неделя, 14 февруари 2016 г.

ПРОЕКТА “HAARP” – HIGH FREQUENCY ACTIVE AURORAL RESEARCH PROGRAM

Групата, позната под името “Група за изучаване на атмосферните явления”, открива съществуването на нов атмосферен слой, който те наричат “Зона на Ван Алън” . Това са магнитни полета, които прихващат частици пръснати в космоса от космически или соларни ветрове. Атмосферния слой съдържа заредени частици, прихванати от магнитните полета или земната гравитация. Тази зона била открита с излитането на първия американски сателит “Explorer I”. Атмосферата ни е създадена от три слоя. Тропосфера (от морското равнище на Земята до 16 км. над повърхността), стратосфера (която съдържа в себе си и озоновия слой) – от 16 км до 48 км. над морското равнище, йоносферата, която се простира от 48км.до над 50 000км. над морското равнище. Защитната атмосфера на Земята се простира от около 3 200 км. над морското равнище до магнитните полета - “Зоната на Ван Алън”. С развитието и изучаването на атмосферните полета и тяхното влияние и функция, се заражда болната идея на някои учени да ги контролират чрез свръх – модерна апаратура.Това довежда до създаването през 1993 година на свръх-модерната система за контрол на климата, създадена от учени участващи в проект “HAARP” – High Frequency Active Auroral Research Program. Но преди да бъде създадено това адско творение на човешката мисъл, години наред учени са прекарвали своето време, експериментирайки с атмосферата, играейки си на Богове.

Излъчвателят HAARP, разположен в Аляска, представлява наземно оръжие за “Междузвездни войни”, притежаващо способността да манипулира околната среда така, че да променя времето, да разруши глобалните комуникационни системи, мисловните процеси на хората, да окаже отрицателно въздействие върху здравето и да оказва влияние върху горните слоеве на атмосферата по неестествен и увреждащ я начин.
Казано просто, HAARP е с обратен ефект на радио телескопа! Антените изпращат сигнали, вместо да ги получават. 
HAARP е супер мощна радиочестотна технология, която облъчва областта на йоносферата, като се съсредоточи върху определена област която се възбужда и нагрява силно отделяйки много мощен поток от електромагнитни вълни. Те след това се връщат обратно към земята и проникват във всичко-живо или мъртво!

Земята е защитена от вредното въздействие на космическите лъчи от Радиационния Пояс на Ван Ален и магнитното поле на Земята. Озоновият слой ни защитава от ултравиолетовото излъчване. Ако тази двойна бариера бъде отслабена и това позволи на тези високоенергийни частици от йоносферата да навлязат в атмосферата, може да бъде предизвикано сериозно увреждане на ДНК-матриците на всичко живо на Земята. Това е само един от кошмарните ефекти, на които системата е способна.
В периода 1975-76, Съветският съюз е излъчвал радиочестотни сигнали към Северна Америка. Радиолюбителите са засичали 10херцовите честоти (импулси в секунда), които нарекли сигналите на кълвача, поради почукването, което се чувало в резултат от излъчваните вълни с изключително ниска (ELF ) честота. Предполагало се, че ELF честотите могат да резонират дори в невроните в човешки мозък намиращ се на голямо разстояние и да променят настроението при голяма част от населението.

Тези ELF вълни могат да предизвикват и нарушение в комуникациите, спиране на тока, и промени във времето, предназначени да окажат опустошителен ефект върху производството на храни.
Когато работи на пълна мощност, този излъчвател ще може да изпраща вълни с много ниска и с много висока честота (VLF и ELF), достатъчни за да засегнат населението на цели региони. Каква друга цел може да преследва това, освен да бъдат контролирани хората?
Освен това, излъчвателят може да предизвика увреждане на умствените функции дори поради нехайство или немарливост. Д-р. Рейджо Макела, водеш специалист по алтернативна медицина, е разработил способ за промяна на баланса в химията на пациента посредством комбинация от ниски нива на концентрация на химикали и правилната честота, подавана от правилно настроен предавател. Той е имал огромен успех при прилагането на този метод за лечение.
Американското правителство е отделяло огромен капитал за финансирането на тези учени и техните програми и проекти, чиято цел е именно “усвояване на атмосферното влияние”.
Така през 1958 година се дава началото на проекта “ARGUS”, който има за цел да определи влиянието на атомните експлозии (високо над морското равнище) върху радио предаванията и радарните операции или иначе казано влиянието върху електромагнитния импулс (ЕМП).
Друга цел на проекта била да се увеличат познанията върху геомагнитните полета и по – точно, на заредените частици в тях (става въпрос за ”Зоната на Ван Алън”). Проекта бил финансиран и предварително замислен от Американския “Департамент за Защита” и Американската “Комисия за Атомна енергия”.
Експериментът по проекта започва през Август 1958г и завършва през Септември същата година. Според официално разсекретените по закона на FOIA документи, експеримента бил следния:
През нощта на 12 Август 1958г. Американския Флот изстрелва три ракети с атомни бойни глави (всяка една от различен вид) 480 км над Южния Атлантически Океан в ниската част на магнитните полета на “Ван Алън”. В същото време други две хидрогенни бомби били детонирани на 160 км над остров Джонстън в Пасифика. Военните наричат това “най-големия научен експеримент предприеман някога!
Следва продълженее поради големия обем на информацията……

Николай Николов

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.