понеделник, 20 октомври 2014 г.

ПРЕДСТОЯЩИ КАТАСТРОФИ

Поетът Робърт Фрост задал въпроса дали Земята ще приключи съществуването си в огън или лед. Използвай­ки законите на физиката, можем да направим едно логично предсказание за това как светът ще приключи същес­твуването си в случай на ката по естествени причини.
В хилядолетен мащаб една опасност за човешката цивилизация е настъпването на нова ледникова епоха. Последната ледникова епоха е завършила преди 10 000 години. Когато настъпи следващата, а това ще стане в рамките на пе­риод, вариращ от 10 000 до 20 000 години, по-голямата частп от Северна Америка може да бъде покрита с лед, дебел половин миля (ок. 900 м). Човешката цивилизация е процъфтявала в рамките на неотдавнашния съвсем малък междледников период, когато Земята е била необичайно топла, но подобен цикъл не може да продължава вечно.
В течение на милиони години големи метеорити или ко­мети, които се сблъскват със Земята биха могли да имат опустошително въздействие. Последният голям сблъсък с небесно тяло е станал преди 65 милиона години, когато обект с диаметър около 11,5 км се блъснал в полуостров Юкатан, днешно Мексико създавайки кратер с диаметър около. 324 км и изтривайки от лицето на планетата динозаврите, които до този момент били доминиращата форма на живот на Земята. Според този времеви мащаб има вероятност да настъпи друг кос­мически сблъсък.
След милиарди години Слънцето постепенно ще се уголе­ми и ще погълне Земята. Слън­цето ще повиши температурата си с приблизително 10 про­цента през следващия милиард години, изгаряйки повърхността на Земята. То ще погълне напълно планетата след 5 милиарда години, когато ще се превърне в гигантска черве­на звезда. Земята наистина ще попадне в атмосферата на Слънцето.
След десетки милиарди години и Слънцето, и Галакти­ката Млечен път ще загинат. Когато нашето Слънце из­черпи своето водородно/хелиево гориво, ще се свие във формата на съвсем малка звезда - бяло джудже, и посте­пенно ще се охлади, докато стане отломък от черни термо­ядрени отпадъци, който ще се носи безцелно в космичес­кия вакуум. Накрая ГалактикатаМлечен път ще се сблъска със съседната галактика Андромеда, която е много по- голяма от нашата. Спиралните ръкави на Млечния път ще се откъснат и е напълно възможно Слънцето да отлети дъл­боко в Космоса. Черните дупки в центъра на двете галактики ще изпълнят танц на смъртта преди окончателния им сблъсък и сливане.
Като се има предвид обстоятелството, че един ден човечес­твото трябва да избяга от Слънчевата система на близките звезди за да оцелее или да загине, въпросът, който стои пред нас е как да стигнем до там. Най-близката звездна система - Алфа от Кентавър се намира на разстояние от надсветлинни години. Конвенционалните ракети с химично задвиж­ване едва достигат скорост 72 000 км/час. При тази скорост на тях ще им бъдат необходими 70 000 години само за да посетят най-близката звезда.
При анализа на днешната космическа програма можем да установим, че има огромна дупка между нашите жалки днешни възможности и изискванията, стоящи пред един истински междузвезден кораб, който би могъл да ни даде възможност да започнем да изследваме Вселената. От изс­ледването на Луната в началото на 70-те години на XX в. нашата космическа програма за полети с екипаж  астронавти в орбита само на 540 км над Земята в Космическата совалка и Международната кос­мическа станция. NASA планира да проправи път за космическия кораб „Орион“, който най-сетне ще върне астронавтите на Луната през 2020 г., след петдесетгодишно прекъсване. Според плана трябва да бъде създадена постоянна база на Луната, обитавана от хора. След това може да бъде предприета мисия с екипаж до Марс.
Очевидно трябва да бъде измислен нов вид ракетно устройство ако се налага да стигнем някога до звездите. Или трябва да повишим радикално тягата на нашите ракети, или трябва да увеличим времето на действието им. Една голяма химическа ракета например може да има тяга от няколко милиона килограма, но тя изгаря само за няколко минути. За разлика от нея други ракетни устройства като йонния двигател могат да имат слаба тяга, но да действат в продължение на години в открития космос. В случая с ракетната техника костенурката печели състезанието със заека.

СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ……


НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Няма коментари:

Публикуване на коментар