВ ДА ЗНАМ ВСИЧКО ? А МОЖЕ БИ, ДА СА ПРАВИ И ТЕЗИ, ДЕТО КАЗВАТ, ЧЕ НЕ СЪМ СИ ВЗЕЛ ХАПЧЕТАТА ? А ПЪК АЗ, СИ МИСЛЯ, ЧЕ СЛЕД КАТО НЕ МИ ПОМАГАТ НЯКОЛКО РАКИИ, ХАПЧЕТАТА СА ИЗЛИШНИ.
  ПОДДЪРЖАЙ ГОРЕНЕТО В БЛОГА. САМ ВИЖДАШ, КОЛКО МНОГО ПОСЕЩЕНИЯ ИМАШ. ТОВА, ЧЕ МАЛКО ХОРА КОМЕНТИРАТ, НЕ ЗНАЧИ, ЧЕ ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ НЕ СМЕ С ТЕБ !
  БЪДИ ЖИВ И ЗДРАВ !

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ , ГРИИНВИЛ, ЮЖНА КАРОЛИНА, САЩ

  ОтговорИзтриване
 5. БЛАГОДАРЯ ТИ ПРИЯТЕЛЮ! БОГ Е ПОНЯТИЕ, РЕЛИГИЯ, РАЗБИРАНЕ НО Е НЕЩО МНОГО ОСНОВНО, "ПРОСТО" И ЛЕСНО РАЗБИРАЕМО. ТРЯБВА САМО ВИСША МАТЕМАТИКА, УСКОРИТЕЛ, ЕЛЕМЕНТАРНИ ЧАСТИЦИ И ЗНАНИЕТО ОТ ВЕКОВЕ ЗА БОГОМИЛИТЕ, ТАМПЛИЕРИТЕ И ТАКА НАТАТЪК.... НЕ ИСКАМ ДА СПОРЯ С ТЕБ, ЗАЩОТО СИ РАЗБИРАШ 99 % ОТ ТОВА КОЕТО СЪМ ИМАЛ ЩАСТИЕТО, МОЖЕ БИ ДАДЕНО МИ ОТ БОГ ДА РАЗБЕРА. ПРОСТО Е СТЕЧЕНИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА. НЕ СЕ ИМАМ ЗА ПО-УМЕН ОТ ДРУГИТЕ! ДАЖЕ МИСЛЯ, ЧЕ САМ ПРОСТ ЗАЩОТО ВЪПРЕКИ ОБРАЗОВАНИЯТА СИ /ДА ИМ ЕБА МАМАТА/, АКО ИМА РАБОТА ТО РАБОТЯ КАТО СЛУГА И ТО НА БОГАТИ ТЪПАНАРИ ЗА СЪЖАЛЕНИЕ… ПРОСТО ТАКЪВ Е ЖИВОТА….! ИНАЧЕ ИМАМ ДОБРИ СПОМЕНИ, ЛЮБОВ С МНОГО КРАСИВИ ЖЕНИ И ТО ОТ МНОГО СТАНИ. НИКОГА НЕ СЪМ СВАЛЯЛ ЖЕНА… ЗАЩОТО ТЕ МЕ СВАЛЯХА, ЗА КОЕТО ИМ БЛАГОДАРЯ! СТИГА СЪМ СЕ ХВАЛИЛ. АКО СИ МИО, С КОГО СЪМ ГОВОРИЛ, ТО ТИ ЖЕЛАЯ МНОГО ЩАСТИЕ, ЗДРАВЕ И СПЕЦИАЛНИ ПОЗДРАВИ НА ЖЕНА ТИ И НА СЕМЕЙСТВОТО ТИ!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравей Ники,
   Отново съм Пламен Лазаров. Искам да ти благодаря, че си публикувал писмото ми до теб. Тези които четат твоя блог и разбират за какво иде реч, трябва да знаят, че моралната подкрепа от тях за теб, е подкрепа за самите тях. Ти достоино и честно, без страх и колебание, чрез блога си показваш и душата си. Всички ние, които постоянно сме в твоя блог, не разкрихме душите си. Ето дори аз коментирам като Анонимен, ИКИ също. Не знам, защо той не се регистрира ? Но за себе си съм на ясно. Имам неприятно усещане към регистрацията. Може би, кравата има същото усещане, когато и забодат номера /Егенето/ на ухото. Но това е друга тема ! Това, че работиш за богати тъпанари, не е изключение само за теб. Аз лично, не познавам хора/В България, САЩ,ЮАР и Европа/, работещи като наемници, да са казали, че работят за умни, човечни и добри богати работодатели. Скромно, мога да добавя за себе си, че след придобиване на висше икономическо образование, достигайки до зам.главен финансов ревизор на М-во на здравеопазването при Тато и н-к отдел финанси в Държавен резерв след Тато, на 50 и кусур години,постигнах голямата Американска мечта. Шофьор съм на голям камион/ТИР/. Всеки божи ден изминавам по 700 км. Тръгвам от къщи в понеделник и се прибирам в събота през ноща. Работя за компания/многонационална/, която казват, че е притежание на много добър, човечен и умен арабин. Както казваше един мои приятел –„ Бия се като вода в бряг и излаз няма”. Темата за МИО е друга.Той за разлика от мен и теб, успява да изгради защитна стена, и да запази енергията си. Което показва, че е по-напред с материала.
   Много дълъг стана коментара.
   Чакам линкове за Дънов.
   Бъди жив и здрав !
   Пламен Лазаров

   Изтриване
 6. http://www.youtube.com/watch?v=4aJAM6Job2g

  В началото Бог създаде Небето и Земята.
  Тук има магия, усетете я ! Изживейте я!

  ОтговорИзтриване
 7. http://www.youtube.com/watch?v=iGIFfgD_-VI
  Елица Тодорова Светлина
  Абсолютна екзалтация.

  ОтговорИзтриване