сряда, 23 юли 2014 г.

ВРЪЩАМ СЕ КЪМ НАУКАТА: Доказателства, вяра и надежда……


Доказателства, вяра и надежда……
В живота си сме срещали изключително саркастични хора. Те изобщо не искат и да чуят за духовност. Не им пука и за религията. Във Висшата цел не виждат нищо друго, освен невежи бръщолевици.  Използват науката като оръжие срещу всеки, който се е осмелил да вярва, че във Вселената има някакъв висш промисъл, че ние сме нещо много повече от „ходещи компютри", които идват на тази земя за кратко, за да се борят, преди съзнанието им да угасне и да ги потопи в мрака на нещото.
На другия полюс сме срещали редица религиозни фундамен­талисти, в това число и християни, и окулисти, които са не по- малко агресивни и не по-малко сигурни в налагането на своята единствена правота. В мига, в който чуят било думата бог,  било каквато и да е друга подобна дума, те се чувстват длъжни автоматично да докажат, че единствено те са наясно със смисъла и     и, че няма никакъв смисъл да се спори с тях, защото само те са прави. Сякаш всички ние се намираме на някакво голямо конно надбягване и всеки от нас държи неговият кон да грабне трофея. Силно религиозните често се опитват да използват дори научните пробиви, като доказателство, че единствено тяхната малка група избрани или избраници ще се възвисят в небесата, докато всички останали ще  горят в  огньовете на ада.  Доктор Дейвид Барет отдава четиридесет дини от живота си, за да установи (с помощта на още  444  специалисти“, че на света съществуват над десет хиляди различни
религии, от които 150 имат поне по един милион последователи. По-голямата част от тези 238 държави и територии доктор Барет посещава лично. Установява, че само в рамките на христи­янството съществува невероятният брой от 38 830 вероизпове­дания. И така, при наличието на 38 830 секти само в рамките на християнството, плюс още десет хиляди други световни религии,  остават ли хора на тази земя, които съвсем искрено да не са убедени, че освен ако не виждаш нещата така, както ги виждат те,  по-добре е да подготвиш задника си за вечния огън?
Представете си колко бързо би се провалило християнство­то,  ако богословите бяха решили да проповядват, че Исус е ка­зал: „Обичай ближния си като себе си - но само ако е христия­нин.  Иначе просто отиди и го убий. Така ще направиш услуга на всички ни.“
Имаме силното усещане, че колкото повече се популяризира истината за Вселенското енергийно поле и колкото по - рядко би­ва потисната от невежеството на хората, заплахите на свещени­ците или дори още по-лошо, положителните ефекти от него ще започнат да нарастват бързо. Тогава няма да бъде необходимо да се надяваме, че нашите лидери и политици ще спазят обещани­ята си, дадени по време на своята предизборна кампания. Няма да бъде необходимо да седим и да чакаме поредния месия или някаква Божия намеса с надеждата, че единствено те могат да ни спасят от ужасна орис, която е извън нашия контрол. Тълку­ванията, които Едгар Кейси прави на „Откровението на Йоана“, потвърждават, че земните промени не са единствено случайни събития - те са съвсем истинска част от историята на нашата борба за любов и взаимно уважение. В своите пророчества Кей­си казва: „Виденията, преживяванията, имената, църквите, мес­тата, драконите, градовете от „Откровението на Йоана“ са нищо друго, освен емблеми на онези сили, които воюват вътре в инди­вида по време на пътуването му през материалното.“
А какво да кажем за ужасяващия антихрист, с който ни пла­шат толкова много християни и специалисти по теорията на кон­спирацията?
Въпрос: В каква форма се появява Антихриста, според „От­кровението“?
Отговор: В духа, противоположен на духа на истината. Плодовете от духа на Христос са любов, радост, подчинение,
многострадалчество, братска любов, доброта. Срещу тях няма закони. А духът на омразата - Антихриста, е съревнование, борба, търсене на грешки, егоизъм, любов към възхвалите. Всички те са Антихриста и обсебват групи и маси, и се появяват дори в живота на човеците.
Пророчествата на Кейси ни дават също така и драматично ново разбиране за унищожителните събития от Страшния съд, от който се ужасяват много хора - и християни, и други - и очакват. Съществуващите природни бедствия, на които вече сме свидетели - земетресения, вулканични изригвания, цунами, урагани, торнадо - се считат за колективно огледало на онова, през което минава всеки от нас. А това отново доказва духа на споделеното съзнание.
Великите изпитания и периодите на изпитания са преживявания, заложени за всяка душа, за всяка цялост. Те възникват от влиянията, породени от човека посредством дейността му във всяка една сфера.
Според нас надеждата е хубаво нещо, защото чрез непосредствените преживявания ни води към познанието, че всичко ще бъде наред. А ако пък чувстваме, че не всичко е наред, то значи можем да сторим нещо по този въпрос, за да го променим. В рамките на тези религии се съдържа информация, която обеднява всичките 38 830 християнски секти и показва, че всяка от тях, макар и под различна форма, съдържа истината, в това чис­ло и най-прекрасното пророчество — за златната епоха, която ще постъпи в недалечното бъдеще.
Следва продължение от едно отдавна започнато начало за вселената и паралелните вселени и то тук в този блог.


НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Няма коментари:

Публикуване на коментар