четвъртък, 6 ноември 2014 г.

ПОСТАВЕНИ СА ОСНОВИТЕ НА ПРИНЦИПНО НОВА ЕЛЕКТРОНИКА

СРЯДА, 14 АПРИЛ 2010 Г.

Руския теоретик Иван Олейник и американския експериментатор Матиас Бацилл са разработили нано транзистор. В резултат на това може да възникне нов тип електроника на базата на въглерода. От средното образование ние знаем, че съществуват два алотропни вида на въглерода – диамант и графит. Вече знаем и много повече: карбон, флурен, нано тръби и най популярната в последно време модификация – Графен. За откриването на това вещество, представляващо само по себе си плосък слой от въглеродни атоми в форма на шестоъгълник, миналата година, руснакът Андре Грейм получи престижната награда /на името на Кейбер/, който до емигрирането си от Русия се казваше Андрей Константинович Грейм / виж „Известия” от 30.04.2009г./
Графена, се отличава с изключително интересни физически свойства. Този материал, в зависимост от ситуацията може да бъде прекрасен проводник, или полупроводник, а при модифициране и изолатор. С други думи от Графена могат да бъдат направени практически всички компоненти на съвременната електроника. Само по себе си това е много интересно – сега се налага да се използват десетки елементи от таблицата на Менделеев.
/ Подобна идея преди 30 години предложи писателят Вадим Шефнер. В неговата повест „ Момичето от пропастта, или записките на Корвегин” вместо метали, дърво, пластмаси и т. н. се използва само едно вещество аквалид, представляващо само по себе си вода в разни състояния. / Изучаването на Графена продължава и сега.
Революционно достижение на международната група учени се явява създаването на дефектна плоскост между два графенови слоя. Най интересното е, че този дефект представлява сам по себе си не разнородни атоми, а структура от същите атоми на въглерода само, че положени не в шестоъгълници , а в осмо и петоъгълници. Главните свойства на този плосък нано размер е високата „метална електропроводимост”. В резултат на това учените са получили сандвич от диелектрик - проводник - диелектрик, или тънкослоен транзистор със свръх малък размер.


Николай Николов


Няма коментари:

Публикуване на коментар