петък, 9 декември 2016 г.

РАЙ ИЛИ УНИЩОЖЕНИЕ - ПРОЕКТА "ВЕНЕРА"


ПЪРВО ИСКАМ ДА ВИ НАПОМНЯ, ЧЕ РАЗМЕРА НА СУБТИТРИТЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРОМЕНЯ! МОЖЕ БИ ЗНАЕТЕ, МОЖЕ БИ НЕ! А ТОВА СТАВА ТАКА : - ЛЯВА МИШКА ВЪРХУ  "СС", след това ЛЯВА МИШКА ВЪРХУ "НАСТРОИКИ" НА ОТВОРИЛИЯТ СЕ ПРОЗОРЕЦ. СЛЕД  КОЕТО СЕ ОТВАРЯ ДРУГ И  ПРИ НАДПИСИТЕ В ДЯСНО  "ПРЯК ПЪТ" УВЕЛИЧАВАТЕ С ЗНАКА ( +) ИЛИ НАМАЛЕТЕ С ЗАКА ( - )!!    / + и - / са от лявата страна на този надпис! СЛЕД ТОВА НАТИСКАТЕ "ГОТОВО"!                                             -
Този филм (целият филм с включени български субтитри)  разглежда в детайли причините за днешното разтройство на ценностите у хората, както и пагубните симптоми, причинени от сегашната ни, установена система. Представена е една нова социално-икономическа система, която е в крак с днешното ниво на познанията ни. Тя е резултат от 70 години работа на социалния инженер, футурист, изобретател и промишлен дизайнер Жак Фреско. Нарича се "ресурсно базирана икономика".

Ще се разкрие в детайли нуждата да надраснем остарелите и неефективни методи на политиката, правото, бизнеса и всички останали "установени" възгледи за човешките дела, както и да използваме методите на науката, обединени с високите технологии, за да задоволим нуждите на всички хора по света. Нищо от това не се основава на мненията на политическия и финансов елит, нито на илюзорните така наречени "демокрации". Основата тук е поддържането на динамично равновесие с планетата, което в крайна сметка дава възможност да се осигури изобилие за всички.

Филмът "Рай или унищожение" (Paradise or Oblivion) на Проекта "Венера" въвежда зрителя в една по-подходяща ценностна система, която ще бъде нужна, за да може този холистичен (Holism (от ὅλος холоси, гръцка дума означаваща всичко, цялото, общото) е всъщност идеята, че природните системи (физични, биологични, химични, социални, икономически, психически, езикови и т.н.) и техните свойства, трябва да се разглеждат като цялост, а не като колекция от части. Това ни навежда на мисленето, че системите по някакъв начин функционира като дупки и, че тяхното функциониране не може да бъде напълно разбрано само от гледна точка на техните съставни части)  подход, основаващ се на загрижеността за човека и природата, да облагодетелства цялата човешка цивилизация. Тази алтернативна посока надраства нуждата от парично базираната, използваща контрол и насочена към оскъдността среда, в която се намираме днес.

БЛАГОДАРЕНИЕ НА ПОМОЩТА НА ЛУСЕСИТА

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Няма коментари:

Публикуване на коментар