събота, 13 февруари 2010 г.

Програма за изтребване на българския народ - Приета на московския ционистки конгрес през 1988 г.

Мисля, че това което се разпространява в интернет, не е идея на евреите, а на свръх богатата върхушка в света.

Удържане на власта:
                                                                                                                                                                       
1. Заграбване на средствата за масова информация.
2. Всички, които участват пряко във властта трябва да имат местни имена и външност.
3. Директорът може да бъде гой, но поне един от неговите заместници трябва да бъде от нашите.
4. Да не се допускат до властта трудещите се.
5. Да се поддържа репресивен апарат за пълен контрол.
6. Масон, който е оставил следи при провеждане на акция или използване на специални средства, завършва живота си със самоубийство или го ликвидират.
7. Да бъдат създадени и поддържани структури за чистка в оществото; обезглавяването на гоите да се провежда по план, независимо от степента на активност.II. Идеология:

1. Средствата за Масова Информация, литературата и изкуството да се използват за демонстриране преимуществата на капитализма пред социализма.
2. За репресиране на гоите (неевреите) може да се използва митът за антисемитизма.
3. Да се разоръжи езичеството и да се внедрява религия, промиваща мозъците, на робски принципи. Поробването и асимилацията на българите трябва да продължава с нарастващи темпове.
4. Да се действа само от името на народа и за народа, само с добри намерения - може да се говори всичко.
5. Да не се допуска разпространение на антиеврейски лозунги сред обществото.
6. Да не се допуска разпространение на листовки, обръщения, вьзвания и заявления на гоите, нито призиви за справедливост и възмездие.III. Денационализация:

1. Да продължи смесването на расите под вида на интернационализъм.
2. Да се използват всякакви средства за пълно национално обезличаване на българите.
3. Под претекст за борба с национализма и шовинизма да се унищожава всичко национално.
4. Да се осигури повсеместно организация и управление на българофобията (да се унищожава всичко българско с всички възможни средства).
5. Да не се допуска разпространение на българската предхристианска религия, тази религия да бъде обявена за фашистка.
6. Да се приобщят българите към робските религии, а в православието да не се допускат никакви инициативи и свободомислие.
7. Да не се допуска в паспортите на гоите графа “расова принадлежност” и да се ликвидира графата “националност”.
8. Да не се допуска статут на коренно българското население и други подобни ереси, които позволяват възраждане на нацията и културата.
9. Да не се допуска създаването на Центрове на българска национална култура.

IV. Отнемане на свободите и възможностите за инициатива на българите:1. Своевременно да се попълват психиатричните лечебници, местата за лишаване от свобода, болниците, трудововъзпитателните училища, дисциплинарните батальони и др.
2. Да не се допуска гоите да създават свои разузнавателни школи; стадото трябва да бъде под пълен наш контрол, да не се допускат никакви организирани съвместни действия, които биха им осигурили непобедимо положение и идейно оръжие; науките за управление да се създават само от юдеи; никакви координационни и консултативни съвети, начини за бърз обмен на информация и оповестяване; да не се допускат национални организации, фашизъм или национализъм в каквато и да е форма; да не се позволява на гоите да събират адреси и телефони на юдеи, нито да създават методи за борба с ционизма.
3. Да се отвлича вниманието на гоите с каквото и да е, да се използват разнообразни средства за борба. Всички наши действия трябва да бъдат гъвкави и неотразими. Противниците трябва да бъдат дискредитирани и разединени, да бъдат принудени да се съобразяват с нас и да търсят съюз с нас, да бъдат обезглавени, да се атакуват щабовете им, а нашите хора да ги дезорганизират.
4. Да се пречи на издаването на трудове, насочени срещу нас - “Какво да се прави”, “Как да действаме”, “Схеми за действия по направления”, “Славянски лидери”, “Методи за привличане на хората и борба за аудитория”.
5. Прокуратурата не трябва да отчита дейността на членовете на тайни общества – нито ционисти, нито юдеи, нито полуевреи, нищо, което е свързано с нас. Да не се търсят причините за самоубийствата.V. Забавяне развитието на гоите:1. Необходимо е гойското стадо да се държи в нищета и безправие.
2. Нашето обкръжение трябва да осигурява забавеното развитие на гоите и управление насоките на тяхното развитие.
3. По-често да се пуска музика с наркотично действие, да се промиват мозъците, да се използват труднооткриваеми музикални тонове, които изтриват паметта в дълбочина.
4. У гоите всичко трябва да бъде робско - храната, религията, идеологията, науката, отношението им към нас, оръжията и средствата за защита, начинът на живот, средствата за информация, образованието, професиите, положението в обществото, жилището, културата.
5. Посредством вредни и непълноценни храни гоите да бъдат превърнати в безпросветно стадо, в безинициативни, бездейни и .затлъстели свини. Кръвта им трябва да бъде кисела, а не алкална.
6. Да създадем и да удържим превъзходство над гойското стадо, да бием постоянно по слабите точки и ключовите центрове на гоите, по-бьрзо да преминем към решаващия стадий в овладяването на света и пълното подчиняване на гоите на нашето международно правителство.VI. Да унищожаваме противника чрез асимилация, като хуманна форма на геноцид:1. Юдаизмьт, ционизмът, всемирната еврейска нация и Международното правителство органически не могат да приемат създаването и съществуването на български семейства. Затова е необходимо да се погрижим в най-кратки срокове да асимилираме максимален брой български момичета сред другите народи.
2. Разбира се, не бива да се използват сексуалните контакти по предназначение и за създаване на семейства, а само за развращаване на младежта, за насаждане на полови извращения, за увеличаване броя на конфликтите и разводите, а в крайна сметка за намаляване числеността на българите.
3. В никакъв случай да не се допускат насърчения или помощи за създаване на деца от български съпружески двойки с висока степен на национална чистота.
4. За засилване на асимилацията не бива да се отказваме и от старата идея за кастрация на гоите.VII. Създаване и поддържане на условия на нищета и безправие:1. Българите винаги трябва да бъдат бедни и безправни, навсякъде да изпитват неудобства и неволи и ежедневни бюрократически спънки.
2. Масовата бедност трябва да поражда масова безпросветност и глупост, а те на свой ред - масова престъпност.
3. Да не се допуска българите да си възвърнат равенството, независимоспа, свободата и националните богатства.VIII. Масова дебилизация на гоите:1. Врагът в максимална степен се деморализира, когато вижда, че всичко, което става около него, е лъжа, разруха и грабеж. (!!!)
2. Образованието за гоите трябва да създава морални уроди.
3. Схемата за действия трябва да бъде съгласувана с Единния план, разработен от Световното правителство.
4. Засега няма по-разрушително нещо от алкохолизма. Да не се допуска намаляване градуса на спиртните напитки.IX. Употреба на бойни психотропни вещества, променящи човешката психика:1. Предизвикващи отслабване на паметта за продължително време.
2. С чисто наркотично действие.
3. Убиващи интереса към определени видове занимания и умствена дейност.
4. Увеличаващи влечението към спиртни напитки.
5. Програмиращи личността за убийство или самоубийство.
6. Възбудители на половата дейност у мъжете и жените, което води до полови извращения.Х. Методи за масово отравяне на гоите:

1. По пода да се разлива живак, например когато се напуска жилище.
2. Средства за масово поразяване да се прилагат в общите кухни, столове или на обществени места, където се събират гои.
3. Да се превърне България в технологична боклукчийница на развитите страни.XI. Съкращаване числеността на гоите до разумни граници чрез скрити форми на геноцид в нашата тайна едностранна война:1. Да продължи изтребването на гоите по метода на “своеобразното демографско съкращаване”.
2. Да се продължи демографското съкращаване на българите до 3 пъти за едно поколение чрез юдомасонския похват “помощи за самотни майки”.
3. В обществото зле се възприема идеята за “остаряване на нацията”, като се оставят да живеят само неспособните на съпротива.
4. Ако се работи умно, с българите можем да приключим бързо.

XII. Съкращаване числеността на гоите чрез други форми на геноцид:1. Да се направи невъзможно създаването на многодетни български семейства.
2. Да се поддържа високо равнище на детска смъртност у българите и да не се допуска такава при юдеите.
3. Да се поддържа висока смъртност сред българската младеж.
4. Да се завишава възрастта, при която се разрешава встъпване в брак.
5. По всякакви начини да се влошават отношенията между гойските мъже и жени и да се разрушават семействата им.
6. Да се разработват нови закони (екодемографски войни) за ликвидиране на гойските маси без военни действия, без материални загуби, чрез глад и обедняване.
7. Да се предизвикват безпорядъци и масови вълнения и да се използва армията, силите на закона и правосъдието за възстановяване на реда, което да води до съкращения на гоите в ограничени количества.XIII. Унищожаване на противника със средствата на медицината:1. Да се увеличат забременяванията и абортите сред малолетните момичета, водещи до стерилност, “случайни” помятания, преждевременни раждания, мъртвородени деца и усложнения след раждането.
2. Необходимо е да се саботират грижите за бременните, новородените и родилките и да не се допускат реални мерки за защита на майчинството.
3. Да се спъва профилактиката и да се прави всичко за намаляване средната продължителност на живота на гоите.
4. По време на лечение или зъболечение, в раната да се поставят зарази или отровни вещества.
5. При всяка операция да се присаждат на пациента ракови клетки от онкологично болни.
6. Да се употребяват лекарства с променен химичен състав и лекарства, лишени от лечебни свойства, чрез предварително облъчване, замразяване и т. н. от лекарите.
7. Класическо бавно отравяне с малки дози отрова.
8. При рентгенови снимки и прегледи да се увеличава силата и продължителността на облъчването.

XIV. Действия чрез контролираните средства за масова информация:

1. Да се поддържа стабилна тенденция към българофобия и национален нихилизъм.
2. Да се обявяват всички патриотични и национални движения на гоите за фашистки, националистически, шовинистки, терористични и консервативни, да бъдат оклеветени, очернени и да им се лепват етикети.XV. Повсеместна и постоянна гавра с врага:1. Над българите може да издевателства който си иска и както пожелае. При изкуствено създадената пълна безотговорност имената на нашите ще бъдат винаги засекретени.
2. Гоите да бъдат доведени до самоубийства, инфаркти, инсулти, припадъци и други тежки състояния посредством хулиганщина, наглост, издевателства, унижения, оскърбления и пълна безнаказаност на извършителите юдеи, членове на други тайни общества и шабес-гои (“колаборационисти”).
3. Необходимо е с българският народ да се разправим по-бързо, защото после ще бъде късно. Хилядолетният ни враг е още жив.Намерено в интернет

27 коментара:

 1. това е много интересно

  пиши ми на ranapat@yahoo.com- искам да знам още

  ОтговорИзтриване
 2. Какво причинява свободното време на хората...

  ОтговорИзтриване
 3. Ami te sa otkatseni, a moje i da sa insvansemni sas misia da unistojat jivota na semiata?

  ОтговорИзтриване
 4. tova sa izvadki ot ;22ta protokola na sionskite madretsi; perfektno e izmisleno i se izpalniava striktno

  ОтговорИзтриване
 5. Добре де какво сме им направили на ционистите, че ни мразят толкова и искат да ни унищожат на всяка цена?

  ОтговорИзтриване
 6. Абе и аз това се чудя.Мисля че е малко преувеличено,но от друга страна като се замисли човек свят широк хора и не-хора всякакви...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. iskam da ti spomena neznam dali si 4el edna kniga(4etoh 4ast ot neq online)..... bulgarite imat geni na lemuriici i atlanti.......za tova durjavata ni e v takova sustoqnie v momenta.. vsi4ko e s cel

   Изтриване
 7. Не твърдя, че е истина, само го публикувам за информация, като повод за размисъл, и поради факта, че се разпространява на много места. Не съм против евреите. Ако това е вярно, то замисъла е на Богатите, и то ще важи за повечето народи. Не напразно има протести на антиглобалисти.

  ОтговорИзтриване
 8. Факт, е че цензурата действа, каквто и да говорят. Мисля вече, че това което писах е до някъде истина защото тази сутрин видях че ми е забранен достъпа до свежо. Няой да каже нещо?! Кой управлява света а?!Май демокрацията не е толкова демократична!

  ОтговорИзтриване
 9. Интересно , аз пък намерих статията точно от линк във свежо - май демокрацията все пак е демократична? :) Ще се въздържа да изкоментирам написаното , не си струва просто.

  ОтговорИзтриване
 10. Аз ще кажа само едно човешкия мозак има неограничени вазможности но колкото е по сложен толва е по лесен за манипулация нашето съзнание лесно се намипулира,в това отношение човека е толкава слаб че и мравките са по добре от нас !!!!!
  Запомнете тези думи !!!!

  ОтговорИзтриване
 11. Нали там пуснах линка. Оказа се, че пак се е повредил сайта свежо . Първо пуснах линка, после статията отново.

  ОтговорИзтриване
 12. Пък то и една демокрация?! Като си гладен и не на 20 години, дупе да ти е яко!

  ОтговорИзтриване
 13. da, ako se zamislim,kakvo stava postednite 20 godini v balgaria?mai naistina naciata se topi-niama armia,policia,pravitestvo koeto da raboti za balgarite vav balgaria.balgarite v makedonia sasto se iztrebvat po edin ili drug nachin i to ne ot vchera,vav rusia e sastoto za balgari-volzki,kazanski,kavkazki i t.n-da sme edinni...i da branim narod i rodina koi kakto moze......

  ОтговорИзтриване
 14. Не знам дали горе изписаното е автентично, но резултатите от посочените дейности са налице, изглежда планът работи много добре!

  ОтговорИзтриване
 15. Планът работи, изпълняват го всички до сега управляващи, за което са получили големи подкупи, които са естествено недоказуеми. Водещи са САЩ подчинени на централната си банка, европейските държави, ръководени предполагам от Ватикана. Не искам да обвинявам никого, но планът в момента е в пълния си апогей.

  ОтговорИзтриване
 16. Като се замисля,наистина непрекъснато ни се натяква да не сме патриоти,националисти, поощрява се българофобията,обезличава се историята ни,мачка се българското племе .Не трябва да спим и приемаме всичко като нормално.

  ОтговорИзтриване
 17. А, ти я караш с обидите наред. Безименно, без родина? Това издава злоба и безсилие. Нали ти дадох пример за психопат Никола Филчев! Защо така приятелю, да не си забогатял нещо много от безвремието? Тогава те разбирам. Горе ти дадох връзка, за да прочетеш. Ето я отново:

  http://www.xnetbg.com/new/forum/index.php/topic,1625.0.html

  Приятен ден ти желая!

  ОтговорИзтриване
 18. До скоро си мислех, че жена без работа върши най-големите глупости. Но не...

  ОтговорИзтриване
 19. Хайде, стига любезности! Явно сте простаци! Каква идея защитавате Вие? Що да не си го наврете в дупето нежно??! Нима не съм прав? За какво се борят сто педераси? А?! За по голям Хуй!
  Анонимен ХУЙ при това,да не се разбере!
  Моите уважения все пак. Уважавм различните! Всички имат право!

  ОтговорИзтриване
 20. Съжалявам за просташките думи но по едно време много им се вързах, защото четат между редовете и коментират това което им е изгодно, а и сипят много обиди. Нито грам толерантност и уважение!
  С уважение: Николай Николов

  ОтговорИзтриване
 21. da ne bi teritorijta na balgaria i balgarite da krijt njkakva goljma taina kojto ne e udobna za njkoi izvan balgaria

  ОтговорИзтриване
 22. Искам да знам повече.Много от написаното е абсолютно вярно,казвам го от личен опит и наблюдение!През последните 10гд. се чудя и се мая на нелогичните начини по които лекуват децата ми.Неефикасноста на лекарствата.Лошите несъхранявани правилно ваксини.Неадекватното обучение в училищата,следствие от което децата ни остават неуки или по-точно учили недоучили и т.н..Много са нещата които ме карат да вярвам на горенаписаното,не мога да изброя всичко.Е-пощата ми е giasemin1969@abv.bg моля ако имате още такива материали изпратете ми.Предварително благодаря!!!

  ОтговорИзтриване
 23. И НЕ Е САМО ЗАБЪЛГАРИТЕ А ЗА ЦЕЛИЯ СКАПАН СВЯТ,ДА ИМ ЕБА МАЙКАТА МАСОНСКА

  ОтговорИзтриване