събота, 13 февруари 2010 г.

Тайните общества - част трета


3. Цели на политическите тайни общества – Целта на членовете на тези общества е издигането на идеалния храм на прогреса; те искат да посеят в душата на заспалите или поробени народи кълновете на една бъдеща свобода, както това правят нихилистите в Русия. Вярно, това славно дело още не е завършено и вероятно никога няма да бъде. Но самият опит придава на тайните общества морално величие. Без подобна цел тяхната борба ще бъде принизена до една презряна и егоистична партизанщина. Тази цел обяснява и оправдава съществуването на тайни общества. Именно на тях много страни дължат не само свободата, но и самото си съществуване. Като съвременни примери за това бих посочил Гърция и Италия.4. Религиозни тайни общества – Най-ранните тайни общества са създадени не толкова с политически, колкото с религиозни цели, включващи всяко изкуство и наука, поради което религията с основание е наричана археологията на човешкото познание. Сравнителната митология свежда всички очевидно противоречиви и противоположни вярвания до едно вечно, фундаментално и истинно схващане за Природата и нейните закони; всички метаморфози на един или повече богове, записани в свещените книги на индусите, персите, египтяните и на други народи всъщност се основават на прости физически факти, които са видоизменени или представени неточно – умишлено или случайно. Истинското осъзнаване на Природата е било прерогатив на най-развитата от всички човешки раси , арийската, чиито поселения са били в най-високата част на азиатския планински район, в северната част на Хималаите. На юг от този район се намира долината на Кашмир, чиято вечна пролет, буйна растителност и красиви природни гледки я превръщат в истински земен рай и благословена обител на най-силно надарените човешки същества.


5. Съвършеният човешки тип – Тези същества са били така богато надарени, защото единствено на подобно благодатно място Природата би могла да създаде с течение на времето висшия тип, в някакъв смисъл квинтесенцията на нейната плодовитост – съвършен човешки тип, който е едно цяло с нея и затова е в състояние да я осмисли в нейната пълнота. Тъй като, както силите на Природата са породили растенията и животните, всяко в различна степен на развитие и съвършенство, така те са създали различни видове хора, на различни степени на развитие; най-съвършеното същество, както вече споменах – арийският или кавказкият тип човек – е единственият, който има история и единственият, който заслужава нашето внимание, когато изследваме историята на мисленето на човечеството. Защото дори там, където кавказкият тип влиза в контакт и се смесва с тъмните раси, както това става в Индия и в Египет, белият човек е този, от когото започва по-висшето и историческо развитие.


6. Първопричини за високото умствено развитие – Вече отбелязах, че климатичните и другите външни обстоятелства благоприятстват високото развитие. Това е универсална истина, позната при растенията; но и човекът е само едно растение, надарено с чувствителност и способност да се движи. Поради това горното би трябвало да се отнася и за него; и всъщност опитът го доказва. Вътрешните органи и особено мозъкът на кавказкия тип достигат почти най-висше съвършенство и затова той е в състояние да осмисли Природата и да разбере нейните закони.
Колкото и да разсъждаваме колко време е било необходимо на човека, за да достигне най-високата степен на умствено развитие, това е чиста загуба на време, също като да изчислим за колко време паякът се е научил толкова изкусно да плете паяжината си. Също толкова безсмислен е опитът да открием кога за първи път се е появил човекът и какви са били тогава условията на Земята; дори опитите на Дарвин със спаружената зелка няма да ни помогнат да разрешим загадката . Единственото, което научаваме от монументалните и писмени паметници е, че преди много хиляди години човекът е притежавал високи научни познания, които, първоначално зародили се на изток, постепенно са се придвижвали на запад, като при това пътешествие голяма част от тях са били загубени. Може да изглежда странно, че подобни знания са изчезнали, но тъй като имаме шокиращи примери за подобни загуби в историческото време, странното явление става правдоподобно. Какво следва след блясъка на ерудицията, науката и изкуството през класическия период на Античността – мисловният мрак, известен като Тъмните векове (!!!), последствие от предразсъдъците на свещениците, потисничеството и мракобесието. Достатъчно е да цитирам един факт в подкрепа на нашите доводи. Хиляди години преди нашата ера халдейците са знаели за кръглата форма на Земята, както
и това, че тя е по издължена от изток на запад, отколкото е от север на юг; била им е известна и обиколката на Земята – те са казвали, че ако човек върви упорито, може да я обиколи за една година, съставена от 365 дни. Сега, когато вече знаем, че обиколката на Земята е около 40 073 км, лесно можем да пресметнем, че човек, който върви със скорост около 4,5 км в час, би осъществил това пътешествие за около година. Къде е пропаднало това познание, когато учените(?!!) монаси, спорещи с Колумб в Саламанка, твърдят, че Земята е плоска?

Разгъвам пред себе си карта на Африка, отпечатана през 1642 г. (в Novus Atlas на Блау ), на която езерата във вътрешността на този континент, заедно с реките, градовете и селата, за които се предполага, че са открити през този век , са акуратно нанесени – как е станало така, че това познание, което към днешна дата е на повече от двеста и петдесет години, е било изгубено? Но загубата му е факт, тъй като на картите, издавани в началото на 19 в., вътрешността на Африка представлява бяло петно.


Затова аз убедено твърдя, че в праисторическите времена човекът е притежавал истински познания за Природата и за начина, по който тя функционира. Именно това е причината, поради която мистериите на различните народи са толкова сходни, догматично и по същество; затова навсякъде е отделяно такова внимание на определени фигури и идеи, като всички те са свързани с погребалните обичаи. Святото значение, приписвано във всички времена и от всички народи на числото седем, никога не е било правилно обяснено от познат автор ; Поясненията, които ще ви предложа по този въпрос, ще покажат, че съответствията между религиозните и научните доктрини на народите категорично се дължат на тяхното разпространение от един общ източник, макар че енигматичните и мистични форми, в които това познание е запазено, са били постепенно извличани от самите факти.
Николай Николов

Няма коментари:

Публикуване на коментар