четвъртък, 13 февруари 2014 г.

НАТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ РАЗФОРМИРОВАНО!

НАТО трябва да бъде разформировано по следните причини:
* Страните-членки са похарчили 70% от световния годишен военен бюджет от 1,473 милиарда долара в нарушение на години от международни обещания за преразпределение на средствата за армията.
* НАТО оправдава притежанието на атомни оръжия от "приятелски страни", но е склонна да извърши удари по атомните обекти на страни, обявени за престъпни от Алианса, и да рискува облъчване с радиация.
* Въпреки че участва в многобройни военни интервенции и окупации като в Косово, Ирак и Афганистан, НАТО по-скоро допринася и оправдава, отколкото да спира ужасите на войната, в нарушение на основната задача, поставена от Хартата на Обединените нации.
* НАТО не се отказа от опцията "първа употреба на атомната политика" и не предприе действия по резолюцията на Общото събрание, озаглавена "Осъждане на атомната война A/RES/38/75, 1983" - "да осъди формулирането, предлагането, разпространението и пропагандата на политически и военни доктрини и идеи, които имат за цел да легитимират първата употреба на атомни оръжия и да като цяло да оправдаят приемливостта на започване на атомна война" (2, Condemnation of Nuclear War General Assembly Resolution A/RES/38/75, 1983;
* НАТО използва отработен уран, чийто ефект е отчасти подобен на атомно оръжие, и не предприе действия, за да подчертае, че "употребата на атомни оръжия ще бъде нарушение на Хартата на Обединените нации и престъпление срещу човечеството" ( Resolutions 1653 (XVI) of 24 November, 1961, 33/71 Bof 14 December, 1978, 34/83 G of 11 December, 1979, 35/152 D of 12 December, 1980 and 36/92 I of 9 December, 1981;
* НАТО, чрез употребата на отработен уран, който може да има ефекта на атомно оръжие, пренебрегна решението на Международния съд, че използването или заплахата за използване на атомни оръжия противоречи на Международното хуманитарно право (World Court Project, 1996);
* НАТО нарушава Протоколите от Женева за забранените оръжия
* НАТО пречи на Обединените нации като допринася за провала по отношение на
o изпълнението на задължения по международните конвенции, договори и ангажименти
o действията по обещанията, направени в Conference Action Plans и
o удовлетворяването на очакванията, предизвикани от резолюциите на Общото събрание.
* НАТО поддържа погрешното тълкувание на Член 51 - самозащита - в Хартата на Обединените нации в подкрепа на инвазия в суверенна държава и използва претекста за "човешка сигурност" и "хуманитарна интервенция", "предотвратяваща/превантивна" агресия, за да оправдае инвазията и окупацията на други държави.
* НАТО постоянно пренебрегва Глава 6 - мирно разрешаване на спорове, от Хартата на Обединените нации, и възможността предвидена в Глава 6 за решаване на спорове в Международния съд.
* НАТО не предприе действия по обещанията дадени в Платформата за действие от Конференцията на жените на Обединените нации, които предвиждат улесняване на дипломацията, преговорите и мирното решаване на конфликти в съответствие с Хартата на Обединените нации, и по-точно Член 2, параграф 3 и 4 (Art. 147 b., Advance Draft, Platform of Action, UN Conference on Women, May 15);
* НАТО се провали в изпълнението на задълженията си според международното споразумение озаглавено (IV) Във връзка с защитата на цивилните граждани по време на война (Женева, 1949) за защита на "хората, които не взимат участие във военни сблъсъци".
* НАТО наруши Споразумението срещу мъченията
* НАТО не изпълни задълженията си по Международното споразумение за човешките и политическите права да "забрани пропагандата на войната", член 20, и да "забрани проповядването на омраза на национална, расова или религиозна основа, която представлява подстрекаване към дискриминация, враждебност или насилие (член 20-2)"
* НАТО не изпълни задълженията си, предвидени от резолюцията на Общото събрания, озаглавена Декларация за употребата на научния и технологичен прогрес в интерес на мира и в полза на човечеството, 1975, - да гарантира, че научните и технологичните постижения не представляват заплаха за човешките и политическите права на хората или на организациите, както и за човешкото достойнство.
* НАТО не изпълни задълженията си по Договора за защита на детстките права - да гарантира спазване на правилата на международното хуманитарно право, свързани с децата по време на въоръжен конфликт (член 18, Convention on the Rights of the Child, 1989);
* Кампанията на НАТО не задоволи очакванията от резолюцията на Общото събрание, озаглавена "Ефекти от ядрена радиация" и задълженията си да предотврати вредни ефекти за настоящи и бъдещи поколения, като се имат предвид нивата на радиация, на които са изложени хора.
* НАТО не изпълни задълженията си по Договора за биологичното разнообразие за предотвратяване на загуба или намаление на биологичното разнообразие в райони, богати на видове, и също така допринесе за необратимо унищожение на природата.
* НАТО не предприе действия, за да изпълни поетите на Конференцията за хората и околната среда на ООН (UNCHE, 1972) обещания да спре производството на оръжия за масово поразяване, като продължава да подкрепя добива и разпространението на уран, както за атомни реактори, така и за атомни оръжия.
* НАТО не изпълни редица резолюции на Общото събрание на ООН като тази от 1981 - за намаляване военния бюджет и да преразпределяне на спестените средства за икономическо и социално развитие и особено в полза на развиващите се страни.
* НАТО участва във военни учения като Exercise Trident Fury, които са мащабно показно на войнолюбие, погазващи нормите, свързани със забрана на пропагандата на война, отразени в Споразумението за граждански и политически права.

Николай Николов

Няма коментари:

Публикуване на коментар