четвъртък, 17 април 2014 г.

НАШЕТО ПЪТЕШЕСТВИЕ.....ЗАПОЧВА!!!Нашето пътешествие ще е от 7000 пр. Хр.,  до 2012 след Христа. Мина доста време откакто ние  започнахме да си говорим за тази дълга история от древността и вече е уместно да завършим с това, което можем да направим по въпроса как да сложим край на тази манипулация и да извоюваме свобода си!
И то истинска свобода на тази планета, за първи път - буквално от хиляди години. Следователно едва ли е изненадващо, че тази информация която ще си споделим сега е била  най - яростно потискана от всички видове информация. Защото ако осъзнаем кои всъщност сме ние и природата на нашата истинска сила и за да можем да контролираме съдбата си и да направляваме посоката на живота си, то тогава способността на шепата да контролира масата става невъзможна. Ето защо се е поставяло това ударение през тези хиляди години  за да се създаде религията и други затвори за съзнанието, които са ни разделили и са ни държали настрана от познанието което ще ни освободи. И наистина стигаме до още една на пръв поглед противостояща комбинация - религията и ортодоксалната наука. Същите тайни общества, които създадоха всички религии са същите, които създадоха ортодоксалната наука. Тази идея е: „Този свят е всичко, което съществува и ние произлизаме от забвението и след един период на пробуждане на съзнанието за няколко секунди или сто години, ние се връщаме към забвението”. Невероятно е, че за такова твърдение се получават титли и големи заплати !!! Сега тези две неща изглежда, че се противостоят. Едното казващо: "Боже" и темподобни и "Трябва да правите каквото казва Бог". И другото казващо: "Няма никакъв Бог." Вие сте просто една космическа случайност." Имат много общи неща, но едно е ключово: И двете казват, че контролът върху живота ни не е вътре в нас, а е някъде навън ! Ортодоксалната наука казва: "Винаги е просто една случайност. Това е просто късмет." А религията казва: "Съдбата Ви се контролира от това дали служите и правите както казва Бог. " О….. между другото аз и моето дълго расо и яка знаем какво иска Бог. Правете както казвам и ще бъдете добре." Та религията е използвана толкова дълго и все още продължава да се използва за да контролира хората и да изключи съзнанията им от това кои са те в действителност всъщност от истинския живот. И когато хората нарастващо през последните два века са започнали да не вярват в тази измама, се появила ортодоксалната наука, за да ги завлече. Идеята и на двете, а всъщност създателите и на науката и на религията, са били високо посветени в мрежата на тайните общества и езотеричните школи и са знаели, че и двете версии, които предлагат са пълна глупост ! Ако не вярваме на нито една от тях, можем да видим какво се опитват да скрият от нас. Дава ни се да избираме или да сме контролирани от Бог или да сме една космическа случайност. ОК! Това което не ни се дава като избор да видим от рано, освен ако нямаме просветени родители е, че ние не сме едно физическо тяло, ние не сме едно същество, живеещо във физическия свят,и ние сме всичко, което съществува. Все повече науката е с отворено съзнание и време е да чуваме повече за това което започва да потвърждава, това което мистици и други хора твърдят от хилядолетия - Че всичко съществуващо в цялото Сътворение в това и в другите измерения, е същата Енергия в различни състояния. И вибрационното й състояние решава като и какво ще се изяви тази енергия. Следователно ние не сме едно физическо тяло, това е нашия генетичен костюм, чрез който преживява този свят. Това, което сме ние, е едно многоизмерно Съзнание, което вдъхва живот на това тяло. И въпросът е: с колко от това Съзнание ще се свържем? С малко или с доста от него. Имаме връзка между нашия духовен и енергиен "Аз" и нашето физическо "Аз", която се казва в системата на чакрите. Думата произлиза от санскритски и значи светлинни колела, а санскритският език произлиза от арийската раса, която произхожда от Кавказ. Но това мисля, че Ви е ясно. Сега това, което тези чакри правят: - Има седем главни и много други и, те проникват дълбоко в нашите нива на съществуване. Имаме ментално ниво, което е енергийно поле. То е един честотен диапазон. Това е нашата рационална мисъл както я наричат! Имаме емоционално ниво, което е още един „честотен диапазон”. Имаме Духовно ниво, което е нашето по-високо измерение за нас самите. И тези нива са взаимно проникнати от тези чакри, от тези светлинни колела. Следователно дисбаланс на едно ниво се пренася на друго ниво чрез тези чакри. Ето защо когато силно емоционално се стресираме, първото нещо което се случва е, че ние преставаме да мислим трезво. Тъй като дисбалансът на емоционално ниво се пренася на ментално ниво и ние загазваме здраво!! Сега ако този емоционален дисбаланс продължи, той накрая се пренася на най-ниското ниво на тази система, което е физическото! Той се проявява във физическото тяло като една химична реакция. И сега в момента тази химична реакция, се появява в "съвременната медицина" с нейните синтетични лекарства и скалпели. Следователно тя лекува не причината на този емоционален енергиен дисбаланс, а симптома. (това нещо да ви напомня?!). Спомням си, че веднъж  личният ни лекар изпрати писмо на всеки, от клиентелата си. Това писмо всъщност обобщава великолепно. В него пишеше: "Напомня се на пациентите, че срещите с лекаря са само за пет минути и  това не е времето да обсъждате други ваши проблеми."

За да не Ви досаждам, то продължението ще е, в следващата статия!Всичко добро от мен!

 Николай Николов

Няма коментари:

Публикуване на коментар