четвъртък, 21 януари 2010 г.

ПРОМЯНА НА MAC АДРЕСА НА МРЕЖЕВИТЕ КАРТИ

Много доставчици ни разпознават в интернет, по мак адреса, който е уникален за всяка карта. Затова при замяна поради повреда на LAN картата трябва да се обадим на доставчика, и го уведомяваме че сме си сменили картата. Но има понякога необходимост, да включим друг компютър в интернет по разни причини/ като изключим нашия, или пак ми ползваме другата мрежева /LAN/ карта. Смяната на мак адреса на ниво операционна система е елементарна. Първо трябва да научим адреса на нашата карта. За тази цел в Command Prompt /команден прозорец, тоест черната конзола в Уиндоус/ пишем: ipconfig /all и се появява мак адреса на нашата карта. След това отивате в Device Manager/ Диспечер на устройства/, върху ЛАН-картата десен бутон на мишката и отивате в Properties/ характеристики/. От там – Configure /обши/, после в Advanced/ разширени/. Търсите Network addres. Там, по дефолт/ по подразбиране/ е чекнато "Not Present /Липсва/". Чеквате на "Value"/ Стойност/ и в прозорчето пишеш новия адрес. Само числата и буквите, без интервали или точки. После ОК! И настройките са готови.Няма коментари:

Публикуване на коментар