вторник, 10 февруари 2015 г.

НЕВИДИМОСТ, ПОСТИГАНА ЧРЕЗ ПЛАЗМОНИКА

В средата на 2007 г. една група учени обяви, че е създала метаматериал, който пречупва видимата светлина с използването на съвсем различна технология, наречена „плазмоника". Физиците Хенри Лизъц, Дженифър Дион и Хари Атуотър от Калифорнийския технологичен институт (Кал Тек) обявиха, че са създали метаматериал, който им отрицателен индекс за по - трудния синьо-зелен регион на видимия спектър на светлината.
Целта на плазмониката е да „сгъстява” светлината така, че  човек да може да манипулира обектите в наномащаб, осо­бено върху повърхността на металите. Причината, поради която металите провеждат електричеството, е, че електроните са слабо свързани с металните атоми, затова те могат да се движат свободно по повърхността на металната решетка. Електрическият ток, който тече в жиците във вашия дом, представлява плавният поток на тези слабо свързани елект­рони върху металната повърхност. Но при определени усло­вия, когато един светлинен лъч се сблъска с металната по­върхност, електроните могат да вибрират в унисон с първо­началния светлинен лъч, създавайки вълнообразни движе­ния на електроните върху металната повърхност (наречени плазмони), и тези вълнообразни движения също пулсират в унисон с първоначалния светлинен лъч. По-важно е, че чо­век може да „сгъсти" тези плазмони така, че те да имат съ­щата честота като първоначалния лъч (и вследствие на това да носят една и съща информация), но да имат много по-малка вълнова дължина. По принцип след това човек би могъл да натъпче тези сгъстени вълни в наножици. Както в случая с фотонните кристали, крайната цел на плазмониката е да създаде компютърни чипове, които да правят изчисления, използвайки светлина, а не електричество.
Групата от Кал Тек е изградила своя метаматериал от два слоя сребро, като между тях имаше силициево-азотен изо­латор (с дебелина само от 50 нм), действащ като „вълнов водач", който може да направлява посоката на плазмонните вълни. Лазерната светлина влиза и излиза от апарата през два тесни отвора, изрязани в метаматериала. Чрез ана­лизирането на ъглите, при които се пречупва лазерната свет­лина, докато преминава през метаматериала, човек може след това да докаже истинността на твърдението, че светлината е пречупена чрез отрицателен индекс.
Следва продължние……..

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.