петък, 26 февруари 2010 г.

Ползващите отворен код са като пиратите

„Страни изискващи или даже препоръчващи софтуер с отворен код следва да се включат в списъка на специалния доклад 301“ е препоръката, която лобиращата организация International Intellectual Property Alliance (IIPA) е изготвила и предложила на Търговския представител на САЩ. Част от причините за включване на Бразилия, Индия, Индонезия, Филипините, Тайланд и Виетнам в този списък, използван за натиск върху държавите да приемат по-строги закони за авторски права, е, че тези страни са приели закони за преференциално ползване на свободен софтуер и софтуер с отворен код в държавната администрация или обществен сектор като образованието. Организацията IIPA е съставена от 7 търговски сдружения, между които BSA, MPAA, RIAA, а целите според сайта ѝ са да подобрява международната защита и прилагане на авторските права, както и отварянето на чуждестранните пазари, които са затворени от пиратство и пазарни бариери. Случаят с Индонезия е най-фрапиращият. В нея Министерството на административните реформи е пратило циркулярно писмо до държавните организации окуражаващо и насърчаващо използването на софтуер с отворен код и това според IIPA е създава пазарни бариери.

За повечето от страните в света ползването на свободен софтуер и софтуер с отворен код е единственият начин да влязат в цифровия век, без да ползват нелицензиран софтуер. Такова зачитане на авторското право явно не е в интерес на големите производители на софтуер, които явно приравняват неползването на техния софтуер към незачитане на стойността на интелектуалните творения.

Линукс за българи

Николай Николов

Няма коментари:

Публикуване на коментар