събота, 27 юни 2015 г.

КОИ СМЕ НИЕ БЪЛГАРИТЕ? ЗНАЕТЕ ЛИ?!


Препубликувам, за да Ви набия в главите нещо или нищо, за да се осъзнаете кои сме ние, кой си ти, коя си ти, кой съм аз!! Извинявам се за обидните думи, но целта ми е да се осъзнаете и унищожите предателите на народа, на нас и вас, и ако трябва то и с убийство! Вече не виждам друг изход. Вие виждате ли?!  Защото изхода се казва  революция, но при присъствието на НАТО то просто няма да стане  /да: ... Соломон Паси и Меглена Кунева/.

Ако от мен зависи и имам власт:

Първо:  Ще изгоня НАТО, после ще вкарам в луксозен затвор педерасите  олигарси, и ще въведа плановата икономика, защото пазарната икономика, просто не работи,  вече я няма!  Тъпанарите които ни тероризират и измислят само глупости са един стадион хора!  Или трябва физически да ги унищожим, или да ги поставим в луксозен затвор и то  до живот!!!  Понеже хуманността е на дневен ред, то предлагам второто. Мислете, псувайте, оплювайте и решавайте… всичко зависи от ВАС!,  и само от ВАС!!!  ЗАТОВА:  ГЛАСУВАЙТЕ БРЕ!!!
По принцип избягвам да публикувам резултати от генетични изследвания, касаещи произхода на българите. Причината за това е, че различните изследвания досега даваха взаимно противоречащи си резултати и не успяваха да ни убедят в достоверността си. Макар последните проучвания да сочеха, че над 20% от българските мъже са потомци на местно население на Балканите отпреди 8000 години, неясната методология на изследванията, както и терминологичната бъркотия с понятията „прабългари”, „славяни”, „траки”, че и най-новото: – „особени славяни”  – не помагаше на любознателния българин да бъде сигурен в произхода на гените си. Не на последно място фактът Е, че тези изследвания стигаха до нас чрез родните медии, които обикновено компенсират отсъствието на качествена журналистика със сензационни и повърхностни материали, не ни помагаше особено да им се доверим.
За разлика от досега, данните от това изследване черпим от самия извор без посредничеството на родните СМИ. Изследването е направено с най-съвременна технология и методика от българко - италиански научен колектив. Изпъкват имената на директора на Института по експериментална морфология и антропология проф. Йордан Йорданов и директора на Института по микробиология при БАН акад. Ангел Гълъбов. Статията е публикувана в реномирана научна онлайн платформа и е преминала научна редакция (Peer reviewed)може да се види тук:
Резултатите от изследването вече са дискутирани в българското интернет пространство: тук и тук .
За съжаление авторите на тези статии се влияят твърде много от лишената от всякакво научно основание мантра за славяни, „траки” и „прабългари” и това значително изкривява техния анализ на резултатите от изследването. Затова подхода ще бъде да се преведт най-важните пасажи от научната статия и да се оставят самите автори на изследването да говорят. А те имат да кажат изключително важни неща.
За да се спести на читателите, които нямат времето и възможността да проследят тежкия на места научен жаргон, първо ще изброим накратко най-съществените изводи от изследването, а след това ще видим и превода на основните моменти:
1 *  Изследвани са различията в Y-хромозомите на 808 български мъже;

    2* В генофонда на българите преобладават характерни за европейците халпогрупи;
3* 40% от днешните българи принадлежат към хаплогрупите      E-V13 и  I-M423,    които най-вероятно са възникнали в нашата Прародина на Балканите и оттук са били разпространени в цяла Европа от нашите предци при тяхната демографска експанзия  след овладяването на земеделието;
* 
За българите са характерни „автохтонни, почти ендемични, редки и уникални” гени комбинации (Българският ген?)


Карта с разпространението на хаплогрупа E-V13
Българите заемат междинно място между източноевропейските и средиземноморските популации и са много далеч от тюркските народи – едва 1.5% от българите носят генетични маркери, характерни за тюрките. 
 1. * Противно на широко разпространените и лишени от всякакво основание (алти български) тези, че българите са ‘смесен народ’ и „който не е минал оттук, той не е оставил гените си” , резултатите от това изследване убедително показват, че българският народ е изключително хомогенен в генетичен план. Изследователите, занимаващи се с истинската българска история, отдавна твърдят това на базата на консерватизма и устойчивостта на българския език, на духовната и материална култура на народа ни. Един „смесен” народ не би могъл да съхрани език и обичаи в продължение на толкова хилядолетия. За това е нужна чиста кръв, която дедите ни са пазили ревностноДнес вече имаме научното потвърждение на тези изводи и отровната заблуда, че българите са мелези, поема по пътя към небитието. Време е да поискаме официално извинение (а защо не и съдебна отговорност) от всичките поръчкови „учени”, на които десетилетия наред плащахме заплати, за да ни лъжат, че сме: тюрки, номади, мелези, а в по-ново време и иранци.  Най-старият европейски народ, създателят на съвременната цивилизация преглъщаше твърде дълго тези унижения, но всяка лъжа има край...
 
Превод на откъси от оригиналната публикация: 
"За да дефинираме по-добре структурата и произхода на генофонда на българските мъже, ние разгледахме различията в Y-хромозомата на 808 българи. Установихме, че генетичният фонд на Y-хромозомата у съвременните българи се представлява предимно от западно-евразийски хаплогрупи (около  40% принадлежат към хаплогрупите E-V13  и I-M423 и 20% – към R-
M17 ). Хаплогрупите, разпространени в Близкия изток (J и G) и вЮгозападна Азия (R-L23 *), се срещат в честоти съответно от 19% и 5%.Хаплогрупите C, N и Q, характерни за алтайски и централноазиатски тюркски популации, се срещат в пренебрежима честота от само 1.5%. Анализите на основните компоненти дава на българите място сред европейските народи, генетично далеч от тюркскоезичните групи от Центр. Азия и популации от югозападна Азия. В рамките на страната генетичните вариации са обособени в западна, централна и източна България, което сочи, че Стара планина не е била преграда за придвижването на хора. Анализът на генетичното потекло дава следните интересни резултати:
1* R-L23 се среща в Източна България от края на ледниковия период;

*Хаплогрупа E-V13 има мезолитна (ок. 10 000 г. пр. Хр., б.м.) възраст в България, откъдето се разпространява след пристигането (?) на селското стопанство;
 *Хаплогрупа J-M241 вероятно отразява неолитната експанзия взападна посока на най-ранните земеделски общества  по Черноморието. Като цяло, в светлината на последните исторически изследвания, които показват значителен прабългарски генетичен принос в съвременните българи, нашите данни показват, че общо наследство по мъжка линия между прабългарите и алтайски/централноазиатски тюркскоезични групи или не е съществувало, или е било пренебрежимо малко."

"От генетична гледна точка, последните анализи на митохондриална ДНК, както и анализите на 
автозомите, хромозомните вариации на съвременните българите попадат между източноевропейските и средиземноморските популации. В частност, почти целият фонд от митохондриална ДНК на българите има западно-евразийски произход ивключва отличителни генетични маркери от всичките европейски популационни вълни от късно-палеолитната колонизация на Европа до по-скорошната ‘неолитизация’ на Европа (която разбира се започва от нашите земи, б.м.)"
Методология: 
"Проведохме анализ на генотипа на 808 ДНК проби от български мъже без роднински връзки помежду им. Всички дадоха информирано съгласие и предоставиха лична генеалогическа информация преди събирането на пробитеВ изследването бяха включени само лица с бащи от български произход."
"В съответствие с едно задълбочено антропологическо проучване на българите класифицирахме пробите според предишното (преди 1999 г.) административно деление на страната. Така, на база информацията за родното място на бащата, 739 от пробите бяха по категоричен начин причислени към една от деветте области на България, а именно: Бургас (N = 45), Хасково (N = 41), Ловеч (N = 62), Монтана (N = 80), Пловдив (N =159), Разград (N = 21), гр. София (N = 59), София област (N = 257), Варна (N = 15)."
Резултати и дискусия.
 "Най-разпространените хаплогрупи сред българите са I-M423 (20.2%) и E-V13 (18.1%). Те представляват АВТОХТОННИТЕ И ПОЧТИ ЕНДЕМИЧНИ подгрупи I-P37 и E-M78 в югоизточна Европа. На трето място е общата евразийска хаплогрупа R-M17 която се среща при 17.5% от българите, от които 42,9% принадлежат към специфичната за Европа подгрупа

R-M458. Хаплогрупа R-L23, източният клон на западно-евразийската хаплогрупа R-M269 присъства в генетичното наследство по бащина линия на 5,2% от българите (…) На следващо място е Hg I-M253 (4.3%), която е характерна за индивиди от северна Европа. Тя е последвана от две подгрупи на J-M172, а именно J-M241 и J-M530 (Средиземноморска/Егейска), наблюдавани с честота от 3.8% и 2.4%  респективно. Останалите хаплогрупи са с  честота по-малко от 2%.
Тези открития показват, че съвременният български генофонд е ПОДЧЕРТАНО ХОМОГЕНЕН, а Стара планина вероятно не е представлявала сериозна преграда пред генетичния обмен."
"Схематичното представяне на спектъра на подгрупите в хаплогрупа I-M423 се характеризира със звездовидна форма с център – най-често срещания хаплотип, характерен за всички балкански популации. Топологията на хаплогрупната мрежа съответства на предишни заключения, че ХАПЛОГРУПА I-M423 Е ГЕНЕТИЧНО НАСЛЕДСТВО ОТ ЛОВЦИТЕ И СЪБИРАЧИТЕ, ОБИТАВАЛИ БАЛКАНИТЕ ПРЕЗ МЕЗОЛИТА И ТЯХНАТА ЕКСПАНЗИЯ СЛЕД ОВЛАДЯВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО. СТРУВА СИ ДА СЕ ОТБЕЛЕЖИ, ЧЕ БЪЛГАРСКИТЕ ПРОБИ СА РАЗПРЪСНАТИ ПО ЦЕЛИЯ СПЕКТЪР И ПРИНАДЛЕЖАТ КЪМ РАЗРАСНАЛИ СЕ ВПОСЛЕДСТВИЕ, РЕДКИ И УНИКАЛНИ ХАПЛОТИПОВЕ. ТОВА РАЗНООБРАЗИЕ Е ЛЕСНО ОБЯСНИМО С ОГЛЕД НА ГОЛЯМАТА ДРЕВНОСТ НА I-M423 В БЪЛГАРИЯ."
Карта с разпространението на хаплогрупа I-M423
"   Изключвайки босненските хървати и македонските гърци, за които стандартната грешка е твърде голяма, най-старите образци на E-V13 на Балканите, датиращи от времето на мезолита, се срещат в проби от Западна България (9.3±3 хиляди г.). Тази стойност, която се припокрива с тази, регистрирана в Турция (10.6±3 хиляди г.), показва, че E-V13 ВЕЧЕ Е БИЛА НАЛИЦЕ, (ОСВЕН АКО НЕ Е ВЪЗНИКНАЛА) ПРЕЗ МЕЗОЛИТА В ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ, ОТКЪДЕТО Е ПРЕТЪРПЯЛА ЕКСПАНЗИЯ ЗАЕДНО С ПРЕХОДА КЪМ ЗЕМЕДЕЛИЕ."


НИКОЛАЙ НИКОЛВ

2 коментара:

  1. Огромно БЛАГОДАРЯ, че разбунваш и повдигаш българския дух, Ники! Определено има нужда от нещо много голямо и силно, което да ни откопчи от сивото ежедневие. Наблюдавам ежедневно и е страшно това постоянно залитане и не осъзнаване на собственото ни и огромно Аз, но откривам и трезви и мъдри преценки сред най-обикновените. Корените ако не могат толкова бързо да заговорят, несъответствието, болката и страданието могат! Учудващо е колко много сме се изгубили, но имам надежда, че това малко по малко ще се промени! Натискът на властта може да се окаже решаващ и наложителен! Не издържаме и не сме в състояние повече да чакаме да се събудят!...

    ОтговорИзтриване