събота, 13 февруари 2010 г.

ТАЙНИТЕ ОБЩЕСТВА - част първа


1. Определение и същност на тайните общества – Някога тайните общества били толкова необходими, колкото и откритите общества: съществуването на дърво предполага съществуването и на корени. Освен могъщите империи, идолите на богатството, фетишите на суеверието, във всички времена и във всяка държава е било необходимо да съществува място, където свършва властта на империята, където идолите повече не са почитани, където фетишите са осмивани. Такива места през вековете са били кабинетът на философа, храмът на свещеника, подземието, обитавано от член на някоя секта.
2. Класификация на тайните общества – Тайните общества могат да бъдат класифицирани в следните основни категории: 1. Религиозни: като Египетските или Елевсинските мистерии. 2. Военни: рицарите-тамплиери. 3. Съдебни: Фемгерихте. 4. Научни: алхимиците. 5. Граждански: франкмасоните. 6. Политически: карбонарите. 7. Противообществени: Гардуна. Но не винаги функциите на тези тайни сдружения са толкова строго розграничени; някои тайни общества съчетават научната насоченост с религиозни догми – като например розенкройцерите; а политическите тайни общества почти неизбежно се намесват в социалния живот. По тази причина е по-подходящо да разделим тайните общества на две основни групи – религиозни и политически.

Няма коментари:

Публикуване на коментар