вторник, 15 юни 2010 г.

ПЪТЯТ НА СТРАННИКА - ЧАСТ ВТОРА....УРОК ЕДИНАДЕСЕТИ


Постигай света чрез свързващите го звена. Ти нямаш нужда от причината и следствието, на теб ти е нужна връзката между тях. Най-голямото начинание няма причини, неговото следствие е формирането на невидими връзки. Безпричинните функции са свободни от контрол и забрана. Ти никога няма да загубиш и няма да намериш излишното. Ти сам си виновникът на всички загуби и находки. Безделниците чакат причини, творците чакат резултати. Ти нищо не правиш в сравнение с онова, което можеш. Знанието определя твоите граници, незнанието ги скрива, не оправдавайки те. Всичко прави на един дъх, само той определя количеството на необходимото. Най-интересно е това, което го няма. Защо го няма? Всичко има своето продължение.


УРОК ДВАНАДЕСЕТИ


Постигай формата на връзките. Реалността е съчетание от съответстващи форми. Формата на света е абсолютна, променя се само отношението към него чрез възприемането му. Формата определя целостта на съответствието между външното и вътрешното. Секретът на вечните е спомнянето на бъдещето. Затова вървейки към върха, ти се отдалечаваш от него. Чуждите върхове не са за теб. Не вярвай на онова, което е - всичко е измамно - това е форма на робство. Не посягай на чуждото. Ако това, което го има, не е твое, твое е онова, което го няма. Ти си по-богат дори със самото осъзнаване на това. Увереността е признак на цялостност.

УРОК ТРИНАДЕСЕТИ

Където и да се намираш, винаги си в къщи. Няма оправдание за нашето бездействие, но ние винаги го намираме. Реалността скрива самата себе си. Не е важно какво и как го правиш. Резултатът от всяко действие зависи от дълбочината на приложеното възприятие. Давайки отчет, ние съхраняваме себе си. Само непривичното ни развива. Нашият живот е само кратки мигове, а през останалото време ние или ги чакаме, или си ги спомняме. Връзката е святост. Връзката е хранител на целостта. Връзката определя съответствието, тя е звеното на мирозданието. Връзката поставя в зависимост.

УРОК ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ


Формата е определеност. Трябва да имате достатъчно увереност, за да посеете това, от което ще израснат знанията, реалността. Увереност на нивото на светеца. Дълбочината на възприятията на светеца определя твоето ниво. На нас винаги ни липсва онова, което го няма. То ни привлича, в това е развитието. Твоята светиня определя твоето място, цел и път. Не се себесъжалявай сега, защото иначе после ще съжаляваш.


УРОК ПЕТНАДЕСЕТИ


Създай своята форма на съответствие. Гледай на света отвътре. Няма нищо по-просто от светеца, всички сложности са далеч от светеца. Картината на света се формира от нашите възприятия за нея. Възприятието на светеца формира нашата значимост. Всеки от нас е Създател в степента на усещането си като такъв. Фиксирай мислите си, възприятието на света не трябва да бъде размито и повърхностно. Твоята съдба зависи само от твоето въображение. Всичко просто е съвършено, сложността е далеч от съвършенството. Ние не виждаме бъдещето, само когато забравяме за него. Всички пътища имат едно начало и край.


УРОК ШЕСТНАДЕСЕТИ


Всяка дума може да носи всякакъв смисъл. Развитието на слога не води до развитие на разбирането. Сложността на разбирането е скрита в теснотата на възприятията, няма ограничения в достигането на каквото и да било, има ограничения във възприемането му. Свободата се крие в съответствието. Странникът върви по всички пътища, без да избере нито един от тях. Той има призвание, тъй като чува зов. Той е уверен, иначе нямаше да съществува. Неговата сила е в мълчанието, успехът - в отсъствието. Неочакваността само изглежда такава. Ползвай се от промеждутъчната информация във формите.


УРОК СЕДЕМНАДЕСЕТИ


Информацията - това е само описание. Не се бой да бездействаш - това предпазва. Прави всичко неизбежно и многозначно. Ти винаги си излъган, винаги помни това, но не го показвай. Няма скрити истини, има скрити правила. Стани внимателен, необръщайки внимание. Помни, че черните не са всъщност толкова тъмни. И всичко извършват само тези, които нищо не правят. Съдбата - това е роля в спектакъла на живота. Не се изкушавай от нищо, не се огорчавай от нищо. Твоят живот е само намек на перспектива.


УРОК ОСЕМНАДЕСЕТИ

За твърди постъпки създай твърда почва, за да не изостанеш, не върви бързо. Не изпадай в крайности, дръж се за тях. Не си създавай илюзии, бъди хитър. Не се стреми да бъдеш силен, те имат повече работа. Учи се от тези, които те учат, и не ги оставяй без хляб. Не се оплаквай от живота пред тези, които са го създали, не си губи времето. Не търси защита, не привиквай да бъдеш слаб. Мъдростта е написана даже на чист лист, какво остава за другото, ти просто си невнимателен. Не се страхувай да започваш всичко отначало, бой се да не започваш. В този свят на теб ти пречи само което вземаш от него, но на глупавия и свободата е в тежест. Защото свободата е в отсъствието.

УРОК ДЕВЕТНАДЕСЕТИ


Всичко, което не е определено, е скрито. Учи се да определяш и всичко ще дойде. Дойди до равновесието, съответствието, чрез определеност, и тогава ще постигнеш навика, постоянството, вечността. Определеността е отличителната страна на Битието. Научи се да намираш различията в единното и да обединяваш различното. Целият свят е единно цяло, във всички противоречия той е взаимозависим в съответствието. Всяко движение е суета, защото е промеждутъчно. Нивото на разума се определя от неговото съответствие. Развитието е предвидено, въображението само се взема под внимание. Мъдрецът разбира без думи и предварително. Съвършеният мъдрец се удивлява само на самия себе си, но до този момент той е успял да се удиви на всичко.


УРОК ДВАДЕСЕТИ


Всички имат един път - развитие. Не принадлежи на света, пораждай го. Несъответствието ни убива. Всяка дума, казана в съответствие, е истина, а действието е мъдрост. Ти трябва да чувстваш, изключвайки мислите. Опирай се само на опита на усещанията. Във всяко нещо най-трудни са дреболиите, защото те са най-уязвими. Трупай опит в дреболиите. Цялата философия на света е изразена в ежедневието. Запомни, във вечността ще ти трябва само чистотата, обаче нея можеш да вземеш единствено оттук. Призовавайки огъня, ти или ще си сгрееш ръцете, или ще изгориш като боклук. Хората искат да живеят от незнание, те повече нищо не умеят, даже това.

Следва продължение...........

Николай Николов

Няма коментари:

Публикуване на коментар