сряда, 21 септември 2016 г.

БЪЛГАРИЯ Е КОЛОНИЯ?! ПРОСТО ФАКТ! ГЪРЦИТЕ НЕ ИСКА ДА СА, И С ПРАВО!


10,03, 2016 г. 11:55
Що е то държава и има ли такава наречена България!? НЕ, НЯМА! Благодарение на  ЕС и основно НАТО, САЩ и нашите продажни идиоти, наричащи се политици то ние вече не сме държава. Ето ви и справка:

от Уикипедия:
Държава
-------
Държава (разговорно, но ограничено по обхват, страна) е политическа общност, заемаща дадена територия, имаща организирано правителство и притежаваща вътрешен и външен суверенитет. Тя е основен институт на политическата система на обществото. Пръв понятието за държава („Stato") въвежда италианския мислител Николо Макиавели в своето съчинение Владетелят"
Чрез система от държавни органи държавата осъществява управлението на обществото и обществените отношения. Основните функции на държавата са вътрешни (в пределите на нейната територия и по отношение на нейните граждани) и външни (свързани с междудържавните отношения).
Тук не е добре и точно обяснено - но, ако не се чете цялата информация,може да се схване за какво иде реч -http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8A%...%B0%D0%B2%D0%B0
Имам предвид това - Държавната (законодателна, изпълнителна и съдебна) власт се реализира чрез нейните органи (в България - президент, Народно събрание, Министерски съвет, местни органи, съдилища, прокуратура). Политическата система в България се основава върху принципа на политическия плурализъм.
То е проформа така, но не съвсем. Това е едно дърво не е цялата гора.


Суверенитет
------------
Държавният суверенитет (на френски: souverainete — върховна власт) е неотчуждаемо юридическо качество на независима държава, символизиращо нейната политическо-правна самостоятелност, висша отговорност и ценност като първичен субект на международното право; необходимо за изключителното върховенство на държавната власт и предполагащо независимост от властта на друга държава; възникващо или изчезващо по силата на доброволно изменения на статуса на независимата държава като цялостен обществен организъм; обусловено от правовото равенство на независими държави и стоящо в основата на съвременното международно право.
Суверенитетът е изключителното право да се упражнява върховна власт над географски регион или група от хора (напр. нация или племе). Обикновено правителството или друго политическо представителство осъществява суверенните права, въпреки че в някои случаи тези права се упражняват от един човек. Монарх, който управлява суверенна държава, може да бъде наричан суверен на тази държава. Като понятие суверенитетът се определя като върховенство, независимост и самостоятелност на властта на определена държава във вътрешните и външните и работи. Основа на суверенитета е правото на нациите за самоопределение. Суверенитетът е основен принцип на международното публично право, отразен в Устава на ООН. Суверенитетът бива държавен, народен и национален.
Доста по дълго е.. за интересуващите се: - 
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82

Република
---------
Република (на латински: res publica — „дело на народа, държавно дело, публични дела") представлява форма на държавно управление (както и всяка страна, управлявана по този начин), при която върховната власт се осъществява посредством демократично избрани от населението органи начело не стои монарх. С течение на времето терминът се развива и под република започва да се разбира именно форма на държавно управление, която е противоположна на монархията. В републиката държавният глава, който се нарича президент се избира за определен мандат и няма елемент на унаследяване. Правителството на една република има определени от конституцията (висшият писан закон) и другите закони на страната правомощия и задължения. Много от днес съществуващите държави са републики и имат именно такова управление. Всички граждани на една република са длъжни да спазват законите независимо от социалното си положение.
Републиката предполага избор на лица, които извършват управлението на държавата. Демокрацията, един пример за която е атинската демокрация, е директно участие на демоса в управлението. Идеята за демокрация не се припокрива задължително с тази за република. Републиканската форма на управление може да включва ограничена форма на демокрация, при която пълните и права се държат само от определена група хора. В някои случаи републиката се проявява и като диктатура. Гай Юлий Цезар е избран за консул на Рим, но Сенатът го провъзгласява за диктатор. Републиката може да е и тоталитарен режим - Хитлер е законно избран канцлер на Германия, но държавата приема тоталитарен характер. Държавите от бившия социалистически лагер са също форма на диктатура. Друг важен орган в републиката е парламентът.
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%...%B8%D0%BA%D0%B0

Колония
--------
Колония се нарича зависима в политическо и икономическо отношение територия на земното кълбо, владение на чужда държава. Това е един от инструментите на империализма за разширяване на влиянието и териториите си. Колониите нямат независимо интернационално представителство и се управляват от малка прослойка, представители на колонизиралата територията държава.
Исторически причините за възникването на колониите са разнообразни:

.Находища на полезни изкопаеми и скъпоценни камъни
.Плодородни земи
.Човешки ресурси, евтина работна ръка, предимно роби
.Стратегическо местоположение
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%...%BD%D0%B8%D1%8F


--------------

Такааа…, сега да разгледаме въпроса - на горните определения - ние дали имаме държава?
България държава ли е?
Отговора е: НЕ!

Не съществува правно, такова нещо като държава България!!! Ние нямаме суверен! Ние сме колония!
Нямаме собствена валута! - "нашият" лев, НЕ Е наш! Ние сме във валутен борд. Нашата, пак в кавички централна банка, НЕ Е наша - тя е под пълният контрол и разпореждане на ЕЦБ и МВФ.
"Нашият" било, парламент, правителство, президент и т.н. са подчинени изцяло на еврейския съюз (EU)!
Нямаме собствено законодателство!
Нямаме "независима" съдебна система

Нямаме войска!

Нямаме.... и т.н. списъка е безкраен - с думи прости - нямаме НИЩО!
Всички тези така наречени, държавни органи и институции за управление - са и де юре и де факто - туземната администрация на територията наречена България!!!
Туземната администрация е подчинена изцяло на сходните еврейски администрации от EU!
"Нашите" туземни примати - за които 90% от българите правят грешката да наричат - "управляващи" имат само една функция и право - да се подчиняват и изпълняват заповеди, директиви, норми, разпоредби и т.н от УПРАВЛЯВАЩАТА ги администрация в Брюксел, Страсбург ЕЦБ....
Като същите съм им разрешили, да си дерибействат на територията наречена, България в "приемливи норми"
Да разгледаме набързо как се ръководи този еврейски съюз:
ЕU - еврейския съюз - се подчинява (това разбира се е страната за "народа") от Договор от Лисабон -http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%...%B1%D0%BE%D0%BD
Тук е описан много манипулативно и изкривено какво всъщност е този договор!
Това е УЖ неуспелия Договор за Европейска конституция - НО! Всъщност е точно това!!!
Добре е да си го намери всеки и да го прочете!
Ще ви се подредят много добре нещата за които говоря тук!
Ние (имам предвид "държавната" администрация) като колония(територия)на ЕU сме длъжни да се подчиняваме и изпълваме така нареченото - Евро Право.
То е ГЛАВНО! и на ПЪРВО място пред местното!
Каква сила има то?

Евро Правото съдържа:

Първично право – учредителните договори на Европейските общности и Европейския съюз, договорите за присъединяване на нови държави членки, договорите за изменение на учредителните договори

Вторично право – регламенти, директиви, решения, препоръки, мнения и други актове на европейските институции

Международни договори – договорите на Европейските общности с трети държави или международни организации, договори между държавите членки и актове на институциите, създадени с международни договори

Съдебна практика – принципните решения на Съда на Европейските общности, които дават задължително тълкуване на европейските норми и са източник на право

Това е много дълга тема, но се надявам да предизвика мисловен процес......може би…..да! Може би  не……..ТУК!!! 


HИКОЛАЙ НИКОЛОВ

4 коментара:

 1. А имахме всичко до края на 89 година... Питам се след още 26 години какво ще остане в тази страна? Ще има ли изобщо България? А ще има ли българи в държавата на територията на България?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. едно голямо нищо!
   (данО не съм прав, но по всичко личи, че ще стане точно така, ако не и по-зле...

   Изтриване
 2. Има една приказка "Помогни си сам, за да ти помогнат"... Сега и в идните години ще се докаже, че важи с пълна сила. Иначе ги видяхме! Българите като цяло не са наясно със собствената си история, не си знаят произхода, нито пък са си опитали възможностите. Ясно е защо! Сега ми кажете ще има ли българи и ще я бъде ли България?

  ОтговорИзтриване
 3. Ако не усещате мириса на барут и кръв във въздуха, то значи, че сте се наредили на опашката на месомелачката...

  ОтговорИзтриване