петък, 20 ноември 2015 г.

КОЙ НАПРАВЛЯВА ПРОЦЕСИТЕ?!


СЛЕД КАТО БЯХ НЯКЪДЕ ТАМ...    СЪМ ДЛЪЖЕН ДА ВИ ПУСНА НЕЩО КОЕТО СЪМ ВИ ПИСАЛ....... ПРИЯТНО ЧЕТЕНЕ И ОСЪЗНАВАНЕ НА ГЕНЕЗИЗА НА НЕЩАТА........

Бог? Висшият Вселенски Разум? Представители на извънземна цивилизация или нещо по-близко до нас? Ясно е, че при сегашното ниво на знания не можем да отговорим на първия въпрос. Нека зададем втория -


Как ги направлява?

Да чуем отговора на Фридрих Нитчше: "Днес, в края на деветнадесети век, дали някой има ясна представа или понятие за онова, което поетите от великите епохи са наричали инспирация? Ако не, то бих искал да го опиша. /.../ Понятието "откровение" - в смисъл, че със забележителна сигурност и финес нещо изведнъж става видимо, което разтърсва в дълбочина, което преобръща и събаря из основи - това понятие е просто описание на фактите. Нито търсиш, нито чуваш, нито приемаш, нито питаш - мисълта блясва като светкавица, с фатална необходимост и без колебание."
Процесите се направляват и извършват почти изключително с психична енергия. /Неточен термин, но засега ще го използваме поради липса на по-добър и същевременно разбираем за широката публика/ Енергия, която ние, съвременните, "модерните" хора не само не сме овладяли, но сме забравили пътя, водещ към нейното овладяване.

Както сме забравили и защо въобще живеем на този свят:

"Тази цивилизация изврати всякакъв разумен порядък на нещата. Тя се превърна в царство на количеството, материята, парите, машините, в които няма въздух, светлина, свобода.
Западът забрави за смисъла на повелята и подчинението.
Той е забравил за смисъла на действието и размишлението.
Той е забравил за смисъла на йерархиите, могъществото на духа и човешките богове.
Той повече не познава природата. Природата на западните хора е престанала да бъде живо тяло от символи, богове и ритуали - сияен Космос, в който като "Царство в Царството" свободно се движи човекът; тя е станала мътна, съдбоносна повърхност и нейните тайни профанически науки се стараят да заобиколят с помощта на своите жалки закони и своите жалки хипотези."

Юлиус Евола

Тук именно сбъркали Хитлер и неговите наставници, опитващи се да породят Новата Раса, използвайки химико-биологични методи. Тук сбъркали и марксистите, въобразили си, че променят психическата същност на човека, като принуждават /с помощта на грубо насилие!/ хората към определен тип поведение. Насилието изключва разума, а без разум промените са невъзможни. В резултат останаха стотици милиони гробове и още толкова човешки същества с осакатена психика. Друг е въпросът, че съществуват различни пътища към Новия свят, и част от тях могат да се окажат гибелни за всичко, свързано със Стария. Но за това после.
"Ние сме привидно тъй далеч от вашия свят и все пак сме много близко до вас, защото светът, в който живеем ние като същества, различаващи се от вас прониква вашия тъй, както водата прониква гъбата."

Бо Йин Ра

Съвременни измервателни уреди потвърждават думите, които самият техен автор едва ли е осъзнавал в цялата им сложност. Но темата беше за влиянието. То се изразява както в провокиране на открития в областта на науката, така и в пряко материално въздействие върху биологическата същност на човека. От една страна биват внушавани определени мисли на големи човешки маси. От друга - извършва се енергийно въздействие, довеждащо до различни, често пъти необясними мутации. И това съвсем не е мистика. Психичната енергия превъзхожда познатите ни досега енергии, тъй като е многократно по-организирана от тях. Нека опитам да обясня посредством още едно откровение:

"- Но нали Бог е нематериален?

- Нематериалността не съществува. Това е просто дума. Това, което е нематериално, не съществува въобще, ако само не отъждествяваме предметите с техните свойства. /.../ ... но има също степени на превръщане на материята, за които на човека нищо не е известно."

Едгар Алан По

Новите състояния се постигат с нови методи. Незначителна част от нас, хората са достигнали до разбиране на човешката одушевеност, т. е. до онова качество на материята, при което тя достига състояние на самоорганизираност и самосъзнание. Малцина обаче проумяват същността на явлението. Водещи мислители разбират, че се открива възможност да влияят върху естествените процеси, да нарушават закони, смятани досега за природни и ненарушими. Човешкият разум сам по себе си е носител на тези възможности, а появата на нова Раса е свързана с тяхното осъзнаване и овладяване. Но ако пренебрегнем морала и нравственоста, отново добрите наши намерения ще постелят пътя към поредния Ад. Дали е по силите ни да се намесим?

Разбира се, че е по силите ни! Но е нужно да положим известни усилия. Необходимо е да изоставим старите си представи и да погледнем трезво и непредубедено към историята на нашата цивилизация. Може би пък ще отгатнем целите, с които е била създадена? А защо да не опитаме да проумеем същността и на самите създатели? В края на краищата ние притежаваме потенциалната възможност не само да се изравним с тях, но и да ги надминем.

Отново Адолф Шикългрубер, познат повече като Хитлер

Световноизвестният философ Николай Рьорих, за когото едва ли може да се допусне, че би излъгал, съобщава интересни сведения. Според него, в разрушения Берлин през 1945 година руснаците открили няколкостотин трупа на хора, носещи белезите на тибетската подрасова група. Всички те били облечени с германски военни униформи и снабдени с германски документи от Вермахта. Какво са търсели тибетци в обкръжения Берлин, за какъв дявол се е наложило всички те да умрат, каква е връзката на Третия Райх с Тибет...? Само екзотично украшение ли е била Свастиката или да търсим нещо по-голямо? Във всеки случай тибетското присъствие в Германия през онези години е било лишено от всякаква декоративна цел.

Разни лъжефилософи, смесващи хитлеризма с фашизма, наричат състоянието на германците през време на националсоциалистическото управление "идеологическа шизофрения на нацията" и "епилептичен припадък на цял един народ". Дали самите те подозират колко са близо до истината?

По-съвестните историци поне се опитват да проумеят какво е предизвикало състоянието на милионите германци, граничещо с масова психоза. Те признават магическото обаяние, упражнявано от Хитлер върху тълпите, нечовешкият възторг, неизбежно предизвикван от неговото появяване. Дори на процеса в Нюрнберг, дори при прожекциите на филми, Херман Гьоринг заявил, че усеща психическото въздействие на Фюрера. Ето за какво са били нужни тибетците. Те усилвали и насочвали енергията, излъчвана от мозъка на Хитлер, като с това предизвиквали у присъстващите ефекта, наричан от неразбиращите нищо "специалисти" магически. Ето и защо били необходими честите пътувания на германския Водач, особено преди спечелването на властта и в първите години на нейното укрепване.

За да обяснят истинската, неподправената същност на хитлеризма са нужни не философи, а истински специалисти, годни да вникнат в технологията на явлението.
И още е необходимо да се знае:

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.