събота, 22 ноември 2014 г.

СЪЩЕСТВУВАТ ЛИ ТЪМНИ СИЛИ?

За да отговорим, ще трябва да проникнем още по-дълбоко във финия свят и да се запитаме друго: „Наистина ли отвъдното съществува ?"
Всички знаят, че има тъмни субекти. Какво обаче има предвид Алберт Пайк, когато говори за Луцифер? Той човек ли е? Едва ли. Дали не става дума за фино-материално същество, евентуално „паднал ангел" или „демон" (от гр.: daimon = свръхчовешко същество), което вдъхновява илюминатите? И къде би могло да съществува то? А другите фини същества?
Точно там - в отвъдното!
Всъщност отвъдното - или фино-материалният свят - е на-шият истински дом. Това са измеренията, от които идваме; реално там е полето на съществуването ни и родината, в която един ден отново ще се завърнем. В отвъдното истинското ни семейство - на душите - си е у дома. Ние го напускаме доброволно, за да поемем някаква задача - или казано по-забавно: да играем играта на живота. Условно можем да го наречем място на теорията, което изоставяме, за да познаем живота на практика.


Когато след физическата ни кончина отново се върнем там, ще заварим духовното си семейство отново така, както сме го оставили - сякаш изобщо не е минало никакво време (защото само в материята съществува пространствено-времеви континуум). Ще видим живота си, задачите, които сме си поставили и които сме изпълнили - кои повече, кои по- малко успешно. Върнали сме се; за някои хора животът би могъл да изглежда като лош сън, за други - като дълго пътуване, от което са се завърнали в родината си.
Всеки, който е преживял т. нар. клинична смърт, може директно да разбере. Става дума за стандартна ситуация, в която поради нещастен случай, болест, кома или т. н. човек известно време е „мъртъв". Информацията на хора, преживели клинична смърт, е сходна:
• Преживяването напомня напускане на тялото през тунел и реене над него.
• Нередки са случаите на срещи с духовни същества (роднини, приятели, ангел-хранител...), които се появяват в неестествена светлина.
• Хората виждат живота си като на филм; всички важни моменти се повтарят още веднъж и човек ги наблюдава.
• Среща с върховно същество, от което струи лъчиста светлина и дава усещане за пълна хармония и щастие.
• На някои хора се казва, че трябва отново да се върнат на Земята, за да довършат матрицата си.
• Връщането във физическото тяло често се възприема като разочарование.


Който някога е имал подобно преживяване, познава копнежа по него. За кратко човек хвърля поглед към „небето", към нашия дом, и усеща тръпка на носталгия. Спомня си изходната точка на пътуването, изпълненият със светлина свят на хармония, музика и радост.
Как да си представим отвъдното?
Съществуват различни начини да се общува с финия свят. Фигуративно можем да си го представим като предавател, който излъчва невидими вълни за дадено радиопредаване. Контактьорите са посредници между духовния и нашия ма-териален свят (или между финото единство и грубата двой-ственост). Те са инструменти (независимо дали по рождение или впоследствие са станали такива), които ни предават съобщения и осъществяват комуникацията между двата свята. Спомнете си филма от Холивуд Ghost.

Да вземем за пример младия Патрик:
Патрик, момче-медиум от Мюнхен, пише автоматично: „Внезапно усещам влечение да взема молив. Може да се случи и посред нощ - да се събудя и някакъв вътрешен глас да ми каже, че трябва да стигна до масата и да взема нещо за писане. След това изписвам няколко страници. Думите са залепени една за друга и текстът често е разкривен, това не е моят почерк. Усещам как невидимата си.ла, срещу която не мога да се съпротивлявам, ме завладява. По-късно върху хартията винаги намирам мисли, свързани с Бога, спиритуализма и поведението на хората. Родителите ми всеки път се учудват. Винаги подписвам текстовете с името Дориан. Това е духът, който пише чрез мен."
Какъв е механизмът?
Както вече стана ясно, всички хора имат енергийно поле, в което са запечатани всички мисли, чувства и действия като на компютърен диск - ясновидецът ги вижда като аура. Магнитното поле на Земята, от своя страна, съхранява информацията на всички живи същества, живеещи на планетата, и в резултат световните събития са огледало на това, което живите същества носят в себе си. Световната памет, в която се пазят данните за всички живи същества, се нарича хроники на Акаша, тамплиерите са я наричали космическо духовно поле, а проф. Рупърт Шелдрейк. - морфогенетично поле.


Енергетичният модел на всяко чувство и всяка мисъл съществува като база данни. В случая е все едно дали запечатването е предизвикано от природно бедствие, животни или хора. Тъй като всичко е енергия, нещата опират до количеството съхранена енергия. Тоест, колкото по-силен е даден изблик на чувства, толкова по-отчетлив е моделът, съхранен в хрониките на Акаша.


Има хора, които освен човешката аура, т.е. индивидуалното енергийно поле, могат да четат и това на хрониките на


Акаша. Те имат достъп до всички данни и виждат нивото на даден човек или на света като цяло. Ако едно духовно същество се яви на някого като определено видение за бъдещето на Земята, то пак е част от хрониките на Акаша. Говорим за моментна снимка на колективните данни, засягащи мига, в който са показани. Ето защо пророкът вижда кои действия на земните жители ще станат реалност въз основа на причинните предпоставки, в случай че хората не променят курса и не ги предотвратят.


Следва…..


Николай Николов

1 коментар:

  1. И АЗ ТАКА МИСЛЯ , ЧЕ ПРЕДСКАЗАНИЯТА СА ,, ПРОМЕНИМИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ,, ..........НЕ БИ МОГЛО ДА БЪДЕ ДРУГОЯЧЕ......

    ОтговорИзтриване