събота, 23 юли 2016 г.

Забраненото знание - ТАЙНАТА НА СЪТВОРЕНИЕТО

В началото Бог сътворил небето и земята” / Битие /. Ето Началото: Време – Небе – Земя – Материя. В началото е сътворено Времето, Пространството и Материята. И сега да се опитаме да видим как.

Отговора се крие в масонската диаграма, създадена в 1893 година. Диаграмата показва „Бога” в центъра на динамична система на разширяване и свиване, притежаваща свое равновесие, създаваща безкраен потенциал вътре до крайните и граници. Съгласно изследването на Насим Хараймен, такава е структурата на сътвореното. Динамична система от свиване и разширяване. Ограничена от собственото си равновесие, създаваща безкраен потенциал вътре в своите крайни граници. Всичко е принудено да се движи около централна Черна дупка, която чрез силата на въртенето създава два равни и противоположни поляризирани магнитни полета / позитивно и негативно /.
Черна дупка - Позитив и Негатив. Този процес по веригата създава поле на равновесие, където двете сили се сближават, и създават това което е известно като „Хоризонт на Събитията” . Редът е Позитив – Хоризонт на Събитие – Негатив. От тази плоскост на равновесие се излъчва цялата съществуваща материя, излизайки от големия център на източника на енергия, който някои наричат Бог, а други Сингулярност.
Поради това, че ние съществуваме вътре в това равновесие, от нашата точка на разположение, Вселената е разширяваща и ускоряваща се, а външния край на вселената се изкривява и отново се свива в фуния. Ние сме тук. Вижте: Ускорение, Разширение Ускорение.

Това което действително е интересно в теорията на Насим, е неговото убеждение, че Вселената се захранва от черни дупки с различни размери, съпоставими и зависещи от размера и чак до малките частици в нея от всякакви промеждутъчни мащаби.
С други думи неговата теория прави извод, че Вселената в своя център има Черна дупка, и това важи и за галактики, звезди, планети, астероиди, да не говорим и за всеки атом.


И в действителност, интересното в неговата теория е, че той може би е прав!


Модела на вселената на Насим може да обясни, защо всяка галактика има черна дупка своя център, от където Слънцето взема енергия, магнитната полярност на планетите, и тайнствената сила, удържаща атомите заедно. Аз също вярвам, че тази теория отива по далече, че който и да е, може да си го представи, което скоро и Вие ще разберете.
Съгласно физика Стивън Хокинг, бъдещето и миналото се събират в някаква точка, създавайки настоящето.  Времето и Пространството могат да бъдат Безкрайни, защото те са зациклени в динамична система. Ние не виждаме миналото или бъдещето, но ние можем да наблюдаваме настоящето, така както то съществува вътре в нашето поле на равновесие. Цялото знание за вселената вече съществува а времето - това е просто механизъм на освобождаване, за определяне, какво и кога ние ще сме готови да изучим. Например концепцията за космически пътешествия е съществувала дълго преди изстрелването на първата ракета, тази за атома съществувала много преди неговото откриване, и идеята човек да лети е съществувала дълго преди откритието на братя Райт. „ Мъдрост – това е просто неразкрито знание”. Събитията протичат в определени бъдещи възможности в динамичната система. Ако ние не се учим от миналите грешки, нашето бъдеще, буквално не се променя. Тъй като времето и пространството съществуват вътре в полето на равновесие, като бяло платно, то тук остава причината за безкрайния потенциал. Черната дупка сама по себе си не е Бог, а по скоро прозорец към великия централен източник на Енергия и Съзнание, който наричаме Бог! Това е прозорец между небето и земята, прозорец до всичко преди и всичко след това. Теорията на Насим може да ни се види нова, но има свидетелства, че тази концепция е била нормално знание от преди хиляди години!
Какво ни връща към диаграмата на звездите? Аз съм убеден, че ние в действителност ние виждаме двумерното изображение на хоризонта на събитията в черните дупки с окръжност, символизираща крайната граница, и буквата “G”, символизираща източника на сътворението, и символизираща централния източник на енергия. Самата звезда – това са два пресичащи се триъгълника, представляващи двете противоположни сили, които заедно създават равновесие.
Какво още е по интересно, за тези символи в долната лява страна на кръга. Това е буквата “N” и символ, приличащ на планетата Сатурн с малка точка под него. Как Сатурн е свързан с буквата „ N”? Има ли в този символ по- дълбоко значение? Отговорът е ДА. Вие гледате 117 годишно математическо уравнение, определящо диаметъра на Черната дупка в центъра на планетарно тяло. Уравнението се чете така: N минус диаметъра на планетарното тяло / представен, чрез минаващата през кръга линия, разделена на диаметъра на централната черна дупка / точка /. Проблема е в това, че ние не знаем диаметъра на черната дупка вътре в планетата, защото първо не можем да я видим, а второ, ние даже не знаем за нейното съществуване! Нито сега, и разбира се и преди 117години, нали?


Така, че да решим уравнението на нас ни е необходима стойността на „N”. Убеден съм , че създателя на диаграмата го е знаел и затова ни е поставил намек за това.


Срещу уравнението от дясно има друг интересен символ. Това е буквата ”М” с кръст преминаващ през центъра и. Това символизира „ Свещеното Измерване”, число, широко използвано в древната архитектура, като „ числото на светия дух”. И това число е 114.
Така, че ако заменим буквата ”N” с числото 144, то ще можем да определим диаметъра на централната черна дупка, вътре във всяко планетно тяло, просто като разделим диаметъра им на 144. Въпроса е само…”Кой през 1893 година е научил за това? И което е по важно – защо числото 144 е толкова значимо? Може ли самата структура на пространството да е геометрична?

При интерес ще продължа статията…. ето ТУК- ЦЪК!


Николай Николов


Няма коментари:

Публикуване на коментар